Domaro
Reklama

Stavbu církvického obchvatu v pátek nejspíše zazimují a přeruší

14. prosinec 2021, 08:01

Církvice - ŘSD ČR v listopadu na dvou místech stavby I/38 Církvice - obchvat přeložilo vedení ropovodu a pokračovalo v práci na pozemní komunikaci.

"I nadále probíhal odkop 800 metrů dlouhého zářezu v km 3,050–3,800 ve stoupání hlavní trasy směrem ke Kalabousku, kde naváže na obchvat Čáslavi, a současně se ukládala sypanina do čtyř násypů v hlavní trase obchvatu a také v trase přeložky silnice III/03321 v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky," připomněl tiskový mluvčí ŘSD ČR Martin Buček.

Postupně se upravovaly svahy násypových těles. Pracovalo se na úpravě aktivní zóny v km 0,3-1,7 hlavní trasy, dokončila se pokládka živičných vrstev přeložené obslužné komunikace podél zářezu v km 3,050–3,800. "Na mostě přes Klejnárku byla odbedněna nosná konstrukce a na to navázalo armování a bednění říms, stejně jako armování a betonáž křídel mostní opěry (OP5) a její postupný zásyp," doplnil Martin Buček s tím, že u mostu přes železniční trať se dělala izolace spodní stavby, zásyp základů jednotlivých opěr a rovněž jejich postupné armování, bednění a betonáž.

"Ačkoliv práce probíhají v souladu s harmonogramem, jejich rozsah je již v poslední období omezen technologickými a klimatickými podmínkami. 17. prosince 2021 tak dojde k zazimování stavby a přerušení výstavby. Její obnovení plánujeme společně se zhotovitelem opět počátkem ledna příštího roku, abychom v zimním období realizovali práce, které s ohledem na aktuální klimatické podmínky bude možné provést v požadované kvalitě," naplánoval Martin Buček.

tz, res, foto archiv ŘSD ČR.
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Stavbu církvického obchvatu v pátek nejspíše zazimují a přeruší

Stavbu církvického obchvatu v pátek nejspíše zazimují a přeruší

14. prosinec 2021

Církvice - ŘSD ČR v listopadu na dvou místech stavby I/38 Církvice - obchvat přeložilo vedení ropovodu a pokračovalo v práci na pozemní komunikaci.

"I nadále probíhal odkop 800 metrů dlouhého zářezu v km 3,050–3,800 ve stoupání hlavní trasy směrem ke Kalabousku, kde naváže na obchvat Čáslavi, a současně se ukládala sypanina do čtyř násypů v hlavní trase obchvatu a také v trase přeložky silnice III/03321 v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky," připomněl tiskový mluvčí ŘSD ČR Martin Buček.

Postupně se upravovaly svahy násypových těles. Pracovalo se na úpravě aktivní zóny v km 0,3-1,7 hlavní trasy, dokončila se pokládka živičných vrstev přeložené obslužné komunikace podél zářezu v km 3,050–3,800. "Na mostě přes Klejnárku byla odbedněna nosná konstrukce a na to navázalo armování a bednění říms, stejně jako armování a betonáž křídel mostní opěry (OP5) a její postupný zásyp," doplnil Martin Buček s tím, že u mostu přes železniční trať se dělala izolace spodní stavby, zásyp základů jednotlivých opěr a rovněž jejich postupné armování, bednění a betonáž.

"Ačkoliv práce probíhají v souladu s harmonogramem, jejich rozsah je již v poslední období omezen technologickými a klimatickými podmínkami. 17. prosince 2021 tak dojde k zazimování stavby a přerušení výstavby. Její obnovení plánujeme společně se zhotovitelem opět počátkem ledna příštího roku, abychom v zimním období realizovali práce, které s ohledem na aktuální klimatické podmínky bude možné provést v požadované kvalitě," naplánoval Martin Buček.

tz, res, foto archiv ŘSD ČR.
Prohlédnout galerii