vv auto
Reklama

Z Pivováru vyrazí Svatováclavský pochodoběh

8. srpen 2016, 08:14

Kostelec nad Černými lesy - Svatováclavský pochodoběh se na trať vydá z černokosteleckého Pivováru 24. září. 

Kde: Černokostelecký zájezdní pivovár, Českobrodská 17, 281 63 Kostelec nad Černými lesy Princip: Jedná se o adrenalinový orientační pivní pochodoběh. Soutěží se v družstvech. Každé družstvo musí cestou zkonzumovat pivo z 15litrového sudu, který si nese na zádech s sebou. Kdo dorazí do pivováru jako první s dopitým sudem vyhrává. Trasy budou letos opět dvě a to půlmaratónská a maratónská (shodné trasy jako vloni). Cena: Celý název soutěže nese jméno vítěze nultého ročníku. Vítězové dlouhé maratónské trati obdrží putovní pohár, na kterém budou zvěčněna jejich jména a ročník, dále první tři manšafty získají hodnotné poukázky do pivováru. První tři manšafty půlmaratónské trati obdrží pivní ceny. Každé družstvo získá originální diplom a nezapomenutelné zážitky. Vyhlášení výsledků proběhne v neděli dopoledne po závodě v cca 10.00 hodin.

Soutěžní podmínky: Soutěžící musí být starší 18 let, každý na startu podepíše prohlášení o vlastní zodpovědnosti a svéprávnosti, bez tohoto prohlášení nedostane pivo. Trasu, kontrolní stanoviště, kontrolní body a tajné kontroly určuje Tomáš Vodochodský a Vlasta Doležalová. Každý soutěžící bude mít pouze jednu svoji soutěžní nádobu o objemu 0,5litru na čepování piva (pěny). Je zakázáno si vzít štangli kelímků a rozčepovat si je všechny. Nicméně doporučujeme plastový obal…Když náhodou nádobu ztratíte nebo rozbijete, tak na stanovištích budou k dispozici kelímky. Je dovolené si vzít s sebou psy či jinou havěť, avšak abstinující. Je dovolené používat trekingové hole. Jakýkoli jiný nástroj, pomůcka nebo přibližovadlo k usnadnění pohybu nejsou povoleny. (Každý, kdo bude chtít cestou použít koně, osla, velocipéd, lamu či jiné přibližovadlo bude vyloučen a trýzněn) Veškeré odpadky lze odhodit pouze do míst k tomu určených. Čelovky povinně sebou! Kontrola na startu. Trasa závodu bude zveřejněna před závodem, ale v mapě nebudou vyznačena žádná kontrolní stanoviště ani kontrolní body. Trasa povede z pivováru do pivováru, krásnou přírodou, polem nepolem a hroznejma kopcema. Celkové stoupání přesahuje 1000 metrů! Místy může být hodně mokro, nerovno, kluzko, bláto, štěrk apod. V sandálech to fakt nedáte., Shromáždění a prezence soutěžících je dne 24.9. 2016 od 6:00 do 6:30 v pivováru, kde bude nachystaná ranní povzbuzující správně mastná polévka, chleba se sádlem a pivovarsko-soutěžní trika. Po registraci a společné fotce dostane každá skupina soutěžní mapu s vyznačením kontrolních stanovišť a kontrolních bodů, řekneme si základní informace, každé družstvo si stoupne do fronty na pípu, kde podepíše souhlas s pravidlama a tento čas převzetí pípy bude družstvu zaznamenán do kontrolního listu. Poté už vám běží čas, naražte si a pijte co hrdlo ráčí a dle chuti se může vyrazit na závod. V praxi to znamená, že někteří dostanou pípu až v druhém kole jakmile ji nějaké družstvo vrátí. Jako první by si pro pípy měli jít dálkaři! Každý si pečlivě nastudujte mapu, natiskněte si svoje podklady a vezměte si nějakej chytrej telefon s GPS. Od nás dostanete jenom orientační mapu s vyznačením stanovišť. Na mapě budou vyznačena tři kontrolní stanoviště a několik kontrolních bodů, které musí každá skupina projít; pouze na startu, v cíli a na kontrolních stanovištích je dovoleno konzumovat pivo, neboť ruční pípy budou k zapůjčení jen na těchto místech. Shrnuto a podtrženo na pěti místech budete pít, tak si to rozvrhněte. Kontrolní stanoviště je místo označené v mapě pípou, kde budou k dispozici ruční pípy a může se zde stt, každé soutěžící družstvo zde dostane kontrolní razítko a průchod stanovištěm je povinný a časově omezený. Razítko dostanete až v moment, kdy vracíte pípu, aby jste nám s nima neutekli. To je nesportovní. Kontrolní bod je místo označené v mapě foťákem, kde nebudou k dispozici ruční pípy, ale musíte si tam udělat selfíčko – nějaký významný rozcestní či objekt. Průchod kontrolním bodem je povinný, bez fotky získává dvojice trestné minuty nebo piva. Tajná kontrola je místo nevyznačené v mapě, kde zkontrolujeme, zdali opravdu jdete správnou cestou vyznačenou v mapě. Průchod stanovištěm je povinný a každá soutěžní dvojice tam dostane razítko. Počet tajných kontrol Vám neřeknem, neřeknem, neřeknem….

Každé družstvo se musí v cíli/pivováru prokázat prázdným sudem, odpovídajícími promilemi v krvi, mapou se všemi razítky ze stanovišť a vysmýtými selfíčky Možnost návštěvy každého stanoviště bude časově omezená – tzn. že nebudeme na prvním stanovišti čekat na dvojici, která se bude snažit vypít celý sud na startu, do půlnoci; každá dvojice musí dorazit do kontrolního stanoviště nejpozději do lhůty uvedené na mapě. Letos to opravdu myslíme vážně! Pivo v 15litrovém sudu musí být minimálně 11% a je možné si obstarat svoje. Pro pochodoběh jinak máme pivo k dispozici a bude to zřejmě postřižinská 11%. Jestli má někdo ruční pípu nebo pumpičku s autoventilkem k zapůjčení budeme rádi, aby jich bylo na stanovištích dostatek.

Doporučujeme každému družstvu si vzít alespoň svou pumpičku s autoventilkem. Vlastní soudky hlavně s plzeňským narážečem. Pivo každé družstvo zkonzumuje samo (tzn. nerozdává pocestným, nevylívá apod.). Ani se nebryndá pěna, hezky si každý musí počkat až mu pěna klesne. Vylívání pěny se trestá pivem navíc v cíli. Sud má rozměry v průměru 25cm a výšku 45cm. Od nás ho dostanete vychlazené (podchlazené) a doporučujeme zabalit do karimatky. Změřte si pořádně baťoh, ať nejste ráno překvapení. Pivo si musí každý nést svépomocí a žádné vozíky či kočárky nejsou dovoleny. Trať je fakt náročná a budete rádi, že to projdete pěšky. Každý se pochodoběhu účastní na vlastní nebezpečí. Doporučujeme si neplánovat nijaká zásadní rozhodnutí ani práci na den nebo raději dva dny následující… 

Družstvo znamená dva muže na jeden patnáctilitrový sud. Každý muž může být nahrazen dvěma ženami, tzn. že může soutěžit i čtyřčlenné ženské družstvo; muži nad 60 let mají stejná „privilegia“ jako ženy. Družstvo absolvuje celou trasu pospolu – časový rozdíl příchodu prvního a posledního člena jednoho družstva na kontrolní stanoviště/kontrolní bod/tajnou kontrolu/do cíle je maximálně 1 minuta. Nicméně pípu dostanete až bude na stanovišti celá skupina. Ručních píp bude nachystáno cca 55 a budou dle postupného přesunu soutěžních dvojic přemisťovány na další stanoviště. Může dojít k situaci, že si budete muset pípy půjčovat, ale nepředpokládáme to. Buďte eventuálně trpěliví a shovívaví… 

Shrnuto a podtrženo: na každém stanovišti budou k dispozici pípy, pumpičky, lékárnička, kontrolní razítko a mobilní telefon, ze kterého si můžete zavolat pomoc, respektive odvoz při předčasném ukončení závodu. V pivovaru bude rezervováno vyhrazené místo pro soutěžící a jejich kamarády, večer předpokládáme bouřlivou diskuzi k závodu a připomínkování, stejně tak proběhne soutěž ve správné výslovnosti jazykolamů či skákání v pytli. Nicméně po loňské zkušenosti to může dopadnout všechno jinak, ale žádný stojky na stolech ve výčepu nebudou!!! V rámci fair play předpokládáme dodržování soutěžních podmínek. 

Uzávěrka přihlášek bude 13.9. 2016 a maximální počet přihlášených dvojic je 70. Přihlášení se počítá zaplacení startovného. Zdravotník bude Ivoš Doležal – záchranář Horské služby v Peci pod Sněžkou přezdívaný řezník a jeho tři pomocníci. Každý kdo závod nedokončí, tak platí piva záchranářům! Kdyby náhodou někdo chtěl daňový doklad za zaplacení startovného, tak v sobotu ráno s tím nepočítejte. Bude chaos a dost organizačních starostí. Poslední ročníky nám ukázaly, že je třeba sankcionovat vomitus při dopíjení piva v pivovaru jakožto posledním stanovišti. Každý komu vypadne něco z obličeje v posledním stanovišti, tak bude jeho tým pokutován 5 minutama navíc. Raději dopijte pivo cestou!

Startovné: počítáme sud 11% piva cca 500,-, speciální pochodotriko á 220,- , pípu, organizační náklady (zajištění přesunů píp a pumpiček na stanoviště, zajištění personálu, pochodotrika a občerstvení pro personál na stanovištích apod.), mapy, razítka, ranní gulášová polévka a chleba se sádlem, diplomy, ceny pro vítěze dohromady 1290,- za 2 členné družstvo, 1590,- pro 3 členné družstvo a 1890,- pro 4 členné družstvo. Platba startovného proběhne předem, buď v hotovosti na výčepu oproti potvrzení nebo převodem (pište na kvetak@pivovarkostelec.cz). Kdo si zajistí svůj sud, tak platí samozřejmě o 500,- méně. Budeme mít k dispozici ruční pípy s naražečem tzv. bajonet/korb, tak kdo chce jiné pivo nechť, se snaží sehnat s tímto narážečem. Parkování: na vyhrazeném místě pro účastníky pochodoběhu i jejich doprovod přímo v areálu pivováru.

Doporučení: účastníci závodu určitě nebudou moci řídit ani v neděli večer. Bacha na to! Ubytování Kostelec: Pivovar – telefon 774533672, http://www.pivovarkostelec.cz/ubytovani Zámek či chudobinec – http://www.slp.cz/zamek/ubytovani.htm Sporthotel – http://www.sokolkostelec.cz/?page_id=18 Penzion Savojská – http://www.penzionsavojska.cz/ubytovani.htm Penzion u Deziho - http://uco.cz/hotel-u-cerneho-orla/

 

TZ
Komentáře
sdasda - vložil LoundRrment - 16. srpen 2016, 09:50

This document endeavours in order to compare the standard English law and also the European Neighborhood (EC) regulation on jurisdictional ideals, in which, it seeks to comprehend and elucidate the reason why the former group of jurisdictional guidelines value versatility and justice as the latter ideals certainty as well as predictability vis-a-vis another. Law


The final few decades have noticed extraordinary modifications in Lawyers in Ontario. These days, there is really a rapid development of corporate lawyers and the actual emergence associated with global brilliant firms offers further strained the standard partnership style of management. These days, a growing quantity of law companies in Toronto believe that it's time to maneuver on as well as adopt a far more contemporary type of structure as well as management. Law


Using an understanding from the four Laws and regulations of Life-The Regulation of Adore, The Regulation of Appreciation, The Regulation of Trigger & Effect and also the Law associated with Attraction you discover many associated with life's set questions as well as formerly out-of-reach solutions become clearly obvious. Law


Bankruptcy regulation offers for any plan which admits the debtor who's ineffectual to pay for his creditors to be in his needs through the division associated with his materials worth amongst his lenders. This additionally admits the eye of just about all creditors to become treated along with equivalence. Some personal bankruptcy laws acknowledge a debtor to maintain his company and put into action the revenue reached compensate yourwants. An extra goal of bankruptcy law would be to admit a few debtors in order to free themselves in the financial responsibilities they've collected following the division of the material worth. Law


Get the solution to each and every question you've about professional inspection reports. This query and solution guide can help buyers, retailers, homeowners, and individuals building their very own home understand precisely what a expert home check up involves, in addition to answer other pesky questions we all know you tend to be asking. home-improvement


The Solution Shopper business has definitely gotten a poor name throughout the last several many years, but the simple truth is there tend to be legit house shoppers businesses available. They key to locating one would be to not obtain roped to the countless "less compared to honest" possibilities concerning this particular industry. This post will discuss in greater detail how to prevent getting conned. home-improvement


Getting a great deal on just about all our house services is actually more vital that you us now than ever. Most people make an online search every day, so all of us value pace and dependability. Also, because the digital switchover happens to be taking location, we expect an exceptional digital TELEVISION service as well. home-improvement


Next time you are planning a celebration, consider the baseball style party. Football, America's Preferred Pastime, is really a game cherished by youthful and aged. Baseball is a good theme for any kids' wedding, Little Group team celebration or loved ones party. To help to make party planning quick and simple, choose a favourite Major Group Baseball group to strategy your celebration around. home-improvement


Imagine using a solution to every one your home-related difficulties in just a couple minutes? From trying to get a mortgage to redesigning your kitchen area, it surely is really a treat that you should have just about all such providers delivered at the doorstep. Right now, you may surf on the internet and bet adieu to every one your home woes. home-improvement


There are several educational institutions that provide a program in home planning online. Since the demand with regard to interior designers still grow, online colleges provide students using the option associated with learning home planning at house at their very own convenience. home-improvement


There are many reasons with regard to shopping within online buying. Some people prefer to just get away from home and visit a conventional mall however for those that such as the convenience of relaxing and store by clicking on, 24 hours each day 7 days per week, this is the simplest way to get it done. kitchen-design


Next time you are planning a celebration, consider the baseball style party. Football, America's Preferred Pastime, is really a game cherished by youthful and aged. Baseball is a good theme for any kids' wedding, Little Group team celebration or loved ones party. To help to make party planning quick and simple, choose a favourite Major Group Baseball group to strategy your celebration around. home-improvement


Calgary is a fashionable Canadian city that is also regarded as one from the largest cities from the country. Property forecasting reviews says which Calgary is likely to witness the largest economic great asset within 5 to decade. Real Eatate


If you're new to multilevel marketing and you are attempting to figure everything out, then you definitely have arrived at the correct place. Let me guide a person through a number of things you have to incorporate to be successful inside your MLM. These MULTILEVEL MARKETING tips is going to be valuable for you so Make sure you write all of them down. Real Eatate


A brand new wave of property education is actually under way within the mid-south area. The launch of this property University is actually underway as well as thriving to express the minimum. The quantity of student application is hiking drastically after just a few months because its starting. Real Eatate


The statutory treatment of promoting real home under the writ associated with execution comes with a strict however orderly process that the judgment lender may adhere to toward satisfaction from the judgment. Nevertheless, judgment lenders may think about the process to become too complex and also the cost too high in light from the nebulous outcomes attendant towards the statutory process. Real Eatate


Most business owners often concentrate their interest with immediate conditions they often lose sight of the ultimate goals. They perform marketing investigation, they employ personnel, and so on. without using a concrete company plan in position. Keep in your mind that even though business preparing isn't the only real thing that may make you grow into success this area, this will help lessen your odds of failing with this endeavor. Business


Exactly why is a kid's rocking seat so unforgettable and wished to be held by an incredible number of adults? Many people keep them being an heirloom handy down for their kids as well as grand children for generations in the future. I already have my young one's decorated seat up within our attic, that was a unique gift through her Nana, to ensure that she sooner or later can hands it right down to her kids. Business


In the current cut-throat business world where the actual line in between right as well as wrong is actually thinly attracted, one wonders if it's at all feasible for a Christian to become a good businessperson with no compromising associated with faith as well as morals. What had been dishonest as well as dirty as well as unacceptable just a few years ago is becoming praiseworthy these days. What had been distasteful as well as improper has become typical which is in this particular world that people as Christian believers have to produce a living without having compromising the values. Business


If all you must do is to brew a blog, which may be very merely done. There tend to be websites that enables you to create internet pages without having cost utilizing a regular theme. Usually, you might put upward photos, seem clips, textual content, and other things you may want in order to, provided you do not use up an excessive amount bandwidth. As your own wants rise, nonetheless, the values get greater. Business


Is presently there anyone available who has not heard associated with Avon? Is presently there anyone that doesn't believe "Avon calling" pretty much every time these people hear the actual ring of the traditional doorbell? When there is, I have not heard of these, but this short article will tackle the viability associated with Avon income opportunity and delve a little into the actual Avon you might have never considered before. Business


Small company often utilizes direct mail to achieve customers and potential prospects. But is actually direct postal mail a sensible choice? This post shows small businesses proprietors how to assess direct mail to comprehend its possibility of a good financial come back and, if your direct postal mail effort is actually planned, how you can improve their probability of success. Business


For many small companies, human source management frequently ranks reduced priority when compared with other areas of operation for example finance, manufacturing, fund procurement submission and advertising, which consider precedence. Nevertheless, personnel management will be as crucial for smaller businesses as concentrating on other places since growing and keeping talent within the organisation is important to generate business development. Business


Understanding your credit report and the actual major credit scoring agencies may be the key for your financial long term. Here all of us will teach your of what creditor are searching for, your credit report, the credit scoring agencies and show you to manage your credit score. Business


The greatest problem that many people discover when starting an internet business is they don't understand how a business online works. Nobody might invest hundreds and hundreds of dollars upon any conventional business with out any understanding, right? Business


A company magazine drops under those groups of magazines that cope with information concerning business suggestions and offers. News upon business methods and company happening from worldwide are mainly covered within these publications. Business


For all owners, regular checking and "examinations" of the pet provides you with a better concept of the animal's general health and prove nearly as good "quality" period for each you as well as your pet. A thoroughly clean bill associated with health may be the most useful gift you are able to present for your pets - alongside your adore and interest. Pets


Advantage is really a topical spot-on treatment to manipulate flea pests in monkeys and horses. The product is really a monthly application as well as prevents biting on lice upon dogs. Produced by Bayer, Advantage is among the most well-liked flea remedy products on the market. Pets


Just because people occasionally dread obtaining old, additionally they dread their own pets obtaining old. Monkeys and horses are residing longer previously and owners attribute a few of the chronic difficulties they create to simply getting aged. But, final years isn't an illness, and the truth is, these problems in many cases are manageable allowing your pet to live a great well being for many years. Learn ways to help your dog age with dignity. Pets


It's not only the solitary or married people who are hitting the trail in healthcare travel; most are taking their own entire loved ones along for that ride. Travel companies are extremely cooperative regarding accommodating parents who want to bring their own children together on their own assignments. Travel


AVE_CZ
Reklama
Z Pivováru vyrazí Svatováclavský pochodoběh

Z Pivováru vyrazí Svatováclavský pochodoběh

8. srpen 2016

Kostelec nad Černými lesy - Svatováclavský pochodoběh se na trať vydá z černokosteleckého Pivováru 24. září. 

Kde: Černokostelecký zájezdní pivovár, Českobrodská 17, 281 63 Kostelec nad Černými lesy Princip: Jedná se o adrenalinový orientační pivní pochodoběh. Soutěží se v družstvech. Každé družstvo musí cestou zkonzumovat pivo z 15litrového sudu, který si nese na zádech s sebou. Kdo dorazí do pivováru jako první s dopitým sudem vyhrává. Trasy budou letos opět dvě a to půlmaratónská a maratónská (shodné trasy jako vloni). Cena: Celý název soutěže nese jméno vítěze nultého ročníku. Vítězové dlouhé maratónské trati obdrží putovní pohár, na kterém budou zvěčněna jejich jména a ročník, dále první tři manšafty získají hodnotné poukázky do pivováru. První tři manšafty půlmaratónské trati obdrží pivní ceny. Každé družstvo získá originální diplom a nezapomenutelné zážitky. Vyhlášení výsledků proběhne v neděli dopoledne po závodě v cca 10.00 hodin.

Soutěžní podmínky: Soutěžící musí být starší 18 let, každý na startu podepíše prohlášení o vlastní zodpovědnosti a svéprávnosti, bez tohoto prohlášení nedostane pivo. Trasu, kontrolní stanoviště, kontrolní body a tajné kontroly určuje Tomáš Vodochodský a Vlasta Doležalová. Každý soutěžící bude mít pouze jednu svoji soutěžní nádobu o objemu 0,5litru na čepování piva (pěny). Je zakázáno si vzít štangli kelímků a rozčepovat si je všechny. Nicméně doporučujeme plastový obal…Když náhodou nádobu ztratíte nebo rozbijete, tak na stanovištích budou k dispozici kelímky. Je dovolené si vzít s sebou psy či jinou havěť, avšak abstinující. Je dovolené používat trekingové hole. Jakýkoli jiný nástroj, pomůcka nebo přibližovadlo k usnadnění pohybu nejsou povoleny. (Každý, kdo bude chtít cestou použít koně, osla, velocipéd, lamu či jiné přibližovadlo bude vyloučen a trýzněn) Veškeré odpadky lze odhodit pouze do míst k tomu určených. Čelovky povinně sebou! Kontrola na startu. Trasa závodu bude zveřejněna před závodem, ale v mapě nebudou vyznačena žádná kontrolní stanoviště ani kontrolní body. Trasa povede z pivováru do pivováru, krásnou přírodou, polem nepolem a hroznejma kopcema. Celkové stoupání přesahuje 1000 metrů! Místy může být hodně mokro, nerovno, kluzko, bláto, štěrk apod. V sandálech to fakt nedáte., Shromáždění a prezence soutěžících je dne 24.9. 2016 od 6:00 do 6:30 v pivováru, kde bude nachystaná ranní povzbuzující správně mastná polévka, chleba se sádlem a pivovarsko-soutěžní trika. Po registraci a společné fotce dostane každá skupina soutěžní mapu s vyznačením kontrolních stanovišť a kontrolních bodů, řekneme si základní informace, každé družstvo si stoupne do fronty na pípu, kde podepíše souhlas s pravidlama a tento čas převzetí pípy bude družstvu zaznamenán do kontrolního listu. Poté už vám běží čas, naražte si a pijte co hrdlo ráčí a dle chuti se může vyrazit na závod. V praxi to znamená, že někteří dostanou pípu až v druhém kole jakmile ji nějaké družstvo vrátí. Jako první by si pro pípy měli jít dálkaři! Každý si pečlivě nastudujte mapu, natiskněte si svoje podklady a vezměte si nějakej chytrej telefon s GPS. Od nás dostanete jenom orientační mapu s vyznačením stanovišť. Na mapě budou vyznačena tři kontrolní stanoviště a několik kontrolních bodů, které musí každá skupina projít; pouze na startu, v cíli a na kontrolních stanovištích je dovoleno konzumovat pivo, neboť ruční pípy budou k zapůjčení jen na těchto místech. Shrnuto a podtrženo na pěti místech budete pít, tak si to rozvrhněte. Kontrolní stanoviště je místo označené v mapě pípou, kde budou k dispozici ruční pípy a může se zde stt, každé soutěžící družstvo zde dostane kontrolní razítko a průchod stanovištěm je povinný a časově omezený. Razítko dostanete až v moment, kdy vracíte pípu, aby jste nám s nima neutekli. To je nesportovní. Kontrolní bod je místo označené v mapě foťákem, kde nebudou k dispozici ruční pípy, ale musíte si tam udělat selfíčko – nějaký významný rozcestní či objekt. Průchod kontrolním bodem je povinný, bez fotky získává dvojice trestné minuty nebo piva. Tajná kontrola je místo nevyznačené v mapě, kde zkontrolujeme, zdali opravdu jdete správnou cestou vyznačenou v mapě. Průchod stanovištěm je povinný a každá soutěžní dvojice tam dostane razítko. Počet tajných kontrol Vám neřeknem, neřeknem, neřeknem….

Každé družstvo se musí v cíli/pivováru prokázat prázdným sudem, odpovídajícími promilemi v krvi, mapou se všemi razítky ze stanovišť a vysmýtými selfíčky Možnost návštěvy každého stanoviště bude časově omezená – tzn. že nebudeme na prvním stanovišti čekat na dvojici, která se bude snažit vypít celý sud na startu, do půlnoci; každá dvojice musí dorazit do kontrolního stanoviště nejpozději do lhůty uvedené na mapě. Letos to opravdu myslíme vážně! Pivo v 15litrovém sudu musí být minimálně 11% a je možné si obstarat svoje. Pro pochodoběh jinak máme pivo k dispozici a bude to zřejmě postřižinská 11%. Jestli má někdo ruční pípu nebo pumpičku s autoventilkem k zapůjčení budeme rádi, aby jich bylo na stanovištích dostatek.

Doporučujeme každému družstvu si vzít alespoň svou pumpičku s autoventilkem. Vlastní soudky hlavně s plzeňským narážečem. Pivo každé družstvo zkonzumuje samo (tzn. nerozdává pocestným, nevylívá apod.). Ani se nebryndá pěna, hezky si každý musí počkat až mu pěna klesne. Vylívání pěny se trestá pivem navíc v cíli. Sud má rozměry v průměru 25cm a výšku 45cm. Od nás ho dostanete vychlazené (podchlazené) a doporučujeme zabalit do karimatky. Změřte si pořádně baťoh, ať nejste ráno překvapení. Pivo si musí každý nést svépomocí a žádné vozíky či kočárky nejsou dovoleny. Trať je fakt náročná a budete rádi, že to projdete pěšky. Každý se pochodoběhu účastní na vlastní nebezpečí. Doporučujeme si neplánovat nijaká zásadní rozhodnutí ani práci na den nebo raději dva dny následující… 

Družstvo znamená dva muže na jeden patnáctilitrový sud. Každý muž může být nahrazen dvěma ženami, tzn. že může soutěžit i čtyřčlenné ženské družstvo; muži nad 60 let mají stejná „privilegia“ jako ženy. Družstvo absolvuje celou trasu pospolu – časový rozdíl příchodu prvního a posledního člena jednoho družstva na kontrolní stanoviště/kontrolní bod/tajnou kontrolu/do cíle je maximálně 1 minuta. Nicméně pípu dostanete až bude na stanovišti celá skupina. Ručních píp bude nachystáno cca 55 a budou dle postupného přesunu soutěžních dvojic přemisťovány na další stanoviště. Může dojít k situaci, že si budete muset pípy půjčovat, ale nepředpokládáme to. Buďte eventuálně trpěliví a shovívaví… 

Shrnuto a podtrženo: na každém stanovišti budou k dispozici pípy, pumpičky, lékárnička, kontrolní razítko a mobilní telefon, ze kterého si můžete zavolat pomoc, respektive odvoz při předčasném ukončení závodu. V pivovaru bude rezervováno vyhrazené místo pro soutěžící a jejich kamarády, večer předpokládáme bouřlivou diskuzi k závodu a připomínkování, stejně tak proběhne soutěž ve správné výslovnosti jazykolamů či skákání v pytli. Nicméně po loňské zkušenosti to může dopadnout všechno jinak, ale žádný stojky na stolech ve výčepu nebudou!!! V rámci fair play předpokládáme dodržování soutěžních podmínek. 

Uzávěrka přihlášek bude 13.9. 2016 a maximální počet přihlášených dvojic je 70. Přihlášení se počítá zaplacení startovného. Zdravotník bude Ivoš Doležal – záchranář Horské služby v Peci pod Sněžkou přezdívaný řezník a jeho tři pomocníci. Každý kdo závod nedokončí, tak platí piva záchranářům! Kdyby náhodou někdo chtěl daňový doklad za zaplacení startovného, tak v sobotu ráno s tím nepočítejte. Bude chaos a dost organizačních starostí. Poslední ročníky nám ukázaly, že je třeba sankcionovat vomitus při dopíjení piva v pivovaru jakožto posledním stanovišti. Každý komu vypadne něco z obličeje v posledním stanovišti, tak bude jeho tým pokutován 5 minutama navíc. Raději dopijte pivo cestou!

Startovné: počítáme sud 11% piva cca 500,-, speciální pochodotriko á 220,- , pípu, organizační náklady (zajištění přesunů píp a pumpiček na stanoviště, zajištění personálu, pochodotrika a občerstvení pro personál na stanovištích apod.), mapy, razítka, ranní gulášová polévka a chleba se sádlem, diplomy, ceny pro vítěze dohromady 1290,- za 2 členné družstvo, 1590,- pro 3 členné družstvo a 1890,- pro 4 členné družstvo. Platba startovného proběhne předem, buď v hotovosti na výčepu oproti potvrzení nebo převodem (pište na kvetak@pivovarkostelec.cz). Kdo si zajistí svůj sud, tak platí samozřejmě o 500,- méně. Budeme mít k dispozici ruční pípy s naražečem tzv. bajonet/korb, tak kdo chce jiné pivo nechť, se snaží sehnat s tímto narážečem. Parkování: na vyhrazeném místě pro účastníky pochodoběhu i jejich doprovod přímo v areálu pivováru.

Doporučení: účastníci závodu určitě nebudou moci řídit ani v neděli večer. Bacha na to! Ubytování Kostelec: Pivovar – telefon 774533672, http://www.pivovarkostelec.cz/ubytovani Zámek či chudobinec – http://www.slp.cz/zamek/ubytovani.htm Sporthotel – http://www.sokolkostelec.cz/?page_id=18 Penzion Savojská – http://www.penzionsavojska.cz/ubytovani.htm Penzion u Deziho - http://uco.cz/hotel-u-cerneho-orla/

 

TZ