vv auto
Reklama

Žáci osmých a devátých tříd z Kutnohorska se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů

12. prosinec 2019, 07:55

Kutná Hora - Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během prvního pololetí školního roku 2019/2020 vydali poprvé zaznamenat žáci ze základních škol v Kutné Hoře, Malešově a Suchdole.

Dokumentaristické týmy složené z dětí 8. a 9. tříd se v listopadu a prosinci vydávají za pamětníky, aby vyprávěli jejich příběhy v rámci projektu realizovaném ve spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum. Příběhy, které v učebnicích dějepisu nenajdete, jsou součástí nové aktivity MAP Kutnohorsko pro tento školní rok. Děti navštíví pamětníky ve svém okolí, zaznamenají jejich vyprávění a nakonec zpracují finální reportáž.

"Moderní dějiny jsou mým velkým koníčkem, a proto vedu v Malešově již 15. rokem vlastivědný kroužek, kde jsme s dětmi v minulosti zpracovali několik velkých projektů, jako například o židovské komunitě v Malešově," zdůvodnila svou účast na projektu Příběhy našich sousedů učitelka Martina Kamenářová ze ZŠ Malešov. "Na každém projektu bylo úžasné objasňovat dětem na místních dějinách širší historické události. Příběhy našich sousedů mají stejný cíl - setkávání generací, naslouchání pamětníkům, propojování malých a velkých dějin," zhodnotila začátek projektu Martina Kamenářová.

Žáci z Malešova si pro svou reportáž vybrali příběh paní Marie Martinkové, která vedle svého nelehkého osudu hluboce věřícího člověka za normalizace povypráví posluchačům i o svých rodičích. Její tatínek se jako volyňský Čech účastnil bojů o Stalingrad a maminka zažila hladomor na Ukrajině ve 30. letech.

Do projektu se po výzvě koordinátorky Ivy Vopěnkové z MAP Kutnohorsko zapojilo vedle Malešova dalších 5 základních škol: ZŠ Jana Palacha - Kutná Hora, ZŠ Kamenná Stezka Kutná Hora, ZŠ T. G. Masaryka - Kutná Hora, ZŠ Žižkov - Kutná Hora a ZŠ Suchdol. Na každé ze škol byly vytvořeny 1 - 2 týmy po pěti dětech, které se vydají zaznamenávat historická vyprávění. Některé týmy si pro svou závěrečnou reportáž vybraly vyrobení krátkého video dokumentu, jiné se rozhodly pro natočení audio reportáže a dva týmy se dohodly, že svůj výstup zpracují ve formě komiks

. Žáci se v průběhu října zúčastnili workshopů s názvem Jak natočit pamětníka a budou mít k dispozici také konzultace přímo v Českém rozhlase. Výstupy z rozhovorů budou uchovány v archivu Paměť národa a na webových stránkách www.pribehynasichsousedu.cz a zůstanou tak cenným zdrojem informací o moderních českých dějinách pro další generace.
Projekt Příběhy našich sousedů běží pod taktovkou neziskové organizace Post Bellum již od roku 2012 a žáci z Kutnohorska se do něj letos zapojili poprvé. Závěrečné prezentace reportáží se uskuteční 2. března 2020 v Tylově divadle v Kutné Hoře za přítomnosti všech zúčastněných žáků, učitelů i pamětníků. Podrobnosti o této veřejné akci budou zveřejněny na našem webu www.mapkutnohorsko.cz. Projekt probíhá v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Kutná Hora II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008613.

tz
Vinne sklepy Kutna Hora
Reklama
Žáci osmých a devátých tříd z Kutnohorska se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů

Žáci osmých a devátých tříd z Kutnohorska se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů

12. prosinec 2019

Kutná Hora - Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během prvního pololetí školního roku 2019/2020 vydali poprvé zaznamenat žáci ze základních škol v Kutné Hoře, Malešově a Suchdole.

Dokumentaristické týmy složené z dětí 8. a 9. tříd se v listopadu a prosinci vydávají za pamětníky, aby vyprávěli jejich příběhy v rámci projektu realizovaném ve spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum. Příběhy, které v učebnicích dějepisu nenajdete, jsou součástí nové aktivity MAP Kutnohorsko pro tento školní rok. Děti navštíví pamětníky ve svém okolí, zaznamenají jejich vyprávění a nakonec zpracují finální reportáž.

"Moderní dějiny jsou mým velkým koníčkem, a proto vedu v Malešově již 15. rokem vlastivědný kroužek, kde jsme s dětmi v minulosti zpracovali několik velkých projektů, jako například o židovské komunitě v Malešově," zdůvodnila svou účast na projektu Příběhy našich sousedů učitelka Martina Kamenářová ze ZŠ Malešov. "Na každém projektu bylo úžasné objasňovat dětem na místních dějinách širší historické události. Příběhy našich sousedů mají stejný cíl - setkávání generací, naslouchání pamětníkům, propojování malých a velkých dějin," zhodnotila začátek projektu Martina Kamenářová.

Žáci z Malešova si pro svou reportáž vybrali příběh paní Marie Martinkové, která vedle svého nelehkého osudu hluboce věřícího člověka za normalizace povypráví posluchačům i o svých rodičích. Její tatínek se jako volyňský Čech účastnil bojů o Stalingrad a maminka zažila hladomor na Ukrajině ve 30. letech.

Do projektu se po výzvě koordinátorky Ivy Vopěnkové z MAP Kutnohorsko zapojilo vedle Malešova dalších 5 základních škol: ZŠ Jana Palacha - Kutná Hora, ZŠ Kamenná Stezka Kutná Hora, ZŠ T. G. Masaryka - Kutná Hora, ZŠ Žižkov - Kutná Hora a ZŠ Suchdol. Na každé ze škol byly vytvořeny 1 - 2 týmy po pěti dětech, které se vydají zaznamenávat historická vyprávění. Některé týmy si pro svou závěrečnou reportáž vybraly vyrobení krátkého video dokumentu, jiné se rozhodly pro natočení audio reportáže a dva týmy se dohodly, že svůj výstup zpracují ve formě komiks

. Žáci se v průběhu října zúčastnili workshopů s názvem Jak natočit pamětníka a budou mít k dispozici také konzultace přímo v Českém rozhlase. Výstupy z rozhovorů budou uchovány v archivu Paměť národa a na webových stránkách www.pribehynasichsousedu.cz a zůstanou tak cenným zdrojem informací o moderních českých dějinách pro další generace.
Projekt Příběhy našich sousedů běží pod taktovkou neziskové organizace Post Bellum již od roku 2012 a žáci z Kutnohorska se do něj letos zapojili poprvé. Závěrečné prezentace reportáží se uskuteční 2. března 2020 v Tylově divadle v Kutné Hoře za přítomnosti všech zúčastněných žáků, učitelů i pamětníků. Podrobnosti o této veřejné akci budou zveřejněny na našem webu www.mapkutnohorsko.cz. Projekt probíhá v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Kutná Hora II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008613.

tz