Villa Romantica
Reklama

Druhá etapa rekonstrukce obchvatu Čáslavi startuje v březnu, objízdná trasa znovu povede skrz město!

21. únor 2020, 14:20

Čáslav – Druhá etapa rekonstrukce tří mostů na silnici č I/38 obchvatu města Čálavi by měla probíhat od 16. března do 13. září tohoto roku. Objízdná trasa, která při první etapě vedla skrz město Čáslav a ze strany občanů byla často kritizována, se podle informací od vedení města Čáslavi nezmění. 

„Rada města města přijala usnesení, kterým souhlasí s vedením jednosměrné objízdné trasy po pozemních komunikacích v Čáslavi přes ulici Pražská, Masarykova a Jeníkovská z důvodu rekonstrukce tří mostů na silnici č I/38 obchvat,“ uvádí čáslavská radnice na oficiálním webu města a dodává: „Pokud tak rozhodne silniční správní orgán Krajského úřadu, bude objízdná trasa vedena stejným způsobem, jako v případě I. etapy opravy v roce 2019.“ 

Tomuto rozhodnutí předcházela rozsáhlá veřejná debata, která byla vedena na sociálních sítích. „Radě města byla předána petice občanů, vyjadřujících jejich nespokojenost s vedením kamionové dopravy městem. Téma se dostalo až na jednání podvýboru pro dopravu a energetiku Senátu, který vyslovil sice svoji nepříslušnost pro řešení konkrétní městské situace, nicméně apeloval na rozvážné jednání u kulatého stolu bez zbytečných emocí za účasti vedení města, petentů a zástupců Integrovaného záchranného systému ( IZS ). 

Pro odborné posouzení všech v úvahu připadajících objízdných tras bylo zadáno vypracování bezpečnostního auditu (k nahlédnutí ZDE), který vypracoval Ústav soudního znalectví v dopravě fakulty dopravní ČVÚT. Dne 13.2.2020 se uskutečnilo jednání tzv.  „Kulatého stolu“ za účasti pozvaných zastupitelů města, zástupců petentů a IZS. Na tomto jednání vedoucí týmu zpracovatele bezpečnostního auditu Ing. Bc. Karel Kocián, Ph.D. seznámil přítomné s výsledky auditu. Rozsáhlý 49 stránkový audit po jeho obdržení město zveřejnilo na webu města a zaslalo ho všem zastupitelům a na jednání pozvaným zástupcům občanů a představitelům IZS. Z tohoto auditu vyplynulo, že nejvhodnější způsob vedení tranzitní dopravy pro druhou etapu opravy mostů na obchvatu je varianta, která byla použita i v rámci první etapy. 

Tento způsob doporučily i složky IZS, které se tak vyjádřily písemně i osobním vyjádření svých přítomných zástupců na jednání u kulatého stolu. Rada města si plně uvědomuje zátěž, které zvolené řešení má pro občany města a městský majetek. Vypracovaný bezpečnostní audit i jednoznačná vyjádření složek IZS však potvrdily předchozí stanovisko městské rady, že ze všech v úvahu připadajících variant vedení objízdné trasy je zvolená varianta tou nejméně špatnou ze všech ostatních,“ uvádí čáslavská radnice v oficiální zprávě. 

„Rada města přijme se složkami IZS opatření, aby minimalizovala negativní dopady vedení objízdné trasy naším městem, apeluje zároveň na občany města a jeho návštěvníky, aby přistupovali po dobu trvání objízdné trasy k ostatním účastníků dopravy i chodcům ohleduplně a se vzájemným respektem," doplňuje.

JS, TZ, meucaslav.cz
AVE_CZ
Reklama
Druhá etapa rekonstrukce obchvatu Čáslavi startuje v březnu, objízdná trasa znovu povede skrz město!

Druhá etapa rekonstrukce obchvatu Čáslavi startuje v březnu, objízdná trasa znovu povede skrz město!

21. únor 2020

Čáslav – Druhá etapa rekonstrukce tří mostů na silnici č I/38 obchvatu města Čálavi by měla probíhat od 16. března do 13. září tohoto roku. Objízdná trasa, která při první etapě vedla skrz město Čáslav a ze strany občanů byla často kritizována, se podle informací od vedení města Čáslavi nezmění. 

„Rada města města přijala usnesení, kterým souhlasí s vedením jednosměrné objízdné trasy po pozemních komunikacích v Čáslavi přes ulici Pražská, Masarykova a Jeníkovská z důvodu rekonstrukce tří mostů na silnici č I/38 obchvat,“ uvádí čáslavská radnice na oficiálním webu města a dodává: „Pokud tak rozhodne silniční správní orgán Krajského úřadu, bude objízdná trasa vedena stejným způsobem, jako v případě I. etapy opravy v roce 2019.“ 

Tomuto rozhodnutí předcházela rozsáhlá veřejná debata, která byla vedena na sociálních sítích. „Radě města byla předána petice občanů, vyjadřujících jejich nespokojenost s vedením kamionové dopravy městem. Téma se dostalo až na jednání podvýboru pro dopravu a energetiku Senátu, který vyslovil sice svoji nepříslušnost pro řešení konkrétní městské situace, nicméně apeloval na rozvážné jednání u kulatého stolu bez zbytečných emocí za účasti vedení města, petentů a zástupců Integrovaného záchranného systému ( IZS ). 

Pro odborné posouzení všech v úvahu připadajících objízdných tras bylo zadáno vypracování bezpečnostního auditu (k nahlédnutí ZDE), který vypracoval Ústav soudního znalectví v dopravě fakulty dopravní ČVÚT. Dne 13.2.2020 se uskutečnilo jednání tzv.  „Kulatého stolu“ za účasti pozvaných zastupitelů města, zástupců petentů a IZS. Na tomto jednání vedoucí týmu zpracovatele bezpečnostního auditu Ing. Bc. Karel Kocián, Ph.D. seznámil přítomné s výsledky auditu. Rozsáhlý 49 stránkový audit po jeho obdržení město zveřejnilo na webu města a zaslalo ho všem zastupitelům a na jednání pozvaným zástupcům občanů a představitelům IZS. Z tohoto auditu vyplynulo, že nejvhodnější způsob vedení tranzitní dopravy pro druhou etapu opravy mostů na obchvatu je varianta, která byla použita i v rámci první etapy. 

Tento způsob doporučily i složky IZS, které se tak vyjádřily písemně i osobním vyjádření svých přítomných zástupců na jednání u kulatého stolu. Rada města si plně uvědomuje zátěž, které zvolené řešení má pro občany města a městský majetek. Vypracovaný bezpečnostní audit i jednoznačná vyjádření složek IZS však potvrdily předchozí stanovisko městské rady, že ze všech v úvahu připadajících variant vedení objízdné trasy je zvolená varianta tou nejméně špatnou ze všech ostatních,“ uvádí čáslavská radnice v oficiální zprávě. 

„Rada města přijme se složkami IZS opatření, aby minimalizovala negativní dopady vedení objízdné trasy naším městem, apeluje zároveň na občany města a jeho návštěvníky, aby přistupovali po dobu trvání objízdné trasy k ostatním účastníků dopravy i chodcům ohleduplně a se vzájemným respektem," doplňuje.

JS, TZ, meucaslav.cz