Některé školy v Kutné Hoře úplně zavřou, včetně družiny

5. listopad 2019, 08:35

Kutná Hora - Podle webových informací se ke středeční stávce připojí některé kutnohorské základní i střední školy.

ZŠ Kamenná stezka

Vážení rodiče, i naše škola se přidává ke stávce vyhlášené na středu 6. lisotpadu 2019. V tento den nebude probíhat výuka, nebude otevřená ani družina. Škola zůstává v tento den zavřená. Obědy mají děti na tento den odhlášeny.
Výuka bude pokračovat opět ve čtvrtek 7. 11., kdy proběhne projektový den ke školnímu PéBéčku.
Děkuji za pochopení.

Andrea Melechová Ruthová
zástupkyně ředitele školy pověřená řízením školy

ZŠ Jana Palacha Kutná Hora

Škola nemá na webu konkrétní informace, pouze do plánu na měsíc listopad je středa 6. listopadu zařazena jako "Stávka". Podle informací www.svoboda.info ale škola už rodiče informovala o zavření školy, družiny i jídleny.

ZŠ T.G. Masaryka

Vážení rodiče, velká většina pedagogů naší školy se připojila k jednodenní celostátní stávce učitelů. K cílům stávky nepatří pouze zvyšování platů pedagogů, ale vyjadřujeme tím nespokojenost se současným stavem školství.

Oblast školství dlouhodobě nepatří mezi hlavní vládní priority, ač je to tak často klamavě mediálně prezentováno. Důsledkem tohoto stavu je stále nižší zájem mladých učitelů o tuto profesi a jejich dlouhodobý nedostatek ve školách. Prohlašujeme, že naším prvotním cílem je zvyšování kvality vzdělávání Vašich dětí.

Stávkový výbor při ZŠ TGM Kutná Hora

SPŠ Kutná Hora

Naše škola se  připojila k celodenní protestní stávce pedagogů za růst tarifních mezd o  vládou přislíbených deset procent, která se koná ve středu 6. listopadu 2019.

Tento den  se  výuka nekoná  a  studentům bude plošně na tento den odhlášen oběd. Vzhledem k tomu, že školní jídelna bude v provozu, je možno si v případě zájmu oběd znovu přihlásit.

Výuka pak bude pokračovat dle stálého rozvrhu ve čtvrtek 7.11.2019. Plánované schůzky a konzultace rodičů se ze 6.11.2019  přesouvají na středu 13.11.2019 se stejným časovým schématem a stejným umístěním tříd.

Za případné komplikace vzniklé stávkou se ​vedení školy omlouvá, k výzvě Českomoravského odborového svazu se připojila nadpoloviční většina pedagogů školy a provoz by tak nebylo možno zajistit.

Zástupce ředitele kutnohorské průmyslovky ale na svém facebookovém profilu informoval, že se sám do stávky nepřipojí s odkazem na prohlášení Asociace ředitelů základních škol:

PROHLÁŠENÍ
Asociace ředitelů základních škol vyhlášenou stávku rozhodně nepodporuje, protože jejím cílem není navýšení mzdových prostředků, ale pouze omezení pravomoci ředitelů

Tisková zpráva AŘZŠ
Asociace ředitelů základních škol stávku vyhlášenou ČMOS PŠ na středu 6.11. 2019 nepodporuje. Deklarovaným požadavkem stávky není zvýšení platů učitelů, ale přesun části finančních prostředků určených na platy učitelů z nenárokových složek do složky tarifní. Cíl stávky tedy chápeme jako snahu o omezení pravomocí ředitelů v oblasti odměňování pracovníků.

AŘZŠ dlouhodobě prosazuje navýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků, neboť to je jeden z motivačních a hodnotících nástrojů kvality pedagogické práce. Deklarované cíle stávky jsou tedy v rozporu s cíli asociace. AŘZŠ konstatuje, že navýšení platů pedagogických pracovníků od 1.1. 2020 o 10% je nedostatečné vzhledem k náročnosti práce vysokoškolsky vzdělaných učitelů a vzhledem k průměrné mzdě v profesích podobně náročných na práci a vzdělání. Za dostatečné považujeme navýšení platů o 15%.

PaedDr. Michal Černý - prezident AŘZŠ
Ing. Jaroslav Jirásko, MBA - viceprezident AŘZŠ

Do stávky se nepřipojí

ZŠ ŽIžkov, Gymnázium JIřího Ortena Kutná Hora, Církevní gymnázium Kutná Hora a SOŠ a SOU Kutná Hora řemesel.

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
Některé školy v Kutné Hoře úplně zavřou, včetně družiny

Některé školy v Kutné Hoře úplně zavřou, včetně družiny

5. listopad 2019

Kutná Hora - Podle webových informací se ke středeční stávce připojí některé kutnohorské základní i střední školy.

ZŠ Kamenná stezka

Vážení rodiče, i naše škola se přidává ke stávce vyhlášené na středu 6. lisotpadu 2019. V tento den nebude probíhat výuka, nebude otevřená ani družina. Škola zůstává v tento den zavřená. Obědy mají děti na tento den odhlášeny.
Výuka bude pokračovat opět ve čtvrtek 7. 11., kdy proběhne projektový den ke školnímu PéBéčku.
Děkuji za pochopení.

Andrea Melechová Ruthová
zástupkyně ředitele školy pověřená řízením školy

ZŠ Jana Palacha Kutná Hora

Škola nemá na webu konkrétní informace, pouze do plánu na měsíc listopad je středa 6. listopadu zařazena jako "Stávka". Podle informací www.svoboda.info ale škola už rodiče informovala o zavření školy, družiny i jídleny.

ZŠ T.G. Masaryka

Vážení rodiče, velká většina pedagogů naší školy se připojila k jednodenní celostátní stávce učitelů. K cílům stávky nepatří pouze zvyšování platů pedagogů, ale vyjadřujeme tím nespokojenost se současným stavem školství.

Oblast školství dlouhodobě nepatří mezi hlavní vládní priority, ač je to tak často klamavě mediálně prezentováno. Důsledkem tohoto stavu je stále nižší zájem mladých učitelů o tuto profesi a jejich dlouhodobý nedostatek ve školách. Prohlašujeme, že naším prvotním cílem je zvyšování kvality vzdělávání Vašich dětí.

Stávkový výbor při ZŠ TGM Kutná Hora

SPŠ Kutná Hora

Naše škola se  připojila k celodenní protestní stávce pedagogů za růst tarifních mezd o  vládou přislíbených deset procent, která se koná ve středu 6. listopadu 2019.

Tento den  se  výuka nekoná  a  studentům bude plošně na tento den odhlášen oběd. Vzhledem k tomu, že školní jídelna bude v provozu, je možno si v případě zájmu oběd znovu přihlásit.

Výuka pak bude pokračovat dle stálého rozvrhu ve čtvrtek 7.11.2019. Plánované schůzky a konzultace rodičů se ze 6.11.2019  přesouvají na středu 13.11.2019 se stejným časovým schématem a stejným umístěním tříd.

Za případné komplikace vzniklé stávkou se ​vedení školy omlouvá, k výzvě Českomoravského odborového svazu se připojila nadpoloviční většina pedagogů školy a provoz by tak nebylo možno zajistit.

Zástupce ředitele kutnohorské průmyslovky ale na svém facebookovém profilu informoval, že se sám do stávky nepřipojí s odkazem na prohlášení Asociace ředitelů základních škol:

PROHLÁŠENÍ
Asociace ředitelů základních škol vyhlášenou stávku rozhodně nepodporuje, protože jejím cílem není navýšení mzdových prostředků, ale pouze omezení pravomoci ředitelů

Tisková zpráva AŘZŠ
Asociace ředitelů základních škol stávku vyhlášenou ČMOS PŠ na středu 6.11. 2019 nepodporuje. Deklarovaným požadavkem stávky není zvýšení platů učitelů, ale přesun části finančních prostředků určených na platy učitelů z nenárokových složek do složky tarifní. Cíl stávky tedy chápeme jako snahu o omezení pravomocí ředitelů v oblasti odměňování pracovníků.

AŘZŠ dlouhodobě prosazuje navýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků, neboť to je jeden z motivačních a hodnotících nástrojů kvality pedagogické práce. Deklarované cíle stávky jsou tedy v rozporu s cíli asociace. AŘZŠ konstatuje, že navýšení platů pedagogických pracovníků od 1.1. 2020 o 10% je nedostatečné vzhledem k náročnosti práce vysokoškolsky vzdělaných učitelů a vzhledem k průměrné mzdě v profesích podobně náročných na práci a vzdělání. Za dostatečné považujeme navýšení platů o 15%.

PaedDr. Michal Černý - prezident AŘZŠ
Ing. Jaroslav Jirásko, MBA - viceprezident AŘZŠ

Do stávky se nepřipojí

ZŠ ŽIžkov, Gymnázium JIřího Ortena Kutná Hora, Církevní gymnázium Kutná Hora a SOŠ a SOU Kutná Hora řemesel.

René Svoboda