Zdeněk Čáp se rozhodl dále nepokračovat v práci ve Výkonném výboru OFS Kutná Hora

16. březen 2021, 11:50

Kutná Hora - Mezi kandidáty do Výkonného výboru OFS Kutná Hora chybí Zdeněk Čáp. Ten ve vedení fotbalu na Kutnohorsku pracoval dvanáct let od roku 2009. "Důvodů mám hned několik," naznačil Zdeněk Čáp v rozhovoru pro svoboda.info.

Proč ses rozhodl neucházet se o tuto pozici i pro příští volební období?
Především jde o celkové přesvědčení nedocenění mé práce a mezi veřejností vesměs záporného pohledu na mou osobu. Takže si říkám, proč já budu dělat něco pro někoho, kdo o to nestojí? Dále je také faktem, že členem výkonného výboru jsem byl už dvanáct let a vždy je dobré každý tým trochu obměnit, aby přišly nové nápady a omezila se zkostnatělost lidí v něm.

Kam by fotbal na Kutnohorsku měl podle tebe směřovat?
Rozhodně nás nečekají lehké časy, a to nejen momentální pandemii Covid-19. Určitě nám všem dá zabrat implementace a spuštění nové verze informačního systému. Pro OFS se bude jednat o extrémně náročné období, ve kterém bude muset ještě více ukázat, že je tu pro kluby a ne naopak, neboť bez podpory OFS může dojít k velkému úbytku klubů v rámci asociace. Jak u dospělých, tak dětí. Jasná priorita by měla být udržet počty dětí i soutěží mládeže i za cenu větší flexibility a autonomie pro OFS v rámci FAČR týkající organizace soutěží mládeže.

Může se stát region základnou talentů, a to nejen mladých fotbalistů, ale i třeba rozhodčích nebo funkcionářů?
Jsem přesvědčen, že může. Základna je asi silné slovo, ale náš region je určitě schopen zajímavé a šikovné hráče vychovat. To samé platí u rozhodčích. U obou kategorií je nutné ty nejlepší zapojovat na vyšší úrovni a zajistit jim posun výš. Náš okres patří počtem oddílů a hráčské základny v rámci kraje k těm menším. Podle mne je neskutečný úspěch, že máme dva rozhodčí - Zoufalý, Blatný - v soutěžích, které řídí česká komise.

Závěrem ještě očekáváná otázka – koho byste viděl jako ideálního předsedu a komu byste dal svůj hlas?
Jak už jsem se vyjadřoval dříve, nikdy není dobré, když je něco dlouhou dobu neměnné. Může to zkostnatět, nastupuje rutina a vytrácí se nápady. Nějaká proměna, obměna, či změna je nutná, nicméně obhajuji práci týmu Dušana Roubíčka a domnívám se, že úplná změna není na místě. A to přesně z důvodu absence možnosti vzdělávat se od zkušených. Já osobně bych dal hlas Dušanovi, ale tlačil bych na něj, aby maximálně naslouchal podnětům z okolí a snažil se je v rámci možností realizovat. Delegáti valné hromady by měli své hlasy dát tomu, o kom jsou sami přesvědčeni, že je pro ně tou nejlepší variantou.

Jak vnímáš nezvykle napjaté a dlouhé "předvolební období"?
Před žádnou volební valnou hromadou to není jednoduché. Zvláště teď, kdy si velký fotbal opět vzpomněl na ten malý - tedy okresy, protože naše hlasy potřebuje. Jde spíše o ty naše hlasy na valných hromadách FAČR a SKFS, než snahu nám s fotbalem pomoci. Kdyby nešlo o ty hlasy, tak tu žádnou Fevoluci nemáme. Bohužel, už se nějaký čas ve fotbale pohybuji a nejsem „dnešní“.

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
Zdeněk Čáp se rozhodl dále nepokračovat v práci ve Výkonném výboru OFS Kutná Hora

Zdeněk Čáp se rozhodl dále nepokračovat v práci ve Výkonném výboru OFS Kutná Hora

16. březen 2021

Kutná Hora - Mezi kandidáty do Výkonného výboru OFS Kutná Hora chybí Zdeněk Čáp. Ten ve vedení fotbalu na Kutnohorsku pracoval dvanáct let od roku 2009. "Důvodů mám hned několik," naznačil Zdeněk Čáp v rozhovoru pro svoboda.info.

Proč ses rozhodl neucházet se o tuto pozici i pro příští volební období?
Především jde o celkové přesvědčení nedocenění mé práce a mezi veřejností vesměs záporného pohledu na mou osobu. Takže si říkám, proč já budu dělat něco pro někoho, kdo o to nestojí? Dále je také faktem, že členem výkonného výboru jsem byl už dvanáct let a vždy je dobré každý tým trochu obměnit, aby přišly nové nápady a omezila se zkostnatělost lidí v něm.

Kam by fotbal na Kutnohorsku měl podle tebe směřovat?
Rozhodně nás nečekají lehké časy, a to nejen momentální pandemii Covid-19. Určitě nám všem dá zabrat implementace a spuštění nové verze informačního systému. Pro OFS se bude jednat o extrémně náročné období, ve kterém bude muset ještě více ukázat, že je tu pro kluby a ne naopak, neboť bez podpory OFS může dojít k velkému úbytku klubů v rámci asociace. Jak u dospělých, tak dětí. Jasná priorita by měla být udržet počty dětí i soutěží mládeže i za cenu větší flexibility a autonomie pro OFS v rámci FAČR týkající organizace soutěží mládeže.

Může se stát region základnou talentů, a to nejen mladých fotbalistů, ale i třeba rozhodčích nebo funkcionářů?
Jsem přesvědčen, že může. Základna je asi silné slovo, ale náš region je určitě schopen zajímavé a šikovné hráče vychovat. To samé platí u rozhodčích. U obou kategorií je nutné ty nejlepší zapojovat na vyšší úrovni a zajistit jim posun výš. Náš okres patří počtem oddílů a hráčské základny v rámci kraje k těm menším. Podle mne je neskutečný úspěch, že máme dva rozhodčí - Zoufalý, Blatný - v soutěžích, které řídí česká komise.

Závěrem ještě očekáváná otázka – koho byste viděl jako ideálního předsedu a komu byste dal svůj hlas?
Jak už jsem se vyjadřoval dříve, nikdy není dobré, když je něco dlouhou dobu neměnné. Může to zkostnatět, nastupuje rutina a vytrácí se nápady. Nějaká proměna, obměna, či změna je nutná, nicméně obhajuji práci týmu Dušana Roubíčka a domnívám se, že úplná změna není na místě. A to přesně z důvodu absence možnosti vzdělávat se od zkušených. Já osobně bych dal hlas Dušanovi, ale tlačil bych na něj, aby maximálně naslouchal podnětům z okolí a snažil se je v rámci možností realizovat. Delegáti valné hromady by měli své hlasy dát tomu, o kom jsou sami přesvědčeni, že je pro ně tou nejlepší variantou.

Jak vnímáš nezvykle napjaté a dlouhé "předvolební období"?
Před žádnou volební valnou hromadou to není jednoduché. Zvláště teď, kdy si velký fotbal opět vzpomněl na ten malý - tedy okresy, protože naše hlasy potřebuje. Jde spíše o ty naše hlasy na valných hromadách FAČR a SKFS, než snahu nám s fotbalem pomoci. Kdyby nešlo o ty hlasy, tak tu žádnou Fevoluci nemáme. Bohužel, už se nějaký čas ve fotbale pohybuji a nejsem „dnešní“.

René Svoboda