vv auto
Reklama

Připravují závod smíšených dvojic s hromadným startem „Poznej noční Kutnou Horu aneb Advenťák“

28. listopad 2019, 08:04

Kutná Hora - Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí SOBSA připravuje noční skorelauf smíšených dvojic s hromadným startem "Poznej noční Kutnou Horu aneb Advenťák". Ten odstartuje v sobotu 30. listopadu v 17.30 hodin od Domu dětí a mládeže Dominik v Kutné Hoře.

Kategorie:

A. Advenťák
- noční závod smíšených dvojic na jedné městské sprintové mapě , vhodný pro všechny věkové kategorie , vhodné i pro začátečníky a všechny ty, kdo se chtějí bavit.

Kontroly lze sbírat v jakémkoliv pořadí = skorelauf. Vy sami si volíte cestu, není potřeba dodržovat pořadí kontrol ! Na místech zakreslených kontrol ale fyzicky žádné lampiony nenajdete, na kontrolách budete hledat a zapisovat odpovědi na soutěžní otázky, které dostanete na startu společně s mapou a startovní průkazkou.

AB. Advenťák brutus
- noční závod smíšených dvojic s výměnou map, vhodné pro opravdu pokročilé orientační běžce ,kteří se chtějí bavit a nebudou nadávat organizátorům za brutální terén a podmínky.

Podmínky kategorie A platí i pro kategorii AB a navíc účastníci AB budou razit kleštičkami do startovní průkazky. Na to, že se jedná o příměstský terén je zde slušné převýšení, terén není běžecky jednoduchý, navíc může zasáhnout nepřízeň počasí. Proto zvažte své fyzické a psychické síly před výběrem této kategorie.

Pro obě kategorie platí, že alespoň jeden z účastníků smíšené dvojice je starší než 18 let. Je povolen start dvojic: žena+muž, žena + žena, žena+dítě do 10ti let, muž+dítě do 10 let.

Další podmínky:
Závod se uskuteční za každého počasí a podle pravidel orientačního běhu.Limit závodu bude stanoven v rozpise, který obdrží všichni přihlášení v týdnu před závodem.

Vítězem se stává dvojice, která dosáhne nejvyššího počtu nasbíraných bodů za nalezené kontroly, v případě shody bodů rozhoduje dosažený čas.

Za každou započatou minutu po limitu bude závodní dvojici odečten 1 bod z celkových dosažených bodů. Dvojice za překročený limit nebude diskvalifikována. Je nutné, aby se dvojice od sebe nevzdalovala, nehledejte kontroly každý zvlášť, není to fair play a přijdete o mnohé zážitky na trati.

Závod probíhá za neomezeného provozu, dbejte proto na zvýšenou opatrnost v přecházení či přebíhání silnic a buďte ohleduplní ke kolemjdoucím.

V prostoru parků platí přísný zákaz běhaní po záhonech a travnatých porostech a okrasných prvcích. Jediným možným prostorem pohybu jsou cesty. Bez tohoto opatření by nám nebyl vstup do parku povolen a vystavujeme se přísné pokutě. Porušení tohoto zákazu je důvodem k diskvalifikaci soutěžící dvojice.

Přihlášky:
Vyplněné přihlášky zašlete elektronickou poštou na speciálně zřízenou e - mailovou adresu adventak@email.cz. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího poplatku, jinak je neplatná. Uzávěrka přihlášek zaslaných na předepsaném formuláři je ve středu 20. listopadu 2019.

Při zrušení přihlášky po tomto termínu je stornovací poplatek 20,- Kč. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Počet smíšených dvojic je omezený na 100 dvojic. Neodkládejte proto přihlášky až na termín uzávěrky. Případné naplnění limitu bude oznámeno na www stránkách SOBSA.

V přihlášce uvěďte prosím svého zaměstnavatele ( u pracovníků bank a pojišťoven) z důvodu statistiky. Ostatní uvěďte místo, ze kterého jste do Kutné Hory přijeli z důvodu tiskové zprávy.

Prezence:
Proběhne v centru závodu v době 16 - 17 hodin.

Terén:
Mapa Kutná Hora - převážně městská zádlažba, asfalt, za mokra kluzký, občas park
Mapa Kutná Hora GJO - překvapivý příměstský les, s řadou terénních detailů, skalky, skály, pozůstatky po středověké důlní těžbě.

Pravidla a pojištění účastníků:
 Závodníci startují na vlastní nebezpečí, pohyb ve městě i v lese a po lesních cestách je taktéž na vlastní nebezpečí. Sportovní akce není hromadně pojištěna a každý z účastníků startuje na vlastí nebezpečí. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu. Lékárnička k dispozici v centru závodu.

Buzoly:
Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Další vybavení:
Pro zdárné a bezpečné absolvování závodu je třeba být vybaven čelovkou, nebo baterkou s dostatečnou výdrží svitu a funkční propisovací tužkou.

Ceny:
Upomínkové ceny obdrží nejlepší tři dvojice z každé kategorie. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne po ukončení závodu na shromaždišti po ukončení závodu a zpracování výsledků.

Další organizační pokyny:
Obdrží všichni přihlášení při prezenci. Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Lenka Choutkové, nejlépe na e-mailu: adventak@email.cz, mobil 604233728. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz

V týdnu před závodem přihlášení účasníci obdrží pokyny k závodu.

Hlavní organizátoři:
Předseda organizačního výboru: Jaroslav Choutka
Tajemnice organizačního výboru: Lenka Choutková
Ředitel závodu: Honza Randík
Prezentace: Magdaléna Randíková

tz
AVE_CZ
Reklama
Připravují závod smíšených dvojic s hromadným startem „Poznej noční Kutnou Horu aneb Advenťák“

Připravují závod smíšených dvojic s hromadným startem „Poznej noční Kutnou Horu aneb Advenťák“

28. listopad 2019

Kutná Hora - Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí SOBSA připravuje noční skorelauf smíšených dvojic s hromadným startem "Poznej noční Kutnou Horu aneb Advenťák". Ten odstartuje v sobotu 30. listopadu v 17.30 hodin od Domu dětí a mládeže Dominik v Kutné Hoře.

Kategorie:

A. Advenťák
- noční závod smíšených dvojic na jedné městské sprintové mapě , vhodný pro všechny věkové kategorie , vhodné i pro začátečníky a všechny ty, kdo se chtějí bavit.

Kontroly lze sbírat v jakémkoliv pořadí = skorelauf. Vy sami si volíte cestu, není potřeba dodržovat pořadí kontrol ! Na místech zakreslených kontrol ale fyzicky žádné lampiony nenajdete, na kontrolách budete hledat a zapisovat odpovědi na soutěžní otázky, které dostanete na startu společně s mapou a startovní průkazkou.

AB. Advenťák brutus
- noční závod smíšených dvojic s výměnou map, vhodné pro opravdu pokročilé orientační běžce ,kteří se chtějí bavit a nebudou nadávat organizátorům za brutální terén a podmínky.

Podmínky kategorie A platí i pro kategorii AB a navíc účastníci AB budou razit kleštičkami do startovní průkazky. Na to, že se jedná o příměstský terén je zde slušné převýšení, terén není běžecky jednoduchý, navíc může zasáhnout nepřízeň počasí. Proto zvažte své fyzické a psychické síly před výběrem této kategorie.

Pro obě kategorie platí, že alespoň jeden z účastníků smíšené dvojice je starší než 18 let. Je povolen start dvojic: žena+muž, žena + žena, žena+dítě do 10ti let, muž+dítě do 10 let.

Další podmínky:
Závod se uskuteční za každého počasí a podle pravidel orientačního běhu.Limit závodu bude stanoven v rozpise, který obdrží všichni přihlášení v týdnu před závodem.

Vítězem se stává dvojice, která dosáhne nejvyššího počtu nasbíraných bodů za nalezené kontroly, v případě shody bodů rozhoduje dosažený čas.

Za každou započatou minutu po limitu bude závodní dvojici odečten 1 bod z celkových dosažených bodů. Dvojice za překročený limit nebude diskvalifikována. Je nutné, aby se dvojice od sebe nevzdalovala, nehledejte kontroly každý zvlášť, není to fair play a přijdete o mnohé zážitky na trati.

Závod probíhá za neomezeného provozu, dbejte proto na zvýšenou opatrnost v přecházení či přebíhání silnic a buďte ohleduplní ke kolemjdoucím.

V prostoru parků platí přísný zákaz běhaní po záhonech a travnatých porostech a okrasných prvcích. Jediným možným prostorem pohybu jsou cesty. Bez tohoto opatření by nám nebyl vstup do parku povolen a vystavujeme se přísné pokutě. Porušení tohoto zákazu je důvodem k diskvalifikaci soutěžící dvojice.

Přihlášky:
Vyplněné přihlášky zašlete elektronickou poštou na speciálně zřízenou e - mailovou adresu adventak@email.cz. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího poplatku, jinak je neplatná. Uzávěrka přihlášek zaslaných na předepsaném formuláři je ve středu 20. listopadu 2019.

Při zrušení přihlášky po tomto termínu je stornovací poplatek 20,- Kč. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Počet smíšených dvojic je omezený na 100 dvojic. Neodkládejte proto přihlášky až na termín uzávěrky. Případné naplnění limitu bude oznámeno na www stránkách SOBSA.

V přihlášce uvěďte prosím svého zaměstnavatele ( u pracovníků bank a pojišťoven) z důvodu statistiky. Ostatní uvěďte místo, ze kterého jste do Kutné Hory přijeli z důvodu tiskové zprávy.

Prezence:
Proběhne v centru závodu v době 16 - 17 hodin.

Terén:
Mapa Kutná Hora - převážně městská zádlažba, asfalt, za mokra kluzký, občas park
Mapa Kutná Hora GJO - překvapivý příměstský les, s řadou terénních detailů, skalky, skály, pozůstatky po středověké důlní těžbě.

Pravidla a pojištění účastníků:
 Závodníci startují na vlastní nebezpečí, pohyb ve městě i v lese a po lesních cestách je taktéž na vlastní nebezpečí. Sportovní akce není hromadně pojištěna a každý z účastníků startuje na vlastí nebezpečí. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu. Lékárnička k dispozici v centru závodu.

Buzoly:
Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Další vybavení:
Pro zdárné a bezpečné absolvování závodu je třeba být vybaven čelovkou, nebo baterkou s dostatečnou výdrží svitu a funkční propisovací tužkou.

Ceny:
Upomínkové ceny obdrží nejlepší tři dvojice z každé kategorie. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne po ukončení závodu na shromaždišti po ukončení závodu a zpracování výsledků.

Další organizační pokyny:
Obdrží všichni přihlášení při prezenci. Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Lenka Choutkové, nejlépe na e-mailu: adventak@email.cz, mobil 604233728. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz

V týdnu před závodem přihlášení účasníci obdrží pokyny k závodu.

Hlavní organizátoři:
Předseda organizačního výboru: Jaroslav Choutka
Tajemnice organizačního výboru: Lenka Choutková
Ředitel závodu: Honza Randík
Prezentace: Magdaléna Randíková

tz