vv auto
Reklama

Tomáš Havlíček: Nechtěli jsme jít cestou obcházení vítěze voleb!

22. říjen 2020, 07:58

Kutná Hora - Říjnové volby změní poměry ve vedení Středočeského kraje. Poměrně brzy po vyhlášení výsledků se lídři STAN, ODS, Pirátů a  Spojenců pro Středočeský kraj dohodli na vzájemné spolupráci ve společné koalici a u konce je nyní i vyjednávání o programovém prohlášení. Členem vyjednávacího týmů byl i Tomáš Havlíček z Kutné Hory.

Na koalici se dohodly všechny subjekty kromě ANO - může takové spojení vydržet po celé volební období?
Dle mého názoru může. Je to vlastně vyjádření nesouhlasu k tomu, jakým stylem byl kraj veden v posledních třech letech. Pro koalici by stačily pouze hlasy ODS a STAN, ale takto široká koalice přináší potřebnou stabilitu a klid na práci. Zároveň překryv volebních programů je maximální, proto věřím, že nebude docházet k výraznějším názorovým střetům.

Nepožadovala ODS hejtmanský post pro Martina Kupku, který dostal nejvíc preferenčních hlasů v celé republice?
Samozřejmě, že tento náš požadavek zazněl hned při úvodních jednáních, ale STAN na pozici hejtmana trval. Nechtěli jsme jít cestou obcházení vítěze voleb, ale skvělý výsledek Martina Kupky je výrazným příslibem do budoucna a potvrzením toho, že Středočeská ODS kráčí při generační výměně správným směrem.

Který úkol bude nové vedení Středočeského kraje řešit nejdříve?
Vzhledem k situaci, která panuje v souvislosti s pandemií COVID, je nutné zajistit chod nemocnic, a to nejen pro pacienty s COVIDem, ale i pro ostatní, kteří čekají na různé zákroky. Rovněž musí být zajištěn dostatek ochranných prostředků jak pro nemocnice, tak pro záchranku či poskytovatele sociálních služeb. V ostatních oblastech jsme se shodli na prioritách, které bychom chtěli v průběhu volebního období realizovat. Kromě zdravotnictví jsou zásadními oblastmi zejména doprava a školství. Rozhodně nebudeme bez rozvahy odvolávat lidi, jako se tomu mnohdy dělo v minulosti. Pokud budeme chtít realizovat nějaké personální změny, bude to vždy formou výběrových řízení.

V současné době jsou v přípravách rozpočty na nejrůznějších úrovních, dozná ten krajský po volbách nějakých změn?
Ano, budeme do rozpočtu postupně promítat naše priority v jednotlivých oblastech a zejména se pokusíme rozpočet efektivněji využít. Klíčová však bude příjmová stránka. Všeobecně se očekává výrazný pokles daňových příjmů, což bude mít zásadní dopad na všechny kraje, města i malé obce. Zásadní změny rozpočtu se tedy dají očekávat spíše v průběhu příštího roku.

Jaké priority bude mít nová koalice - zůstane například zachován příspěvek na dopravu studentů či důchodců?
Takovéto příspěvky bez zohlednění životní úrovně rodin rozhodně vyplácet nebudeme. Prioritou zůstává stav komunikací, dopravní obslužnost, zdravotní a sociální péče či optimalizace sítě středních škol. Rychlost realizace v jednotlivých oblastech bude závislá od množství zdrojů, které se nám podaří získat.

Odchod hejtmanky za ANO Kutnou Horu nepoškodí!

V předchozím volebním období vedla kraj hejtmanka z ANO, ze stejné strany je i současný starosta Kutné Hory. Nemůže na "přeskupení" pozic město doplatit?
Nemám pocit, že by z této skutečnosti město v uplynulém období nějak těžilo, tudíž dle mého názoru nemůže.

Mohou krajské volby naznačit výsledky parlamentních, či komunálních voleb? A lze na obecní úrovni případně navázat spolupráci podobných subjektů?
Ano, je to jistě určitý signál, jak by mohly volby v příštím roce dopadnout. Asi by se spolupráce obdobných subjektů dala na obecní úrovni navázat, ale zdá se mi, že současné vedení našeho města se více zabývá tím, jak si křeslo udržet, než rozvojem města, což je silným pojítkem. Samozřejmě je to paradox, že na kraji jsou STAN a Piráti zásadně proti koalici s ANO, ale na městě se drží pevně kolem ramen.

Existuje téma, které kraj bude v Kutné Hoře v nejbližší době řešit?
Jistě se začne řešit rekonstrukce nemocnice, posuneme projektovou přípravu cyklostezky do Kolína a začneme jednat s ŘSD o obchvatu Kutné Hory.

Osobně chci být u projektů jako cyklostezka do Kolína, obchvat Kutné Hory nebo rekonstrukce nemocnice

Jsi členem vyjednávacího týmu ODS, nakonec ale nejsi navržen na žádnou pozici do vedení kraje. Můžeš to prosím vysvětlit?
Vyjednával jsem co nejlepší podmínky pro ODS, ne pro sebe. A to se nám podařilo. Máme oblasti dopravy – stav komunikací, zdravotnictví, sociálních věcí a majetku s investicemi. Jsou to oblasti, kde máme svoje zásadní priority, což je pro ODS důležité. Já jsem byl opětovně zvolen na pozici předsedy Klubu zastupitelů ODS, což je sice pozice neplacená, ale rozhodně ne bezvýznamná.

Na úrovni Středočeského kraje se nové koalici "uvolnily ruce", máš ty osobně nějaké téma, které by jsi chtěl řešit ty osobně - třeba i ve vztahu ke Kutné Hoře?
Rozhodně bych byl rád osobně u projektů, které jsme obyvatelům Kutnohorska slíbili. Tedy cyklostezka do Kolína, obchvat Kutné Hory či rekonstrukce nemocnice. Zároveň mě zajímá oblast financování sportu či zajištění dostatečné kapacity terénních služeb v sociální oblasti.

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
Tomáš Havlíček: Nechtěli jsme jít cestou obcházení vítěze voleb!

Tomáš Havlíček: Nechtěli jsme jít cestou obcházení vítěze voleb!

22. říjen 2020

Kutná Hora - Říjnové volby změní poměry ve vedení Středočeského kraje. Poměrně brzy po vyhlášení výsledků se lídři STAN, ODS, Pirátů a  Spojenců pro Středočeský kraj dohodli na vzájemné spolupráci ve společné koalici a u konce je nyní i vyjednávání o programovém prohlášení. Členem vyjednávacího týmů byl i Tomáš Havlíček z Kutné Hory.

Na koalici se dohodly všechny subjekty kromě ANO - může takové spojení vydržet po celé volební období?
Dle mého názoru může. Je to vlastně vyjádření nesouhlasu k tomu, jakým stylem byl kraj veden v posledních třech letech. Pro koalici by stačily pouze hlasy ODS a STAN, ale takto široká koalice přináší potřebnou stabilitu a klid na práci. Zároveň překryv volebních programů je maximální, proto věřím, že nebude docházet k výraznějším názorovým střetům.

Nepožadovala ODS hejtmanský post pro Martina Kupku, který dostal nejvíc preferenčních hlasů v celé republice?
Samozřejmě, že tento náš požadavek zazněl hned při úvodních jednáních, ale STAN na pozici hejtmana trval. Nechtěli jsme jít cestou obcházení vítěze voleb, ale skvělý výsledek Martina Kupky je výrazným příslibem do budoucna a potvrzením toho, že Středočeská ODS kráčí při generační výměně správným směrem.

Který úkol bude nové vedení Středočeského kraje řešit nejdříve?
Vzhledem k situaci, která panuje v souvislosti s pandemií COVID, je nutné zajistit chod nemocnic, a to nejen pro pacienty s COVIDem, ale i pro ostatní, kteří čekají na různé zákroky. Rovněž musí být zajištěn dostatek ochranných prostředků jak pro nemocnice, tak pro záchranku či poskytovatele sociálních služeb. V ostatních oblastech jsme se shodli na prioritách, které bychom chtěli v průběhu volebního období realizovat. Kromě zdravotnictví jsou zásadními oblastmi zejména doprava a školství. Rozhodně nebudeme bez rozvahy odvolávat lidi, jako se tomu mnohdy dělo v minulosti. Pokud budeme chtít realizovat nějaké personální změny, bude to vždy formou výběrových řízení.

V současné době jsou v přípravách rozpočty na nejrůznějších úrovních, dozná ten krajský po volbách nějakých změn?
Ano, budeme do rozpočtu postupně promítat naše priority v jednotlivých oblastech a zejména se pokusíme rozpočet efektivněji využít. Klíčová však bude příjmová stránka. Všeobecně se očekává výrazný pokles daňových příjmů, což bude mít zásadní dopad na všechny kraje, města i malé obce. Zásadní změny rozpočtu se tedy dají očekávat spíše v průběhu příštího roku.

Jaké priority bude mít nová koalice - zůstane například zachován příspěvek na dopravu studentů či důchodců?
Takovéto příspěvky bez zohlednění životní úrovně rodin rozhodně vyplácet nebudeme. Prioritou zůstává stav komunikací, dopravní obslužnost, zdravotní a sociální péče či optimalizace sítě středních škol. Rychlost realizace v jednotlivých oblastech bude závislá od množství zdrojů, které se nám podaří získat.

Odchod hejtmanky za ANO Kutnou Horu nepoškodí!

V předchozím volebním období vedla kraj hejtmanka z ANO, ze stejné strany je i současný starosta Kutné Hory. Nemůže na "přeskupení" pozic město doplatit?
Nemám pocit, že by z této skutečnosti město v uplynulém období nějak těžilo, tudíž dle mého názoru nemůže.

Mohou krajské volby naznačit výsledky parlamentních, či komunálních voleb? A lze na obecní úrovni případně navázat spolupráci podobných subjektů?
Ano, je to jistě určitý signál, jak by mohly volby v příštím roce dopadnout. Asi by se spolupráce obdobných subjektů dala na obecní úrovni navázat, ale zdá se mi, že současné vedení našeho města se více zabývá tím, jak si křeslo udržet, než rozvojem města, což je silným pojítkem. Samozřejmě je to paradox, že na kraji jsou STAN a Piráti zásadně proti koalici s ANO, ale na městě se drží pevně kolem ramen.

Existuje téma, které kraj bude v Kutné Hoře v nejbližší době řešit?
Jistě se začne řešit rekonstrukce nemocnice, posuneme projektovou přípravu cyklostezky do Kolína a začneme jednat s ŘSD o obchvatu Kutné Hory.

Osobně chci být u projektů jako cyklostezka do Kolína, obchvat Kutné Hory nebo rekonstrukce nemocnice

Jsi členem vyjednávacího týmu ODS, nakonec ale nejsi navržen na žádnou pozici do vedení kraje. Můžeš to prosím vysvětlit?
Vyjednával jsem co nejlepší podmínky pro ODS, ne pro sebe. A to se nám podařilo. Máme oblasti dopravy – stav komunikací, zdravotnictví, sociálních věcí a majetku s investicemi. Jsou to oblasti, kde máme svoje zásadní priority, což je pro ODS důležité. Já jsem byl opětovně zvolen na pozici předsedy Klubu zastupitelů ODS, což je sice pozice neplacená, ale rozhodně ne bezvýznamná.

Na úrovni Středočeského kraje se nové koalici "uvolnily ruce", máš ty osobně nějaké téma, které by jsi chtěl řešit ty osobně - třeba i ve vztahu ke Kutné Hoře?
Rozhodně bych byl rád osobně u projektů, které jsme obyvatelům Kutnohorska slíbili. Tedy cyklostezka do Kolína, obchvat Kutné Hory či rekonstrukce nemocnice. Zároveň mě zajímá oblast financování sportu či zajištění dostatečné kapacity terénních služeb v sociální oblasti.

René Svoboda