V Kutné Hoře prý žádné centrum pro nelegální uprchlíky nevznikne

14. květen 2018, 08:23

Kutná Hora - Po sociálních sítích se v posledním týdnu rozhořela bouřlivá debata o "vzniku centra pro uprchlíky" v Kutné Hoře. Článek přinesla některá internetová média, základem byl vypsaný dotační titul Azylového, migračního a integračního fondu "AMIF" - výzva č. 16 pro vybudování a provoz integračního centra ve Středočeském kraji. Centrum by mělo mít povinně pobočky v Benešově, Kladně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami. "Ve středních Čechách vzniknou centra pro integraci uprchlíků," burcují některé titulky či posty na facebooku.

"Nejedná se o žádné zařízení na pobyt cizinců, jde o informační, poradenské a výukové centrum. Je zaměřeno na integraci legálně pobývajících cizinců v ČR," zdůrazňuje Hana Malá z Ministerstva vnitra ČR.

Centrum bude podle Hany Malé poskytovat podporu a informace zejména veřejné správě (i zaměstnavatelům) v záležitostech spojených s přítomností legálně pobývajících cizinců. Také bude podporovat začlenění do společnosti cizinců z třetích zemí (tedy mimo země EU) s povoleným pobytem v ČR. "Cílem je zejména podpořit bezproblémové soužití veřejnosti a cizinců," uvedla.

Centra na podporu integrace cizinců fungují ve třinácti krajích ČR deset let, ve Středočeském kraji Centrum dosud zřízeno nebylo. "Vzhledem ke  geografickému uspořádání a složité dopravní dostupnosti," vysvětlila Hana Malá a pokračovala: "Zatímco v ostatních krajích Centrum sídlí vždy v krajském městě, ve Středočeském kraji není krajské město - krajský úřad sídlí v Praze. Poskytování integračních služeb Středočechům doposud částečně řešilo Integrační centrum Praha."

Právě geografická poloha ve Středočeském kraji prý stála za výběrem konkrétních měst. "Nově zřizované Centrum  bude logicky působit nikoli v jediném městě, ale v několika větších městech kraje tak, aby bylo uživatelům snadno dostupné. Jedná se o města Benešov, Kladno, Kutná Hora, Mladá Boleslav a Příbram. Nebude se jednat o zařízení měst, ale o pobočky (resp. i centrálu) krajského integračního centra," uvedla Hana Malá.

Ve Středočeském kraji aktuálně pobývá  celkem 71 040 cizinců s povoleným pobytem, z toho 37 758 cizinců z třetích zemí (mimo země EU) - zejména z Ukrajiny, Vietnamu, Ruska, Moldavska a Mongolska. Cizinci tvoří přibližně 5,3 % všech obyvatel Středočeského kraje (celorepublikový průměr je 5,2 %). Převládají cizinci v rámci trvalého pobytu (téměř 60 %). V tomto směru se jedná o druhý nejvyšší počet cizinců (za Prahou).

Cílem Centra je poskytovat podporu veřejné správě, a dále zajistit integraci cizinců s povoleným pobytem žijícím v kraji. "Integrační centrum ve Středočeském kraji bude poskytovat informace veřejné správě i cizincům, dále právní a sociální poradenství, výuku češtiny dětem i dospělým cizincům, kurzy sociokulturní orientace (které cizince seznámí s jejich povinnostmi i právy a s podmínkami života v ČR). Bude též organizovat platformu zástupců institucí a organizací v kraji, která umožní předávat si informace, rozpoznat případné problémy a usilovat o jejich řešení," vysvětlila Hana Malá a dodala: "Centrum na podporu integrace cizinců ve Středočeském kraji bude financováno z prostředků Azylového, migračního a integračního fondu Evropské unie."

res
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
V Kutné Hoře prý žádné centrum pro nelegální uprchlíky nevznikne

V Kutné Hoře prý žádné centrum pro nelegální uprchlíky nevznikne

14. Květen 2018

Kutná Hora - Po sociálních sítích se v posledním týdnu rozhořela bouřlivá debata o "vzniku centra pro uprchlíky" v Kutné Hoře. Článek přinesla některá internetová média, základem byl vypsaný dotační titul Azylového, migračního a integračního fondu "AMIF" - výzva č. 16 pro vybudování a provoz integračního centra ve Středočeském kraji. Centrum by mělo mít povinně pobočky v Benešově, Kladně, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami. "Ve středních Čechách vzniknou centra pro integraci uprchlíků," burcují některé titulky či posty na facebooku.

"Nejedná se o žádné zařízení na pobyt cizinců, jde o informační, poradenské a výukové centrum. Je zaměřeno na integraci legálně pobývajících cizinců v ČR," zdůrazňuje Hana Malá z Ministerstva vnitra ČR.

Centrum bude podle Hany Malé poskytovat podporu a informace zejména veřejné správě (i zaměstnavatelům) v záležitostech spojených s přítomností legálně pobývajících cizinců. Také bude podporovat začlenění do společnosti cizinců z třetích zemí (tedy mimo země EU) s povoleným pobytem v ČR. "Cílem je zejména podpořit bezproblémové soužití veřejnosti a cizinců," uvedla.

Centra na podporu integrace cizinců fungují ve třinácti krajích ČR deset let, ve Středočeském kraji Centrum dosud zřízeno nebylo. "Vzhledem ke  geografickému uspořádání a složité dopravní dostupnosti," vysvětlila Hana Malá a pokračovala: "Zatímco v ostatních krajích Centrum sídlí vždy v krajském městě, ve Středočeském kraji není krajské město - krajský úřad sídlí v Praze. Poskytování integračních služeb Středočechům doposud částečně řešilo Integrační centrum Praha."

Právě geografická poloha ve Středočeském kraji prý stála za výběrem konkrétních měst. "Nově zřizované Centrum  bude logicky působit nikoli v jediném městě, ale v několika větších městech kraje tak, aby bylo uživatelům snadno dostupné. Jedná se o města Benešov, Kladno, Kutná Hora, Mladá Boleslav a Příbram. Nebude se jednat o zařízení měst, ale o pobočky (resp. i centrálu) krajského integračního centra," uvedla Hana Malá.

Ve Středočeském kraji aktuálně pobývá  celkem 71 040 cizinců s povoleným pobytem, z toho 37 758 cizinců z třetích zemí (mimo země EU) - zejména z Ukrajiny, Vietnamu, Ruska, Moldavska a Mongolska. Cizinci tvoří přibližně 5,3 % všech obyvatel Středočeského kraje (celorepublikový průměr je 5,2 %). Převládají cizinci v rámci trvalého pobytu (téměř 60 %). V tomto směru se jedná o druhý nejvyšší počet cizinců (za Prahou).

Cílem Centra je poskytovat podporu veřejné správě, a dále zajistit integraci cizinců s povoleným pobytem žijícím v kraji. "Integrační centrum ve Středočeském kraji bude poskytovat informace veřejné správě i cizincům, dále právní a sociální poradenství, výuku češtiny dětem i dospělým cizincům, kurzy sociokulturní orientace (které cizince seznámí s jejich povinnostmi i právy a s podmínkami života v ČR). Bude též organizovat platformu zástupců institucí a organizací v kraji, která umožní předávat si informace, rozpoznat případné problémy a usilovat o jejich řešení," vysvětlila Hana Malá a dodala: "Centrum na podporu integrace cizinců ve Středočeském kraji bude financováno z prostředků Azylového, migračního a integračního fondu Evropské unie."

res