STAVEX
Reklama

Bezpečnější řešení přechodu u nemocnice v Čáslavi

31. leden 2020, 11:00

Čáslav - Jedním z problematických míst potencionálně ohrožujících bezpečnost procházejících byl přechod pro chodce v blízkosti čáslavské městské nemocnice. Řidiči tu totiž nedodržovali zásady správného parkování a svá auta parkovali v těsné blízkosti přechodu.

Proto se město Čáslav rozhodlo, se souhlasem Dopravního inspektorátu Policie ČR, k inkriminovanému přechodu instalovat bezpečnostní sloupky, které řidičům v takovém počínání fyzicky zabrání a ochrání tak všechny, kdo se v těchto místech potřebují dostat na opačnou stranu ulice. „Řidiči dlouhodobě neakceptovali při parkování zákonem předepsanou vzdálenost od přechodu.  Zároveň bylo třeba zajistit, aby ti, kteří na přechod vstupují, byli dobře viditelní z bezpečné vzdálenosti. Chodcům naopak toto opatření zajistí lepší rozhled na obě strany před samotným vstupem do jízdního pruhu vozovky. Lidé si takový krok chválí a funguje to,“ okomentoval za správu místních komunikací Jan Šulc z oddělení investic Městského úřadu Čáslav.                                  

TZ, www.meucaslav.cz
AVE_CZ
Reklama
Bezpečnější řešení přechodu u nemocnice v Čáslavi

Bezpečnější řešení přechodu u nemocnice v Čáslavi

31. leden 2020

Čáslav - Jedním z problematických míst potencionálně ohrožujících bezpečnost procházejících byl přechod pro chodce v blízkosti čáslavské městské nemocnice. Řidiči tu totiž nedodržovali zásady správného parkování a svá auta parkovali v těsné blízkosti přechodu.

Proto se město Čáslav rozhodlo, se souhlasem Dopravního inspektorátu Policie ČR, k inkriminovanému přechodu instalovat bezpečnostní sloupky, které řidičům v takovém počínání fyzicky zabrání a ochrání tak všechny, kdo se v těchto místech potřebují dostat na opačnou stranu ulice. „Řidiči dlouhodobě neakceptovali při parkování zákonem předepsanou vzdálenost od přechodu.  Zároveň bylo třeba zajistit, aby ti, kteří na přechod vstupují, byli dobře viditelní z bezpečné vzdálenosti. Chodcům naopak toto opatření zajistí lepší rozhled na obě strany před samotným vstupem do jízdního pruhu vozovky. Lidé si takový krok chválí a funguje to,“ okomentoval za správu místních komunikací Jan Šulc z oddělení investic Městského úřadu Čáslav.                                  

TZ, www.meucaslav.cz