Canisterapie na Střední zemědělské škole v Čáslavi

15. červen 2016, 11:15

Čáslav - Dvě neziskové organizace Středočeského kraje - spolek Alternace a Pes partner, z.s. - uspořádaly v sobotu 11. června seminář o canisterapii spojený s testováním psů.

Canisterapie je jednou z disciplín zooterapie a zoorehabilitace, tedy metod pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně otestovaných zvířat, v případě canisterapie samozřejmě psů. Cílovou skupinou mohou být například senioři, lidé zotavující se po těžkých chorobách či úrazech, lidé s psychickými problémy, lidé s mentálním postižením, lidé v krizových situacích, ale třeba i zdravé děti. Tito otestovaní psi se mohou uplatnit všude tam, kde kladné interakce se psem mohou mít pozitivní vliv na zdraví a psychiku lidí.

Velmi úspěšně se canisterapeutičtí psi zapojují v edukačních programech pro děti s poruchami učení nebo při resocializačních programech, které se zabývají například kriminalitou mládeže.

V průběhu semináře účastníci získali důležité informace o specifikách jednotlivých skupin klientů, o tom, jak s nimi pracovat a jaké dodržovat zásady, aby jejich pes nebyl prací pro potřebné osoby přetížen. Velký zájem vzbudila i přednáška o pozitivním posilování a jeho uplatnění v canisterapii a legislativní minimum. Účastníci museli projít při testování mnoha zkouškami a dokázat, že jejich psi jsou ovladatelní při kontaktu s jinými zvířaty, nechají se cizí osobou omezit v pohybu nebo vydrží v lidu ležet u osoby na lůžku.

Při akci byl přítomen i roční pomocník Davídek, který pomáhal s testováním psů. Ačkoliv kvůli jeho bezpečnosti nesmělo dojít k přímému kontaktu se psy, velmi důkladně prověřil toleranci testovaných psů k malým dětem. Testování bylo vyčerpávající, že byli unaveni nejen psi.

Střední zemědělská škola v Čáslavi je zoorehabilitaci a zooterapii velmi nakloněna a tak poskytla své zázemí a prostory pro konání této akce. Škola otvírá i nový studijní obor Sociální činnost, v rámci kterého se bude zooterapie a zoorehabilitace vyučovat. Mezi osmi úspěšnými absolventy semináře a testování byly i tři studentky Střední zemědělské školy v Čáslavi, které se svými psy mohou začít budovat svou kariéru v canisterapii. Pokud vás tato oblast zajímá a chtěli byste nechat svého psa otestovat, bude mít příležitost, a to pravděpodobně již na podzim tohoto roku. Více informací najdete před konáním akce na http://www.szescaslav.cz/, http://pes-partner.cz/, http://os-alternace.webnode.cz/.

spolek Alternace a Pes partner, z.s.
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Canisterapie na Střední zemědělské škole v Čáslavi

Canisterapie na Střední zemědělské škole v Čáslavi

15. červen 2016

Čáslav - Dvě neziskové organizace Středočeského kraje - spolek Alternace a Pes partner, z.s. - uspořádaly v sobotu 11. června seminář o canisterapii spojený s testováním psů.

Canisterapie je jednou z disciplín zooterapie a zoorehabilitace, tedy metod pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně otestovaných zvířat, v případě canisterapie samozřejmě psů. Cílovou skupinou mohou být například senioři, lidé zotavující se po těžkých chorobách či úrazech, lidé s psychickými problémy, lidé s mentálním postižením, lidé v krizových situacích, ale třeba i zdravé děti. Tito otestovaní psi se mohou uplatnit všude tam, kde kladné interakce se psem mohou mít pozitivní vliv na zdraví a psychiku lidí.

Velmi úspěšně se canisterapeutičtí psi zapojují v edukačních programech pro děti s poruchami učení nebo při resocializačních programech, které se zabývají například kriminalitou mládeže.

V průběhu semináře účastníci získali důležité informace o specifikách jednotlivých skupin klientů, o tom, jak s nimi pracovat a jaké dodržovat zásady, aby jejich pes nebyl prací pro potřebné osoby přetížen. Velký zájem vzbudila i přednáška o pozitivním posilování a jeho uplatnění v canisterapii a legislativní minimum. Účastníci museli projít při testování mnoha zkouškami a dokázat, že jejich psi jsou ovladatelní při kontaktu s jinými zvířaty, nechají se cizí osobou omezit v pohybu nebo vydrží v lidu ležet u osoby na lůžku.

Při akci byl přítomen i roční pomocník Davídek, který pomáhal s testováním psů. Ačkoliv kvůli jeho bezpečnosti nesmělo dojít k přímému kontaktu se psy, velmi důkladně prověřil toleranci testovaných psů k malým dětem. Testování bylo vyčerpávající, že byli unaveni nejen psi.

Střední zemědělská škola v Čáslavi je zoorehabilitaci a zooterapii velmi nakloněna a tak poskytla své zázemí a prostory pro konání této akce. Škola otvírá i nový studijní obor Sociální činnost, v rámci kterého se bude zooterapie a zoorehabilitace vyučovat. Mezi osmi úspěšnými absolventy semináře a testování byly i tři studentky Střední zemědělské školy v Čáslavi, které se svými psy mohou začít budovat svou kariéru v canisterapii. Pokud vás tato oblast zajímá a chtěli byste nechat svého psa otestovat, bude mít příležitost, a to pravděpodobně již na podzim tohoto roku. Více informací najdete před konáním akce na http://www.szescaslav.cz/, http://pes-partner.cz/, http://os-alternace.webnode.cz/.

spolek Alternace a Pes partner, z.s.
Prohlédnout galerii