Jak na to, aby v ulici Masarykova vznikl dům se sociálními byty pro skutečně potřebné?

7. srpen 2020, 11:48

Čáslav - V Masarykově ulici č.p. 288 byly zahájeny práce na rekonstrukci domu, kde bude vybudováno deset sociálních bytů, určených osobám s nižšími příjmy. U obyvatel v přilehlém okolí tak vznikají obavy, aby se zde neopakoval scénář z roku 2011, kdy byl soukromým vlastníkem objekt pronajímán nepřizpůsobivým osobám, což se projevilo na pořádku v interiéru domu, ale především i v jeho okolí. Právě problémy způsobené ubytovanými lidmi a snaha o to, aby zde opět panovala klidnější atmosféra korespondující se sídlištěm Bojovníků za svobodu a místem, kde nedaleko sídlí mateřská a základní škola, dovedlo tehdy vedení města k odkupu domu.

Současné vedení města se z objektu, pro který delší dobu nebylo nalezeno vhodné využití, rozhodlo vybudovat nové sociální byty. O pořádek této lokality se však lidé z okolí do budoucna obávat nemusí. Bydlení bude nabízeno žadatelům, kteří sociální byt skutečně potřebují jako jsou matky samoživitelky nebo lidé se zdravotním postižením či důchodci 

Jak ovšem ty skutečně potřebné vytipovat? O tom bude podle jasných kritérií rozhodovat sociální komise, za kterou se k tématu vyjádřila radní MUDr. Michaela Mandáková: „Při  plánování rekonstrukce dlouho neužívaného a  zanedbaného objektu bývalé  školní družiny jsme  reagovali na  požadavek, který  vyplynul z jednání s úřadem  práce a odborem  sociálních  věcí městského úřadu, zejména  OSPOD (pozn. red. Orgán sociálně-právní ochrany dětí) na zvýšení  počtu sociálních  bytů v Čáslavi. Jako nejpotřebnější  se  jevilo  levné  bydlení  zejména  pro  matky samoživitelky, které  se  mnohdy  ocitnou spolu  se  svými  dětmi v krizové situaci. Vzhledem  k  umístění  objektu, na  jedné straně  ZŠ Masarykova, na  straně  druhé MŠ Ostrý  roh, nám  poloha  objektu přišla  velmi  výhodná  pro  toto  využití. Existoval  projekt rekonstrukce, kde  bylo vyprojektováno  10  malometrážních  bytů, pro  tento  účel  vyhovujících. Podmínkou  poskytnutí  dotace  na  sociální dům byla  místnost  pro  sociálního  pracovníka, o kterou  byl  projekt  doplněn.  Cílem  je  tedy vytvořit finančně  dostupné bydlení  pro  matky  samoživitelky, pomoci jim při  řešení  tíživé  životní  situace a dát  tak   jim i jejich  dětem   možnost  startu  do  normálního života. Tyto  rodiny  již  ve  spolupráci  s  OSPODEM a charitativními organizacemi  působícími na  území města vybíráme  a  pracujeme  s  nimi.  V  domě  by  měla  být služba  sociálního pracovníka, který  bude rodinám  pomáhat s řešením nenadálých situací, administrativními  úkony,  podáním různých  žádostí, finanční  gramotností, hledáním zaměstnání.“ 

MUDr. Michaela Mandáková dále dodala, že vzhledem  k  tomu, že oprava domu  je  financována  z  dotace  Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podmínky, které  musí  splňovat  žadatel o sociální byt  jsou  již  obsaženy v dotačním  titulu a  jsou  výrazně  přísnější  než  při obsazování dosud  existujícího  sociálního  bytu  na  území  města. Jednou  z  podmínek  je  například to, že  žádná  další  osoba kromě nájemce  bytu  se  do  bytu nesmí  nastěhovat  ani  přihlásit  bez  souhlasu majitele  objektu, tedy  města. Vzhledem  k  tomu, že  zde  bude  přítomen  sociální  pracovník, bude  mít  jistě  o pohybu  osob v domě  přehled.  Obsazení  sociálních  bytů bude doporučovat na  základě  aktuální  potřeby  a  požadavků radě  města sociální  komise, ve  které zasedá  i  pracovnice  OSPOD. 

Náklady spojené s opravou domu a vybudováním bytů byly předběžně vyčísleny na téměř 15 710 000 Kč a poskytnutá dotace činí 15 404 495 Kč.

TZ, zdroj: meucaslav.cz
AVE_CZ
Reklama
Jak na to, aby v ulici Masarykova vznikl dům se sociálními byty pro skutečně potřebné?

Jak na to, aby v ulici Masarykova vznikl dům se sociálními byty pro skutečně potřebné?

7. srpen 2020

Čáslav - V Masarykově ulici č.p. 288 byly zahájeny práce na rekonstrukci domu, kde bude vybudováno deset sociálních bytů, určených osobám s nižšími příjmy. U obyvatel v přilehlém okolí tak vznikají obavy, aby se zde neopakoval scénář z roku 2011, kdy byl soukromým vlastníkem objekt pronajímán nepřizpůsobivým osobám, což se projevilo na pořádku v interiéru domu, ale především i v jeho okolí. Právě problémy způsobené ubytovanými lidmi a snaha o to, aby zde opět panovala klidnější atmosféra korespondující se sídlištěm Bojovníků za svobodu a místem, kde nedaleko sídlí mateřská a základní škola, dovedlo tehdy vedení města k odkupu domu.

Současné vedení města se z objektu, pro který delší dobu nebylo nalezeno vhodné využití, rozhodlo vybudovat nové sociální byty. O pořádek této lokality se však lidé z okolí do budoucna obávat nemusí. Bydlení bude nabízeno žadatelům, kteří sociální byt skutečně potřebují jako jsou matky samoživitelky nebo lidé se zdravotním postižením či důchodci 

Jak ovšem ty skutečně potřebné vytipovat? O tom bude podle jasných kritérií rozhodovat sociální komise, za kterou se k tématu vyjádřila radní MUDr. Michaela Mandáková: „Při  plánování rekonstrukce dlouho neužívaného a  zanedbaného objektu bývalé  školní družiny jsme  reagovali na  požadavek, který  vyplynul z jednání s úřadem  práce a odborem  sociálních  věcí městského úřadu, zejména  OSPOD (pozn. red. Orgán sociálně-právní ochrany dětí) na zvýšení  počtu sociálních  bytů v Čáslavi. Jako nejpotřebnější  se  jevilo  levné  bydlení  zejména  pro  matky samoživitelky, které  se  mnohdy  ocitnou spolu  se  svými  dětmi v krizové situaci. Vzhledem  k  umístění  objektu, na  jedné straně  ZŠ Masarykova, na  straně  druhé MŠ Ostrý  roh, nám  poloha  objektu přišla  velmi  výhodná  pro  toto  využití. Existoval  projekt rekonstrukce, kde  bylo vyprojektováno  10  malometrážních  bytů, pro  tento  účel  vyhovujících. Podmínkou  poskytnutí  dotace  na  sociální dům byla  místnost  pro  sociálního  pracovníka, o kterou  byl  projekt  doplněn.  Cílem  je  tedy vytvořit finančně  dostupné bydlení  pro  matky  samoživitelky, pomoci jim při  řešení  tíživé  životní  situace a dát  tak   jim i jejich  dětem   možnost  startu  do  normálního života. Tyto  rodiny  již  ve  spolupráci  s  OSPODEM a charitativními organizacemi  působícími na  území města vybíráme  a  pracujeme  s  nimi.  V  domě  by  měla  být služba  sociálního pracovníka, který  bude rodinám  pomáhat s řešením nenadálých situací, administrativními  úkony,  podáním různých  žádostí, finanční  gramotností, hledáním zaměstnání.“ 

MUDr. Michaela Mandáková dále dodala, že vzhledem  k  tomu, že oprava domu  je  financována  z  dotace  Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podmínky, které  musí  splňovat  žadatel o sociální byt  jsou  již  obsaženy v dotačním  titulu a  jsou  výrazně  přísnější  než  při obsazování dosud  existujícího  sociálního  bytu  na  území  města. Jednou  z  podmínek  je  například to, že  žádná  další  osoba kromě nájemce  bytu  se  do  bytu nesmí  nastěhovat  ani  přihlásit  bez  souhlasu majitele  objektu, tedy  města. Vzhledem  k  tomu, že  zde  bude  přítomen  sociální  pracovník, bude  mít  jistě  o pohybu  osob v domě  přehled.  Obsazení  sociálních  bytů bude doporučovat na  základě  aktuální  potřeby  a  požadavků radě  města sociální  komise, ve  které zasedá  i  pracovnice  OSPOD. 

Náklady spojené s opravou domu a vybudováním bytů byly předběžně vyčísleny na téměř 15 710 000 Kč a poskytnutá dotace činí 15 404 495 Kč.

TZ, zdroj: meucaslav.cz