Na čáslavském gymnáziu odstartoval e-learningový projekt Túúdle

16. květen 2013, 13:27
(aktualizováno: 16. květen 2013, 13:34)

Čáslav – Studenti a kantoři Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi se zapojili do e-learningového projektu Túúdle. Jedná se o elektronický způsob distribuce vzdělávacího obsahu a způsobu elektronického vzdělávání.

„Rozvoj moderních technologií ve školách nereflektuje způsob tvorby, výměny a testování vzdělávacího obsahu. Možnost řešení je zavádění elektronických systémů, které slouží k odstranění těchto nedostatků a zatraktivňují přístup k výuce žákům i učitelům. E-learningový systém Túúdle reflektuje na tyto požadavky a umožňuje pedagogům jednoduše distribuovat učební materiály v elektronické podobě,“ popisuje výhody systému manažer projektu David Tichý.

„Prostředí by zároveň umožňuje editaci, tvorbu, zadávání a vyhodnocování domácích úkolů, testů, seminárních prací,“ připomněl Tichý a navázal: „Tento způsob výuky rozšiřuje možnosti vzdělávání, sebereflexe, hodnocení a klasifikace žáka. Je místem studenta, kde by má své studijní elektronické portfolio, ke kterému přistupuje přes Internet.“

Cílem projektu je podle Tichého zvýšení využití výpočetní technologie ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech a posílení informační gramotnosti studentů a pedagogických pracovníků.

„Dále se jedná o naplňování cílů školních vzdělávacích programů v podobě rozvoje klíčových kompetencí žáků a mezipředmětových vazeb ve výuce s informačními a komunikačními technologiemi,“ podotkl David Tichý a navázal: „Cílem realizace projektu a jeho uvedení do výchovně vzdělávací praxe, je rozvoj podpory elektronického způsobu vzdělávání“

Túúdle nabídne studentům kompletní prostřední pro výuku online. „Klíčový bude především pohodlný přístup k zadaným úkolům, díky čemuž získá student ucelený přehled o svých splněných a nesplněných povinnostech. Další nezastupitelnou vlastností bude jednoduchá cesta komunikace mezi studenty a kantory,“ zdůraznil David Tichý a pokračoval: „Vyučující bude moci snadno publikovat výukové materiály a student je pak bude moci kdykoliv i zpětně dohledat v přehledné a ucelené formě.“

Student bude mít podle Tichého přístup k výsledkům svých spolužáků, což mu umožní porovnat svůj výkon s výkonem ostatních a získá tak potřebnou odezvu i motivaci. „Zároveň bude studentovi ponechána určitá volnost v tom, kdy a zda vůbec úkol splní. Pokud se mu kupříkladu podaří splnit jedno zadání nadprůměrně, bude pak moci některý z dalších úkolů vynechat. Díky tomu získá student určité zkušenosti s plánováním a osobní zodpovědností,“ uvedl.

„V neposlední řadě bude mít student zpětně pohodlný přístup k řešení i ostatních studentů a bude se tak moci poučit z vlastních chyb a najít svá slabá místa. Tato řešení budou zároveň i sloužit jako dostupné výukové materiály. Túúdle bude fungovat na všech platformách a systémech a nebude se orientovat pouze jedním směrem. Díky tomu umožní Túúdle studentům značnou svobodu v tom, jak svého úkolu dosáhnou. Na všechny zmíněné vlastnosti je dán v dnešní době silný důraz a mnoho ze získaných zkušeností a i postupů budou moci studenti použít i v budoucím povolání,“ uzavřel.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Jakub Svoboda (s využítím tiskové zprávy)
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Na čáslavském gymnáziu odstartoval e-learningový projekt Túúdle

Na čáslavském gymnáziu odstartoval e-learningový projekt Túúdle

16. Květen 2013
(aktualizováno: 16. Květen 2013, 13:34)

Čáslav – Studenti a kantoři Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi se zapojili do e-learningového projektu Túúdle. Jedná se o elektronický způsob distribuce vzdělávacího obsahu a způsobu elektronického vzdělávání.

„Rozvoj moderních technologií ve školách nereflektuje způsob tvorby, výměny a testování vzdělávacího obsahu. Možnost řešení je zavádění elektronických systémů, které slouží k odstranění těchto nedostatků a zatraktivňují přístup k výuce žákům i učitelům. E-learningový systém Túúdle reflektuje na tyto požadavky a umožňuje pedagogům jednoduše distribuovat učební materiály v elektronické podobě,“ popisuje výhody systému manažer projektu David Tichý.

„Prostředí by zároveň umožňuje editaci, tvorbu, zadávání a vyhodnocování domácích úkolů, testů, seminárních prací,“ připomněl Tichý a navázal: „Tento způsob výuky rozšiřuje možnosti vzdělávání, sebereflexe, hodnocení a klasifikace žáka. Je místem studenta, kde by má své studijní elektronické portfolio, ke kterému přistupuje přes Internet.“

Cílem projektu je podle Tichého zvýšení využití výpočetní technologie ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech a posílení informační gramotnosti studentů a pedagogických pracovníků.

„Dále se jedná o naplňování cílů školních vzdělávacích programů v podobě rozvoje klíčových kompetencí žáků a mezipředmětových vazeb ve výuce s informačními a komunikačními technologiemi,“ podotkl David Tichý a navázal: „Cílem realizace projektu a jeho uvedení do výchovně vzdělávací praxe, je rozvoj podpory elektronického způsobu vzdělávání“

Túúdle nabídne studentům kompletní prostřední pro výuku online. „Klíčový bude především pohodlný přístup k zadaným úkolům, díky čemuž získá student ucelený přehled o svých splněných a nesplněných povinnostech. Další nezastupitelnou vlastností bude jednoduchá cesta komunikace mezi studenty a kantory,“ zdůraznil David Tichý a pokračoval: „Vyučující bude moci snadno publikovat výukové materiály a student je pak bude moci kdykoliv i zpětně dohledat v přehledné a ucelené formě.“

Student bude mít podle Tichého přístup k výsledkům svých spolužáků, což mu umožní porovnat svůj výkon s výkonem ostatních a získá tak potřebnou odezvu i motivaci. „Zároveň bude studentovi ponechána určitá volnost v tom, kdy a zda vůbec úkol splní. Pokud se mu kupříkladu podaří splnit jedno zadání nadprůměrně, bude pak moci některý z dalších úkolů vynechat. Díky tomu získá student určité zkušenosti s plánováním a osobní zodpovědností,“ uvedl.

„V neposlední řadě bude mít student zpětně pohodlný přístup k řešení i ostatních studentů a bude se tak moci poučit z vlastních chyb a najít svá slabá místa. Tato řešení budou zároveň i sloužit jako dostupné výukové materiály. Túúdle bude fungovat na všech platformách a systémech a nebude se orientovat pouze jedním směrem. Díky tomu umožní Túúdle studentům značnou svobodu v tom, jak svého úkolu dosáhnou. Na všechny zmíněné vlastnosti je dán v dnešní době silný důraz a mnoho ze získaných zkušeností a i postupů budou moci studenti použít i v budoucím povolání,“ uzavřel.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Jakub Svoboda (s využítím tiskové zprávy)