Přehledně: Aktuální uzavírky komunikací v Čáslavi

22. květen 2019, 16:56

Čáslav - Oddělení investic Městského úřadu v Čáslavi vydalo informace o aktuálně schválených zásazích na místních komunikacích, které vyžadují částečnou nebo úplnou uzavírku místních komunikací. V době uzávěr budou na místních komunikacích probíhat stavební práce související s rozsáhlejšími opravami/úpravami buď podzemního vedení technické infrastruktury, nebo s opravami povrchů vozovek a chodníků (MK), příp. veřejného osvětlení (VO). 

"Žádáme tímto naše spoluobčany, aby při pohybu v těchto lokalitách dbali zvýšené pozornosti v zájmu zachování vlastního zdraví a nezpůsobení možných škod na majetku a dále respektovali předepsaná dopravní omezení či dbali na operativní pokyny zhotovitelů jednotlivých oprav," uvádí na webových stránkách města.

"Zároveň upozorňujeme, že uváděné termíny jsou orientační, vzhledem k tomu, že mohou být průběžně upravovány, a to buď co se týče termínu zahájení provádění prací (nemusí odpovídat přesně schválenému dni zahájení uzávěry), nebo termínu dokončení prací (v odůvodněných případech může docházet k prodloužení termínu uzavírky)."

uzavirky.PNG

JS, Tisková zpráva
AVE_CZ
Reklama
Přehledně: Aktuální uzavírky komunikací v Čáslavi

Přehledně: Aktuální uzavírky komunikací v Čáslavi

22. Květen 2019

Čáslav - Oddělení investic Městského úřadu v Čáslavi vydalo informace o aktuálně schválených zásazích na místních komunikacích, které vyžadují částečnou nebo úplnou uzavírku místních komunikací. V době uzávěr budou na místních komunikacích probíhat stavební práce související s rozsáhlejšími opravami/úpravami buď podzemního vedení technické infrastruktury, nebo s opravami povrchů vozovek a chodníků (MK), příp. veřejného osvětlení (VO). 

"Žádáme tímto naše spoluobčany, aby při pohybu v těchto lokalitách dbali zvýšené pozornosti v zájmu zachování vlastního zdraví a nezpůsobení možných škod na majetku a dále respektovali předepsaná dopravní omezení či dbali na operativní pokyny zhotovitelů jednotlivých oprav," uvádí na webových stránkách města.

"Zároveň upozorňujeme, že uváděné termíny jsou orientační, vzhledem k tomu, že mohou být průběžně upravovány, a to buď co se týče termínu zahájení provádění prací (nemusí odpovídat přesně schválenému dni zahájení uzávěry), nebo termínu dokončení prací (v odůvodněných případech může docházet k prodloužení termínu uzavírky)."

uzavirky.PNG

JS, Tisková zpráva