Villa Romantica
Reklama

Probíhá veřejná sbírka na pořízení CT přístroje v Městské nemocnici Čáslav

14. květen 2019, 10:35

Čáslav - Městská nemocnice v Čáslavi v roce 2010 ke svému 116. výročí založení získala náležitý dárek v podobě nového velmi moderního CT pracoviště. O pořízení přístroje usilovala nemocnice dlouhých 11 let. Nové CT pracoviště bylo vybaveno přístrojem počítačové tomografie AQUILION 32, který byl vyroben společností TOSHIBA. Jednalo se o velmi kvalitní celotělový 32 vrstvý systém počítačové tomografie. Výsledná obrazová dokumentace CT přístroje je součástí elektronické obrazové dokumentace NIS PACS nemocnice. Finanční prostředky na vybudování CT pracoviště byly získány ve spolupráci s vedením města Čáslav z Regionálního operačního programu Střední Čechy – náklad na vybudování CT pracoviště byl téměř 20 mil. Kč 

Uplynulo téměř 10 let od pořízení CT přístroje v nemocnici. Za uvedené období bylo provedeno více než 25 tisíc vyšetření. Významně se zlepšila možnost stanovení diagnosy u našich pacientů. Poskytování zdravotní péče bez možnosti provést CT vyšetření z nejrůznějších indikací je pro kvalitní akutní péči absolutně nezbytné. CT vyšetření je zajištěno 24 hodin denně po 365 dnů v roce a jejich počet narůstá. V současné době je předpoklad provádět více než 3 tisíce vyšetření za rok. 

Bohužel se životnost přístroje, která je doporučená radiologickou společností na 8 let chýlí ke konci. Padlo rozhodnutí o pořízení nového modernějšího CT přístroje. Obměnu schválila přístrojové komise ministerstva zdravotnictví.  CT přístroj je velmi finančně náročné zařízení – v současné době se cena přístroje pohybuje kolem 12 mil. Kč. V roce 2010 se podařilo získat finanční zdroje na pořízení CT přístroje z dotačního regionálního operačního programu. Bohužel v letošním roce není možné získat finanční zdroje z dotace a zajištění financí musí být řešeno dotací z prostředků Města Čáslav. 

Z těchto důvodů se Městská nemocnice Čáslav ve spolupráci s Městem Čáslav rozhodla vypsat sbírku na pomoc k pořízení nového CT přístroje. Dne 25.4. 2019 byla sbírka na CT přístroj schválena Krajským úřadem.  Na pomoc při zajištění financí pro nákup nového CT přístroje mohou přispět fyzické nebo právnické osoby, občané, firmy, obce z regionu. Byl vytvořen speciální bankovní účet u Komerční banky č. účtu 115-9685860257/0100 nebo je možné složit hotovost v pokladně – recepci v Městské nemocnici Čáslav. Sbírka je vypsána na období od 1.5.2019 do 30.9.2019. 

Nemocnice má zájem poskytovat co nejkvalitnější péči, která je nemožná při absenci provést CT vyšetření. Z těchto důvodů se obracíme na veřejnost o pomoc pro finanční zajištění nového CT přístroje. Všichni máme zájem, aby nám nemocnice v Čáslavi zůstala a poskytovala co nejkvalitnější péči. V letošním roce nemocnice slaví 125 výročí své existence. Je to výzva pro všechny občany regionu, aby podpořili svoji nemocnici. Všem, kteří přispějí moc děkujeme.

Kompletní informace naleznete zde!

JS, Tisková zpráva
AVE_CZ
Reklama
Probíhá veřejná sbírka na pořízení CT přístroje v Městské nemocnici Čáslav

Probíhá veřejná sbírka na pořízení CT přístroje v Městské nemocnici Čáslav

14. Květen 2019

Čáslav - Městská nemocnice v Čáslavi v roce 2010 ke svému 116. výročí založení získala náležitý dárek v podobě nového velmi moderního CT pracoviště. O pořízení přístroje usilovala nemocnice dlouhých 11 let. Nové CT pracoviště bylo vybaveno přístrojem počítačové tomografie AQUILION 32, který byl vyroben společností TOSHIBA. Jednalo se o velmi kvalitní celotělový 32 vrstvý systém počítačové tomografie. Výsledná obrazová dokumentace CT přístroje je součástí elektronické obrazové dokumentace NIS PACS nemocnice. Finanční prostředky na vybudování CT pracoviště byly získány ve spolupráci s vedením města Čáslav z Regionálního operačního programu Střední Čechy – náklad na vybudování CT pracoviště byl téměř 20 mil. Kč 

Uplynulo téměř 10 let od pořízení CT přístroje v nemocnici. Za uvedené období bylo provedeno více než 25 tisíc vyšetření. Významně se zlepšila možnost stanovení diagnosy u našich pacientů. Poskytování zdravotní péče bez možnosti provést CT vyšetření z nejrůznějších indikací je pro kvalitní akutní péči absolutně nezbytné. CT vyšetření je zajištěno 24 hodin denně po 365 dnů v roce a jejich počet narůstá. V současné době je předpoklad provádět více než 3 tisíce vyšetření za rok. 

Bohužel se životnost přístroje, která je doporučená radiologickou společností na 8 let chýlí ke konci. Padlo rozhodnutí o pořízení nového modernějšího CT přístroje. Obměnu schválila přístrojové komise ministerstva zdravotnictví.  CT přístroj je velmi finančně náročné zařízení – v současné době se cena přístroje pohybuje kolem 12 mil. Kč. V roce 2010 se podařilo získat finanční zdroje na pořízení CT přístroje z dotačního regionálního operačního programu. Bohužel v letošním roce není možné získat finanční zdroje z dotace a zajištění financí musí být řešeno dotací z prostředků Města Čáslav. 

Z těchto důvodů se Městská nemocnice Čáslav ve spolupráci s Městem Čáslav rozhodla vypsat sbírku na pomoc k pořízení nového CT přístroje. Dne 25.4. 2019 byla sbírka na CT přístroj schválena Krajským úřadem.  Na pomoc při zajištění financí pro nákup nového CT přístroje mohou přispět fyzické nebo právnické osoby, občané, firmy, obce z regionu. Byl vytvořen speciální bankovní účet u Komerční banky č. účtu 115-9685860257/0100 nebo je možné složit hotovost v pokladně – recepci v Městské nemocnici Čáslav. Sbírka je vypsána na období od 1.5.2019 do 30.9.2019. 

Nemocnice má zájem poskytovat co nejkvalitnější péči, která je nemožná při absenci provést CT vyšetření. Z těchto důvodů se obracíme na veřejnost o pomoc pro finanční zajištění nového CT přístroje. Všichni máme zájem, aby nám nemocnice v Čáslavi zůstala a poskytovala co nejkvalitnější péči. V letošním roce nemocnice slaví 125 výročí své existence. Je to výzva pro všechny občany regionu, aby podpořili svoji nemocnici. Všem, kteří přispějí moc děkujeme.

Kompletní informace naleznete zde!

JS, Tisková zpráva