Ředitelem Městské nemocnice Čáslav byl jmenován Ing. Rudolf Bubla

30. květen 2019, 12:36

Čáslav - Město Čáslav vyhlásilo v průběhu dubna výběrové řízení na post ředitele Městské nemocnice Čáslav. Odstupivšího ředitele Martina Nováka ve funkci nahradí od 1. července Rudolf Bubla.

„Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči – Mgr. Martin Běhounek a Ing. Rudolf Bubla. Výběrová komise, v níž byli zastoupeni zástupci všech stran, hnutí a sdružení, kteří mají své zástupce v městském zastupitelstvu, se seznámili s písemnými podklady zaslanými oběma uchazeči a měli možnost i osobního setkání a diskuse s nimi ohledně jejich představy o fungování naší nemocnice. Všichni členové komise se pak následně osobně vyjádřili k oběma uchazečům a zdůvodnili svou volbu a preferenci v rámci výběru z těchto kandidátů,“ sdělil v tiskové zprávě starosta Čáslavi Vlastislav Málek a navázal: „Radní města, kteří nebyli členy výběrové komise, měli možnost být přítomni jednání jako pozorovatelé, aby si učinili vlastní názor a seznámili se i se stanovisky všech členů komise. Vyjádření členů výběrové komise bylo jedním z podkladů pro rozhodnutí rady města,“ uvedl.

Rada poté na jednání ve středu 29. května rozhodla svým usnesením jmenovat  do funkce ředitele Městské nemocnice Čáslav od 1.7. 2019 Ing. Rudolfa Bublu, který ve funkci nahradí MUDr. Martina Nováka, který požádal o uvolnění z funkce k 30.6.2019.  

„Oba uchazeči o post ředitele městské nemocnice splnili formální požadavky stanovené pro výkon této funkce. Rada města upřednostnila manažerské zkušenosti, které Ing. Rudolf Bubla prokázal v předchozím působení zejména v Léčebných lázních Bohdaneč, a.s. kde zastával sedm let funkci výkonného ředitele a předsedy představenstva a ve Státních léčebných lázních Janské Lázně, s.p., kde působil tři roky ve funkci generálního ředitele a za jeho působení se toto zařízení stabilizovalo a vedl ho k prosperitě,“ konstatoval Vlastislav Málek s tím, že Rada města získala reference na Rudolfa Bublu od mnoha osobností, které s ním v minulosti spolupracovali. „Nedostalo se nám žádné negativní informace, která by Ing. Bublu diskvalifikovala pro zastávání pozice, do které se ho rada rozhodla jmenovat,“ řekl Málek. 

Vlastislav Málek se rovněž vyjádřil ke stávající situaci v nemocnici: „Rada města registruje a vnímá zvýšený zájem i jistou netrpělivost zejména z řad zaměstnanců městské nemocnice, kdo se ujme po dlouholetém řediteli této funkce. Rada města je přesvědčena, že nejsou žádné důvody ke zvýšené nervozitě,“ zdůraznil starosta Čáslavi.

„Městská nemocnice je stabilizovaná instituce. Byly uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami, které jsou základním předpokladem existence nemocnice a poskytování zdravotní péče v rozsahu, o který jsme usilovali. Město Čáslav jako její zřizovatel a vlastník garantuje alokaci finančním prostředků z rozpočtu města na zajištění provozu, mzdových nároků i rozvojových programů nemocnice, které budou upřesňovány. Město se rozhodně nevzdává své řídící funkce a rada je připravena s novým ředitelem úzce komunikovat na základě plné otevřenosti a informovanosti. Stejným způsobem hodláme jednat i se zaměstnanci, což při pravidelných kontaktech vedení města se zdravotníky jednotlivých oddělení tito jistě již mohli registrovat,“ uzavřel.

JS, Tisková zpráva
AVE_CZ
Reklama
Ředitelem Městské nemocnice Čáslav byl jmenován Ing. Rudolf Bubla

Ředitelem Městské nemocnice Čáslav byl jmenován Ing. Rudolf Bubla

30. Květen 2019

Čáslav - Město Čáslav vyhlásilo v průběhu dubna výběrové řízení na post ředitele Městské nemocnice Čáslav. Odstupivšího ředitele Martina Nováka ve funkci nahradí od 1. července Rudolf Bubla.

„Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči – Mgr. Martin Běhounek a Ing. Rudolf Bubla. Výběrová komise, v níž byli zastoupeni zástupci všech stran, hnutí a sdružení, kteří mají své zástupce v městském zastupitelstvu, se seznámili s písemnými podklady zaslanými oběma uchazeči a měli možnost i osobního setkání a diskuse s nimi ohledně jejich představy o fungování naší nemocnice. Všichni členové komise se pak následně osobně vyjádřili k oběma uchazečům a zdůvodnili svou volbu a preferenci v rámci výběru z těchto kandidátů,“ sdělil v tiskové zprávě starosta Čáslavi Vlastislav Málek a navázal: „Radní města, kteří nebyli členy výběrové komise, měli možnost být přítomni jednání jako pozorovatelé, aby si učinili vlastní názor a seznámili se i se stanovisky všech členů komise. Vyjádření členů výběrové komise bylo jedním z podkladů pro rozhodnutí rady města,“ uvedl.

Rada poté na jednání ve středu 29. května rozhodla svým usnesením jmenovat  do funkce ředitele Městské nemocnice Čáslav od 1.7. 2019 Ing. Rudolfa Bublu, který ve funkci nahradí MUDr. Martina Nováka, který požádal o uvolnění z funkce k 30.6.2019.  

„Oba uchazeči o post ředitele městské nemocnice splnili formální požadavky stanovené pro výkon této funkce. Rada města upřednostnila manažerské zkušenosti, které Ing. Rudolf Bubla prokázal v předchozím působení zejména v Léčebných lázních Bohdaneč, a.s. kde zastával sedm let funkci výkonného ředitele a předsedy představenstva a ve Státních léčebných lázních Janské Lázně, s.p., kde působil tři roky ve funkci generálního ředitele a za jeho působení se toto zařízení stabilizovalo a vedl ho k prosperitě,“ konstatoval Vlastislav Málek s tím, že Rada města získala reference na Rudolfa Bublu od mnoha osobností, které s ním v minulosti spolupracovali. „Nedostalo se nám žádné negativní informace, která by Ing. Bublu diskvalifikovala pro zastávání pozice, do které se ho rada rozhodla jmenovat,“ řekl Málek. 

Vlastislav Málek se rovněž vyjádřil ke stávající situaci v nemocnici: „Rada města registruje a vnímá zvýšený zájem i jistou netrpělivost zejména z řad zaměstnanců městské nemocnice, kdo se ujme po dlouholetém řediteli této funkce. Rada města je přesvědčena, že nejsou žádné důvody ke zvýšené nervozitě,“ zdůraznil starosta Čáslavi.

„Městská nemocnice je stabilizovaná instituce. Byly uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami, které jsou základním předpokladem existence nemocnice a poskytování zdravotní péče v rozsahu, o který jsme usilovali. Město Čáslav jako její zřizovatel a vlastník garantuje alokaci finančním prostředků z rozpočtu města na zajištění provozu, mzdových nároků i rozvojových programů nemocnice, které budou upřesňovány. Město se rozhodně nevzdává své řídící funkce a rada je připravena s novým ředitelem úzce komunikovat na základě plné otevřenosti a informovanosti. Stejným způsobem hodláme jednat i se zaměstnanci, což při pravidelných kontaktech vedení města se zdravotníky jednotlivých oddělení tito jistě již mohli registrovat,“ uzavřel.

JS, Tisková zpráva