Villa Romantica
Reklama

V Čáslavi svolají mimořádné zastupitelstvo, probírat se bude městská nemocnice a kauza poplatků za odpady

8. červenec 2020, 17:39

Čáslav – Starosta Čáslavi, Vlastislav Málek, svolal na středu 22. července mimořádné zasedání zastupitelstva. Jednání bude zahájeno v 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi. Hlavními body programu jsou informace o vývoji v kauze poplatků za odpady a aktuální stav v Městská nemocnici Čáslavi.

„Na červnovém řádném zasedání našeho zastupitelstva padl návrh na svolání jednání zastupitelů, kteří by se zabývali aktuálním stavem městské nemocnice. Věřím, že přes prázdninový termín mimořádného zasedání se zúčastní zastupitelé v počtu, který umožní projednat aktuální stav naší nemocnice a veřejnost bude plně a pravdivě informována o vývoji a dění v tomto pro nás zásadním městském zařízení. Nedomnívám se, že by za situace, kdy je zpochybňovaná otevřenost v informování veřejnosti o zásadních věcech dotýkajících se občanů našeho města,  mělo být jednáno bez přítomnosti veřejnosti v podobě tzv. pracovního jednání zastupitelů,“ uvedl na oficiálním webu města starosta Čáslavi Vlastilslav Málek.

„Vzhledem k tomu, že se na mě obrátilo písemně deset koaličních zastupitelů s žádostí o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva  s požadavkem, aby na tomto mimořádném zasedání zastupitelstva byly zveřejněny i všechny dostupné informace, které je možné veřejně prezentovat ve věci kauzy skládky odpadů v Čáslavi, navrhuji program tak, jak výše uvedeno (Program jednání :1. Informace o vývoji v kauze poplatků za odpady, 2. Městská nemocnice v Čáslavi – aktuální stav, pozn. aut.),“ konstatoval Vlastilslav Málek.

„Zastupitelé podepsaní pod žádostí považují za nutné, s ohledem na množství dezinformací šířených v médiích a ve veřejném prostoru zejména na sociálních sítích, předat veřejnosti informace o stavu městské nemocnice, ale i o tom,  jaké kroky byly učiněny pro vymáhání poplatků za odpady za minulé období, jaká je situace ohledně roku 2019 a jaký je předpoklad postupu v této oblasti v dalších letech,“ doplnil starosta Čáslavi.   

JS, TZ
AVE_CZ
Reklama
V Čáslavi svolají mimořádné zastupitelstvo, probírat se bude městská nemocnice a kauza poplatků za odpady

V Čáslavi svolají mimořádné zastupitelstvo, probírat se bude městská nemocnice a kauza poplatků za odpady

8. červenec 2020

Čáslav – Starosta Čáslavi, Vlastislav Málek, svolal na středu 22. července mimořádné zasedání zastupitelstva. Jednání bude zahájeno v 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi. Hlavními body programu jsou informace o vývoji v kauze poplatků za odpady a aktuální stav v Městská nemocnici Čáslavi.

„Na červnovém řádném zasedání našeho zastupitelstva padl návrh na svolání jednání zastupitelů, kteří by se zabývali aktuálním stavem městské nemocnice. Věřím, že přes prázdninový termín mimořádného zasedání se zúčastní zastupitelé v počtu, který umožní projednat aktuální stav naší nemocnice a veřejnost bude plně a pravdivě informována o vývoji a dění v tomto pro nás zásadním městském zařízení. Nedomnívám se, že by za situace, kdy je zpochybňovaná otevřenost v informování veřejnosti o zásadních věcech dotýkajících se občanů našeho města,  mělo být jednáno bez přítomnosti veřejnosti v podobě tzv. pracovního jednání zastupitelů,“ uvedl na oficiálním webu města starosta Čáslavi Vlastilslav Málek.

„Vzhledem k tomu, že se na mě obrátilo písemně deset koaličních zastupitelů s žádostí o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva  s požadavkem, aby na tomto mimořádném zasedání zastupitelstva byly zveřejněny i všechny dostupné informace, které je možné veřejně prezentovat ve věci kauzy skládky odpadů v Čáslavi, navrhuji program tak, jak výše uvedeno (Program jednání :1. Informace o vývoji v kauze poplatků za odpady, 2. Městská nemocnice v Čáslavi – aktuální stav, pozn. aut.),“ konstatoval Vlastilslav Málek.

„Zastupitelé podepsaní pod žádostí považují za nutné, s ohledem na množství dezinformací šířených v médiích a ve veřejném prostoru zejména na sociálních sítích, předat veřejnosti informace o stavu městské nemocnice, ale i o tom,  jaké kroky byly učiněny pro vymáhání poplatků za odpady za minulé období, jaká je situace ohledně roku 2019 a jaký je předpoklad postupu v této oblasti v dalších letech,“ doplnil starosta Čáslavi.   

JS, TZ