Bezdomovec si ustlal u večerky v ulici Pod Hroby v Kolíně

7. srpen 2019, 15:03

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 29. července - 4. srpna.

29. 7. 2019 - pondělí

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci značný nepořádek na odpočinkovém místě DDM Zámecká. Jednalo se především o poničené a popsané stoly, kolem byl nepořádek z odpadků. Provedena fotodokumentace události, která byla předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 15:45 hodin oznámila na linku 156 paní z ulice Třídvorská, že jim na dvůr domu přiběhl cizí pes. Hlídka MP Kolín na místě zjistila středně velkého křížence, který měl na obojku uvedeno kontaktní telefonní číslo. Strážníci vyrozuměli majitelku, která si pro tuláka na místo přijela.    

V čase 17:45 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že v ulici Jabloňová leží nějaký bezdomovec. Hlídka MP Kolín na místě zjistila muže bez domova, kterého probudila a vykázala z místa. 

30. 7. 2019 - úterý

V odpoledních hodinách prováděla hlídka okrskových strážníků kontrolní činnost v obchodním centru Futurum a jeho okolí. Ta byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a výskyt problémových osob. V prostoru obchodního centra byla strážníkům předána malá plačící holčička, kterou nalezli nakupující občané. Holčička se ztratila rodičům,  ve spolupráci s ostrahou obchodního centra byli rodiče dívenky nalezeni a nezraněné dítě jim bylo předáno.

V čase 17:00 hodin oznámili na linku 156 občané, že se před Penny Marketem, který se nachází v ulici V Opletkách, povaluje nějaký pomočený bezdomovec. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o místního bezdomovce, který byl vzbuzen a vykázán z místa. 

31. 7. 2019 - středa

V čase 17:56 hodin oznámili telefonicky na linku 156 občané a uvedli, že před halou ČD jsou nějací feťáci a vulgárně pořvávají na lidi. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o místní problémovou partu narkomanů. Všichni byli z místa důrazně vykázáni.

1. 8. 2019 - čtvrtek

V čase 12:42 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od občana, který upozornil na muže, který se povaloval před obchodem Večerka – ulice Pod Hroby. Místní problémový bezdomovec by strážníky probuzen a vykázán z místa. 

V čase 14:20 hodin bylo oznámeno na linku 156, že před nádražím ČD je banda bezdomovců, kteří dělají značný rámus. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která místní problémovou partu narkomanů vykázala z místa.

V čase 18:15 hodin se na služebnu MP Kolín v ulici Kutnohorská dostavil občan, který uvedl, že zde v ulici nalezl peněženku s doklady a penězi. Jednalo se o pánskou peněženku, která ležela na silnici a obsahovala doklady muže z Kolína. V peněžence byla také větší finanční hotovost. Strážníci se dostavili do místa bydliště muže, který si vše, po provedení nezbytné administrativy, s díky převzal. 

2. 8. 2019 - pátek

V čase 19:25 hodin bylo přijato oznámení od ostrahy ČD, že se zde před nádražím na lavičce válí nějaký mladík. Hlídka MP Kolín na místě zjistila muže ze Slovenska ve věku 18 let, který byl probuzen a poučen o tom, jak se zde ve městě bude chovat. Muž byl vykázán z místa a nasměrován na ubytovnu. 

3. 8. 2019 - sobota

V čase 10:10 hodin bylo na služební linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Tesco. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil 2x vakuovanou slaninu, láhev bílého vína a jablka, vše v hodnotě 155,- Kč. Zboží si vložil do tašky a prošel za pokladní zónu, aniž by ho zaplatil. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání doznal, událost byla projednána příkazem na místě – pokutou.  V čase 19:14 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců obchodu New Yorker, který je součástí OC Futurum. Uvedli, že zde zadrželi dvě osoby, které jsou důvodně podezřelé ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost dvou dívek (12 a 13 let), které odcizily zboží. První dívka vyjmula z obalu náušnice v hodnotě 139,- Kč a nasadila si je do uší, druhá dívka si v kabince oblékla legíny v hodnotě 139,- Kč, na ně svoje kalhoty. Obě nezletilé poté prošly za pokladní zónu s odcizeným zbožím. Zde byly zadrženy pracovníky prodejny. Nezletilé se ke krádeži zboží doznaly, obě byly předány na kolínských ubytovnách zákonným zástupcům. Zákonní zástupci byli strážníky upozorněni, že bude celá událost předána Orgánu sociálně právní ochrany dětí.    V čase 21:40 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici Zlatá pobíhá malý psík, který se zřejmě ztratil. Hlídka MP Kolín na místě malého hnědého křížence odchytla a převezla ho do městského útulku. 

4. 8. 2019 - neděle

V čase 13:19 hodin bylo přijato oznámení od pracovníků OC Kaufland, že tam mají opilého zákazníka, který nadává pokladním. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Ten označil strážníkům muže, hlídce velmi dobře známého problémového narkomana, který ve městě neustále porušuje zákony. Muž byl důrazně upozorněn, jak se má ve městě chovat a poté vykázán z místa.  

V čase 14:26 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy Kauflandu. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží.  Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Týnce nad Labem naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila kondicionér na vlasy v celkové hodnotě 79,90 Kč. Zboží uschovala a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Žena se k „nákupu za pět prstů“ strážníkům doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. 

V čase 16:26 hodin požádala, prostřednictvím telefonického hovoru, o pomoc žena z Prahy. Poprosila strážníky MP Kolín, zda by mohli kontaktovat její babičku, která se jí dva dny neozývá. Na uvedenou adresu do ulice Jaselská se dostavila hlídka MP Kolín, která provedla místní šetření. Strážníci se na paní dozvonili, naštěstí byla v pořádku a omlouvala se, že si asi nevšimla, že jí vnučka volá, s tím, že se jí okamžitě ozve. Operační pracovník MP Kolín vyrozuměl vnučku, že je babička naprosto v pořádku. Žena velmi děkovala za pomoc a informaci. 

V čase 19:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi tři osoby, které odcizily zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o mladou ženu (19 let) z okresu Kutná Hora a dva sourozence z Kolína (16 let a 13 let), kteří odcizili zboží. Žena z okresu Kutná Hora zboží v celkové hodnotě 977,80 Kč, které ukryla do kabelky, mladistvá dívka zboží v celkové hodnotě 572,60 Kč, které ukryla do černé kabely a nezletilý chlapec zboží v celkové hodnotě 533,20 Kč, které ukryl do tašky. Všichni prošli za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Ke krádeži se osoby strážníkům doznaly, nezletilý byl předveden na policii ke zjištění totožnosti. O události byla vyrozuměna matka, která si na služebně policie syna vyzvedla. Strážníci ženu upozornili, že o krádeži zboží, jejím synem a dcerou, bude informován Orgán sociálně právní ochrany dětí. Přestupky proti majetku, mladistvé dívky z Kolína a mladé ženy z okresu Kutná Hora, byly vyřešeny příkazem na místě – pokutou. Odcizené zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

str. Helena Honkiszová – tisková mluvčí MP Kolín
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Bezdomovec si ustlal u večerky v ulici Pod Hroby v Kolíně

Bezdomovec si ustlal u večerky v ulici Pod Hroby v Kolíně

7. srpen 2019

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 29. července - 4. srpna.

29. 7. 2019 - pondělí

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci značný nepořádek na odpočinkovém místě DDM Zámecká. Jednalo se především o poničené a popsané stoly, kolem byl nepořádek z odpadků. Provedena fotodokumentace události, která byla předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 15:45 hodin oznámila na linku 156 paní z ulice Třídvorská, že jim na dvůr domu přiběhl cizí pes. Hlídka MP Kolín na místě zjistila středně velkého křížence, který měl na obojku uvedeno kontaktní telefonní číslo. Strážníci vyrozuměli majitelku, která si pro tuláka na místo přijela.    

V čase 17:45 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že v ulici Jabloňová leží nějaký bezdomovec. Hlídka MP Kolín na místě zjistila muže bez domova, kterého probudila a vykázala z místa. 

30. 7. 2019 - úterý

V odpoledních hodinách prováděla hlídka okrskových strážníků kontrolní činnost v obchodním centru Futurum a jeho okolí. Ta byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a výskyt problémových osob. V prostoru obchodního centra byla strážníkům předána malá plačící holčička, kterou nalezli nakupující občané. Holčička se ztratila rodičům,  ve spolupráci s ostrahou obchodního centra byli rodiče dívenky nalezeni a nezraněné dítě jim bylo předáno.

V čase 17:00 hodin oznámili na linku 156 občané, že se před Penny Marketem, který se nachází v ulici V Opletkách, povaluje nějaký pomočený bezdomovec. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o místního bezdomovce, který byl vzbuzen a vykázán z místa. 

31. 7. 2019 - středa

V čase 17:56 hodin oznámili telefonicky na linku 156 občané a uvedli, že před halou ČD jsou nějací feťáci a vulgárně pořvávají na lidi. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o místní problémovou partu narkomanů. Všichni byli z místa důrazně vykázáni.

1. 8. 2019 - čtvrtek

V čase 12:42 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od občana, který upozornil na muže, který se povaloval před obchodem Večerka – ulice Pod Hroby. Místní problémový bezdomovec by strážníky probuzen a vykázán z místa. 

V čase 14:20 hodin bylo oznámeno na linku 156, že před nádražím ČD je banda bezdomovců, kteří dělají značný rámus. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která místní problémovou partu narkomanů vykázala z místa.

V čase 18:15 hodin se na služebnu MP Kolín v ulici Kutnohorská dostavil občan, který uvedl, že zde v ulici nalezl peněženku s doklady a penězi. Jednalo se o pánskou peněženku, která ležela na silnici a obsahovala doklady muže z Kolína. V peněžence byla také větší finanční hotovost. Strážníci se dostavili do místa bydliště muže, který si vše, po provedení nezbytné administrativy, s díky převzal. 

2. 8. 2019 - pátek

V čase 19:25 hodin bylo přijato oznámení od ostrahy ČD, že se zde před nádražím na lavičce válí nějaký mladík. Hlídka MP Kolín na místě zjistila muže ze Slovenska ve věku 18 let, který byl probuzen a poučen o tom, jak se zde ve městě bude chovat. Muž byl vykázán z místa a nasměrován na ubytovnu. 

3. 8. 2019 - sobota

V čase 10:10 hodin bylo na služební linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Tesco. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil 2x vakuovanou slaninu, láhev bílého vína a jablka, vše v hodnotě 155,- Kč. Zboží si vložil do tašky a prošel za pokladní zónu, aniž by ho zaplatil. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání doznal, událost byla projednána příkazem na místě – pokutou.  V čase 19:14 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců obchodu New Yorker, který je součástí OC Futurum. Uvedli, že zde zadrželi dvě osoby, které jsou důvodně podezřelé ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost dvou dívek (12 a 13 let), které odcizily zboží. První dívka vyjmula z obalu náušnice v hodnotě 139,- Kč a nasadila si je do uší, druhá dívka si v kabince oblékla legíny v hodnotě 139,- Kč, na ně svoje kalhoty. Obě nezletilé poté prošly za pokladní zónu s odcizeným zbožím. Zde byly zadrženy pracovníky prodejny. Nezletilé se ke krádeži zboží doznaly, obě byly předány na kolínských ubytovnách zákonným zástupcům. Zákonní zástupci byli strážníky upozorněni, že bude celá událost předána Orgánu sociálně právní ochrany dětí.    V čase 21:40 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici Zlatá pobíhá malý psík, který se zřejmě ztratil. Hlídka MP Kolín na místě malého hnědého křížence odchytla a převezla ho do městského útulku. 

4. 8. 2019 - neděle

V čase 13:19 hodin bylo přijato oznámení od pracovníků OC Kaufland, že tam mají opilého zákazníka, který nadává pokladním. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Ten označil strážníkům muže, hlídce velmi dobře známého problémového narkomana, který ve městě neustále porušuje zákony. Muž byl důrazně upozorněn, jak se má ve městě chovat a poté vykázán z místa.  

V čase 14:26 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy Kauflandu. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží.  Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Týnce nad Labem naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila kondicionér na vlasy v celkové hodnotě 79,90 Kč. Zboží uschovala a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Žena se k „nákupu za pět prstů“ strážníkům doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. 

V čase 16:26 hodin požádala, prostřednictvím telefonického hovoru, o pomoc žena z Prahy. Poprosila strážníky MP Kolín, zda by mohli kontaktovat její babičku, která se jí dva dny neozývá. Na uvedenou adresu do ulice Jaselská se dostavila hlídka MP Kolín, která provedla místní šetření. Strážníci se na paní dozvonili, naštěstí byla v pořádku a omlouvala se, že si asi nevšimla, že jí vnučka volá, s tím, že se jí okamžitě ozve. Operační pracovník MP Kolín vyrozuměl vnučku, že je babička naprosto v pořádku. Žena velmi děkovala za pomoc a informaci. 

V čase 19:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi tři osoby, které odcizily zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se jedná o mladou ženu (19 let) z okresu Kutná Hora a dva sourozence z Kolína (16 let a 13 let), kteří odcizili zboží. Žena z okresu Kutná Hora zboží v celkové hodnotě 977,80 Kč, které ukryla do kabelky, mladistvá dívka zboží v celkové hodnotě 572,60 Kč, které ukryla do černé kabely a nezletilý chlapec zboží v celkové hodnotě 533,20 Kč, které ukryl do tašky. Všichni prošli za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Ke krádeži se osoby strážníkům doznaly, nezletilý byl předveden na policii ke zjištění totožnosti. O události byla vyrozuměna matka, která si na služebně policie syna vyzvedla. Strážníci ženu upozornili, že o krádeži zboží, jejím synem a dcerou, bude informován Orgán sociálně právní ochrany dětí. Přestupky proti majetku, mladistvé dívky z Kolína a mladé ženy z okresu Kutná Hora, byly vyřešeny příkazem na místě – pokutou. Odcizené zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

str. Helena Honkiszová – tisková mluvčí MP Kolín