vv auto
Reklama

Dva mladí „povaleči“ okupovali skatepart, po poučení ohledně provozního řádu, byli strážníky vykázáni

1. říjen 2020, 09:40

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 21.9. - 27. 9. 2020:

21. 9. 2020 – pondělí

Při kontrolní činnosti zjistili strážníci vylomené dopravní značení DZ C10a - „Stezka pro chodce a cyklisty“ a DZ A19 – „Cyklisté“ spolu s šipkou určující směr. Nahledaná událost na křižovatce ulic Ovčárecká a Mistra Jana Husa byla zadokumentována a předána Odboru dopravy při MěÚ Kolín + firmě AVE.  

V čase 12:07 hodin byly zjištěny, prostřednictvím Městského dohledového kamerového systému, v prostoru skateparku dvě povalující se osoby. Po příjezdu na místo strážníci ženu a muže ztotožnili. Dva mladí „povaleči“ byli z místa, po poučení ohledně provozního řádu, strážníky vykázáni. 

22. 9. 2020 - úterý

V čase 2:43 hodin oznámila na linku 156 paní, že na rohu ulic Zahradní a Smetanova sedí nějaký muž a volá o pomoc. Po příjezdu na místo byl hlídkou MP zjištěn mírně přiopilý muž, který se dožadoval pomoci. Nebylo to ovšem z důvodu jeho zdravotní indispozice, ale v domnění, že si je možné, bez telefonu, ve tři ráno, takto přivolat vozidlo Taxi. Strážníkům se muže zželelo a Taxi mu na místo přivolali. Muž poté spokojeně odjel. 

V čase 12:05 hodin oznámil na linku 156 pracovník AVE nález peněženky s doklady. Na místo nálezu v prostoru zastávky MHD ulice Ovčárecká se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že peněženka bez finanční hotovosti patří seniorovi z Kolína. Ten se o několik minut později dostavil na služebnu MP v ulici Kutnohorská s oznámením, že byl okraden nějakou ženou snědé pleti. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byla celá událost předána policii, k provedení dalšího šetření.

V čase 23:30 hodin bylo přijato oznámení, že v ulici Kovářská nějaký tmavovlasý muž v bílých kraťasech kope do popelnic. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že se jedná o nudícího se „mladíka“ z Přerova, který na křižovatce ulic Pražská a Kovářská „zvítězil nad několika popelnicemi“. Nádoby na odpad nebyly poškozené, došlo pouze k jejich vysypání, Přestupek proti veřejnému pořádku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou. Způsobený nepořádek musel muž důkladně uklidit.  

23. 9. 2020 – středa

V čase 16:16 hodin volali na linku 156 občané, že vedle budovy bývalé Jednoty leží na zemi nějaký pobuda, který nereaguje na verbální podněty. Na místo se dostavila hlídka MP, která dotyčnou osobu nalezla. Jednalo se o feťáka (1990) z okresu Kolín, který odpočíval, zřejmě „po únavě z pracovního procesu“. Problémový narkoman byl probuzen a vykázán z místa. Naštěstí nebylo třeba přivoláni ZZS.  

V čase 19:10 hodin oznámila paní na linku 156, že před restaurací v ulici Křičkova sedí na lavičce nějaký starší muž, který je silně dezorientovaný. Na místo se dostavila autohlídka MP, kde strážníci zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Vzhledem k tomu, že byl senior silně rozrušený a naprosto „ztracený“ v orientaci, přivolali strážníci na místo ZZS. Před příjezdem zdravotníků se na místě objevil syn muže s tím, že hledá svého otce. Syn uvedl, že otec odešel z domu, aniž by mu řekl, kam jde, proto ho šel hledat. Oba vyčkali příjezdu ZZS, která muže vyšetřila, zda je vše v pořádku. 

24. 9. 2020 - čtvrtek

Na linku 156 volali v čase 12:12 hodin školáci ze 7. ZŠ Kolín a uvedli, že před jejich základní školou (ulice Masarykova) leží injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP, na kterou čekala skupinka školáků. Strážníci nebezpečný infekční odpad odklidili do sběrného kontejneru, školáci si zasloužili velkou pochvalu. Provedena fotodokumentace události. 

V čase 16:33 hodin volali obyvatelé jednoho z domů v ulici Antonína Kaliny. Uvedli, že se něco děje v jednom z bytů, odkud se ozývají rány a křik. Na místo se dostavila hlídka MP, kterou u vchodu kontaktovali oznamovatelé. Strážníci se poté dotázali obyvatelky bytu, která uvedla, že zde došlo k hádce s bývalým přítelem, který zlostí „zpřeházel byt“. Poté z místa odešel. Paní dále uvedla, že bývalý přítel je agresivní, hrubý a nad míru pije alkohol. 

Paní nechtěla nic oznamovat, strážníci ji poučili o tom, jak může v dané věci zákonným způsobem dále postupovat. V době úkonu hlídky MP nebyl nikdo z přítomných zraněn a nežádal lékařské ošetření.

25. 9. 2020 – pátek

Při kontrolní činnosti míst, kde se častěji vyskytují kriminálně závadové osoby, nalezli strážníci v ulici Na Pobřeží (pod mostem) injekční stříkačku. Dalším místem, kde se stříkačky také nacházejí, je prostor u nádraží ČD. Zde byla strážníky injekční stříkačka také nalezena, a to u bočního vchodu. Provedena fotodokumentace nahledaných událostí, nebezpečný infekční materiál byl hlídkou MP odklizený do sběrného boxu.

V čase 15:50 hodin oznámila na linku 156 paní ze Sendražic, že v ulici Palackého pobíhá nějaký kříženec. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která psíka odchytila a převezla do městského útulku.    

27. 9. 2020 – neděle

Na linku 156 oznámili hodinu po půlnoci občané, že v ulici Hrnčířská někdo v druhém patře „vyhrává jak na pouti“. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že je hlasitá hudba slyšet otevřeným oknem uvedeného bytu. Strážníci se zkontaktovali s uživatelem bytu, který byl řádně poučen o tom, že je třeba dodržovat zákonnou dobu určenou pro noční klid. Po dořešení události byl již v místě klid.      

Na žádost Policie ČR byla v nočních hodinách provedena strážníky součinnost při hledání pohřešované osoby, která odešla z jednoho oddělení Oblastní nemocnice Kolín. Hlídka MP pohřešovanou ženu nalezla v ulici Na Magistrále, na místo přivolána ZZS a hlídka policie, které byla žena předána.

V čase 3:25 hodin oznámili občané ze Zibohlav, že v areálu soukromé firmy houká neustále alarm. Na místo byla vyslána autohlídka MP, která zjistila, že zvukový výstražný signál vydává alarm v areálu místní společnosti, které dozoruje strážní služba. Vzhledem k tomu, že nebylo jasné, zda se jedná o narušení objektu způsobené vstupem neoprávněné osoby, byla na místo také přivolána hlídka policie. Po příjezdu bezpečnostní služby byla provedena kontrola objektu s negativním výsledkem, objekt nenarušen, zřejmě způsobeno technickou závadou. 

V čase 11:05 hodin byla vyslána autohlídka MP Kolín k prověření telefonického oznámení, kdy oznamovatelé uvedli, že v ulici Pražská došlo k nějakému konfliktu mezi dvěma muži se psy. Autohlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. V ulici Pražská (nedaleko OC Lidl) se nacházel muž, který držel v náručí pokousaného drsnosrstého jezevčíka. Hlídce MP uvedl, že jeho psa napadl pes „bojové rasy“, který se v místě pohyboval na volno. Dále uvedl, že se po tomto incidentu na místě objevil muž, (totožnost nezná, pouze má jeho tel. číslo), který následně staforda odchytil a místo, chvíli před příjezdem strážníků, opustil. Osoba uvedeného popisu byla strážníky nalezena v ulici V Lomu. Muž na dotaz, jak je možné, že psa nemá pod dozorem uvedl, že psa hlídá známému. Staford využil situaci, kdy byla, z důvodu příchozí návštěvy, otevřená branka na pozemek a utekl. Poté došlo k výše uvedenému napadení jezevčíka, kterého jeho průvodce vedl na vodítku. Pes měl krvácivé zranění v oblasti krku. Strážníci poté, co provedli úkony ke zjištění totožnosti, osoby poučili. Průvodce staforda, i když není majitelem a celá věc ho velmi mrzí, nese za svěřené zvíře plnou zodpovědnost. Událost bude, pro podezření ze spáchání přestupku, předána k dořešení správnímu orgánu. Majitel jezevčíka byl se zraněným psem odvezený služebním vozidlem na veterinární kliniku.

V čase 21:05 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že zde zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se jedná o strážníkům známého narkomana z okresu Kolín, který odcizil Power banku v hodnotě 299,90 Kč. Zboží muž ukryl a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Narkoman se ke krádeži zboží doznal. Vzhledem k tomu, že nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost i z důvodného podezření ze spáchání trestného činu (z důvodu předešlé trestní minulosti), byl předveden na policii. Zde si ho převzal službu konající policista k provedení dalších opatření.    

Při kontrolní činnosti, která spočívala v dohledu nad dodržováním mimořádného opatření - ochrana obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, si hlídka MP všimla otevřené provozovny v části Kolín 2. Provozovna byla otevřená v době po 22. hodině, toto je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v tuto dobu zakázáno. Byly zde podávány nápoje, osoby konzumovaly nápoje také v prostoru restaurační předzahrádky. Provedeno zadokumentování události, která bude, se zjištěnými skutečnostmi, předána k dořešení správnímu orgánu.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín
AVE_CZ
Reklama
Dva mladí „povaleči“ okupovali skatepart, po poučení ohledně provozního řádu, byli strážníky vykázáni

Dva mladí „povaleči“ okupovali skatepart, po poučení ohledně provozního řádu, byli strážníky vykázáni

1. říjen 2020

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 21.9. - 27. 9. 2020:

21. 9. 2020 – pondělí

Při kontrolní činnosti zjistili strážníci vylomené dopravní značení DZ C10a - „Stezka pro chodce a cyklisty“ a DZ A19 – „Cyklisté“ spolu s šipkou určující směr. Nahledaná událost na křižovatce ulic Ovčárecká a Mistra Jana Husa byla zadokumentována a předána Odboru dopravy při MěÚ Kolín + firmě AVE.  

V čase 12:07 hodin byly zjištěny, prostřednictvím Městského dohledového kamerového systému, v prostoru skateparku dvě povalující se osoby. Po příjezdu na místo strážníci ženu a muže ztotožnili. Dva mladí „povaleči“ byli z místa, po poučení ohledně provozního řádu, strážníky vykázáni. 

22. 9. 2020 - úterý

V čase 2:43 hodin oznámila na linku 156 paní, že na rohu ulic Zahradní a Smetanova sedí nějaký muž a volá o pomoc. Po příjezdu na místo byl hlídkou MP zjištěn mírně přiopilý muž, který se dožadoval pomoci. Nebylo to ovšem z důvodu jeho zdravotní indispozice, ale v domnění, že si je možné, bez telefonu, ve tři ráno, takto přivolat vozidlo Taxi. Strážníkům se muže zželelo a Taxi mu na místo přivolali. Muž poté spokojeně odjel. 

V čase 12:05 hodin oznámil na linku 156 pracovník AVE nález peněženky s doklady. Na místo nálezu v prostoru zastávky MHD ulice Ovčárecká se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že peněženka bez finanční hotovosti patří seniorovi z Kolína. Ten se o několik minut později dostavil na služebnu MP v ulici Kutnohorská s oznámením, že byl okraden nějakou ženou snědé pleti. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byla celá událost předána policii, k provedení dalšího šetření.

V čase 23:30 hodin bylo přijato oznámení, že v ulici Kovářská nějaký tmavovlasý muž v bílých kraťasech kope do popelnic. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že se jedná o nudícího se „mladíka“ z Přerova, který na křižovatce ulic Pražská a Kovářská „zvítězil nad několika popelnicemi“. Nádoby na odpad nebyly poškozené, došlo pouze k jejich vysypání, Přestupek proti veřejnému pořádku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou. Způsobený nepořádek musel muž důkladně uklidit.  

23. 9. 2020 – středa

V čase 16:16 hodin volali na linku 156 občané, že vedle budovy bývalé Jednoty leží na zemi nějaký pobuda, který nereaguje na verbální podněty. Na místo se dostavila hlídka MP, která dotyčnou osobu nalezla. Jednalo se o feťáka (1990) z okresu Kolín, který odpočíval, zřejmě „po únavě z pracovního procesu“. Problémový narkoman byl probuzen a vykázán z místa. Naštěstí nebylo třeba přivoláni ZZS.  

V čase 19:10 hodin oznámila paní na linku 156, že před restaurací v ulici Křičkova sedí na lavičce nějaký starší muž, který je silně dezorientovaný. Na místo se dostavila autohlídka MP, kde strážníci zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Vzhledem k tomu, že byl senior silně rozrušený a naprosto „ztracený“ v orientaci, přivolali strážníci na místo ZZS. Před příjezdem zdravotníků se na místě objevil syn muže s tím, že hledá svého otce. Syn uvedl, že otec odešel z domu, aniž by mu řekl, kam jde, proto ho šel hledat. Oba vyčkali příjezdu ZZS, která muže vyšetřila, zda je vše v pořádku. 

24. 9. 2020 - čtvrtek

Na linku 156 volali v čase 12:12 hodin školáci ze 7. ZŠ Kolín a uvedli, že před jejich základní školou (ulice Masarykova) leží injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP, na kterou čekala skupinka školáků. Strážníci nebezpečný infekční odpad odklidili do sběrného kontejneru, školáci si zasloužili velkou pochvalu. Provedena fotodokumentace události. 

V čase 16:33 hodin volali obyvatelé jednoho z domů v ulici Antonína Kaliny. Uvedli, že se něco děje v jednom z bytů, odkud se ozývají rány a křik. Na místo se dostavila hlídka MP, kterou u vchodu kontaktovali oznamovatelé. Strážníci se poté dotázali obyvatelky bytu, která uvedla, že zde došlo k hádce s bývalým přítelem, který zlostí „zpřeházel byt“. Poté z místa odešel. Paní dále uvedla, že bývalý přítel je agresivní, hrubý a nad míru pije alkohol. 

Paní nechtěla nic oznamovat, strážníci ji poučili o tom, jak může v dané věci zákonným způsobem dále postupovat. V době úkonu hlídky MP nebyl nikdo z přítomných zraněn a nežádal lékařské ošetření.

25. 9. 2020 – pátek

Při kontrolní činnosti míst, kde se častěji vyskytují kriminálně závadové osoby, nalezli strážníci v ulici Na Pobřeží (pod mostem) injekční stříkačku. Dalším místem, kde se stříkačky také nacházejí, je prostor u nádraží ČD. Zde byla strážníky injekční stříkačka také nalezena, a to u bočního vchodu. Provedena fotodokumentace nahledaných událostí, nebezpečný infekční materiál byl hlídkou MP odklizený do sběrného boxu.

V čase 15:50 hodin oznámila na linku 156 paní ze Sendražic, že v ulici Palackého pobíhá nějaký kříženec. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která psíka odchytila a převezla do městského útulku.    

27. 9. 2020 – neděle

Na linku 156 oznámili hodinu po půlnoci občané, že v ulici Hrnčířská někdo v druhém patře „vyhrává jak na pouti“. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že je hlasitá hudba slyšet otevřeným oknem uvedeného bytu. Strážníci se zkontaktovali s uživatelem bytu, který byl řádně poučen o tom, že je třeba dodržovat zákonnou dobu určenou pro noční klid. Po dořešení události byl již v místě klid.      

Na žádost Policie ČR byla v nočních hodinách provedena strážníky součinnost při hledání pohřešované osoby, která odešla z jednoho oddělení Oblastní nemocnice Kolín. Hlídka MP pohřešovanou ženu nalezla v ulici Na Magistrále, na místo přivolána ZZS a hlídka policie, které byla žena předána.

V čase 3:25 hodin oznámili občané ze Zibohlav, že v areálu soukromé firmy houká neustále alarm. Na místo byla vyslána autohlídka MP, která zjistila, že zvukový výstražný signál vydává alarm v areálu místní společnosti, které dozoruje strážní služba. Vzhledem k tomu, že nebylo jasné, zda se jedná o narušení objektu způsobené vstupem neoprávněné osoby, byla na místo také přivolána hlídka policie. Po příjezdu bezpečnostní služby byla provedena kontrola objektu s negativním výsledkem, objekt nenarušen, zřejmě způsobeno technickou závadou. 

V čase 11:05 hodin byla vyslána autohlídka MP Kolín k prověření telefonického oznámení, kdy oznamovatelé uvedli, že v ulici Pražská došlo k nějakému konfliktu mezi dvěma muži se psy. Autohlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. V ulici Pražská (nedaleko OC Lidl) se nacházel muž, který držel v náručí pokousaného drsnosrstého jezevčíka. Hlídce MP uvedl, že jeho psa napadl pes „bojové rasy“, který se v místě pohyboval na volno. Dále uvedl, že se po tomto incidentu na místě objevil muž, (totožnost nezná, pouze má jeho tel. číslo), který následně staforda odchytil a místo, chvíli před příjezdem strážníků, opustil. Osoba uvedeného popisu byla strážníky nalezena v ulici V Lomu. Muž na dotaz, jak je možné, že psa nemá pod dozorem uvedl, že psa hlídá známému. Staford využil situaci, kdy byla, z důvodu příchozí návštěvy, otevřená branka na pozemek a utekl. Poté došlo k výše uvedenému napadení jezevčíka, kterého jeho průvodce vedl na vodítku. Pes měl krvácivé zranění v oblasti krku. Strážníci poté, co provedli úkony ke zjištění totožnosti, osoby poučili. Průvodce staforda, i když není majitelem a celá věc ho velmi mrzí, nese za svěřené zvíře plnou zodpovědnost. Událost bude, pro podezření ze spáchání přestupku, předána k dořešení správnímu orgánu. Majitel jezevčíka byl se zraněným psem odvezený služebním vozidlem na veterinární kliniku.

V čase 21:05 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že zde zastavili osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se jedná o strážníkům známého narkomana z okresu Kolín, který odcizil Power banku v hodnotě 299,90 Kč. Zboží muž ukryl a prošel za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Narkoman se ke krádeži zboží doznal. Vzhledem k tomu, že nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost i z důvodného podezření ze spáchání trestného činu (z důvodu předešlé trestní minulosti), byl předveden na policii. Zde si ho převzal službu konající policista k provedení dalších opatření.    

Při kontrolní činnosti, která spočívala v dohledu nad dodržováním mimořádného opatření - ochrana obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, si hlídka MP všimla otevřené provozovny v části Kolín 2. Provozovna byla otevřená v době po 22. hodině, toto je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v tuto dobu zakázáno. Byly zde podávány nápoje, osoby konzumovaly nápoje také v prostoru restaurační předzahrádky. Provedeno zadokumentování události, která bude, se zjištěnými skutečnostmi, předána k dořešení správnímu orgánu.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín