Villa Romantica
Reklama

Kolínští policisté znovu řešili problémové feťáky

1. říjen 2019, 15:08

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 23. září - 29. září.

23. 9. 2019 – pondělí

V čase 10:15 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení ohledně osoby, která v Kauflandu odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku proti majetku úmyslným jednáním, když odcizil deodorant Old Space v hodnotě 89,90 Kč, který uschoval do kapsy oděvu a prošel pokladní linií bez zaplacení zboží. Muž se strážníkům ke krádeži doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

V čase 14:00 byla kontaktována hlídka MP Kolín policií, a to ohledně součinnosti při pátrání po osobě, která by mohla být ohrožena na životě nebo zdraví. Strážníci dle popisu a fotografie, především však díky velmi dobré místní znalosti věděli, že muž často navštěvuje jednu z restaurací v centru města. Zde byl muž hlídkou MP Kolín nalezen. Strážníci o této skutečnosti informovali policii, muž byl následně předán do zdravotnického zařízení.

V čase 14:18 hodin oznámili na linku 156 občané, že se na stanovišti pro cirkusy (ulice Prokopa Velikého) válí v křoví nějaký muž a oni se ho bojí. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o místního problémového narkomana, který se zde povaloval. Po provedení kontroly totožnosti muž místo opustil.

V čase 14:25 hodin bylo přijato oznámení na linku 156, kdy oznamovatelka uvedla, že kolem bývalé Delvity silně zapáchá plyn. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelka. Současně se na místo dostavili hasiči, místním šetřením na místě bylo zjištěno, že plyn uniká z jednoho z domů v ulici Tyršova. Strážníci zajistili místo proti vstupu nepovolaných osob, o události byla informována majitelka domu, která se na místo dostavila a sdělila, že se zřejmě jedná o závadu na plynovém rozvodu. Hasiči prozatím uzavřeli hlavní uzávěr plynu až do doby, kdy závadu odstraní plynaři. V domě byla osoba blízká majitelky, ta si matku převzala do své péče s tím, že se o ni postará. 

24. 9. 2019 - úterý

V čase 10:45 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na křižovatce ulic Vrchlického a Vávrova (za „elektro budkou“) leží injekční stříkačka. Hlídka MP Kolín na místě sebrala injekční stříkačku a umístila ji do boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

V čase 15:44 hodin volala na linku 156 paní s prosbou, že převáží svou matku z nemocnice domů a potřebovala by od strážníků pomoci s jejím přemístěním do domu. Do ulice Veltrubská se dostavila hlídka MP Kolín, která paní pomohla s její maminkou, paní velmi děkovala strážníkům za jejich ochotu.

V čase 18:36 hodin zavolala na linku 156 paní, že je uzamčená na centrálním hřbitově. Strážníci se dostavili na místo a paní vysvobodili.  

V čase 10:41 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti drogerie DM. Uvedli, že zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladistvá (v současné době pobyt hlášen na jedné z místních ubytoven) odcizila 4x tužku na oči v celkové hodnotě 468,- Kč. Toto zboží si vzala z prodejního regálu v obchodě a uschovala do kapsy svého oděvu. Poté prošla přes pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Přivolané hlídce se ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje. Vzhledem k věku dívky bude celá událost oznámena OSPODu. 

25. 9. 2019 - středa

V čase 11:18 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení o ženě, která se chová podivně a obtěžuje ve vestibulu ČD cestující, kteří zde čekají na vlak. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se žena přemístila před halu vlakového nádraží. Ženu z okresu Zlín strážníci upozornili, že se zde ve městě bude chovat slušně a nebude kontaktovat osoby. které o její společnost nestojí. Vzhledem k tomu, že žena nechtěla cestovat vlakem ani autobusovým spojem, byla z tohoto prostoru důrazně vykázána. Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci, při výjezdu z ulice Jateční do ulice Žižkova, závadu na dopravním zrcadle, které bylo špatně nasměrované. Hlídka MP Kolín zjistila, že zde chybí jeden z upevňovacích šroubů. Provedena fotodokumentace události, která byla předána ve smyslu nahledané závady.

26. 9. 2019 - čtvrtek

V dopoledních hodinách, kdy strážníci prováděli kontrolu zaměřenou na dohled nad veřejným pořádkem a na výskyt problémových osob, nalezli v prostoru tzv. Ztracené uličky pohozenou injekční stříkačku. Strážníci ji odklidili do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

V čase 23:20 oznámila telefonicky na linku 156 pracovnice ostrahy ČD, že se na hale válí nějaká feťačka a nechce odejít. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o narkomanku z okresu Kolín, kterou strážníci, z důvodu jejího problémového chování, velmi dobře znají. Žena byla důrazně vykázána z prostoru haly ČD a prostoru nádraží. 

V čase 23:55 hodin požádal o pomoc, prostřednictvím linky 156, občan ze Zálabí. Uvedl, že spadl z invalidního vozíku a nemůže se dostat zpět. Na místo se dostavila hlídka, která muži pomohla zpět na vozík. Muž byl bez zranění a přivolání lékařské pomoci odmítl. Strážníkům poděkoval za pomoc. 

27. 9. 2019 - pátek

V čase 9:55 oznámila zaměstnankyně ČD, že na prvním nástupišti našla injekční stříkačku. Hlídka po příjezdu na místo kontaktovala nálezce. Další nález pohozené injekční stříkačky oznámil na linku 156 občan, a to v čase 13:35 hodin. Narkoman ji, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, pohodil u OD Tesco. Nebezpečné infekční materiály byly odklizeny do sběrného kontejneru, provedena fotodokumentace událostí.

V čase 12:40 hodin odchytila hlídka MP Kolín křížence rezavé barvy, který pobíhal v ulici Veltrubská. Psík, který neměl žádnou identifikaci, byl převezen do městského útulku.

28. 9. 2019 – sobota

V čase 10:00 hodin oznámila na linku 156 paní, že u nich v domě, v ulici Husova číslo popisné 111, leží nějaký bezdomovec. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že se oznámení  zakládá na pravdě. Místním šetřením byl zjištěn mladík z Kolína, který byl pod vlivem alkoholu a v tomto prostoru spal. Po probuzení byl strážníky vykázán z místa a nasměrován do vedlejší ulice, kde má hlášený pobyt. Muž uposlechl a odešel směr domov.   V čase 10:30 hodin oznámila na linku 156 paní, že u tenisových kurtů v ulici Brankovická našla pejska, který zde od rána pobíhá a nikdo se k němu nehlásí. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která si od oznamovatelky psa převzala. Místním šetřením nebyl zjištěn majitel, proto byl pes převezen do městského útulku. Jednalo se o psa křížence malého vzrůstu, barvy rezavé a stáří asi 4 roky.

29. 9. 2019 - neděle

V čase 13:55 hodin volal na linku 156 občan a uvedl, že jsou na parkovišti u Penny Marketu v ulici Benešova bezdomovci, kteří obtěžují občany a žebrají. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že se jedná o skupinu bezdomovců, kteří byli z místa důrazně vykázáni.

str. Helena Honkiszová – tisková mluvčí MP Kolín
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Kolínští policisté znovu řešili problémové feťáky

Kolínští policisté znovu řešili problémové feťáky

1. říjen 2019

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 23. září - 29. září.

23. 9. 2019 – pondělí

V čase 10:15 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení ohledně osoby, která v Kauflandu odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku proti majetku úmyslným jednáním, když odcizil deodorant Old Space v hodnotě 89,90 Kč, který uschoval do kapsy oděvu a prošel pokladní linií bez zaplacení zboží. Muž se strážníkům ke krádeži doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

V čase 14:00 byla kontaktována hlídka MP Kolín policií, a to ohledně součinnosti při pátrání po osobě, která by mohla být ohrožena na životě nebo zdraví. Strážníci dle popisu a fotografie, především však díky velmi dobré místní znalosti věděli, že muž často navštěvuje jednu z restaurací v centru města. Zde byl muž hlídkou MP Kolín nalezen. Strážníci o této skutečnosti informovali policii, muž byl následně předán do zdravotnického zařízení.

V čase 14:18 hodin oznámili na linku 156 občané, že se na stanovišti pro cirkusy (ulice Prokopa Velikého) válí v křoví nějaký muž a oni se ho bojí. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o místního problémového narkomana, který se zde povaloval. Po provedení kontroly totožnosti muž místo opustil.

V čase 14:25 hodin bylo přijato oznámení na linku 156, kdy oznamovatelka uvedla, že kolem bývalé Delvity silně zapáchá plyn. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelka. Současně se na místo dostavili hasiči, místním šetřením na místě bylo zjištěno, že plyn uniká z jednoho z domů v ulici Tyršova. Strážníci zajistili místo proti vstupu nepovolaných osob, o události byla informována majitelka domu, která se na místo dostavila a sdělila, že se zřejmě jedná o závadu na plynovém rozvodu. Hasiči prozatím uzavřeli hlavní uzávěr plynu až do doby, kdy závadu odstraní plynaři. V domě byla osoba blízká majitelky, ta si matku převzala do své péče s tím, že se o ni postará. 

24. 9. 2019 - úterý

V čase 10:45 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na křižovatce ulic Vrchlického a Vávrova (za „elektro budkou“) leží injekční stříkačka. Hlídka MP Kolín na místě sebrala injekční stříkačku a umístila ji do boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

V čase 15:44 hodin volala na linku 156 paní s prosbou, že převáží svou matku z nemocnice domů a potřebovala by od strážníků pomoci s jejím přemístěním do domu. Do ulice Veltrubská se dostavila hlídka MP Kolín, která paní pomohla s její maminkou, paní velmi děkovala strážníkům za jejich ochotu.

V čase 18:36 hodin zavolala na linku 156 paní, že je uzamčená na centrálním hřbitově. Strážníci se dostavili na místo a paní vysvobodili.  

V čase 10:41 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti drogerie DM. Uvedli, že zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladistvá (v současné době pobyt hlášen na jedné z místních ubytoven) odcizila 4x tužku na oči v celkové hodnotě 468,- Kč. Toto zboží si vzala z prodejního regálu v obchodě a uschovala do kapsy svého oděvu. Poté prošla přes pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Přivolané hlídce se ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje. Vzhledem k věku dívky bude celá událost oznámena OSPODu. 

25. 9. 2019 - středa

V čase 11:18 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení o ženě, která se chová podivně a obtěžuje ve vestibulu ČD cestující, kteří zde čekají na vlak. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se žena přemístila před halu vlakového nádraží. Ženu z okresu Zlín strážníci upozornili, že se zde ve městě bude chovat slušně a nebude kontaktovat osoby. které o její společnost nestojí. Vzhledem k tomu, že žena nechtěla cestovat vlakem ani autobusovým spojem, byla z tohoto prostoru důrazně vykázána. Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci, při výjezdu z ulice Jateční do ulice Žižkova, závadu na dopravním zrcadle, které bylo špatně nasměrované. Hlídka MP Kolín zjistila, že zde chybí jeden z upevňovacích šroubů. Provedena fotodokumentace události, která byla předána ve smyslu nahledané závady.

26. 9. 2019 - čtvrtek

V dopoledních hodinách, kdy strážníci prováděli kontrolu zaměřenou na dohled nad veřejným pořádkem a na výskyt problémových osob, nalezli v prostoru tzv. Ztracené uličky pohozenou injekční stříkačku. Strážníci ji odklidili do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

V čase 23:20 oznámila telefonicky na linku 156 pracovnice ostrahy ČD, že se na hale válí nějaká feťačka a nechce odejít. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o narkomanku z okresu Kolín, kterou strážníci, z důvodu jejího problémového chování, velmi dobře znají. Žena byla důrazně vykázána z prostoru haly ČD a prostoru nádraží. 

V čase 23:55 hodin požádal o pomoc, prostřednictvím linky 156, občan ze Zálabí. Uvedl, že spadl z invalidního vozíku a nemůže se dostat zpět. Na místo se dostavila hlídka, která muži pomohla zpět na vozík. Muž byl bez zranění a přivolání lékařské pomoci odmítl. Strážníkům poděkoval za pomoc. 

27. 9. 2019 - pátek

V čase 9:55 oznámila zaměstnankyně ČD, že na prvním nástupišti našla injekční stříkačku. Hlídka po příjezdu na místo kontaktovala nálezce. Další nález pohozené injekční stříkačky oznámil na linku 156 občan, a to v čase 13:35 hodin. Narkoman ji, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, pohodil u OD Tesco. Nebezpečné infekční materiály byly odklizeny do sběrného kontejneru, provedena fotodokumentace událostí.

V čase 12:40 hodin odchytila hlídka MP Kolín křížence rezavé barvy, který pobíhal v ulici Veltrubská. Psík, který neměl žádnou identifikaci, byl převezen do městského útulku.

28. 9. 2019 – sobota

V čase 10:00 hodin oznámila na linku 156 paní, že u nich v domě, v ulici Husova číslo popisné 111, leží nějaký bezdomovec. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že se oznámení  zakládá na pravdě. Místním šetřením byl zjištěn mladík z Kolína, který byl pod vlivem alkoholu a v tomto prostoru spal. Po probuzení byl strážníky vykázán z místa a nasměrován do vedlejší ulice, kde má hlášený pobyt. Muž uposlechl a odešel směr domov.   V čase 10:30 hodin oznámila na linku 156 paní, že u tenisových kurtů v ulici Brankovická našla pejska, který zde od rána pobíhá a nikdo se k němu nehlásí. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která si od oznamovatelky psa převzala. Místním šetřením nebyl zjištěn majitel, proto byl pes převezen do městského útulku. Jednalo se o psa křížence malého vzrůstu, barvy rezavé a stáří asi 4 roky.

29. 9. 2019 - neděle

V čase 13:55 hodin volal na linku 156 občan a uvedl, že jsou na parkovišti u Penny Marketu v ulici Benešova bezdomovci, kteří obtěžují občany a žebrají. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že se jedná o skupinu bezdomovců, kteří byli z místa důrazně vykázáni.

str. Helena Honkiszová – tisková mluvčí MP Kolín