Narkomam ukradl ve Futuru žiletky za 2218 korun

13. listopad 2018, 07:57

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín.

5. 11. 2018 - pondělí

Při kontrolní činnosti, kterou vykonávala hlídka okrskových strážníků ve svěřeném úseku města, zjistili strážníci ulomenou informační tabuli – odjezdy autobusů MAD. Nacházela se na autobusové zastávce v ulici Okružní (u č. p. 608). Provedena fotodokumentace události, která bude předána na příslušný odbor při MÚ Kolín.

V čase 18:22 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy drogerie DM. Uvedli, že v drogerii DM, která je součástí OC Futurum, zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, narkoman se strážníkům doznal ke krádeži zboží (žiletky) v celkové hodnotě 2218,- Kč. Vzhledem k tomu, že mladík nemohl hodnověrně strážníkům prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Lustrací na policii bylo zjištěno, že se v tomto případě, z důvodu předešlé trestní minulosti muže, jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Z tohoto důvodu byla celá událost předána službu konajícím policistům, k provedení dalších opatření.

6. 11. 2018 - úterý

V čase 8:33 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z okresu Kolín odcizila tuňákovou konzervu v hodnotě 109,90 Kč, kterou ukryla do tašky a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že ji odcizí. Strážníkům se k přestupku proti majetku doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

V čase 9:50 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z okresu Kolín odcizila zboží v hodnotě 508,50 Kč (drogistické zboží a balený vepřový jazyk) tak, že ho ukryla do tašky a prošla bez zaplacení za pokladní zónu. Žena z okresu Kolín se ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

7. 11. 2018 - středa

V čase 11:11 hodin oznámil na linku 156 občan, že je v parku Komenského pohozená injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál, který se nacházel v prostoru u toalet, odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

V čase 10:43 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na ulici Podskalské nábřeží (u trafostanice) si narkomani aplikují drogy. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo oznámení,

kde provedla kontrolu uvedené lokality. Strážníci zde zjistili, že oznámenou událost již řeší hlídka Policie České republiky.

V čase 14:00 hodin oznámila telefonicky na linku 156 zaměstnankyně 6. ZŠ Ovčárecká, že je přímo naproti škole, u okapu prodejny, pohozená použitá injekční stříkačka. Hlídka MP Kolín na místě sebrala injekční stříkačku a umístila jí do boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

8. 11. 2018 - čtvrtek

V čase 16:45 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na ulici Bezručova (u č. p. 278) jsou otevřená dvířka od nějakého rozvaděče. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o skříňku s telefonním kabelem. Dvířka byla strážníky provizorně uzavřena a závada byla předána firmě, která telefonní síť spravuje.

Na linku 156 bylo po 18. hodině přijato oznámení ohledně osoby, která zůstala uzamčená v prostoru Centrálního hřbitova. Strážníci se dostavili na místo a vysvobodili paní, která přehlédla dobu, kdy se toto pietní místo uzavírá. Paní hlídce poděkovala.

9. 11. 2018 - pátek

V čase 0:25 hodin volal na linku 156 občan, který oznámil poruchu vodovodního řádu v ulici Pražská - před restaurací Na Rychtě. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která lokalitu zkontrolovala a událost zadokumentovala. Prostřednictvím stálé služby MP Kolín byla vyrozuměna pohotovostní služba firmy Vodos, strážníci na místě vyčkali na příjezd techniků, kterým událost předali.

10. 11. 2018 - sobota

V čase 11:48 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od pracovníků Penny Marketu – ulice V Opletkách. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína opět „nakupovala za pět prstů“, tentokrát pronesla uschované dvě kostky másla – celková hodnota odcizeného zboží byla 120,- Kč. Žena „s pestrým Rejstříkem přestupků“ se strážníkům ke krádeži doznala, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – opět pokutou ve výši deset tisíc korun.

Při noční kontrolní činnosti zjistila autohlídka MP Kolín vyvrácenou směrovou tabuli, kterou vandal pohodil po pravé straně nájezdu na most, směr od Starého Kolína. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

11. 11. 2018 - neděle

V čase 01:52 hodin požádal telefonicky stálou službu konající policista o výjezd hlídky MP Kolín do ulice Kovářská, kde má v jednom z domů docházet k rušení nočního klidu. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se v bytě slavilo narození dítěte a oslava již skončila. Strážníci účastníky oslavy, kteří se rozcházeli, upozornili na nutnost dodržovat noční klid. Při další kontrole byl v domě i okolí klid.

V čase 18:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Chrudimi naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila avivážní prostředek Lenor v hodnotě 189,- Kč tak, že si ho dala za bundu a prošla pokladní zónou bez zaplacení zboží. Podezřelá z přestupku se ke svému jednání doznala, událost byla projednána příkazem na místě - uložením pokuty. Zboží

str. Helena Honkiszová - Městská policie Kolín
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Narkomam ukradl ve Futuru žiletky za 2218 korun

Narkomam ukradl ve Futuru žiletky za 2218 korun

13. listopad 2018

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín.

5. 11. 2018 - pondělí

Při kontrolní činnosti, kterou vykonávala hlídka okrskových strážníků ve svěřeném úseku města, zjistili strážníci ulomenou informační tabuli – odjezdy autobusů MAD. Nacházela se na autobusové zastávce v ulici Okružní (u č. p. 608). Provedena fotodokumentace události, která bude předána na příslušný odbor při MÚ Kolín.

V čase 18:22 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy drogerie DM. Uvedli, že v drogerii DM, která je součástí OC Futurum, zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, narkoman se strážníkům doznal ke krádeži zboží (žiletky) v celkové hodnotě 2218,- Kč. Vzhledem k tomu, že mladík nemohl hodnověrně strážníkům prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Lustrací na policii bylo zjištěno, že se v tomto případě, z důvodu předešlé trestní minulosti muže, jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Z tohoto důvodu byla celá událost předána službu konajícím policistům, k provedení dalších opatření.

6. 11. 2018 - úterý

V čase 8:33 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z okresu Kolín odcizila tuňákovou konzervu v hodnotě 109,90 Kč, kterou ukryla do tašky a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že ji odcizí. Strážníkům se k přestupku proti majetku doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

V čase 9:50 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z okresu Kolín odcizila zboží v hodnotě 508,50 Kč (drogistické zboží a balený vepřový jazyk) tak, že ho ukryla do tašky a prošla bez zaplacení za pokladní zónu. Žena z okresu Kolín se ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

7. 11. 2018 - středa

V čase 11:11 hodin oznámil na linku 156 občan, že je v parku Komenského pohozená injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál, který se nacházel v prostoru u toalet, odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

V čase 10:43 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na ulici Podskalské nábřeží (u trafostanice) si narkomani aplikují drogy. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo oznámení,

kde provedla kontrolu uvedené lokality. Strážníci zde zjistili, že oznámenou událost již řeší hlídka Policie České republiky.

V čase 14:00 hodin oznámila telefonicky na linku 156 zaměstnankyně 6. ZŠ Ovčárecká, že je přímo naproti škole, u okapu prodejny, pohozená použitá injekční stříkačka. Hlídka MP Kolín na místě sebrala injekční stříkačku a umístila jí do boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

8. 11. 2018 - čtvrtek

V čase 16:45 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na ulici Bezručova (u č. p. 278) jsou otevřená dvířka od nějakého rozvaděče. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o skříňku s telefonním kabelem. Dvířka byla strážníky provizorně uzavřena a závada byla předána firmě, která telefonní síť spravuje.

Na linku 156 bylo po 18. hodině přijato oznámení ohledně osoby, která zůstala uzamčená v prostoru Centrálního hřbitova. Strážníci se dostavili na místo a vysvobodili paní, která přehlédla dobu, kdy se toto pietní místo uzavírá. Paní hlídce poděkovala.

9. 11. 2018 - pátek

V čase 0:25 hodin volal na linku 156 občan, který oznámil poruchu vodovodního řádu v ulici Pražská - před restaurací Na Rychtě. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která lokalitu zkontrolovala a událost zadokumentovala. Prostřednictvím stálé služby MP Kolín byla vyrozuměna pohotovostní služba firmy Vodos, strážníci na místě vyčkali na příjezd techniků, kterým událost předali.

10. 11. 2018 - sobota

V čase 11:48 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od pracovníků Penny Marketu – ulice V Opletkách. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína opět „nakupovala za pět prstů“, tentokrát pronesla uschované dvě kostky másla – celková hodnota odcizeného zboží byla 120,- Kč. Žena „s pestrým Rejstříkem přestupků“ se strážníkům ke krádeži doznala, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – opět pokutou ve výši deset tisíc korun.

Při noční kontrolní činnosti zjistila autohlídka MP Kolín vyvrácenou směrovou tabuli, kterou vandal pohodil po pravé straně nájezdu na most, směr od Starého Kolína. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.

11. 11. 2018 - neděle

V čase 01:52 hodin požádal telefonicky stálou službu konající policista o výjezd hlídky MP Kolín do ulice Kovářská, kde má v jednom z domů docházet k rušení nočního klidu. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se v bytě slavilo narození dítěte a oslava již skončila. Strážníci účastníky oslavy, kteří se rozcházeli, upozornili na nutnost dodržovat noční klid. Při další kontrole byl v domě i okolí klid.

V čase 18:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Chrudimi naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila avivážní prostředek Lenor v hodnotě 189,- Kč tak, že si ho dala za bundu a prošla pokladní zónou bez zaplacení zboží. Podezřelá z přestupku se ke svému jednání doznala, událost byla projednána příkazem na místě - uložením pokuty. Zboží

str. Helena Honkiszová - Městská policie Kolín