Problémoví bezdomovci, každodenní chleba strážníků Mětské policie Kolín

8. září 2020, 19:11

Kolín - - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období za závěru letošního srpna.

24. 8. 2020 – pondělí

V čase 13:48 hodin bylo oznámeno na linku 156, že je v ulici Rorejcova prováděna rekonstrukce bytu, při které dochází k vyhazování věcí z okna. Hlídka MP na místě zjistila, že pracovníci z domu suť vynášejí, oknem vyhodili pouze schody, a to za dohledu, aby nedošlo ke zranění ostatních osob. V době, kdy byla na místě hlídka strážníků přítomna, nedošlo k výše oznámené činnosti, popřípadě k vzniku škody na majetku ostatním osobám. 

V čase 15:50 hodin požádala úřednice, prostřednictvím linky 156, o přítomnost hlídky MP na pracovišti hmotné nouze při MěÚ Kolín. Uvedla, že mají jednání, které narušuje občan, který v dané věci není účastníkem. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že dotyčný již odešel. Vzhledem k tomu, že se jednalo o osobu známou svým chováním, byl muž strážníky kontaktován a upozorněn na to, že se bude na veřejnosti a v budovách úřadů chovat slušně.    

V odpoledních hodinách oznámil občan, na linku 156, nález dokladů od vozidla. Hlídka MP se dostavila do ulice Žižkova, kde od oznamovatele převzala Osvědčení o registraci vozidla. Strážníci zjistili, že se jedná o firemní vozidlo, které je  registrováno pro firmu z okresu Kolín. Telefonicky byl o nálezu vyrozuměn její ředitel, kterému doklady strážníci následující den, dle domluvy, osobně předali.     

25. 8. 2020 - úterý

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci na Karlově náměstí vyvrácený kamenný sloupek. Ten odděluje parkovací plochu od plochy, která je určená pro pohyb chodců. Provedena fotodokumentace události, která byla předána ve smyslu nahledané závady. Na linku 156 oznámil občan nález použité injekční stříkačky. Tu odhodil narkoman, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, v prostoru ulice Mostní. Na místo se dostavila autohlídka MP, kterou kontaktoval oznamovatel. Infekční materiál strážníci odklidili do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události. V odpoledních hodinách prováděla smíšená hlídka okrskových strážníků kontrolu Karlova náměstí a přilehlého okolí, zaměřenou na dohled nad veřejným pořádkem. Okolo čtrnácté hodiny hlídku oslovil občan a uvedl, že v ulici Kouřimská došlo k pádu seniorky. Na místo oznámení se okamžitě strážníci dostavili, zde bylo zjištěno, že žena spadla při vstupu do jedné z provozoven. Paní (r. 1933) měla menší krvácivé poranění na ruce, byla při vědomí, ale utrpěla psychický otřes. Na místo se dostavila přivolaná ZZS, záchranáři si paní převzali do péče a převezli do Oblastní nemocnice Kolín. Vzhledem k nastalé situaci, po dobu přítomnosti vozidla ZZS na místě, byla usměrňována přítomnou hlídkou MP doprava. 

26. 8. 2020 – středa

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci v prostoru prvního prodlouženého nástupiště ČD poházené injekční stříkačky. Vzhledem k tomu, že je nádraží ČD a přilehlé okolí problémovou lokalitou z důvodu výskytu kriminálně závadových osob (bezdomovci, narkomani), jsou kontroly, z důvodu bezpečí obyvatel, prováděny MP každodenně. Stříkačky v počtu 4 ks byly odklizeny do sběrného kontejneru na infekční odpad. Provedena fotodokumentace nálezu. V čase 11:52 hodin oznámila členka ostrahy nádraží ČD, že u hlavního vchodu leží nějaký opilý muž. Hlídkou strážníků byl ležící muž probrán, posazen na lavičku a upozorněn, že se zde nebude povalovat. Poté, co muž pochopil, byl z místa vykázán.  V čase 21:48 hodin oznámil na linku 156 občan bydlící v ulici Rimavské Soboty, že se v křoví mezi OC Penny Market a OC Kaufland (na ulici Benešova) utábořili nějací bezdomovci a pokřikují po kolemjdoucích občanech. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o známého bezdomovce, kterého na místo přivezli v kočárku jeho dva „kamarádi“. Všichni byli z místa vykázáni.

27. 8. 2020 - čtvrtek

V čase 10:20 hodin bylo oznámeno na linku 156, že se u obchodního centra v ulici Polepská nacházejí injekční stříkačky. Na místo se dostavila autohlídka MP, která injekční stříkačky sebrala a dala do přepravního boxu na nebezpečný infekční odpad.

28. 8. 2020 - pátek

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci na Karlově náměstí poškozený chodník, závada ohrožovala bezpečnou chůzi chodců. Provedena fotodokumentace nahledané události, která byla poté předána na MěÚ Kolín – Odbor správy městského majetku. Na základě osobního oznámení od zaměstnankyně Kina 99 (Smetanova ulice) ohledně použité injekční stříkačky, byl tento infekční materiál odklizen strážníky do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.   

Na linku 156 bylo přijato oznámení ohledně nálezu pouzdra s notebookem, který někdo zapomněl v ulici Masarykova. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zde kontaktovala oznamovatelku. Ta jí nález, který obsahoval, mimo výše uvedeného notebooku, také zápisník a slevovou kartu vydanou na jméno. Strážníci provedli místní  šetření, kde zjistili kontakt na majitelku ztracených věcí. Paní popsala vše, co nález obsahoval. Ten jí byl, po provedení nezbytné administrativy, hlídkou MP v místě bydliště předán.  V čase 20:30 hodin bylo přijato na linku 156 oznámení ohledně muže, který se válí poblíž ubytovacího zařízení – ulice Komenského. Po příjezdu autohlídka MP Kolín zjistila, že se jedná o muže, který je opilý, s menším krvácivým poraněním v oblasti hlavy. Na místo byla přivolána ZZS, která si muže převzala a převezla do Oblastní nemocnice Kolín.  

29. 8. 2020 - sobota

V čase 6:45 hodin oznámil na linku 156 občan, bydlící v jednom z domů v ulici Březinova, že je před jejich vchodem opuštěný elektrický invalidní vozík. Oznamovatel uvedl, že zřejmě patří jejich nemocnému sousedovi a má obavu, zda se mu něco nestalo. Strážníci se dostavili na místo, kde se zkontaktovali s oznamovatelem. Občan, kterému vozík patří, byl v pořádku a svůj vozík měl doma. Ten, který byl odstavený venku, patřil jeho kamarádovi. Muž uvedl, že kamaráda upozorní, aby ho v tomto místě neponechával. Okolo druhé hodiny ranní byla autohlídkou MP prováděna kontrola Karlova náměstí a přilehlého okolí, se zaměřením na dohled nad veřejným pořádkem. V dolní části náměstí (u ČSOB) byl zaznamenán hlasitější hovor několika osob, na základě prověřování tohoto hluku došlo k následnému nalezení dvou ležících zraněných mužů. Na místo byla přivolána Zdravotnická záchranná služba, záchranáři obě zraněné osoby převezli do Oblastní nemocnice Kolín. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, které strážníci veškeré zjištěné skutečnosti na místě předali. 

30. 8. 2020 - neděle

V čase 6:15 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení z ON Kolín, že se na jednom z oddělení zdržuje nějaký bezdomovec, který se tam povaluje a není zde za účelem požadování lékařského ošetření. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se jedná o narkomana z okresu Kolín. Ten byl z místa následně vykázán. V čase 14:32 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - ulice Seifertova. Uvedli, že zde zastavili osobu, důvodně podezřelou ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémový muž z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si z regálu vzal dva batohy a pohyboval se po prodejní ploše, jako při výběru zboží. Do batohů průběžně ukládal vybraný sortiment - zubní pasty, potraviny, nápoje, vše v celkové hodnotě 2.170,- Kč. Při pokusu o projití pokladní zónou si povšiml pracovníků, kteří jednání sledovali také prostřednictvím kamer. Po tomto zjištění muž batoh odhodil a pokusil se z prodejny utéci, to se mu ale nepovedlo. Přivolané hlídce strážníků se doznal, že „zboží chtěl ukrást, že se mu to jen nepovedlo a tak chtěl zdrhnout". Domníval se však, že poté, co „dostane pokutu“, bude zboží jeho, protože si ho „vlastně zaplatil“. To strážníky, vzhledem k jeho verbálním projevům a ostatním myšlenkovým pochodům nepřekvapilo a muže ubezpečili, že odejde, ale zboží zůstane na prodejně. Přestupek proti majetku (ve stádiu pokusu) byl poté projednán příkazem na místě – pokutou.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín
AVE_CZ
Reklama
Problémoví bezdomovci, každodenní chleba strážníků Mětské policie Kolín

Problémoví bezdomovci, každodenní chleba strážníků Mětské policie Kolín

8. září 2020

Kolín - - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období za závěru letošního srpna.

24. 8. 2020 – pondělí

V čase 13:48 hodin bylo oznámeno na linku 156, že je v ulici Rorejcova prováděna rekonstrukce bytu, při které dochází k vyhazování věcí z okna. Hlídka MP na místě zjistila, že pracovníci z domu suť vynášejí, oknem vyhodili pouze schody, a to za dohledu, aby nedošlo ke zranění ostatních osob. V době, kdy byla na místě hlídka strážníků přítomna, nedošlo k výše oznámené činnosti, popřípadě k vzniku škody na majetku ostatním osobám. 

V čase 15:50 hodin požádala úřednice, prostřednictvím linky 156, o přítomnost hlídky MP na pracovišti hmotné nouze při MěÚ Kolín. Uvedla, že mají jednání, které narušuje občan, který v dané věci není účastníkem. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že dotyčný již odešel. Vzhledem k tomu, že se jednalo o osobu známou svým chováním, byl muž strážníky kontaktován a upozorněn na to, že se bude na veřejnosti a v budovách úřadů chovat slušně.    

V odpoledních hodinách oznámil občan, na linku 156, nález dokladů od vozidla. Hlídka MP se dostavila do ulice Žižkova, kde od oznamovatele převzala Osvědčení o registraci vozidla. Strážníci zjistili, že se jedná o firemní vozidlo, které je  registrováno pro firmu z okresu Kolín. Telefonicky byl o nálezu vyrozuměn její ředitel, kterému doklady strážníci následující den, dle domluvy, osobně předali.     

25. 8. 2020 - úterý

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci na Karlově náměstí vyvrácený kamenný sloupek. Ten odděluje parkovací plochu od plochy, která je určená pro pohyb chodců. Provedena fotodokumentace události, která byla předána ve smyslu nahledané závady. Na linku 156 oznámil občan nález použité injekční stříkačky. Tu odhodil narkoman, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, v prostoru ulice Mostní. Na místo se dostavila autohlídka MP, kterou kontaktoval oznamovatel. Infekční materiál strážníci odklidili do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události. V odpoledních hodinách prováděla smíšená hlídka okrskových strážníků kontrolu Karlova náměstí a přilehlého okolí, zaměřenou na dohled nad veřejným pořádkem. Okolo čtrnácté hodiny hlídku oslovil občan a uvedl, že v ulici Kouřimská došlo k pádu seniorky. Na místo oznámení se okamžitě strážníci dostavili, zde bylo zjištěno, že žena spadla při vstupu do jedné z provozoven. Paní (r. 1933) měla menší krvácivé poranění na ruce, byla při vědomí, ale utrpěla psychický otřes. Na místo se dostavila přivolaná ZZS, záchranáři si paní převzali do péče a převezli do Oblastní nemocnice Kolín. Vzhledem k nastalé situaci, po dobu přítomnosti vozidla ZZS na místě, byla usměrňována přítomnou hlídkou MP doprava. 

26. 8. 2020 – středa

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci v prostoru prvního prodlouženého nástupiště ČD poházené injekční stříkačky. Vzhledem k tomu, že je nádraží ČD a přilehlé okolí problémovou lokalitou z důvodu výskytu kriminálně závadových osob (bezdomovci, narkomani), jsou kontroly, z důvodu bezpečí obyvatel, prováděny MP každodenně. Stříkačky v počtu 4 ks byly odklizeny do sběrného kontejneru na infekční odpad. Provedena fotodokumentace nálezu. V čase 11:52 hodin oznámila členka ostrahy nádraží ČD, že u hlavního vchodu leží nějaký opilý muž. Hlídkou strážníků byl ležící muž probrán, posazen na lavičku a upozorněn, že se zde nebude povalovat. Poté, co muž pochopil, byl z místa vykázán.  V čase 21:48 hodin oznámil na linku 156 občan bydlící v ulici Rimavské Soboty, že se v křoví mezi OC Penny Market a OC Kaufland (na ulici Benešova) utábořili nějací bezdomovci a pokřikují po kolemjdoucích občanech. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o známého bezdomovce, kterého na místo přivezli v kočárku jeho dva „kamarádi“. Všichni byli z místa vykázáni.

27. 8. 2020 - čtvrtek

V čase 10:20 hodin bylo oznámeno na linku 156, že se u obchodního centra v ulici Polepská nacházejí injekční stříkačky. Na místo se dostavila autohlídka MP, která injekční stříkačky sebrala a dala do přepravního boxu na nebezpečný infekční odpad.

28. 8. 2020 - pátek

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci na Karlově náměstí poškozený chodník, závada ohrožovala bezpečnou chůzi chodců. Provedena fotodokumentace nahledané události, která byla poté předána na MěÚ Kolín – Odbor správy městského majetku. Na základě osobního oznámení od zaměstnankyně Kina 99 (Smetanova ulice) ohledně použité injekční stříkačky, byl tento infekční materiál odklizen strážníky do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.   

Na linku 156 bylo přijato oznámení ohledně nálezu pouzdra s notebookem, který někdo zapomněl v ulici Masarykova. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zde kontaktovala oznamovatelku. Ta jí nález, který obsahoval, mimo výše uvedeného notebooku, také zápisník a slevovou kartu vydanou na jméno. Strážníci provedli místní  šetření, kde zjistili kontakt na majitelku ztracených věcí. Paní popsala vše, co nález obsahoval. Ten jí byl, po provedení nezbytné administrativy, hlídkou MP v místě bydliště předán.  V čase 20:30 hodin bylo přijato na linku 156 oznámení ohledně muže, který se válí poblíž ubytovacího zařízení – ulice Komenského. Po příjezdu autohlídka MP Kolín zjistila, že se jedná o muže, který je opilý, s menším krvácivým poraněním v oblasti hlavy. Na místo byla přivolána ZZS, která si muže převzala a převezla do Oblastní nemocnice Kolín.  

29. 8. 2020 - sobota

V čase 6:45 hodin oznámil na linku 156 občan, bydlící v jednom z domů v ulici Březinova, že je před jejich vchodem opuštěný elektrický invalidní vozík. Oznamovatel uvedl, že zřejmě patří jejich nemocnému sousedovi a má obavu, zda se mu něco nestalo. Strážníci se dostavili na místo, kde se zkontaktovali s oznamovatelem. Občan, kterému vozík patří, byl v pořádku a svůj vozík měl doma. Ten, který byl odstavený venku, patřil jeho kamarádovi. Muž uvedl, že kamaráda upozorní, aby ho v tomto místě neponechával. Okolo druhé hodiny ranní byla autohlídkou MP prováděna kontrola Karlova náměstí a přilehlého okolí, se zaměřením na dohled nad veřejným pořádkem. V dolní části náměstí (u ČSOB) byl zaznamenán hlasitější hovor několika osob, na základě prověřování tohoto hluku došlo k následnému nalezení dvou ležících zraněných mužů. Na místo byla přivolána Zdravotnická záchranná služba, záchranáři obě zraněné osoby převezli do Oblastní nemocnice Kolín. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, které strážníci veškeré zjištěné skutečnosti na místě předali. 

30. 8. 2020 - neděle

V čase 6:15 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení z ON Kolín, že se na jednom z oddělení zdržuje nějaký bezdomovec, který se tam povaluje a není zde za účelem požadování lékařského ošetření. Na místo se dostavila autohlídka MP, která zjistila, že se jedná o narkomana z okresu Kolín. Ten byl z místa následně vykázán. V čase 14:32 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - ulice Seifertova. Uvedli, že zde zastavili osobu, důvodně podezřelou ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémový muž z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si z regálu vzal dva batohy a pohyboval se po prodejní ploše, jako při výběru zboží. Do batohů průběžně ukládal vybraný sortiment - zubní pasty, potraviny, nápoje, vše v celkové hodnotě 2.170,- Kč. Při pokusu o projití pokladní zónou si povšiml pracovníků, kteří jednání sledovali také prostřednictvím kamer. Po tomto zjištění muž batoh odhodil a pokusil se z prodejny utéci, to se mu ale nepovedlo. Přivolané hlídce strážníků se doznal, že „zboží chtěl ukrást, že se mu to jen nepovedlo a tak chtěl zdrhnout". Domníval se však, že poté, co „dostane pokutu“, bude zboží jeho, protože si ho „vlastně zaplatil“. To strážníky, vzhledem k jeho verbálním projevům a ostatním myšlenkovým pochodům nepřekvapilo a muže ubezpečili, že odejde, ale zboží zůstane na prodejně. Přestupek proti majetku (ve stádiu pokusu) byl poté projednán příkazem na místě – pokutou.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín