vv auto
Reklama

Problemoví feťáci prohledávali popelnice v ulici U Borků v Kolíně

5. prosinec 2019, 14:12

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 18. - 30. listopadu.

18. 11. 2019 – pondělí

V čase 8:11 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení, že u popelnic, které se nacházejí v ulici Tyršova (u č. p. 976), je černý batoh, který je plný použitých injekčních stříkaček + ostatní potřeby, které narkomani užívají k injekční aplikaci jiné návykové látky. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál nalezla a převezla do do K-centra. Provedena fotodokumentace nálezu. Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, nalezli okrskoví strážníci použitou injekční stříkačku, kterou odhodil narkoman v ulici Zengrova (u č. p. 911). Na místo byla přivolána autohlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční matriál odklidila do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události. 

19. 11. 2019 - úterý

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, oslovil pěší hlídku MP Kolín občan a oznámil, že vedle baru „U Jelena“ (ulice Legerova) je injekční stříkačka. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která injekční stříkačku sebrala a uložila do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

20.11. 2019 – středa

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, nalezli strážníci v parku Komenského (u sochy) kontejner s použitými injekčními stříkačkami (bez vrchního uzávěru). Nebezpečný infekční materiál byl z místa odklizen, provedena fotodokumentace nálezu. V čase 19:29 hodin oznámil telefonicky na linku 156 zaměstnanec ostrahy OBI, že v OC přistihli muže, který odcizil zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že narkoman z Peček (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Pečky) odcizil zboží (přívěšek – svítilnu) v hodnotě 269,- Kč. Muž s uvedeným zbožím, které uschoval, prošel přes pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. K tomuto jednání se strážníkům doznal. Lustrací osoby prostřednictvím policie bylo zjištěno, že se v tomto případě jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu, a to z důvodu předešlé trestní minulosti. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která si celou událost převzala k provedení dalších opatření.

21. 11. 2019 – čtvrtek

V čase 09:36 hodin bylo oznámeno na linku 156, že v ulici Rorejcova (u č. p. 206) se nacházejí injekční stříkačky. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která stříkačky (5 ks) z místa odklidila a umístila do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události. V čase 11:55 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že zde přistihli osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Kolína odcizil Javořické párky se sýrem a Zora řezy, zboží v hodnotě 41,10 Kč uschoval a pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí.  Ke svému jednání se strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Pokutu i odcizené zboží muž na místě zaplatil. 

22. 11. 2019 - pátek

V čase 7:35 hodin oznámil občan, že na chodníku u prodejny s pracovními oděvy – ulice Na Pobřeží je otevřený kanál a hrozí zde úraz procházejících občanů. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která na otevřený kanál umístila víko. V čase 20:30 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení o otevřené garáži u rodinného domu v Tylově ulici. Strážníci se zkontaktovali s dcerou majitelů, ta uvedla, že rodiče odjeli a zapomněli garáž zavřít. Dcera místo zkontrolovala a strážníkům poděkovala za snahu a ochotu. 

23. 11. 2019 - sobota

V čase 8:29 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že zde přistihli osobu, která odcizila zboží. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si dala do kabelky zboží v celkové hodnotě 149,80 Kč (čajové pečivo a baterie) a prošla přes pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Podezřelá z přestupku se ke svému jednání doznala, událost byla projednána příkazem na místě – pokutou. Odcizené zboží poté žena zaplatila.

24. 11. 2019 - neděle

V čase 13:22 hodin oznámil občan, že jim v ulici U Borků bezdomovci vyhazují odpad z popelnic. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o dva problémové feťáky (partnerská dvojice), kteří prohledávali kontejnery a obsah vyhazovali okolo kontejnerů. Hlídka MP Kolín narkomany z místa, které museli uklidit, důrazně vykázala.  V čase 14:00 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici Antonína Dvořáka někdo vlezl oknem do novostavby. Hlídka MP Kolín se okamžitě dostavila na místo, kde zjistila, že se jednalo o majitele domu, kteří se již do budovy stěhují. V čase 21:34 hodin požádal operační PČR o prověření události v restauraci Irská, kde má být nějaká problémová návštěvnice. Hlídka MP Kolín na místě zjistila ženu z Kladna, která se na místě pouze zdržovala a nic nekonzumovala, neskutečně páchla a nevhodně se chovala k ostatním přítomným osobám, které si na její chování a zevnějšek stěžovaly také strážníkům. Z těchto důvodů byla vykázána z restaurace a poučena, aby se na místo nevracela. 

25. 11. 2019 – pondělí

V čase 1:38 hodin oznámili obyvatelé domu v ulici A. Dvořáka , že jejich sousedé ve 3. patře jsou moc hluční a oni nemohou spát. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která v místě lokalizovala byt, ze kterého byla slyšet hudba. Hlídce se podařilo zkontaktovat uživatele bytu, který byl upozorněn na stížnosti na jeho chování a nahlas puštěnou hudbu. Muž se omluvil, hudbu zcela vypnul a přislíbil, že se to již nebude opakovat. Hlídka na místě zjednala nápravu, tímto byla celá věc vyřízena.  V čase 10:56 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že v OC (ulice Benešova) zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se n dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si během nákupu uložila do kapsy figurku kočky v hodnotě 49,90 Kč, kterou uschovala s úmyslem, že zboží nezaplatí. Přivolané hlídce MP Kolín se ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. V čase 11:50 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení, že u bývalého O2 (v ulici U Křižovatky) je pohozená injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která stříkačku nalezla a odstranila do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události. V čase 12:23 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že v OC zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila vánoční dekorace + ostatní zboží, vše v celkové hodnotě 434,- Kč. Zboží uschovala do kabelky a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že se „vánočně naladí nákupem za pět prstů“. (Jednalo se o vánoční koule barevné, sypanou dekoraci s vánočním motivem, dekorační větvičky jedle, baterie, LED světelný řetěz, sněhové vánoční koule, dárkovou vánoční tašku). Žena, která má již záznamy v rejstříku trestů, se ke krádeži strážníkům doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty.   V čase 17:55 hodin volal občan a uvedl, že na sběrném místě odpadu (v ulici Sadová) je nějaký člověk, který přijel na kole a přelezl zeď na sběrný dvůr. Dále uvedl, že se dotyčný pohybuje uvnitř a něco tam hledá. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, strážníci na místě zadrželi muže, který se pohyboval po dvoře sběrného místa. V muži byl zjištěn místní problémový narkoman (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín), který se hlídce MP Kolín doznal, že překonal překážku (vrata a zeď) s úmyslem, že odcizí zde odložené věci. Vzhledem k tomu, že vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu - krádež vloupáním, a to i z důvodu předešlé trestní minulosti muže, byl narkoman omezen na osobní svobodě. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která si celou událost i s podezřelým od strážníků převzala.

26. 11. 2019 - úterý

V čase 15:48 hodin požádala o pomoc, prostřednictvím linky 156, paní z ulice Družstevní. Paní uvedla, že jí její nemocný manžel upadl na chodbě a ona ho sama nemůže uzvednout. Hlídka MP Kolín paní pomohla nemohoucího manžela uložit do postele, muž byl bez zranění, proto bylo odmítnuto přivolání lékaře. Paní poděkovala strážníkům za pomoc a vstřícnost. V čase 21:20 hodin volali na linku 156 obyvatelé jednoho z domů v ulici Veltrubská, že se k nim do domu snaží dostat nějaký muž, který tvrdí, že tam bydlí. Dále uvedli, že je obtěžuje a stále na ně zvoní. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Strážníci na místě zjistili muže, který byl podnapilý a netušil, že není v místě svého bydliště - v Poděbradech. Muž byl bos a naprosto dezorientovaný. Strážníci provedli lustraci prostřednictvím PČR, kterou bylo prověřeno, že muž není osobou hledanou nebo pohřešovanou. Hlídka MP Kolín muži nalezla boty, které se nalézaly asi 20 metrů od domu, kam se dobýval. Strážníci se pokoušeli muži vysvětlit, že se nenachází v Poděbradech, ale v Kolíně, tedy že by měl zamířit na nádraží ČD a vlakem odjet domů. Po chvíli však bylo jasné, že tohoto není schopen. Vzhledem k tomu, že muž nebyl zraněný, tedy nebylo potřeba volat RZS, ve spolupráci s Městskou policií Poděbrady byla vyrozuměna jeho manželka, která si pro manžela do Kolína přijela a odvezla domů.  

27. 11. 2019 - středa

V čase 10:00 hodin požádal stálou službu konající policista OO PČR o výjezd hlídky MP Kolín na nádraží ČD, kde ve vlaku č. 125 mají být nevhodně se chovající osoby, které nemají platný jízdní doklad. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o muže z Prahy (adresa pobytu hlášená na jednom z tamních obvodů) a ženu z Chrudimi (adresa pobytu hlášená na MěÚ Chrudim). Lustrací osob prostřednictvím PČR bylo zjištěno, že je muž v pátrání policie. Ta byla hlídkou MP Kolín na místo přivolána a osoba předána k provedení dalších opatření.  

28. 11. 2019 – čtvrtek

V čase 13:15 hodin oslovila pěší hlídku paní a oznámila, že v ulici Havelcova (u č. p. 69) je na chodníku pohozená použitá injekční stříkačka. Na uvedeném místě strážníci injekční stříkačku nalezli, nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

29. 11. 2019 - pátek

V čase 16:45 hod. bylo přijato oznámení o muži, který sedí v parku na lavičce, kolem sebe dělá značný nepořádek a na upozornění občanů reaguje vulgárně. Hlídka MP Kolín na místě zjistila problémového bezdomovce, kterého upozornila, aby se choval zde ve městě slušně. Muž si musel po sobě nepořádek uklidit, poté byl z místa vykázán. 

30. 11. 2019 – sobota

V čase 11:10 hodin oznámil občan na linku 156, že v ulici Mlýnská (u čísla popisného 1490/2) jsou v zadní části vchodu do domu na zemi použité injekční stříkačky. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Strážníci stříkačky sebrali a vložili do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Dále provedli kontrolu blízkého okolí, ale již s negativním výsledkem. V čase 15:55 hodin oznámila na linku 156 paní, že v ulici Ovčárecká (u Korama) došlo k pádu cyklisty na zem. Dle oznamovatelky byl muž zraněný na hlavě. Paní dále uvedla, že zavolala RZS, která muže odvezla k dalšímu vyšetření do nemocnice, ale na místě zůstalo jízdní kolo. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která provedla fotodokumentaci události, uvedené kolo naložila a převezla na služebnu MP v ulici Kutnohorská. Operačního pracovník MP Kolín vyrozuměl příbuzného zraněného muže, který se dostavil na služebnu MP, kde mu bylo kolo vydáno, po provedení nezbytné administrativy. Muž uvedl, že kolo převeze do místa bydliště zraněného. Dále operační pracovník MP Kolín vyrozuměl vnučku zraněného, která již dědečka hledala. V čase 15:15 hodin obdrželi strážníci od policie informaci, že se na Zálabí ztratila starší žena (74 let), která odešla z domu a ještě se nevrátila. Spolu s popisem bylo dále uvedeno, že má žena problémy s pamětí a sama se nedokáže vrátit zpět. Autohlídka MP Kolín okamžitě prováděla kontrolu zálabské strany města a dotazovala se občanů, zda paní uvedeného popisu někde nespatřili, ale vše s negativním výsledkem. Strážníci spatřili ženu, která odpovídala popisu, jak jde směrem na Sendražice. Žena byla dezorientovaná a velmi prochladlá, proto byla okamžitě naložena do služebního vozila MP. Dále strážníci vyrozuměli policii, že ženu nalezli. Operační PČR hlídku MP požádal o převoz paní domů s tím, že na místo také vyšle jejich hlídku, která si paní převezme a předá příbuzným. Rodina ztracené paní moc děkovala za rychlou pomoc a vstřícné chování. V čase 19:42 hodin oznámili na linku 156 občané Sendražic, že na autobusové je skupinka mladistvých, kteří zde dělají nepořádek. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo mladistvé upozornila na nevhodné chování s tím, že bude okamžitě nepořádek uklizený.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín
AVE_CZ
Reklama
Problemoví feťáci prohledávali popelnice v ulici U Borků v Kolíně

Problemoví feťáci prohledávali popelnice v ulici U Borků v Kolíně

5. prosinec 2019

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 18. - 30. listopadu.

18. 11. 2019 – pondělí

V čase 8:11 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení, že u popelnic, které se nacházejí v ulici Tyršova (u č. p. 976), je černý batoh, který je plný použitých injekčních stříkaček + ostatní potřeby, které narkomani užívají k injekční aplikaci jiné návykové látky. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál nalezla a převezla do do K-centra. Provedena fotodokumentace nálezu. Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, nalezli okrskoví strážníci použitou injekční stříkačku, kterou odhodil narkoman v ulici Zengrova (u č. p. 911). Na místo byla přivolána autohlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční matriál odklidila do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události. 

19. 11. 2019 - úterý

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, oslovil pěší hlídku MP Kolín občan a oznámil, že vedle baru „U Jelena“ (ulice Legerova) je injekční stříkačka. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která injekční stříkačku sebrala a uložila do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

20.11. 2019 – středa

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, nalezli strážníci v parku Komenského (u sochy) kontejner s použitými injekčními stříkačkami (bez vrchního uzávěru). Nebezpečný infekční materiál byl z místa odklizen, provedena fotodokumentace nálezu. V čase 19:29 hodin oznámil telefonicky na linku 156 zaměstnanec ostrahy OBI, že v OC přistihli muže, který odcizil zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že narkoman z Peček (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Pečky) odcizil zboží (přívěšek – svítilnu) v hodnotě 269,- Kč. Muž s uvedeným zbožím, které uschoval, prošel přes pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. K tomuto jednání se strážníkům doznal. Lustrací osoby prostřednictvím policie bylo zjištěno, že se v tomto případě jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu, a to z důvodu předešlé trestní minulosti. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která si celou událost převzala k provedení dalších opatření.

21. 11. 2019 – čtvrtek

V čase 09:36 hodin bylo oznámeno na linku 156, že v ulici Rorejcova (u č. p. 206) se nacházejí injekční stříkačky. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která stříkačky (5 ks) z místa odklidila a umístila do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události. V čase 11:55 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že zde přistihli osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Kolína odcizil Javořické párky se sýrem a Zora řezy, zboží v hodnotě 41,10 Kč uschoval a pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí.  Ke svému jednání se strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Pokutu i odcizené zboží muž na místě zaplatil. 

22. 11. 2019 - pátek

V čase 7:35 hodin oznámil občan, že na chodníku u prodejny s pracovními oděvy – ulice Na Pobřeží je otevřený kanál a hrozí zde úraz procházejících občanů. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která na otevřený kanál umístila víko. V čase 20:30 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení o otevřené garáži u rodinného domu v Tylově ulici. Strážníci se zkontaktovali s dcerou majitelů, ta uvedla, že rodiče odjeli a zapomněli garáž zavřít. Dcera místo zkontrolovala a strážníkům poděkovala za snahu a ochotu. 

23. 11. 2019 - sobota

V čase 8:29 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že zde přistihli osobu, která odcizila zboží. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si dala do kabelky zboží v celkové hodnotě 149,80 Kč (čajové pečivo a baterie) a prošla přes pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Podezřelá z přestupku se ke svému jednání doznala, událost byla projednána příkazem na místě – pokutou. Odcizené zboží poté žena zaplatila.

24. 11. 2019 - neděle

V čase 13:22 hodin oznámil občan, že jim v ulici U Borků bezdomovci vyhazují odpad z popelnic. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o dva problémové feťáky (partnerská dvojice), kteří prohledávali kontejnery a obsah vyhazovali okolo kontejnerů. Hlídka MP Kolín narkomany z místa, které museli uklidit, důrazně vykázala.  V čase 14:00 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici Antonína Dvořáka někdo vlezl oknem do novostavby. Hlídka MP Kolín se okamžitě dostavila na místo, kde zjistila, že se jednalo o majitele domu, kteří se již do budovy stěhují. V čase 21:34 hodin požádal operační PČR o prověření události v restauraci Irská, kde má být nějaká problémová návštěvnice. Hlídka MP Kolín na místě zjistila ženu z Kladna, která se na místě pouze zdržovala a nic nekonzumovala, neskutečně páchla a nevhodně se chovala k ostatním přítomným osobám, které si na její chování a zevnějšek stěžovaly také strážníkům. Z těchto důvodů byla vykázána z restaurace a poučena, aby se na místo nevracela. 

25. 11. 2019 – pondělí

V čase 1:38 hodin oznámili obyvatelé domu v ulici A. Dvořáka , že jejich sousedé ve 3. patře jsou moc hluční a oni nemohou spát. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která v místě lokalizovala byt, ze kterého byla slyšet hudba. Hlídce se podařilo zkontaktovat uživatele bytu, který byl upozorněn na stížnosti na jeho chování a nahlas puštěnou hudbu. Muž se omluvil, hudbu zcela vypnul a přislíbil, že se to již nebude opakovat. Hlídka na místě zjednala nápravu, tímto byla celá věc vyřízena.  V čase 10:56 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že v OC (ulice Benešova) zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se n dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si během nákupu uložila do kapsy figurku kočky v hodnotě 49,90 Kč, kterou uschovala s úmyslem, že zboží nezaplatí. Přivolané hlídce MP Kolín se ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. V čase 11:50 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení, že u bývalého O2 (v ulici U Křižovatky) je pohozená injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která stříkačku nalezla a odstranila do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události. V čase 12:23 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že v OC zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila vánoční dekorace + ostatní zboží, vše v celkové hodnotě 434,- Kč. Zboží uschovala do kabelky a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že se „vánočně naladí nákupem za pět prstů“. (Jednalo se o vánoční koule barevné, sypanou dekoraci s vánočním motivem, dekorační větvičky jedle, baterie, LED světelný řetěz, sněhové vánoční koule, dárkovou vánoční tašku). Žena, která má již záznamy v rejstříku trestů, se ke krádeži strážníkům doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty.   V čase 17:55 hodin volal občan a uvedl, že na sběrném místě odpadu (v ulici Sadová) je nějaký člověk, který přijel na kole a přelezl zeď na sběrný dvůr. Dále uvedl, že se dotyčný pohybuje uvnitř a něco tam hledá. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, strážníci na místě zadrželi muže, který se pohyboval po dvoře sběrného místa. V muži byl zjištěn místní problémový narkoman (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín), který se hlídce MP Kolín doznal, že překonal překážku (vrata a zeď) s úmyslem, že odcizí zde odložené věci. Vzhledem k tomu, že vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu - krádež vloupáním, a to i z důvodu předešlé trestní minulosti muže, byl narkoman omezen na osobní svobodě. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která si celou událost i s podezřelým od strážníků převzala.

26. 11. 2019 - úterý

V čase 15:48 hodin požádala o pomoc, prostřednictvím linky 156, paní z ulice Družstevní. Paní uvedla, že jí její nemocný manžel upadl na chodbě a ona ho sama nemůže uzvednout. Hlídka MP Kolín paní pomohla nemohoucího manžela uložit do postele, muž byl bez zranění, proto bylo odmítnuto přivolání lékaře. Paní poděkovala strážníkům za pomoc a vstřícnost. V čase 21:20 hodin volali na linku 156 obyvatelé jednoho z domů v ulici Veltrubská, že se k nim do domu snaží dostat nějaký muž, který tvrdí, že tam bydlí. Dále uvedli, že je obtěžuje a stále na ně zvoní. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Strážníci na místě zjistili muže, který byl podnapilý a netušil, že není v místě svého bydliště - v Poděbradech. Muž byl bos a naprosto dezorientovaný. Strážníci provedli lustraci prostřednictvím PČR, kterou bylo prověřeno, že muž není osobou hledanou nebo pohřešovanou. Hlídka MP Kolín muži nalezla boty, které se nalézaly asi 20 metrů od domu, kam se dobýval. Strážníci se pokoušeli muži vysvětlit, že se nenachází v Poděbradech, ale v Kolíně, tedy že by měl zamířit na nádraží ČD a vlakem odjet domů. Po chvíli však bylo jasné, že tohoto není schopen. Vzhledem k tomu, že muž nebyl zraněný, tedy nebylo potřeba volat RZS, ve spolupráci s Městskou policií Poděbrady byla vyrozuměna jeho manželka, která si pro manžela do Kolína přijela a odvezla domů.  

27. 11. 2019 - středa

V čase 10:00 hodin požádal stálou službu konající policista OO PČR o výjezd hlídky MP Kolín na nádraží ČD, kde ve vlaku č. 125 mají být nevhodně se chovající osoby, které nemají platný jízdní doklad. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o muže z Prahy (adresa pobytu hlášená na jednom z tamních obvodů) a ženu z Chrudimi (adresa pobytu hlášená na MěÚ Chrudim). Lustrací osob prostřednictvím PČR bylo zjištěno, že je muž v pátrání policie. Ta byla hlídkou MP Kolín na místo přivolána a osoba předána k provedení dalších opatření.  

28. 11. 2019 – čtvrtek

V čase 13:15 hodin oslovila pěší hlídku paní a oznámila, že v ulici Havelcova (u č. p. 69) je na chodníku pohozená použitá injekční stříkačka. Na uvedeném místě strážníci injekční stříkačku nalezli, nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.

29. 11. 2019 - pátek

V čase 16:45 hod. bylo přijato oznámení o muži, který sedí v parku na lavičce, kolem sebe dělá značný nepořádek a na upozornění občanů reaguje vulgárně. Hlídka MP Kolín na místě zjistila problémového bezdomovce, kterého upozornila, aby se choval zde ve městě slušně. Muž si musel po sobě nepořádek uklidit, poté byl z místa vykázán. 

30. 11. 2019 – sobota

V čase 11:10 hodin oznámil občan na linku 156, že v ulici Mlýnská (u čísla popisného 1490/2) jsou v zadní části vchodu do domu na zemi použité injekční stříkačky. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Strážníci stříkačky sebrali a vložili do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Dále provedli kontrolu blízkého okolí, ale již s negativním výsledkem. V čase 15:55 hodin oznámila na linku 156 paní, že v ulici Ovčárecká (u Korama) došlo k pádu cyklisty na zem. Dle oznamovatelky byl muž zraněný na hlavě. Paní dále uvedla, že zavolala RZS, která muže odvezla k dalšímu vyšetření do nemocnice, ale na místě zůstalo jízdní kolo. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která provedla fotodokumentaci události, uvedené kolo naložila a převezla na služebnu MP v ulici Kutnohorská. Operačního pracovník MP Kolín vyrozuměl příbuzného zraněného muže, který se dostavil na služebnu MP, kde mu bylo kolo vydáno, po provedení nezbytné administrativy. Muž uvedl, že kolo převeze do místa bydliště zraněného. Dále operační pracovník MP Kolín vyrozuměl vnučku zraněného, která již dědečka hledala. V čase 15:15 hodin obdrželi strážníci od policie informaci, že se na Zálabí ztratila starší žena (74 let), která odešla z domu a ještě se nevrátila. Spolu s popisem bylo dále uvedeno, že má žena problémy s pamětí a sama se nedokáže vrátit zpět. Autohlídka MP Kolín okamžitě prováděla kontrolu zálabské strany města a dotazovala se občanů, zda paní uvedeného popisu někde nespatřili, ale vše s negativním výsledkem. Strážníci spatřili ženu, která odpovídala popisu, jak jde směrem na Sendražice. Žena byla dezorientovaná a velmi prochladlá, proto byla okamžitě naložena do služebního vozila MP. Dále strážníci vyrozuměli policii, že ženu nalezli. Operační PČR hlídku MP požádal o převoz paní domů s tím, že na místo také vyšle jejich hlídku, která si paní převezme a předá příbuzným. Rodina ztracené paní moc děkovala za rychlou pomoc a vstřícné chování. V čase 19:42 hodin oznámili na linku 156 občané Sendražic, že na autobusové je skupinka mladistvých, kteří zde dělají nepořádek. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo mladistvé upozornila na nevhodné chování s tím, že bude okamžitě nepořádek uklizený.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín