Villa Romantica
Reklama

Školák nalezl injekční stříkačky, oznámil to hlídce městské policie

24. leden 2020, 10:00

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 13. - 21. ledna.

13. 1. 2020 - pondělí

V čase 2:20 hodin oznámili občané jednoho z domů, který se nachází v ulici Sadová, že je opět u problémových sousedů hádka a řev. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, které několik „hlukem probuzených“ občanů oznámilo, že problémoví sousedé zde bydlí cca 3 měsíce. Z bytu je prý neustále slyšet řev, a to jak v denní i noční hodinu, podnájemníci je svým jednáním neustále budí a obtěžují. Strážníci vyrozuměli muže, který uvedl, že nechápe, proč ho obtěžují sousedé, poté uznal, že se choval hlučně (partnerská hádka). Muži hlídka vysvětlila, že o půl třetí ráno chtějí mít všichni zde bydlící klid, protože je od 22. hodiny zákonem stanovená „doba nočního klidu“ a svým jednáním ho, spolu se svojí spolubydlící, opět ruší. Muž byl dále upozorněn na to, že v případě opakovaného jednání bude situace vyřešena pokutou. Strážníci dále promluvili s ostatními obyvateli, že v případě problémových osob je řešením vyrozumět majitele bytu o tom, jaké jsou tu problémy s těmito nájemníky. Ti se shodli na tom, že tento problém budou řešit touto cestou a majitele písemně vyrozumí.  V čase 18:35 hodin oznámil telefonicky na linku 156 pracovník ostrahy OC Futurum, že u hlavního vchodu do OC leží nějaký opilec. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o muže z okresu Kolín, kterého zmohl alkohol. Jmenovaný nejevil známky zranění, byl aktivně komunikující a po zjištění totožnosti a následného poučení ho strážníci doprovodili na autobusové nádraží, kde odjel spojem do místa bydliště.  

14. 1. 2020 - úterý

V čase 14:35 hodin oznámil školák, prostřednictvím linky 156, že nalezl v prostoru Kmochova ostrova (u amfiteátru) injekční stříkačku. Hlídka MP Kolín na místě sebrala 2 ks injekčních stříkaček a umístila je do boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

15. 1. 2020 - středa

V čase 12:32 hodin bylo na linku 156 oznámeno občanem, že u „šachovnice“ v ulici Na Magistrále je nějaké štěňátko bez majitele. Na místo se dostavila autohlídka MP, která psíka odchytla a následně převezla do útulku. V čase 20:51 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti DM drogerie v OC Futurum. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kutná Hora naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v prodejně odcizil parfémy v celkové hodnotě 2 196,- Kč. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání doznal, událost byla projednána příkazem na místě -  uložením pokuty. Zboží nebylo poškozené, proto bylo navráceno zpět do prodeje.  

16. 1. 2020 - čtvrtek

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, nalezli okrskoví strážníci pohozené použité injekční stříkačky. Nebezpečný infekční materiál odhodil narkoman, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, v prostoru před nádražní halou. Na místo byla přivolána autohlídka MP Kolín, která nález odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události. V čase 23:03 hodin, během kontrolní činnosti na nádraží ČD, předal občan hlídce MP peněženku, kterou nalezl na zemi u haly ČD. V peněžence se nacházely doklady muže z okresu Kutná Hora a finanční hotovost. Provedena nezbytná administrativa nálezu. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo vyrozumět majitele ztracené peněženky, byl nález předán na MěÚ Kolín – „Ztráty a nálezy“.

17. 1. 2020 - pátek

V čase 16:25 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa -  Futurum. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil tři kusy tyčinky Kinder Maxi King. Zboží si dal pod oděv a poté prošel pokladní zónou bez jeho zaplacení. Strážníkům se podezřelý ke svému jednání doznal, vzhledem k tomu, že neměl doklad totožnosti, kterým by ji mohl hodnověrně prokázat, byl předveden na služebnu policie, kde byla totožnost zjištěna. Událost byla poté vyřešena příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo jako nepoškozené vráceno k dalšímu prodeji. V čase 21:45 hodin oznámili občané z ulice Sadová, že se opět opakuje situace, kdy nepřizpůsobiví sousedé dělají v domě obrovský hluk a řvou (stejné jednání také řešeno v nočních hodinách dne 13.1.). Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Po celém domě se rozléhal řev (doslova „jak na lesy“), strážníci kontaktovali řvoucí ženu, která byla v podnapilém stavu. Žena byla uklidněna a upozorněna, že nejen v době nočního klidu je třeba se zdržet jednání, které by obtěžovalo ostatní obyvatele – s odkazem na „Domovní řád“ a Občanský zákoník. Vzhledem k tomu, že se jedná o opakované jednání, byl vyrozuměn majitel bytu, který těmto osobám byt pronajímá.

18. 1. 2020 - sobota

V čase 4:42 hodin volali obyvatelé jednoho z domů v ulici Tisovecká, že se od sousedů, kteří mají byt v 1. patře, ozývá velký hluk. Obyvatelé bytu, ze kterého se ozýval hluk, byli upozorněni na nutnost dodržovat zákonem stanovený noční klid. K vyřešení situace postačila, v tomto případě, domluva.

20. 1. 2020 - pondělí

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci chybějící odpadkový koš v prostoru ulice Starokolínská, v ulici Na Pobřeží poškozené dopravní značení „IP 12 -  Vyhrazené parkoviště“, označující parkoviště vyhrazené pro řidiče určených vozidel. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady. Na linku 156 bylo přijato telefonické oznámení ohledně bezdomovců, kteří se pohybují v prostoru autobusového nádraží a u České pošty - ulice Pod Hroby. Oznamovatel si stěžoval na obtěžování občanů těmito osobami, které spočívá v požadování finanční hotovosti. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která prověřila stížnost. V době provedené kontroly (autobusové nádraží, nádraží ČD, hala ČD, okolí pošty) se bezdomovci na místě již nenacházeli. Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a výskyt problémových osob, byl členem ostrahy obchodu Penny Market strážníkům předán průkaz PID s jízdenkou. Strážníci zjistili kontakt na vlastníka průkazu, paní z okresu Nymburk byla poté hlídkou MP telefonicky kontaktována a vyrozuměna, že průkaz je k vyzvednutí na služebně MP Kolín. V odpoledních hodinách si majitelka ztracenou kartu osobně vyzvedla. V 18:25 hodin volala na linku 156 paní, že u OD Tesco nalezla psa. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která si psíka převzala a převezla do městského útulku.

21. 1. 2019 – úterý

V čase 8:16 hodin oznámila telefonicky na služebnu MP Kolín 156 vrátná z firmy Kopos, že mají na vrátnici zatoulaného psa. Hlídka MP Kolín na místě odchytla psa, malého černého křížence a převezla ho do městského útulku. V čase 11:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Penny Market - ulice V Opletkách. Uvedli, že zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že narkoman z České Lípy odcizil holící strojky v celkové hodnotě 119,80 Kč. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání doznal, vzhledem k tomu, že jedná o několikáté (opakované) jednání, byl přestupek proti majetku vyřešen příkazem na místě – pokutou vysoké hodnoty.   V čase 13:45 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Penny Market - ulice V Opletkách. Uvedli, že zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémový muž z okresu Nymburk naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v OD odcizil 2 ks láhve alkoholu v celkové hodnotě 159,80 Kč, které si strčil v úseku s pivem do tašky a prošel pokladní zónou bez zaplacení. Muž byl nápadný nejen svým chováním, ale také tím, že neskutečně páchl, protože byl pokálený. Muž se ke krádeži alkoholických nápojů strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty, protože se jednalo o opakované jednání. V čase 15:01 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy OC Kaufland. Uvedli, že zadrželi osobu důvodně podezřelou ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Peček (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Pečky) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v obchodě vypila energetický nápoj Semtex v hodnotě 29,90 Kč, poté prázdnou plechovku vrátila do regálu a bez zaplacení prošla přes pokladní zónu, za níž byla zadržena pracovníkem ostrahy. Žena se k přestupku strážníkům doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. V čase 15:14 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Futurum. Uvedli že v prodejně New Yorker, která je součástí OC Futurum, zadrželi osobu důvodně podezřelou ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která na základě místního šetření zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z okresu Hradec Králové naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v obchodě NEW YORKER odcizila zboží v hodnotě 418,- Kč. Toto zboží pronesla přes pokladní zónu s úmyslem ho nezaplatit. Za pokladní zónou ji zadržela zaměstnankyně obchodu, která následně přivolala také ostrahu Futura. Po příjezdu na místo hlídka MP Kolín zjistila, že má u sebe žena další zboží, které patřilo jinému obchodu s textilem. Toto na místě potvrdila přivolaná prodavačka tohoto obchodu. Odcizené zboží bylo v celkové výši 3571,- Kč. Toto zboží odcizila podezřelá tak, že si ho, dle svých slov, nastrkala do batohu a odešla z obchodu. Celková škoda byla tedy vyčíslena na 3989,- Kč. Podezřelá „s pestrým rejstříkem přestupků“ se k celé věci hlídce MP Kolín doznala. Událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.  V čase 12:48 hodin oznámili telefonicky na linku 156 žáci z 3.ZŠ Kolín, že nalezli „na stanovišti pro cirkus“ na ulici Jaselská injekční stříkačku. Hlídka MP Kolín na místě sebrala 1 ks injekční stříkačky a umístila ji do boxu. Děti byly strážníky pochváleny. 22 1. 2020 - středa Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a kontrola míst, kde se scházejí narkomani, zjistili okrskoví strážníci pohozenou injekční stříkačka u Práchovny – ulice Podskalská a před bočním vchodem do kina – ulice Smetanova. Provedena fotodokumentace událostí, nebezpečný infekční materiál odklidila přivolaná autohlídka MP Kolín do sběrného boxu.  V čase 10:50 hodin oznámila na linku 156 paní, že u č. p. 411 - ulice Nerudova je zatoulaný pes. Hlídka MP Kolín odchytla březí fenu zlatého retrievra a umístila ji do psího útulku. V čase 22:35 hodin oznámil na linku 156 zaměstnanec ubytovny v ulici Polepská, že mu nějaký opilý muž mu kope do vchodových dveří a snaží se dostat dovnitř. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která na místě zjistila, že se jedná o muže, který byl pod vlivem alkoholu, z tohoto důvodu mu správcem ubytovny nebyl umožněn vstup - porušení řádu ubytovny. Muž byl strážníky důrazně vykázán z místa s tím, že může toto ubytovací zařízení využívat pouze, když je ve střízlivém stavu.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín
AVE_CZ
Reklama
Školák nalezl injekční stříkačky, oznámil to hlídce městské policie

Školák nalezl injekční stříkačky, oznámil to hlídce městské policie

24. leden 2020

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 13. - 21. ledna.

13. 1. 2020 - pondělí

V čase 2:20 hodin oznámili občané jednoho z domů, který se nachází v ulici Sadová, že je opět u problémových sousedů hádka a řev. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, které několik „hlukem probuzených“ občanů oznámilo, že problémoví sousedé zde bydlí cca 3 měsíce. Z bytu je prý neustále slyšet řev, a to jak v denní i noční hodinu, podnájemníci je svým jednáním neustále budí a obtěžují. Strážníci vyrozuměli muže, který uvedl, že nechápe, proč ho obtěžují sousedé, poté uznal, že se choval hlučně (partnerská hádka). Muži hlídka vysvětlila, že o půl třetí ráno chtějí mít všichni zde bydlící klid, protože je od 22. hodiny zákonem stanovená „doba nočního klidu“ a svým jednáním ho, spolu se svojí spolubydlící, opět ruší. Muž byl dále upozorněn na to, že v případě opakovaného jednání bude situace vyřešena pokutou. Strážníci dále promluvili s ostatními obyvateli, že v případě problémových osob je řešením vyrozumět majitele bytu o tom, jaké jsou tu problémy s těmito nájemníky. Ti se shodli na tom, že tento problém budou řešit touto cestou a majitele písemně vyrozumí.  V čase 18:35 hodin oznámil telefonicky na linku 156 pracovník ostrahy OC Futurum, že u hlavního vchodu do OC leží nějaký opilec. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o muže z okresu Kolín, kterého zmohl alkohol. Jmenovaný nejevil známky zranění, byl aktivně komunikující a po zjištění totožnosti a následného poučení ho strážníci doprovodili na autobusové nádraží, kde odjel spojem do místa bydliště.  

14. 1. 2020 - úterý

V čase 14:35 hodin oznámil školák, prostřednictvím linky 156, že nalezl v prostoru Kmochova ostrova (u amfiteátru) injekční stříkačku. Hlídka MP Kolín na místě sebrala 2 ks injekčních stříkaček a umístila je do boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

15. 1. 2020 - středa

V čase 12:32 hodin bylo na linku 156 oznámeno občanem, že u „šachovnice“ v ulici Na Magistrále je nějaké štěňátko bez majitele. Na místo se dostavila autohlídka MP, která psíka odchytla a následně převezla do útulku. V čase 20:51 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti DM drogerie v OC Futurum. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kutná Hora naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v prodejně odcizil parfémy v celkové hodnotě 2 196,- Kč. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání doznal, událost byla projednána příkazem na místě -  uložením pokuty. Zboží nebylo poškozené, proto bylo navráceno zpět do prodeje.  

16. 1. 2020 - čtvrtek

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, nalezli okrskoví strážníci pohozené použité injekční stříkačky. Nebezpečný infekční materiál odhodil narkoman, po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky, v prostoru před nádražní halou. Na místo byla přivolána autohlídka MP Kolín, která nález odklidila do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události. V čase 23:03 hodin, během kontrolní činnosti na nádraží ČD, předal občan hlídce MP peněženku, kterou nalezl na zemi u haly ČD. V peněžence se nacházely doklady muže z okresu Kutná Hora a finanční hotovost. Provedena nezbytná administrativa nálezu. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo vyrozumět majitele ztracené peněženky, byl nález předán na MěÚ Kolín – „Ztráty a nálezy“.

17. 1. 2020 - pátek

V čase 16:25 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa -  Futurum. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil tři kusy tyčinky Kinder Maxi King. Zboží si dal pod oděv a poté prošel pokladní zónou bez jeho zaplacení. Strážníkům se podezřelý ke svému jednání doznal, vzhledem k tomu, že neměl doklad totožnosti, kterým by ji mohl hodnověrně prokázat, byl předveden na služebnu policie, kde byla totožnost zjištěna. Událost byla poté vyřešena příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo jako nepoškozené vráceno k dalšímu prodeji. V čase 21:45 hodin oznámili občané z ulice Sadová, že se opět opakuje situace, kdy nepřizpůsobiví sousedé dělají v domě obrovský hluk a řvou (stejné jednání také řešeno v nočních hodinách dne 13.1.). Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Po celém domě se rozléhal řev (doslova „jak na lesy“), strážníci kontaktovali řvoucí ženu, která byla v podnapilém stavu. Žena byla uklidněna a upozorněna, že nejen v době nočního klidu je třeba se zdržet jednání, které by obtěžovalo ostatní obyvatele – s odkazem na „Domovní řád“ a Občanský zákoník. Vzhledem k tomu, že se jedná o opakované jednání, byl vyrozuměn majitel bytu, který těmto osobám byt pronajímá.

18. 1. 2020 - sobota

V čase 4:42 hodin volali obyvatelé jednoho z domů v ulici Tisovecká, že se od sousedů, kteří mají byt v 1. patře, ozývá velký hluk. Obyvatelé bytu, ze kterého se ozýval hluk, byli upozorněni na nutnost dodržovat zákonem stanovený noční klid. K vyřešení situace postačila, v tomto případě, domluva.

20. 1. 2020 - pondělí

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci chybějící odpadkový koš v prostoru ulice Starokolínská, v ulici Na Pobřeží poškozené dopravní značení „IP 12 -  Vyhrazené parkoviště“, označující parkoviště vyhrazené pro řidiče určených vozidel. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady. Na linku 156 bylo přijato telefonické oznámení ohledně bezdomovců, kteří se pohybují v prostoru autobusového nádraží a u České pošty - ulice Pod Hroby. Oznamovatel si stěžoval na obtěžování občanů těmito osobami, které spočívá v požadování finanční hotovosti. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která prověřila stížnost. V době provedené kontroly (autobusové nádraží, nádraží ČD, hala ČD, okolí pošty) se bezdomovci na místě již nenacházeli. Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a výskyt problémových osob, byl členem ostrahy obchodu Penny Market strážníkům předán průkaz PID s jízdenkou. Strážníci zjistili kontakt na vlastníka průkazu, paní z okresu Nymburk byla poté hlídkou MP telefonicky kontaktována a vyrozuměna, že průkaz je k vyzvednutí na služebně MP Kolín. V odpoledních hodinách si majitelka ztracenou kartu osobně vyzvedla. V 18:25 hodin volala na linku 156 paní, že u OD Tesco nalezla psa. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která si psíka převzala a převezla do městského útulku.

21. 1. 2019 – úterý

V čase 8:16 hodin oznámila telefonicky na služebnu MP Kolín 156 vrátná z firmy Kopos, že mají na vrátnici zatoulaného psa. Hlídka MP Kolín na místě odchytla psa, malého černého křížence a převezla ho do městského útulku. V čase 11:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Penny Market - ulice V Opletkách. Uvedli, že zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že narkoman z České Lípy odcizil holící strojky v celkové hodnotě 119,80 Kč. Podezřelý z přestupku se ke svému jednání doznal, vzhledem k tomu, že jedná o několikáté (opakované) jednání, byl přestupek proti majetku vyřešen příkazem na místě – pokutou vysoké hodnoty.   V čase 13:45 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Penny Market - ulice V Opletkách. Uvedli, že zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémový muž z okresu Nymburk naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v OD odcizil 2 ks láhve alkoholu v celkové hodnotě 159,80 Kč, které si strčil v úseku s pivem do tašky a prošel pokladní zónou bez zaplacení. Muž byl nápadný nejen svým chováním, ale také tím, že neskutečně páchl, protože byl pokálený. Muž se ke krádeži alkoholických nápojů strážníkům doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty, protože se jednalo o opakované jednání. V čase 15:01 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy OC Kaufland. Uvedli, že zadrželi osobu důvodně podezřelou ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Peček (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Pečky) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v obchodě vypila energetický nápoj Semtex v hodnotě 29,90 Kč, poté prázdnou plechovku vrátila do regálu a bez zaplacení prošla přes pokladní zónu, za níž byla zadržena pracovníkem ostrahy. Žena se k přestupku strážníkům doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. V čase 15:14 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Futurum. Uvedli že v prodejně New Yorker, která je součástí OC Futurum, zadrželi osobu důvodně podezřelou ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která na základě místního šetření zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z okresu Hradec Králové naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v obchodě NEW YORKER odcizila zboží v hodnotě 418,- Kč. Toto zboží pronesla přes pokladní zónu s úmyslem ho nezaplatit. Za pokladní zónou ji zadržela zaměstnankyně obchodu, která následně přivolala také ostrahu Futura. Po příjezdu na místo hlídka MP Kolín zjistila, že má u sebe žena další zboží, které patřilo jinému obchodu s textilem. Toto na místě potvrdila přivolaná prodavačka tohoto obchodu. Odcizené zboží bylo v celkové výši 3571,- Kč. Toto zboží odcizila podezřelá tak, že si ho, dle svých slov, nastrkala do batohu a odešla z obchodu. Celková škoda byla tedy vyčíslena na 3989,- Kč. Podezřelá „s pestrým rejstříkem přestupků“ se k celé věci hlídce MP Kolín doznala. Událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.  V čase 12:48 hodin oznámili telefonicky na linku 156 žáci z 3.ZŠ Kolín, že nalezli „na stanovišti pro cirkus“ na ulici Jaselská injekční stříkačku. Hlídka MP Kolín na místě sebrala 1 ks injekční stříkačky a umístila ji do boxu. Děti byly strážníky pochváleny. 22 1. 2020 - středa Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a kontrola míst, kde se scházejí narkomani, zjistili okrskoví strážníci pohozenou injekční stříkačka u Práchovny – ulice Podskalská a před bočním vchodem do kina – ulice Smetanova. Provedena fotodokumentace událostí, nebezpečný infekční materiál odklidila přivolaná autohlídka MP Kolín do sběrného boxu.  V čase 10:50 hodin oznámila na linku 156 paní, že u č. p. 411 - ulice Nerudova je zatoulaný pes. Hlídka MP Kolín odchytla březí fenu zlatého retrievra a umístila ji do psího útulku. V čase 22:35 hodin oznámil na linku 156 zaměstnanec ubytovny v ulici Polepská, že mu nějaký opilý muž mu kope do vchodových dveří a snaží se dostat dovnitř. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která na místě zjistila, že se jedná o muže, který byl pod vlivem alkoholu, z tohoto důvodu mu správcem ubytovny nebyl umožněn vstup - porušení řádu ubytovny. Muž byl strážníky důrazně vykázán z místa s tím, že může toto ubytovací zařízení využívat pouze, když je ve střízlivém stavu.

str. Helena Honkiszová, tisková mluvčí Městské policie Kolín