PM
Reklama

Strážníci řešili bezdomovce i pohozené injekce

30. leden 2018, 12:58

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku kolínských strážníků za období 23. leden až 29. leden.

23. 1. 2018 - úterý

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 4 a 5) nepořádek z odpadků na dětském hřišti v ulici T. Štítného. Dále byla zjištěna poničená palisádová obruba chodníku, který se nachází v ulici A. Kaliny.

V ulici Vužanova zjistili strážníci vyvrácenou pouliční lampu veřejného osvětlení, na které je umístěno dopravní značení IP 4b (jednosměrný provoz) a B28 (Zákaz zastavení). Nahledané události byly zadokumentovány a budou předány ve smyslu nahledané závady.

 

24. 1. 2018 - středa

 

V čase 09:44 hodin oznámila telefonicky na linku 156 zaměstnankyně ČD, že nalezla v podchodu ČD (vstup k jednotlivým nástupištím) injekční stříkačky. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo oznámení a odklidila dva kusy nebezpečného infekčního materiálu do sběrného kontejneru.  

 

V čase 14:50 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na ulici Třídvorská volně pobíhá pes. Hlídka MP Kolín na místě odchytla psa -  křížence labradora černé barvy a převezla ho do městského útulku Kolín.

 

V čase 10:30 hodin přijala hlídka MP Kolín oznámení od občanů, kteří bydlí v ulici Grégrova. Uvedli, že se u popelnic usídlil bezdomovec a oni ho tam nechtějí. Strážníci po příjezdu na místo zjistili totožnost muže, který ležel v prostoru mezi sběrnými nádobami. V čase kdy hlídka prováděla ověření jeho totožnosti, přišel na místo občan, ten strážníkům uvedl, že muže zná i to, že se prostřednictvím sociální sítě pokusil navázat spojení s jeho nejbližšími příbuznými. Ty požádal, aby se o muže postarali. Strážníci muži opakovaně, jako tomu je po několik let (situace se stále opakuje, po nějaké době se muž opět ocitne z ubytovny na ulici) nabídli pomoc prostřednictvím MÚ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, to ovšem muž strážníkům odmítl. Muž byl upozorněn, že není možné takto přebývat na ulici, protože si na jeho jednání stěžují zde bydlící obyvatelé a vzhledem k zimnímu období by bylo dobré zvážit možnost pobytu na ubytovně.

 

V čase 16:10 hodin bylo přijato telefonické oznámení od pracovníků OBI. Pracovníci uvedli, že přistihli osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, žena

z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když teploměr v hodnotě 69,- Kč uschovala do tašky a pronesla přes pokladní linii. Ke krádeži zboží se strážníkům žena doznala, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou. Odcizené zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

 

V prostoru ulice Tovární byla strážníky nalezena použitá injekční stříkačka, kterou zde odhodil narkoman po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky. Nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného boxu. 

25. 1. 2018 - čtvrtek

 

Okrskoví strážníci – rajón č. 3 prováděli kontroly míst, kde se vyskytují problémové závislé osoby a míst, kde se v poslední době opakovaně nalezly použité injekční stříkačky. Jedná se o prostor a okolí autobusového nádraží – ulice Pod Hroby, prostor nádraží ČD a přilehlá parkoviště, prostor ulice Sladkovského a okolí OC Futurum. Zjištěn nepořádek z odpadků a nedopalků tabákových výrobku a 1 ks použité injekční stříkačky, která byla nalezena v prostoru autobusového nádraží. Kontroly „okrskářů“ budou nadále pokračovat, použitý nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného boxu.  

 

V čase 23:26 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že v klubu na ulici Riegrova dochází k rušení nočního klidu a hosté tam před klubem hrají na nějakou trumpetu. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo nezjistila žádné porušení zákona, ani „pouličního“ hráče na některý z dechových žesťových nástrojů. Strážníci se přesto zkontaktovali se zodpovědnou osobou, kterou o nahlášené stížnosti informovali, zodpovědná osoba strážníky ubezpečila, že dohlédne, aby jejich hosté nezadávali důvod k tomu, aby si občané stěžovali.   

 

26. 1. 2018 - pátek

 

Strážníci poskytli pomoc na žádost paní z ulice Tyršova, která požádala o pomoc se zvednutím manžela, který spadl z postele. Strážníci se dostavili na místo oznámení, muže velmi vysokého věku zvedli ze země a umístili zpět na lůžko. Bylo nabídnuto přivolání lékařské pomoci, ale vzhledem k tomu, že muž nebyl zraněný, toto bylo odmítnuto.

 

27. 1. 2018 - sobota

 

V čase 13:35 hodin volal na linku 156 občan a uvedl, že se v jednom z domů v ulici Grégrova povaluje bezdomovec a občané žádají o jeho vykázání. Na místo byla vyslána hlídka MP Kolín, která spícího muže probudila a vykázala ven z domu. Opět byla tomuto muži ze strany strážníků nabídnuta pomoc zařídit ubytovnu prostřednictvím MÚ – sociální odbor, to však muž strážníkům znovu odmítl. 

 

Dva problémoví závislí bezdomovci se přehrabovali v kontejneru na elektroodpad, který se nachází v ulici Žižkova. Oba muži byli, po dořešení události, z místa důrazně vykázáni.

 

29. 1. 2018 - pondělí

 

Okrskoví strážníci opět prováděli kontrolu problémových míst ve svěřených částech města. Závady, které bylo možno odstranit na místě, strážníci zadokumentovali a odstranili (např. Kmochův ostrov – otevřená rozvodná elektro – skříňka). Ostatní nahledané závady, jako je nepořádek na veřejných prostranstvích, bude předán ke zjednání nápravy.

V čase 17:20 hodin volali žáci navštěvující 3. ZŠ Kolín, že našli poblíž jejich školy (v ul. Prokopa Velikého) dvě použité injekční stříkačky. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, které kluci ukázali místo nálezu. Stříkačky byly odstraněny do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční materiál.

Helena Honkiszová - MP Kolín
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Strážníci řešili bezdomovce i pohozené injekce

Strážníci řešili bezdomovce i pohozené injekce

30. leden 2018

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku kolínských strážníků za období 23. leden až 29. leden.

23. 1. 2018 - úterý

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 4 a 5) nepořádek z odpadků na dětském hřišti v ulici T. Štítného. Dále byla zjištěna poničená palisádová obruba chodníku, který se nachází v ulici A. Kaliny.

V ulici Vužanova zjistili strážníci vyvrácenou pouliční lampu veřejného osvětlení, na které je umístěno dopravní značení IP 4b (jednosměrný provoz) a B28 (Zákaz zastavení). Nahledané události byly zadokumentovány a budou předány ve smyslu nahledané závady.

 

24. 1. 2018 - středa

 

V čase 09:44 hodin oznámila telefonicky na linku 156 zaměstnankyně ČD, že nalezla v podchodu ČD (vstup k jednotlivým nástupištím) injekční stříkačky. Hlídka MP Kolín se dostavila na místo oznámení a odklidila dva kusy nebezpečného infekčního materiálu do sběrného kontejneru.  

 

V čase 14:50 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že na ulici Třídvorská volně pobíhá pes. Hlídka MP Kolín na místě odchytla psa -  křížence labradora černé barvy a převezla ho do městského útulku Kolín.

 

V čase 10:30 hodin přijala hlídka MP Kolín oznámení od občanů, kteří bydlí v ulici Grégrova. Uvedli, že se u popelnic usídlil bezdomovec a oni ho tam nechtějí. Strážníci po příjezdu na místo zjistili totožnost muže, který ležel v prostoru mezi sběrnými nádobami. V čase kdy hlídka prováděla ověření jeho totožnosti, přišel na místo občan, ten strážníkům uvedl, že muže zná i to, že se prostřednictvím sociální sítě pokusil navázat spojení s jeho nejbližšími příbuznými. Ty požádal, aby se o muže postarali. Strážníci muži opakovaně, jako tomu je po několik let (situace se stále opakuje, po nějaké době se muž opět ocitne z ubytovny na ulici) nabídli pomoc prostřednictvím MÚ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, to ovšem muž strážníkům odmítl. Muž byl upozorněn, že není možné takto přebývat na ulici, protože si na jeho jednání stěžují zde bydlící obyvatelé a vzhledem k zimnímu období by bylo dobré zvážit možnost pobytu na ubytovně.

 

V čase 16:10 hodin bylo přijato telefonické oznámení od pracovníků OBI. Pracovníci uvedli, že přistihli osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, žena

z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když teploměr v hodnotě 69,- Kč uschovala do tašky a pronesla přes pokladní linii. Ke krádeži zboží se strážníkům žena doznala, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou. Odcizené zboží bylo navráceno zpět do prodeje.

 

V prostoru ulice Tovární byla strážníky nalezena použitá injekční stříkačka, kterou zde odhodil narkoman po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky. Nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného boxu. 

25. 1. 2018 - čtvrtek

 

Okrskoví strážníci – rajón č. 3 prováděli kontroly míst, kde se vyskytují problémové závislé osoby a míst, kde se v poslední době opakovaně nalezly použité injekční stříkačky. Jedná se o prostor a okolí autobusového nádraží – ulice Pod Hroby, prostor nádraží ČD a přilehlá parkoviště, prostor ulice Sladkovského a okolí OC Futurum. Zjištěn nepořádek z odpadků a nedopalků tabákových výrobku a 1 ks použité injekční stříkačky, která byla nalezena v prostoru autobusového nádraží. Kontroly „okrskářů“ budou nadále pokračovat, použitý nebezpečný infekční materiál byl odklizen do sběrného boxu.  

 

V čase 23:26 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že v klubu na ulici Riegrova dochází k rušení nočního klidu a hosté tam před klubem hrají na nějakou trumpetu. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo nezjistila žádné porušení zákona, ani „pouličního“ hráče na některý z dechových žesťových nástrojů. Strážníci se přesto zkontaktovali se zodpovědnou osobou, kterou o nahlášené stížnosti informovali, zodpovědná osoba strážníky ubezpečila, že dohlédne, aby jejich hosté nezadávali důvod k tomu, aby si občané stěžovali.   

 

26. 1. 2018 - pátek

 

Strážníci poskytli pomoc na žádost paní z ulice Tyršova, která požádala o pomoc se zvednutím manžela, který spadl z postele. Strážníci se dostavili na místo oznámení, muže velmi vysokého věku zvedli ze země a umístili zpět na lůžko. Bylo nabídnuto přivolání lékařské pomoci, ale vzhledem k tomu, že muž nebyl zraněný, toto bylo odmítnuto.

 

27. 1. 2018 - sobota

 

V čase 13:35 hodin volal na linku 156 občan a uvedl, že se v jednom z domů v ulici Grégrova povaluje bezdomovec a občané žádají o jeho vykázání. Na místo byla vyslána hlídka MP Kolín, která spícího muže probudila a vykázala ven z domu. Opět byla tomuto muži ze strany strážníků nabídnuta pomoc zařídit ubytovnu prostřednictvím MÚ – sociální odbor, to však muž strážníkům znovu odmítl. 

 

Dva problémoví závislí bezdomovci se přehrabovali v kontejneru na elektroodpad, který se nachází v ulici Žižkova. Oba muži byli, po dořešení události, z místa důrazně vykázáni.

 

29. 1. 2018 - pondělí

 

Okrskoví strážníci opět prováděli kontrolu problémových míst ve svěřených částech města. Závady, které bylo možno odstranit na místě, strážníci zadokumentovali a odstranili (např. Kmochův ostrov – otevřená rozvodná elektro – skříňka). Ostatní nahledané závady, jako je nepořádek na veřejných prostranstvích, bude předán ke zjednání nápravy.

V čase 17:20 hodin volali žáci navštěvující 3. ZŠ Kolín, že našli poblíž jejich školy (v ul. Prokopa Velikého) dvě použité injekční stříkačky. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, které kluci ukázali místo nálezu. Stříkačky byly odstraněny do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční materiál.

Helena Honkiszová - MP Kolín