Villa Romantica
Reklama

Strážníci řešili krádež v Obi i peoblémového narkomana

24. leden 2018, 08:43

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku kolínské Městské policie ua období od 17. do 22. ledna.

17. 1. 2017 - čtvrtek

 

V čase 17:52 hodin bylo přijato telefonické oznámení od pracovníků OBI. Pracovníci uvedli, že v OC přistihli osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, muž z Prahy naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když ze zboží v hodnotě 599,- Kč, které bylo vystaveno na prodejní ploše, vyjmul součástku, tu uschoval a pronesl v kapse přes pokladní linii. Ke krádeži zboží se strážníkům muž doznal, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou. Odcizená součástka byla navrácena zpět prodejci.

 

Při kontrolní činnosti okrskových strážníků (rajón č. 3 a 1) v prostoru nádraží ČD a okolí autobusového nádraží, byl zjištěn značný nepořádek. Ten tvořily poházené odpadky, byl zde zaznamenán také nález použitých injekčních stříkaček. Dále byla provedena kontrola okolí lokality v okolí Futura a ulice Sladkovského, kde byly zaznamenány stížnosti občanů na častý výskyt problémových závislých osob, v minulosti zde byly injekční stříkačky nalezeny opakovaně. V průběhu kontroly byl také zde zjištěn nepořádek z poházených odpadků. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledaných závad. Dále byly z místa autohlídkou MP Kolín odklizeny nalezené použité injekční stříkačky, které byly umístěny do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad.  V této části města bude prováděn zvýšený dohled na dodržování veřejného pořádku a obecně závazných vyhlášek města. 

 

18. 1. 2018 - pátek

 

V čase 13:15 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení, že v jednom z domů, které se nacházejí v ulici Benešova, leží ve sklepě silně opilá žena. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Žena byla ve stavu, kdy mohlo dojít k jejímu ohrožení na životě nebo zdraví, popřípadě i jiných osob, proto strážníci na místo okamžitě přivolali RZS, která si ženu převzala do své péče a převezla do nemocnice. Strážníci poté zjistili kontakt na „osobu blízkou“, se kterou žena bydlí ve společné domácnosti a vyrozuměli ji ohledně oznámené situace.

 

20. 1. 2018 - sobota

 

V čase 06:16 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že se na ulici Žižkova nějaký divný bezdomovec přehrabuje u potravin v kontejneru na elektroodpad. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o jí dobře známého, místního problémového arogantního narkomana. Muž byl po uklizení místa z prostoru důrazně vykázán.

 

V čase 12:50 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení, že se v parku Komenského (v části za KB) nacházejí použité injekční stříkačky. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál sebrala a odklidila do sběrného kontejnerku. K celé události byla pořízena fotodokumentace.

V čase 15:15 hodin bylo přijato telefonické oznámení z OD Billa – ulice Seifertova. Pracovníci uvedli, že v OC přistihli osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, muž s pobytem hlášeným na MěÚ Kolín odcizil drogistické zboží v celkové hodnotě 399,- Kč. Ke krádeži zboží se muž doznal. Vzhledem k tomu, že nemohl strážníkům hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Zde bylo lustrací osoby zjištěno, že se z důvodu předešlé majetkové trestné činnosti jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Podezřelou osobu si převzala policie k provedení dalších zákonných opatření.

 

21. 1. 2018 - neděle

 

V brzkých ranních hodinách prováděli strážníci dohled nad veřejným pořádkem v okolí Karlova náměstí a přilehlých ulicích. Při průjezdu ulicí Kouřimská spatřila autohlídka MP Kolín vozidlo Škoda, jehož řidič nezvládl průjezd kruhového objezdu a najel na obrubník, po několika metrech také najel vozidlem do dopravního značení. Strážníci muže zákonným způsobem zastavili, vozidlu nejen že chyběla registrační značka, ale bylo zde důvodné podezření, že řidič z okresu Ústí nad Labem řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Na místo byla přivolána hlídka policie, která si celou událost od strážníků převzala.

 

22. 1. 2018 - pondělí

 

Noviny v hodnotě 13,- Kč si chtěl bez jejich zaplacení přečíst muž, který bydlí v jedné z obcí okresu Kutná Hora. Do Billy v OC Futurum se na základě tohoto přijatého oznámení dostavila hlídka MP Kolín, které se muž ke krádeži tisku doznal. Událost byla vyřešena příkazem na místě - pokutou, muž si poté noviny, které se mu „nákupem za pět prstů“ značně prodražily, zakoupil.  

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na kontrolu veřejného pořádku, zjistili strážníci poškozené dopravní značení DZ „B11“ v ulici Nebovidská. Dopravní značka byla částečně vylomena z kotvící patky. V ulici Rybářská bylo zjištěno poškození rozvodné skříňky (ulomená dvířka). V prostoru Karlova náměstí (před ČSOB) byla zjištěna závada na „pítku“ – rozbitý kohoutek. Události byly zadokumentovány a budou předány ve smyslu nahledané závady.

Helena Honkiszová, Městská policie Kolín
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Strážníci řešili krádež v Obi i peoblémového narkomana

Strážníci řešili krádež v Obi i peoblémového narkomana

24. leden 2018

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku kolínské Městské policie ua období od 17. do 22. ledna.

17. 1. 2017 - čtvrtek

 

V čase 17:52 hodin bylo přijato telefonické oznámení od pracovníků OBI. Pracovníci uvedli, že v OC přistihli osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, muž z Prahy naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když ze zboží v hodnotě 599,- Kč, které bylo vystaveno na prodejní ploše, vyjmul součástku, tu uschoval a pronesl v kapse přes pokladní linii. Ke krádeži zboží se strážníkům muž doznal, přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou. Odcizená součástka byla navrácena zpět prodejci.

 

Při kontrolní činnosti okrskových strážníků (rajón č. 3 a 1) v prostoru nádraží ČD a okolí autobusového nádraží, byl zjištěn značný nepořádek. Ten tvořily poházené odpadky, byl zde zaznamenán také nález použitých injekčních stříkaček. Dále byla provedena kontrola okolí lokality v okolí Futura a ulice Sladkovského, kde byly zaznamenány stížnosti občanů na častý výskyt problémových závislých osob, v minulosti zde byly injekční stříkačky nalezeny opakovaně. V průběhu kontroly byl také zde zjištěn nepořádek z poházených odpadků. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledaných závad. Dále byly z místa autohlídkou MP Kolín odklizeny nalezené použité injekční stříkačky, které byly umístěny do sběrného kontejneru na nebezpečný infekční odpad.  V této části města bude prováděn zvýšený dohled na dodržování veřejného pořádku a obecně závazných vyhlášek města. 

 

18. 1. 2018 - pátek

 

V čase 13:15 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení, že v jednom z domů, které se nacházejí v ulici Benešova, leží ve sklepě silně opilá žena. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Žena byla ve stavu, kdy mohlo dojít k jejímu ohrožení na životě nebo zdraví, popřípadě i jiných osob, proto strážníci na místo okamžitě přivolali RZS, která si ženu převzala do své péče a převezla do nemocnice. Strážníci poté zjistili kontakt na „osobu blízkou“, se kterou žena bydlí ve společné domácnosti a vyrozuměli ji ohledně oznámené situace.

 

20. 1. 2018 - sobota

 

V čase 06:16 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že se na ulici Žižkova nějaký divný bezdomovec přehrabuje u potravin v kontejneru na elektroodpad. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o jí dobře známého, místního problémového arogantního narkomana. Muž byl po uklizení místa z prostoru důrazně vykázán.

 

V čase 12:50 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení, že se v parku Komenského (v části za KB) nacházejí použité injekční stříkačky. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál sebrala a odklidila do sběrného kontejnerku. K celé události byla pořízena fotodokumentace.

V čase 15:15 hodin bylo přijato telefonické oznámení z OD Billa – ulice Seifertova. Pracovníci uvedli, že v OC přistihli osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, muž s pobytem hlášeným na MěÚ Kolín odcizil drogistické zboží v celkové hodnotě 399,- Kč. Ke krádeži zboží se muž doznal. Vzhledem k tomu, že nemohl strážníkům hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Zde bylo lustrací osoby zjištěno, že se z důvodu předešlé majetkové trestné činnosti jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Podezřelou osobu si převzala policie k provedení dalších zákonných opatření.

 

21. 1. 2018 - neděle

 

V brzkých ranních hodinách prováděli strážníci dohled nad veřejným pořádkem v okolí Karlova náměstí a přilehlých ulicích. Při průjezdu ulicí Kouřimská spatřila autohlídka MP Kolín vozidlo Škoda, jehož řidič nezvládl průjezd kruhového objezdu a najel na obrubník, po několika metrech také najel vozidlem do dopravního značení. Strážníci muže zákonným způsobem zastavili, vozidlu nejen že chyběla registrační značka, ale bylo zde důvodné podezření, že řidič z okresu Ústí nad Labem řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Na místo byla přivolána hlídka policie, která si celou událost od strážníků převzala.

 

22. 1. 2018 - pondělí

 

Noviny v hodnotě 13,- Kč si chtěl bez jejich zaplacení přečíst muž, který bydlí v jedné z obcí okresu Kutná Hora. Do Billy v OC Futurum se na základě tohoto přijatého oznámení dostavila hlídka MP Kolín, které se muž ke krádeži tisku doznal. Událost byla vyřešena příkazem na místě - pokutou, muž si poté noviny, které se mu „nákupem za pět prstů“ značně prodražily, zakoupil.  

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na kontrolu veřejného pořádku, zjistili strážníci poškozené dopravní značení DZ „B11“ v ulici Nebovidská. Dopravní značka byla částečně vylomena z kotvící patky. V ulici Rybářská bylo zjištěno poškození rozvodné skříňky (ulomená dvířka). V prostoru Karlova náměstí (před ČSOB) byla zjištěna závada na „pítku“ – rozbitý kohoutek. Události byly zadokumentovány a budou předány ve smyslu nahledané závady.

Helena Honkiszová, Městská policie Kolín