Starkl
Reklama

Strážníci řešili ženu, která kradla ve Futuru i problémové bezdomovce

13. březen 2019, 08:15

Kolín - Přinášíme pravidelnou týdenní svodku Městské policie Kolín:

5. 3. 2019 - úterý

V čase 16:24 hodin oznámil na linku 156 provozní z restaurace v ulici Legerova, že mají v restauraci ženu, která nechce zaplatit útratu. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Provozní označil ženu, která si v restauraci objednala nápoje a stravu, a na útratu v celkové částce 391,- Kč neměla peníze. Vzhledem k tomu, že žena u sebe neměla žádné doklady, a mluvila pouze bulharsky, byla předvedena na OO PČR ke zjištění totožnosti. Zde si ji převzal službukonající policista k provedení dalších opatření.    

6. 3. 2019 - středa

V čase 10:39 hodin volala paní ze Školské ulice a oznámila, že zde nalezla injekční stříkačky. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Strážníci poté odstranili stříkačky do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

V čase 13:19 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení, že v prodejně DM drogerie, která se nachází v prostoru OC Futurum, zadržela ostraha ženu, která odcizila zboží.  Na místo se v dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémová, zákony porušující starší žena z Kolína, pobyt na ohlašovně MěÚ Kolín, odcizila drogistické zboží v celkové hodnotě 483,- Kč, které uschovala a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Vzhledem k místní znalosti problémových osob a provedené lustraci prostřednictvím policie bylo zjištěno, že se v tomto případě jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu krádeže (v posledních třech letech byla žena odsouzena nebo potrestána za trestný čin krádeže). Žena byla strážníky omezena na osobní svobodě, na žádost policie, která byla okamžitě o situaci vyrozuměna, byla předvedena na OO PČR, kde si ji převzal službukonající policista k provedení dalších opatření.

V čase 16:50 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici K Raškovci nalezl u ubytovny použitou injekční stříkačku. Na místo oznámení se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Ten strážníkům místo označil, nebezpečný infekční materiál byl hlídkou MP Kolín odklizen do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.

7. 3. 2019 - čtvrtek

V čase 02:10 hodin oznámil na linku 156 člen ochranky ČD, že na halu přišel podnapilý cizinec, který nemá jízdenku a odmítá opustit halu. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Muž ze Slovenska neměl platný jízdní doklad a na dotaz, zda bude cestovat vlakem odpověděl, že ne. Strážníci muže vykázali z místa, toto muž uposlechl a halu opustil. 

V čase 10:43 hodin oznámil na linku 156 občan, že u ubytovny v ulici K Raškovci nalezl injekční stříkačky. Hlídka MP Kolín na místě sebrala 2 ks injekčních stříkaček a umístila je do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události. 

V čase 11:13 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Prahy naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil bezpečnostní zámky v celkové hodnotě

3294,- Kč, které uschoval a pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Přivolané hlídce MP Kolín se ke krádeži doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.   

8. 3. 2019 - pátek

V nočních hodinách zjistili strážníci, že z komunikace a travnaté plochy (před č. p. 914) v ulici Funkeho vytéká voda. Závada byla okamžitě předána firmě VODOS, na místo se dostavil pracovník této firmy a událost si převzal. 

V čase 9:23 hodin oznámil na linku 156 občan, že je v prostoru ulice Podskalské nábřeží pohozená injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události. 

V čase 08:50 hodin oznámila na linku 156 paní, že na ulici Nerudova (u č. p. 406) volně pobíhá pes, který se zřejmě ztratil. Hlídka MP Kolín na místě odchytla psa, bílého amerického pitbulteriéra, kterého převezla ho do městského útulku.

V čase 11:30 hodin oznámil na linku 156 občan, že na ulici Mnichovická (u č. p. 120) volně pobíhá pes. Hlídka MP Kolín na místě odchytla štěně jezevčíka, kterého převezla ho do městského útulku.

V čase 16:00 hodin požádal o pomoc, prostřednictvím linky 156, muž z ulice Podskalská. Uvedl, že spadl doma z invalidního vozíku a potřebuje pomoci dostat se zpět na vozík. Hlídka MP Kolín muži pomohla zpět do vozíku. Dále bylo nabídnuto přivolání lékaře, toto muž odmítl s tím, že není zraněný. Strážníkům poděkoval za pomoc.

9. 3. 2019 - sobota

V čase 14:26 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa -  náměstí Republiky. Uvedli, že v OC zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladík z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když uschoval v kapsách a pod bundou cukrovinky v hodnotě 91,60 Kč a pronesl je přes pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. K nákupu „za pět prstů“ se hlídce MP Kolín doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje. 

V čase 18:55 hodin, bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že v OBI zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil „gumu z HT spojky“, kterou uschoval a pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Celková výše škody byla 35,- Kč. Ke krádeži se strážníkům muž doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.  

Při kontrolní činnosti, kterou po devatenácté hodině prováděla autohlídka MP Kolín v okolí Tesca a OBI, spatřili strážníci dva muže, kteří nakládají nákupní nakládací plošinu do vozidla Peugeot Boxer. Strážníci provedli záznam události, z důvodného podezření ze spáchání trestného činu (cena plošiny byla zaměstnanci OBI vyčíslena na 7 tisíc korun) oba muže

omezili na osobní svobodě. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která si událost převzala k provedení dalších opatření. 

10. 3. 2019 - neděle

V čase 12:31 hodin bylo přijato na linku 156 oznámení o ležícím muži. Ten si ustlal na schodech vchodu č. p. 823 v ulici Masarykova. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o místního bezdomovce (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín), který se po přístřeškem schoval před deštěm. Hlídkou byl muž vykázán z místa s tím, že si obyvatelé nepřejí, aby se jim zde válel.  

11. 3. 2019 - pondělí

V čase 09:00 hodin oznámil na linku 156 zaměstnanec firmy Kalt, která se nachází v ulici K Raškovci, že na chodníku (u rozvodné skříně) leží použitá injekční stříkačka. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Nebezpečný infekční materiál, který se v současné době téměř denně odklízí pohozený v této lokalitě, opět strážníci umístili do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události. 

V čase 09:30 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení, od sociálních terénních pracovníků MěÚ Kolín, ohledně odhozené použité injekční stříkačky, kterou nalezli v ulici K Raškovci (u č. p. 807). Strážníci se dostavili na místo oznámení a nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.  

V čase 09:55 hodin oznámila na linku 156 recepční ze Zimního stadionu v ulici Brankovická, že jim před restaurací běhá nějaký rezavý pejsek. V této lokalitě se nacházela pěší hlídka okrskových strážníků, která se dostavila na místo, psa křížence rezavé barvy odchytla a přivolala autohlídku, která ho převezla do psího útulku

Helena Honkiszová - MP Kolín
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Strážníci řešili ženu, která kradla ve Futuru i problémové bezdomovce

Strážníci řešili ženu, která kradla ve Futuru i problémové bezdomovce

13. březen 2019

Kolín - Přinášíme pravidelnou týdenní svodku Městské policie Kolín:

5. 3. 2019 - úterý

V čase 16:24 hodin oznámil na linku 156 provozní z restaurace v ulici Legerova, že mají v restauraci ženu, která nechce zaplatit útratu. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Provozní označil ženu, která si v restauraci objednala nápoje a stravu, a na útratu v celkové částce 391,- Kč neměla peníze. Vzhledem k tomu, že žena u sebe neměla žádné doklady, a mluvila pouze bulharsky, byla předvedena na OO PČR ke zjištění totožnosti. Zde si ji převzal službukonající policista k provedení dalších opatření.    

6. 3. 2019 - středa

V čase 10:39 hodin volala paní ze Školské ulice a oznámila, že zde nalezla injekční stříkačky. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Strážníci poté odstranili stříkačky do kontejneru na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

V čase 13:19 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení, že v prodejně DM drogerie, která se nachází v prostoru OC Futurum, zadržela ostraha ženu, která odcizila zboží.  Na místo se v dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémová, zákony porušující starší žena z Kolína, pobyt na ohlašovně MěÚ Kolín, odcizila drogistické zboží v celkové hodnotě 483,- Kč, které uschovala a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Vzhledem k místní znalosti problémových osob a provedené lustraci prostřednictvím policie bylo zjištěno, že se v tomto případě jedná o důvodné podezření ze spáchání trestného činu krádeže (v posledních třech letech byla žena odsouzena nebo potrestána za trestný čin krádeže). Žena byla strážníky omezena na osobní svobodě, na žádost policie, která byla okamžitě o situaci vyrozuměna, byla předvedena na OO PČR, kde si ji převzal službukonající policista k provedení dalších opatření.

V čase 16:50 hodin oznámil na linku 156 občan, že v ulici K Raškovci nalezl u ubytovny použitou injekční stříkačku. Na místo oznámení se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatele. Ten strážníkům místo označil, nebezpečný infekční materiál byl hlídkou MP Kolín odklizen do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.

7. 3. 2019 - čtvrtek

V čase 02:10 hodin oznámil na linku 156 člen ochranky ČD, že na halu přišel podnapilý cizinec, který nemá jízdenku a odmítá opustit halu. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Muž ze Slovenska neměl platný jízdní doklad a na dotaz, zda bude cestovat vlakem odpověděl, že ne. Strážníci muže vykázali z místa, toto muž uposlechl a halu opustil. 

V čase 10:43 hodin oznámil na linku 156 občan, že u ubytovny v ulici K Raškovci nalezl injekční stříkačky. Hlídka MP Kolín na místě sebrala 2 ks injekčních stříkaček a umístila je do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události. 

V čase 11:13 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z Prahy naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil bezpečnostní zámky v celkové hodnotě

3294,- Kč, které uschoval a pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Přivolané hlídce MP Kolín se ke krádeži doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje.   

8. 3. 2019 - pátek

V nočních hodinách zjistili strážníci, že z komunikace a travnaté plochy (před č. p. 914) v ulici Funkeho vytéká voda. Závada byla okamžitě předána firmě VODOS, na místo se dostavil pracovník této firmy a událost si převzal. 

V čase 9:23 hodin oznámil na linku 156 občan, že je v prostoru ulice Podskalské nábřeží pohozená injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která nebezpečný infekční materiál odklidila do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události. 

V čase 08:50 hodin oznámila na linku 156 paní, že na ulici Nerudova (u č. p. 406) volně pobíhá pes, který se zřejmě ztratil. Hlídka MP Kolín na místě odchytla psa, bílého amerického pitbulteriéra, kterého převezla ho do městského útulku.

V čase 11:30 hodin oznámil na linku 156 občan, že na ulici Mnichovická (u č. p. 120) volně pobíhá pes. Hlídka MP Kolín na místě odchytla štěně jezevčíka, kterého převezla ho do městského útulku.

V čase 16:00 hodin požádal o pomoc, prostřednictvím linky 156, muž z ulice Podskalská. Uvedl, že spadl doma z invalidního vozíku a potřebuje pomoci dostat se zpět na vozík. Hlídka MP Kolín muži pomohla zpět do vozíku. Dále bylo nabídnuto přivolání lékaře, toto muž odmítl s tím, že není zraněný. Strážníkům poděkoval za pomoc.

9. 3. 2019 - sobota

V čase 14:26 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa -  náměstí Republiky. Uvedli, že v OC zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladík z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když uschoval v kapsách a pod bundou cukrovinky v hodnotě 91,60 Kč a pronesl je přes pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. K nákupu „za pět prstů“ se hlídce MP Kolín doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou. Zboží bylo navráceno zpět do prodeje. 

V čase 18:55 hodin, bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že v OBI zadrželi osobu, která zde odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizil „gumu z HT spojky“, kterou uschoval a pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Celková výše škody byla 35,- Kč. Ke krádeži se strážníkům muž doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.  

Při kontrolní činnosti, kterou po devatenácté hodině prováděla autohlídka MP Kolín v okolí Tesca a OBI, spatřili strážníci dva muže, kteří nakládají nákupní nakládací plošinu do vozidla Peugeot Boxer. Strážníci provedli záznam události, z důvodného podezření ze spáchání trestného činu (cena plošiny byla zaměstnanci OBI vyčíslena na 7 tisíc korun) oba muže

omezili na osobní svobodě. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která si událost převzala k provedení dalších opatření. 

10. 3. 2019 - neděle

V čase 12:31 hodin bylo přijato na linku 156 oznámení o ležícím muži. Ten si ustlal na schodech vchodu č. p. 823 v ulici Masarykova. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o místního bezdomovce (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Kolín), který se po přístřeškem schoval před deštěm. Hlídkou byl muž vykázán z místa s tím, že si obyvatelé nepřejí, aby se jim zde válel.  

11. 3. 2019 - pondělí

V čase 09:00 hodin oznámil na linku 156 zaměstnanec firmy Kalt, která se nachází v ulici K Raškovci, že na chodníku (u rozvodné skříně) leží použitá injekční stříkačka. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Nebezpečný infekční materiál, který se v současné době téměř denně odklízí pohozený v této lokalitě, opět strážníci umístili do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události. 

V čase 09:30 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení, od sociálních terénních pracovníků MěÚ Kolín, ohledně odhozené použité injekční stříkačky, kterou nalezli v ulici K Raškovci (u č. p. 807). Strážníci se dostavili na místo oznámení a nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace události.  

V čase 09:55 hodin oznámila na linku 156 recepční ze Zimního stadionu v ulici Brankovická, že jim před restaurací běhá nějaký rezavý pejsek. V této lokalitě se nacházela pěší hlídka okrskových strážníků, která se dostavila na místo, psa křížence rezavé barvy odchytla a přivolala autohlídku, která ho převezla do psího útulku

Helena Honkiszová - MP Kolín