Strážníky zaměstnala krádež obalovaných krůtích prsou nebou toulavé kozí stádo

20. listopad 2018, 07:16

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku kolínské Městské policie.

12. 11. 2018 – pondělí

V čase 11:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - ulice Seifertova. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína odcizila balená krůtí prsa, zboží v hodnotě 201,80 Kč uschovala do tašky a pronesla za pokladní zónu bez zaplacení. Tímto jednáním, ke kterému se doznala, naplnila skutkovou podstatu přestupku proti majetku. Vzhledem k opakovanému jednání byl přestupek vyřešen příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty.

V čase 14:40 hodin oznámila na linku 156 paní, že se na silnici pohybuje malý bílý psík a hrozí zde, že ho něco přejede nebo zde způsobí dopravní nehodu. Po příjezdu do ulice Benešova paní mladou fenku bišonka, kterou odchytla, předala strážníkům. Uvedla, že zde čekala, před zavoláním na MP Kolín, asi půl hodiny, jestli fenku někdo neshání. Vzhledem k tomu, že se nikde nenacházel její majitel, byla strážníky převezena do městského útulku.

13. 11. 2018 - úterý

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 3) značný nepořádek u kontejnerů v ulici Jeronýmova (u č. p. 791). Jednalo se o poházené odpadky a přeplněný kontejner „na sklo“. Provedena fotodokumentace události, která bude předána k zjednání nápravy.

Hlídku okrskových strážníků (rajón č. 4) přijala stížnost od občanů z ulice Okružní, kteří upozorňovali na přemnožení hlodavců, v tomto případě se jedná o potkany. Událost byla zadokumentována a oznámena na příslušný odbor při MÚ Kolín, a to jako podnět k řešení.

V čase 11:00 hodin prováděla hlídka okrskových strážníků kontrolní hlídkovou činnost v okolí nádraží a v prostoru OC Futurum. Činnost byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a na kontrolu problémových osob. V prostoru OC strážníci spatřili člena ostrahy, ten zde zadržel muže, který v prodejně Bijou Brigitte odcizil zboží. Jednalo se o strážníkům dobře známého problémového závislého muže (adresa pobytu na ohlašovně MÚ Kolín), který zde ve městě neustále porušuje zákony. Vzhledem k tomu, že muž, který v uvedené prodejně odcizil brýle v hodnotě 499,- Kč, strážníkům nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Vzhledem k předešlé problémové trestní minulosti muže si policie celou událost převzala k provedení dalších opatření.

V čase 13:53 hodin oznámil na linku 156 občan, že se v ulici Brankovická opět pohybují po silnici kozy. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která v uvedené lokalitě provedla kontrolu, zde zjistila, že majitel stáda je již na místě a zvířata odchytil. Vzhledem k tomu, že se jedná již o čtvrtou událost, kdy uvedené stádo koz uteklo z ohrady na tenisových kurtech,

bylo majiteli sděleno, že celá věc bude postoupena příslušnému správnímu orgánu, neboť byl opakovaně upozorněn na to, aby si zvířata řádně zabezpečil a nestalo se tak.

V čase 15:44 hodin oznámila na linku 156 paní z části Kolín 2, že se dívá z okna a naproti na balkóně vidí, jak tam prý již hodinu sedí „nějaký bezdomovec“. Do oznamovatelkou uvedené ulice se dostavila hlídka MP Kolín, která paní kontaktovala. Ta hlídce označila balkón, kde se měl nacházet onen muž. Strážníci se dotázali muže, který seděl na balkóně, zda tam bydlí, překvapený muž uvedl, že ano a že si zde čte knihu, kterou měl v ruce. Strážníci muži vysvětlili, proč a z jakého důvodu se ho na toto dotazují, a muž to s úsměvem pochopil. Oznamovatelka se však velmi podivovala, že se ale „hodinu nehýbal“. Strážníci paní vysvětlili, že měl muž knihu se zajímavým obsahem a u čtení se asi „nepotřeboval pohybovat“, neboť byl dostatečně oblečen. Paní byla také ubezpečena, že je v tomto případě vše v pořádku a nejedná se o žádné protiprávní jednání. Poté se strážníci rozloučili a pokračovali v plnění dalších úkolů.

V čase 18:50 hodin bylo přijato oznámení na linku 156, že došlo na hale ČD k potyčce mezi dvěma muži. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, ke které se přihlásil napadený člen ostrahy a dva svědci incidentu, kteří uvedli, že již zavolali na PČR. Strážníci požádali svědky, aby vyčkali na příjezd Policie ČR a s pracovníkem ostrahy prošli nádraží, zda se ještě na místě zdržuje osoba, která ho napadla. Agresora poté nalezli sedět v nádražní restauraci. Strážníci muže vyzvali, aby je následoval před nádražní halu, kde si ho i celou událost převzala hlídka policie.

14. 11. 2018 - středa

V čase 09:40 hodin prováděla autohlídka MP Kolín kontrolní činnost na Karlově náměstí. Zde si strážníci povšimli vozidla Volswagen, které jelo v protisměru a pokračovalo ve směru k prodejně s optikou. Hlídka strážníků okamžitě toto vozidlo zákonným způsobem zastavila, vyzvala jeho řidiče k prokázání totožnosti a předložení dokladu potřebného k řízení motorového vozidla. Vzhledem k tomu, že mladík strážníkům řekl, že nemá řidičský průkaz u sebe, bylo prostřednictvím policie zjištěno, že byl muži řidičský průkaz odejmut, a to z důvodu řízení pod vlivem jiné návykové látky. Strážníci také zjistili, že má vozidlo „propadlou technickou kontrolu“. Na místo byla přivolána hlídka PČR, po jejím příjezdu byl řidiči proveden test „na drogy“, který dopadl opět pozitivně. Z důvodného podezření ze spáchání trestného činu si celou událost od strážníků policie převzala.

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 4) poškozenou informační tabuli s názvem ulice – Jezeřanská. Okrskáři (rajón č. 1) zjistili propadlý chodník v ulici Karolíny Světlé (u č. p. 162). Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

V čase 16:00 hodin oznámila na linku 156 obsluha baru Harley – ulice Kutnohorská, že do baru přišel nějaký divný muž, který si ustlal na stole a usnul. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Strážníci muže probudili, po zjištění jeho totožnosti a poučení ho vykázali z místa. Muž uposlechl a odešel.

V čase 19:00 hodin bylo na í linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – Futurum. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémová žena z Valašského Meziříčí (adresa pobytu na ohlašovně MÚ Valašské Meziříčí) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když vložila do zelené sportovní kabely zboží v celkové hodnotě 125,40 Kč a prošla přes pokladní zónu bez jeho zaplacení. Žena se ke krádeži zboží doznala, vzhledem k tomu, že to nebyl její první přestupek proti majetku, byla událost vyřešena příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty. Zboží bylo nepoškozeno, proto bylo navráceno zpět do prodeje.

15. 11. 2018 – čtvrtek

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci špatně viditelné vodorovné dopravní značení V 07 – „Přechod pro chodce“. Jedná se o dva přechody pro chodce v ulici Žižkova (u č. p. 189 a 309). Dále byla přijata stížnost od cyklistů, kteří jedou v úseku Starého mostu, který je vyznačen jako jízdní pruh pro cyklisty. Uvedli, že je v části mostu nerovnost z vytlačeného asfaltu, která by mohla způsobit pád z kola. Provedeny fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

16. 11. 2018 – pátek

V čase 13:39 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že u domu č. p. 956 v ulici Mikoláše Alše nalezl zraněnou poštolku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zraněného dravce opatrně umístili do přepravní klece a událost oznámili pracovníkům Záchranné stanice pro handicapované živočichy v Pátku. Pracovníci ZS se dostavili na služebnu MP Kolín a poraněnou poštolku si převzali do své péče.

V čase 14:03 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v Bille odcizila zboží v celkové hodnotě 340,- Kč. Jednalo se o potravinářské a drogistické zboží, které pronesla uschované za pokladní zónu a nezaplatila. Žena se ke krádeži strážníkům doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

V čase 15:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v Bille odcizil potraviny v celkové hodnotě 1026,- Kč, které uschoval a pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Muž podezřelý ze spáchání přestupku se ke svému jednání doznal, událost byla projednána příkazem na místě - uložením pokuty nejvyšší možné hodnoty, a to vzhledem k opakovanému jednání.

V čase 17:48 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž ze Slovenska z okresu Rožnava (v současné době ubytován na zdejší ubytovně) odcizil v Bille rum (v luxusním balení) značky „Don Papa“ v hodnotě 999,- Kč. Vzhledem k tomu, že muž nemohl strážníkům hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou.

V čase 21:22 hodin volali na linku 156 zaměstnanci prodejny Penny Market v Benešově ulici, že u parkoviště leží na zemi nějaký bezdomovec. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která uvedenou lokalitu zkontrolovala. Na místě nalezla spícího závislého bezdomovce, kterého probudila a vykázala z místa. Muž odmítal pomoc v možnosti být ubytován na ubytovně pro osoby bez přístřeší, protože by tam nemohl pít alkohol.

17. 11. 2018 - sobota

V čase 6:14 hodin volali občané z jednoho z domů v ulici Nerudova, že jim v domě na schodech spí nějaký opilec. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která na schodech u vchodu nalezla spícího muže, který byl pod vlivem alkoholu. Jak bylo později zjištěno, ten ho uspal jen „pár metrů od bytu“. Strážníci muže, který již komunikoval, probudili a výtahem „doprovodili“ domů.

V čase 6:59 hodin oznámili na linku 156 muži, kteří svážejí odpadky, že v autobusové zastávce v ulici U Křižovatky leží nějaký muž. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že zde vyspával pomočený, strážníkům velmi dobře známý bezdomovec. Strážníci muže probudili a z místa vykázali.

V čase 20:05 hodin oznámila na linku 156 pracovnice OD Kaufland, že zde nalezli pánskou kabelu s doklady. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o kabelu s doklady muže, kterého dle osobní a místní znalosti strážníci znají. Po nezbytné administrativě byla nalezená věc muži předána v místě bydliště.

V čase 20:08 hodin oznámil telefonicky na linku 156 řidič TAXI, že má ve vozidle naprosto opilou ženu, která nechce zaplatit, omezeně komunikuje a pozvracela mu celé vozidlo. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že žena byla přepravena vozidlem z jedné obce v okresu Kolín, v teple usnula a během cesty vůz znečistila. Strážníkům se podařilo zjistit kontakt na přítele paní, ta byla poté dopravena do místa bydliště. Muž uhradil platbu za taxi jízdu a vyčištění vozu, „bonus“ v podobě opilé přítelkyně si odvedl domů.

18. 11. 2018 - neděle

V čase 15:43 hodin oznámil občan, že u nich před domem, v ulici Dukelských Hrdinů, stojí nějaká divná dívka, která vypadá, že je psychicky narušená nebo zfetovaná. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, komunikace s dívkou byla velmi problematická, z její strany vůči strážníkům až agresivní. Ženu strážníci znali jako problémovou narkomanku z okresu Kolín, která byla z důvodu trestné činnosti ve výkonu trestu. To se také potvrdilo propouštěcí zprávou, kterou měla u sebe a kterou předložila spolu s dokladem totožnosti. Vzhledem k tomu, že žena jevila příznaky intoxikace léky nebo jinou návykovou látkou, byla na místo přivolána RZS. Vzhledem ke stavu ženy bylo rozhodnuto o hospitalizaci v kolínské nemocnici. Strážníci poskytli, na žádost lékaře, bezpečnostní doprovod.

V čase 15:55 hodin oznámily na linku 156 děti, že našly u dětského hřiště (v ulici U Nemocnice) nějaký pytlík s práškem a mají obavu, jestli to není droga. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo zjistila, že se v tomto případě jedná o písek pro akvaristiku. Děti byly přesto pochváleny za opatrnost a zavolání.

V čase 21:45 hodin přijato na linku 156 oznámení, že uvnitř nádražní haly kouří dva muži cigarety a chovají se nevhodně. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, oba problémoví muži byli strážníky vyzváni, aby zanechali svého protiprávního jednání. Poté byli oba „odměněni“ pokutou vyšší hodnoty – příkazem na místě a důrazně vykázáni z prostoru haly a nádraží

str. Helena Honkiszová - MP Kolín
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Strážníky zaměstnala krádež obalovaných krůtích prsou nebou toulavé kozí stádo

Strážníky zaměstnala krádež obalovaných krůtích prsou nebou toulavé kozí stádo

20. listopad 2018

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku kolínské Městské policie.

12. 11. 2018 – pondělí

V čase 11:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - ulice Seifertova. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína odcizila balená krůtí prsa, zboží v hodnotě 201,80 Kč uschovala do tašky a pronesla za pokladní zónu bez zaplacení. Tímto jednáním, ke kterému se doznala, naplnila skutkovou podstatu přestupku proti majetku. Vzhledem k opakovanému jednání byl přestupek vyřešen příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty.

V čase 14:40 hodin oznámila na linku 156 paní, že se na silnici pohybuje malý bílý psík a hrozí zde, že ho něco přejede nebo zde způsobí dopravní nehodu. Po příjezdu do ulice Benešova paní mladou fenku bišonka, kterou odchytla, předala strážníkům. Uvedla, že zde čekala, před zavoláním na MP Kolín, asi půl hodiny, jestli fenku někdo neshání. Vzhledem k tomu, že se nikde nenacházel její majitel, byla strážníky převezena do městského útulku.

13. 11. 2018 - úterý

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 3) značný nepořádek u kontejnerů v ulici Jeronýmova (u č. p. 791). Jednalo se o poházené odpadky a přeplněný kontejner „na sklo“. Provedena fotodokumentace události, která bude předána k zjednání nápravy.

Hlídku okrskových strážníků (rajón č. 4) přijala stížnost od občanů z ulice Okružní, kteří upozorňovali na přemnožení hlodavců, v tomto případě se jedná o potkany. Událost byla zadokumentována a oznámena na příslušný odbor při MÚ Kolín, a to jako podnět k řešení.

V čase 11:00 hodin prováděla hlídka okrskových strážníků kontrolní hlídkovou činnost v okolí nádraží a v prostoru OC Futurum. Činnost byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem a na kontrolu problémových osob. V prostoru OC strážníci spatřili člena ostrahy, ten zde zadržel muže, který v prodejně Bijou Brigitte odcizil zboží. Jednalo se o strážníkům dobře známého problémového závislého muže (adresa pobytu na ohlašovně MÚ Kolín), který zde ve městě neustále porušuje zákony. Vzhledem k tomu, že muž, který v uvedené prodejně odcizil brýle v hodnotě 499,- Kč, strážníkům nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Vzhledem k předešlé problémové trestní minulosti muže si policie celou událost převzala k provedení dalších opatření.

V čase 13:53 hodin oznámil na linku 156 občan, že se v ulici Brankovická opět pohybují po silnici kozy. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která v uvedené lokalitě provedla kontrolu, zde zjistila, že majitel stáda je již na místě a zvířata odchytil. Vzhledem k tomu, že se jedná již o čtvrtou událost, kdy uvedené stádo koz uteklo z ohrady na tenisových kurtech,

bylo majiteli sděleno, že celá věc bude postoupena příslušnému správnímu orgánu, neboť byl opakovaně upozorněn na to, aby si zvířata řádně zabezpečil a nestalo se tak.

V čase 15:44 hodin oznámila na linku 156 paní z části Kolín 2, že se dívá z okna a naproti na balkóně vidí, jak tam prý již hodinu sedí „nějaký bezdomovec“. Do oznamovatelkou uvedené ulice se dostavila hlídka MP Kolín, která paní kontaktovala. Ta hlídce označila balkón, kde se měl nacházet onen muž. Strážníci se dotázali muže, který seděl na balkóně, zda tam bydlí, překvapený muž uvedl, že ano a že si zde čte knihu, kterou měl v ruce. Strážníci muži vysvětlili, proč a z jakého důvodu se ho na toto dotazují, a muž to s úsměvem pochopil. Oznamovatelka se však velmi podivovala, že se ale „hodinu nehýbal“. Strážníci paní vysvětlili, že měl muž knihu se zajímavým obsahem a u čtení se asi „nepotřeboval pohybovat“, neboť byl dostatečně oblečen. Paní byla také ubezpečena, že je v tomto případě vše v pořádku a nejedná se o žádné protiprávní jednání. Poté se strážníci rozloučili a pokračovali v plnění dalších úkolů.

V čase 18:50 hodin bylo přijato oznámení na linku 156, že došlo na hale ČD k potyčce mezi dvěma muži. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, ke které se přihlásil napadený člen ostrahy a dva svědci incidentu, kteří uvedli, že již zavolali na PČR. Strážníci požádali svědky, aby vyčkali na příjezd Policie ČR a s pracovníkem ostrahy prošli nádraží, zda se ještě na místě zdržuje osoba, která ho napadla. Agresora poté nalezli sedět v nádražní restauraci. Strážníci muže vyzvali, aby je následoval před nádražní halu, kde si ho i celou událost převzala hlídka policie.

14. 11. 2018 - středa

V čase 09:40 hodin prováděla autohlídka MP Kolín kontrolní činnost na Karlově náměstí. Zde si strážníci povšimli vozidla Volswagen, které jelo v protisměru a pokračovalo ve směru k prodejně s optikou. Hlídka strážníků okamžitě toto vozidlo zákonným způsobem zastavila, vyzvala jeho řidiče k prokázání totožnosti a předložení dokladu potřebného k řízení motorového vozidla. Vzhledem k tomu, že mladík strážníkům řekl, že nemá řidičský průkaz u sebe, bylo prostřednictvím policie zjištěno, že byl muži řidičský průkaz odejmut, a to z důvodu řízení pod vlivem jiné návykové látky. Strážníci také zjistili, že má vozidlo „propadlou technickou kontrolu“. Na místo byla přivolána hlídka PČR, po jejím příjezdu byl řidiči proveden test „na drogy“, který dopadl opět pozitivně. Z důvodného podezření ze spáchání trestného činu si celou událost od strážníků policie převzala.

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci (rajón č. 4) poškozenou informační tabuli s názvem ulice – Jezeřanská. Okrskáři (rajón č. 1) zjistili propadlý chodník v ulici Karolíny Světlé (u č. p. 162). Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

V čase 16:00 hodin oznámila na linku 156 obsluha baru Harley – ulice Kutnohorská, že do baru přišel nějaký divný muž, který si ustlal na stole a usnul. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Strážníci muže probudili, po zjištění jeho totožnosti a poučení ho vykázali z místa. Muž uposlechl a odešel.

V čase 19:00 hodin bylo na í linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa – Futurum. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Problémová žena z Valašského Meziříčí (adresa pobytu na ohlašovně MÚ Valašské Meziříčí) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když vložila do zelené sportovní kabely zboží v celkové hodnotě 125,40 Kč a prošla přes pokladní zónu bez jeho zaplacení. Žena se ke krádeži zboží doznala, vzhledem k tomu, že to nebyl její první přestupek proti majetku, byla událost vyřešena příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty. Zboží bylo nepoškozeno, proto bylo navráceno zpět do prodeje.

15. 11. 2018 – čtvrtek

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili okrskoví strážníci špatně viditelné vodorovné dopravní značení V 07 – „Přechod pro chodce“. Jedná se o dva přechody pro chodce v ulici Žižkova (u č. p. 189 a 309). Dále byla přijata stížnost od cyklistů, kteří jedou v úseku Starého mostu, který je vyznačen jako jízdní pruh pro cyklisty. Uvedli, že je v části mostu nerovnost z vytlačeného asfaltu, která by mohla způsobit pád z kola. Provedeny fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

16. 11. 2018 – pátek

V čase 13:39 hodin oznámil telefonicky na linku 156 občan, že u domu č. p. 956 v ulici Mikoláše Alše nalezl zraněnou poštolku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zraněného dravce opatrně umístili do přepravní klece a událost oznámili pracovníkům Záchranné stanice pro handicapované živočichy v Pátku. Pracovníci ZS se dostavili na služebnu MP Kolín a poraněnou poštolku si převzali do své péče.

V čase 14:03 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v Bille odcizila zboží v celkové hodnotě 340,- Kč. Jednalo se o potravinářské a drogistické zboží, které pronesla uschované za pokladní zónu a nezaplatila. Žena se ke krádeži strážníkům doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

V čase 15:10 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Kolín naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když v Bille odcizil potraviny v celkové hodnotě 1026,- Kč, které uschoval a pronesl za pokladní zónu s úmyslem, že zboží odcizí. Muž podezřelý ze spáchání přestupku se ke svému jednání doznal, událost byla projednána příkazem na místě - uložením pokuty nejvyšší možné hodnoty, a to vzhledem k opakovanému jednání.

V čase 17:48 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Billa - náměstí Republiky. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která je důvodně podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž ze Slovenska z okresu Rožnava (v současné době ubytován na zdejší ubytovně) odcizil v Bille rum (v luxusním balení) značky „Don Papa“ v hodnotě 999,- Kč. Vzhledem k tomu, že muž nemohl strážníkům hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Přestupek proti majetku byl vyřešen příkazem na místě – pokutou.

V čase 21:22 hodin volali na linku 156 zaměstnanci prodejny Penny Market v Benešově ulici, že u parkoviště leží na zemi nějaký bezdomovec. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která uvedenou lokalitu zkontrolovala. Na místě nalezla spícího závislého bezdomovce, kterého probudila a vykázala z místa. Muž odmítal pomoc v možnosti být ubytován na ubytovně pro osoby bez přístřeší, protože by tam nemohl pít alkohol.

17. 11. 2018 - sobota

V čase 6:14 hodin volali občané z jednoho z domů v ulici Nerudova, že jim v domě na schodech spí nějaký opilec. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která na schodech u vchodu nalezla spícího muže, který byl pod vlivem alkoholu. Jak bylo později zjištěno, ten ho uspal jen „pár metrů od bytu“. Strážníci muže, který již komunikoval, probudili a výtahem „doprovodili“ domů.

V čase 6:59 hodin oznámili na linku 156 muži, kteří svážejí odpadky, že v autobusové zastávce v ulici U Křižovatky leží nějaký muž. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že zde vyspával pomočený, strážníkům velmi dobře známý bezdomovec. Strážníci muže probudili a z místa vykázali.

V čase 20:05 hodin oznámila na linku 156 pracovnice OD Kaufland, že zde nalezli pánskou kabelu s doklady. Hlídka MP Kolín na místě zjistila, že se jedná o kabelu s doklady muže, kterého dle osobní a místní znalosti strážníci znají. Po nezbytné administrativě byla nalezená věc muži předána v místě bydliště.

V čase 20:08 hodin oznámil telefonicky na linku 156 řidič TAXI, že má ve vozidle naprosto opilou ženu, která nechce zaplatit, omezeně komunikuje a pozvracela mu celé vozidlo. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, strážníci zjistili, že žena byla přepravena vozidlem z jedné obce v okresu Kolín, v teple usnula a během cesty vůz znečistila. Strážníkům se podařilo zjistit kontakt na přítele paní, ta byla poté dopravena do místa bydliště. Muž uhradil platbu za taxi jízdu a vyčištění vozu, „bonus“ v podobě opilé přítelkyně si odvedl domů.

18. 11. 2018 - neděle

V čase 15:43 hodin oznámil občan, že u nich před domem, v ulici Dukelských Hrdinů, stojí nějaká divná dívka, která vypadá, že je psychicky narušená nebo zfetovaná. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, komunikace s dívkou byla velmi problematická, z její strany vůči strážníkům až agresivní. Ženu strážníci znali jako problémovou narkomanku z okresu Kolín, která byla z důvodu trestné činnosti ve výkonu trestu. To se také potvrdilo propouštěcí zprávou, kterou měla u sebe a kterou předložila spolu s dokladem totožnosti. Vzhledem k tomu, že žena jevila příznaky intoxikace léky nebo jinou návykovou látkou, byla na místo přivolána RZS. Vzhledem ke stavu ženy bylo rozhodnuto o hospitalizaci v kolínské nemocnici. Strážníci poskytli, na žádost lékaře, bezpečnostní doprovod.

V čase 15:55 hodin oznámily na linku 156 děti, že našly u dětského hřiště (v ulici U Nemocnice) nějaký pytlík s práškem a mají obavu, jestli to není droga. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo zjistila, že se v tomto případě jedná o písek pro akvaristiku. Děti byly přesto pochváleny za opatrnost a zavolání.

V čase 21:45 hodin přijato na linku 156 oznámení, že uvnitř nádražní haly kouří dva muži cigarety a chovají se nevhodně. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, oba problémoví muži byli strážníky vyzváni, aby zanechali svého protiprávního jednání. Poté byli oba „odměněni“ pokutou vyšší hodnoty – příkazem na místě a důrazně vykázáni z prostoru haly a nádraží

str. Helena Honkiszová - MP Kolín