Starkl
Reklama

Svodka kolínských strážníků: Na náměstí řádila agresívní nahá žena

23. květen 2018, 14:07

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku kolínské Městské policie

16. 5. 2018 - středa

 

V čase 08:15 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zde mají osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Brno – venkov naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když ze sprchové hadice vyjmul těsnící

kroužek, který uschoval a pronesl za pokladní zónu bez zaplacení zboží. Přivolané hlídce MP Kolín se k přestupku proti majetku doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě, uložením pokuty.

 

Při kontrolní činnosti, kterou vykonávali okrskoví strážníci v okolí nádraží ČD, se k hlídce MP Kolín přihlásil muž, který nalezl dámskou peněženku s finanční hotovostí. Strážníci si po nezbytné administrativě nález převzali. Peněženka obsahovala, kromě kontaktních údajů ženy z okresu Kolín, také finanční hotovost a stravenky, vše v celkové hodnotě více než 3 tisíce korun. Strážníci majitelku ztracené věci kontaktovali, žena si vše převzala na služebně MP Kolín.

 

V čase 15:50 hodin se dostavil na služebnu MP Kolín muž z Týnce nad Labem a přinesl mobilní telefon, který nalezl u České spořitelny  - ulice Husova. V telefonu Aligator byly uloženy kontakty na osoby, operační pracovník MP Kolín zavolal na jeden z kontaktů. Paní uvedla, že je telefon jejího manžela (seniora), který telefon marně hledá. Šťastný majitel si nalezený mobil, po provedení nezbytné administrativy, převzal osobně na služebně městské policie 

 

18. 5. 2018 - pátek

 

V čase 14:31 hodin oznámilo několik řidičů projíždějících ulicí Havlíčkova, že u prodejny Hecht pobíhá podivně se chovající žena, která se pohybuje ve vozovce. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Hlídka oslovila ženu, která byla zmatená a vykřikovala bez zjevné příčiny. Strážníkům poté sdělila, že si nevzala léky, které užívá z důvodu duševní nemoci. Hlídka MP Kolín na místo přivolala RZS, na místo se také dostavila hlídka PČR Kolín. RZS si ženu převzala a převezla do kolínské nemocnice. Dále hlídka MP Kolín dovezla paní kabelku, kterou jí předala prodavačka. Kabelku žena ponechala v ulici Královská cesta, před jednou z prodejen. 

 

19. 5. 2018 - sobota

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci tyto závady: před Úřadem práce (u telefonní budky) je kolem kanálu propadlá dlažba; na Karlově náměstí (vedle papírnictví) vyvrácený sloupek, který odděluje parkovací

plochu; u třetího parkovacího stání (Karlovo náměstí u radnice) je na zemi vyvrácený čip na parkování (parkovací puk); vyvrácený a poškozený odpadkový koš v ulici Jaselská.

Byla provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

 

V čase 19:10 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od občana, který nalezl v ulici U Nemocnice použitou injekční stříkačku. Strážníci odklidili nález do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

 

Provedena kontrola domu v ulici Školská, kde přespávají problémové závislé osoby. V době kontroly (20:00 hodin) se v tomto prostoru nenacházely žádné osoby. Kontroly tohoto místa budou nadále pokračovat.

 

20. 5. 2018 - neděle

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci v koruně stromu zarostlé dopravní značení DZ P4 „Dej přednost v jízdě“. Dopravní značení se nachází při výjezdu od tenisových kurtů v ulici Brankovická. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.  

 

V čase 16:35 hodin oznámila na linku 156 paní, že na Kmochově ostrově u toalet teče velké množství vody. Strážníci se dostavili na místo a o závadě informovali telefonicky firmu Vodos, která si událost převzala.

 

21. 5. 2018 – pondělí

 

V čase 19:23 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od občana, že u 3. ZŠ Kolín nalezl použitou injekční stříkačku. Strážníci se dostavili na místo oznámení a tento nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.

 

Při kontrolní činnosti zjistili strážníci poničenou lampu veřejného osvětlení, která se nachází v ulici Kutnohorská (naproti pekařství). Dále byla zjištěná poškozená lavička v parku Komenského (poblíž č. p. 244) ulice Zahradní. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

 

22. 5. 2018 – úterý

 

V čase 02:59 hodin oznámil na linku 156 občan, že nějaký dělník z OD Kaufland vrtá do panelu nebo něco řeže bruskou a velký hluk se rozléhá po celém sídlišti. Na místo události byla vyslána autohlídka MP Kolín, která po příjezdu zjistila, že u bočního vchodu OD Kaufland v ulici Benešova je odložená bruska, která je zapojená do elektrického prodlužovacího kabelu. K celé události byla pořízena názorná fotodokumentace. Hlídka MP zjistila, že v OD Kaufland nepochybně probíhá rekonstrukce i v nočních hodinách.

Strážníkům se podařilo kontaktovat s jedním ze zaměstnanců firmy, která zde provádí rekonstrukci a osobu poučila, že jakákoliv práce s nářadím ve venkovním prostoru je již v danou noční hodinu vyloučena, a to z důvodu rušení nočního klidu, na který si obyvatelé stěžovali. Pracovníci firmy hlídce uvedli, že již ve venkovním prostoru nebudou provádět žádnou práci.  

 

V čase 10:10 hodin volala paní z MěÚ - Správa majetku, že jí volal domovník z „šestnáctipatráku“, že mají v domě spícího bezdomovce. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která toto oznámení prověřila. Na 7. poschodí (ve schodišťové části) ležel muž. Kontrolou osoby bylo zjištěno, že se jedná o muže z Prahy, který zde vyspával, kolem sebe měl obaly od nápojů a alkoholu. Jmenovaný byl strážníky z domu vykázán a poučen, že bude-li se jeho jednání opakovat, bude řešen dle zákonných oprávnění. Muž vše pochopil a místo opustil.

 

V poledne volali na linku 156 školáci a uvedli, že za restaurací Palma nalezli injekční stříkačky. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která děti kontaktovala a stříkačky v počtu 5 kusů odstranila do kontejneru na nebezpečný infekční materiál. Provedena fotodokumentace události.

 

V čase 11:20 hodin čerpala hlídka okrskových strážníků (ženy) zákonnou pauzu na stravu a oddech, a to v restauraci v ulici Karlova. Zde se rozrazily dveře a do restaurace vrazila žena s obnaženými vnady. Nesmyslně vykřikovala, chovala se podivně, z vitríny popadla plastovou láhev s vodou, začala se polévat a vodu rozlévala po restauraci. Na rukou měla drobná řezná poranění. Hlídka okrskových strážníků ženu upozornila, aby okamžitě upustila od svého jednání a aby se okamžitě oblékla. Ženina reakce byla taková, že začala křičet, že je pořezaná a ihned se rozběhla ven z obchodu směrem na Karlovo náměstí. Hlídka okamžitě opustila restauraci a rozběhla se za ženou, aby jí zabránila v dalším protiprávním jednání. Žena byla několikrát hlídkou MP vyzvána, aby se zastavila. Ta však neuposlechla a utíkala směrem na náměstí. O situaci byl okamžitě informován operační pracovník MP Kolín, aby přivolal hlídku PČR a RZS. Žena svým jednáním ohrožovala na životě zdraví sebe, případně svým jednáním, které vykazovalo známky duševní poruchy, mohla ohrozit i přítomné osoby na náměstí. Žena byla hlídkou dostižena v prostoru Karlova náměstí, agresivní ženu, za použití donucovacích prostředků hmatů a chvatů znehybnila v malé kašně, kam utekla. Na místo se dostavila záchranná služba a policie, která si celou událost, spolu s ženou, převzala k provedení dalšího šetření.

Helena Honkiszová, MP Kolín
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Svodka kolínských strážníků: Na náměstí řádila agresívní nahá žena

Svodka kolínských strážníků: Na náměstí řádila agresívní nahá žena

23. Květen 2018

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku kolínské Městské policie

16. 5. 2018 - středa

 

V čase 08:15 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OBI. Uvedli, že zde mají osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž z okresu Brno – venkov naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když ze sprchové hadice vyjmul těsnící

kroužek, který uschoval a pronesl za pokladní zónu bez zaplacení zboží. Přivolané hlídce MP Kolín se k přestupku proti majetku doznal, událost byla vyřešena příkazem na místě, uložením pokuty.

 

Při kontrolní činnosti, kterou vykonávali okrskoví strážníci v okolí nádraží ČD, se k hlídce MP Kolín přihlásil muž, který nalezl dámskou peněženku s finanční hotovostí. Strážníci si po nezbytné administrativě nález převzali. Peněženka obsahovala, kromě kontaktních údajů ženy z okresu Kolín, také finanční hotovost a stravenky, vše v celkové hodnotě více než 3 tisíce korun. Strážníci majitelku ztracené věci kontaktovali, žena si vše převzala na služebně MP Kolín.

 

V čase 15:50 hodin se dostavil na služebnu MP Kolín muž z Týnce nad Labem a přinesl mobilní telefon, který nalezl u České spořitelny  - ulice Husova. V telefonu Aligator byly uloženy kontakty na osoby, operační pracovník MP Kolín zavolal na jeden z kontaktů. Paní uvedla, že je telefon jejího manžela (seniora), který telefon marně hledá. Šťastný majitel si nalezený mobil, po provedení nezbytné administrativy, převzal osobně na služebně městské policie 

 

18. 5. 2018 - pátek

 

V čase 14:31 hodin oznámilo několik řidičů projíždějících ulicí Havlíčkova, že u prodejny Hecht pobíhá podivně se chovající žena, která se pohybuje ve vozovce. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Hlídka oslovila ženu, která byla zmatená a vykřikovala bez zjevné příčiny. Strážníkům poté sdělila, že si nevzala léky, které užívá z důvodu duševní nemoci. Hlídka MP Kolín na místo přivolala RZS, na místo se také dostavila hlídka PČR Kolín. RZS si ženu převzala a převezla do kolínské nemocnice. Dále hlídka MP Kolín dovezla paní kabelku, kterou jí předala prodavačka. Kabelku žena ponechala v ulici Královská cesta, před jednou z prodejen. 

 

19. 5. 2018 - sobota

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci tyto závady: před Úřadem práce (u telefonní budky) je kolem kanálu propadlá dlažba; na Karlově náměstí (vedle papírnictví) vyvrácený sloupek, který odděluje parkovací

plochu; u třetího parkovacího stání (Karlovo náměstí u radnice) je na zemi vyvrácený čip na parkování (parkovací puk); vyvrácený a poškozený odpadkový koš v ulici Jaselská.

Byla provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

 

V čase 19:10 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od občana, který nalezl v ulici U Nemocnice použitou injekční stříkačku. Strážníci odklidili nález do sběrného boxu na nebezpečný infekční odpad. Provedena fotodokumentace události.

 

Provedena kontrola domu v ulici Školská, kde přespávají problémové závislé osoby. V době kontroly (20:00 hodin) se v tomto prostoru nenacházely žádné osoby. Kontroly tohoto místa budou nadále pokračovat.

 

20. 5. 2018 - neděle

 

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem, zjistili strážníci v koruně stromu zarostlé dopravní značení DZ P4 „Dej přednost v jízdě“. Dopravní značení se nachází při výjezdu od tenisových kurtů v ulici Brankovická. Provedena fotodokumentace události, která bude předána ve smyslu nahledané závady.  

 

V čase 16:35 hodin oznámila na linku 156 paní, že na Kmochově ostrově u toalet teče velké množství vody. Strážníci se dostavili na místo a o závadě informovali telefonicky firmu Vodos, která si událost převzala.

 

21. 5. 2018 – pondělí

 

V čase 19:23 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení od občana, že u 3. ZŠ Kolín nalezl použitou injekční stříkačku. Strážníci se dostavili na místo oznámení a tento nebezpečný infekční materiál odklidili do sběrného boxu. Provedena fotodokumentace události.

 

Při kontrolní činnosti zjistili strážníci poničenou lampu veřejného osvětlení, která se nachází v ulici Kutnohorská (naproti pekařství). Dále byla zjištěná poškozená lavička v parku Komenského (poblíž č. p. 244) ulice Zahradní. Provedena fotodokumentace událostí, které budou předány ve smyslu nahledané závady.

 

22. 5. 2018 – úterý

 

V čase 02:59 hodin oznámil na linku 156 občan, že nějaký dělník z OD Kaufland vrtá do panelu nebo něco řeže bruskou a velký hluk se rozléhá po celém sídlišti. Na místo události byla vyslána autohlídka MP Kolín, která po příjezdu zjistila, že u bočního vchodu OD Kaufland v ulici Benešova je odložená bruska, která je zapojená do elektrického prodlužovacího kabelu. K celé události byla pořízena názorná fotodokumentace. Hlídka MP zjistila, že v OD Kaufland nepochybně probíhá rekonstrukce i v nočních hodinách.

Strážníkům se podařilo kontaktovat s jedním ze zaměstnanců firmy, která zde provádí rekonstrukci a osobu poučila, že jakákoliv práce s nářadím ve venkovním prostoru je již v danou noční hodinu vyloučena, a to z důvodu rušení nočního klidu, na který si obyvatelé stěžovali. Pracovníci firmy hlídce uvedli, že již ve venkovním prostoru nebudou provádět žádnou práci.  

 

V čase 10:10 hodin volala paní z MěÚ - Správa majetku, že jí volal domovník z „šestnáctipatráku“, že mají v domě spícího bezdomovce. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která toto oznámení prověřila. Na 7. poschodí (ve schodišťové části) ležel muž. Kontrolou osoby bylo zjištěno, že se jedná o muže z Prahy, který zde vyspával, kolem sebe měl obaly od nápojů a alkoholu. Jmenovaný byl strážníky z domu vykázán a poučen, že bude-li se jeho jednání opakovat, bude řešen dle zákonných oprávnění. Muž vše pochopil a místo opustil.

 

V poledne volali na linku 156 školáci a uvedli, že za restaurací Palma nalezli injekční stříkačky. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která děti kontaktovala a stříkačky v počtu 5 kusů odstranila do kontejneru na nebezpečný infekční materiál. Provedena fotodokumentace události.

 

V čase 11:20 hodin čerpala hlídka okrskových strážníků (ženy) zákonnou pauzu na stravu a oddech, a to v restauraci v ulici Karlova. Zde se rozrazily dveře a do restaurace vrazila žena s obnaženými vnady. Nesmyslně vykřikovala, chovala se podivně, z vitríny popadla plastovou láhev s vodou, začala se polévat a vodu rozlévala po restauraci. Na rukou měla drobná řezná poranění. Hlídka okrskových strážníků ženu upozornila, aby okamžitě upustila od svého jednání a aby se okamžitě oblékla. Ženina reakce byla taková, že začala křičet, že je pořezaná a ihned se rozběhla ven z obchodu směrem na Karlovo náměstí. Hlídka okamžitě opustila restauraci a rozběhla se za ženou, aby jí zabránila v dalším protiprávním jednání. Žena byla několikrát hlídkou MP vyzvána, aby se zastavila. Ta však neuposlechla a utíkala směrem na náměstí. O situaci byl okamžitě informován operační pracovník MP Kolín, aby přivolal hlídku PČR a RZS. Žena svým jednáním ohrožovala na životě zdraví sebe, případně svým jednáním, které vykazovalo známky duševní poruchy, mohla ohrozit i přítomné osoby na náměstí. Žena byla hlídkou dostižena v prostoru Karlova náměstí, agresivní ženu, za použití donucovacích prostředků hmatů a chvatů znehybnila v malé kašně, kam utekla. Na místo se dostavila záchranná služba a policie, která si celou událost, spolu s ženou, převzala k provedení dalšího šetření.

Helena Honkiszová, MP Kolín