Villa Romantica
Reklama

Z jednoho z bytů v Kolíně vycházel kouř, muž usnul při vaření párků

5. září 2019, 17:22

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 26. srpna - 1. září 2019.

26. 8. 2019 - pondělí

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem v okolí nádraží a autobusového nádraží, zjistili strážníci rozlámaný obrubník a dlažbu na komunikaci, kde je stanoviště pro BUS (směrem k poště). Provedena fotodokumentace události, která byla předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 7:00 hodin oznámila na linku 156 pracovnice Penny Marketu v ulici V Opletkách, že se na parkovišti nacházejí dva muži a chovají se divně. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila dva opilé bezdomovce (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Mělník a na ohlašovně MěÚ Praha 10), které po zjištění totožnosti a uklizení místa, kde seděli, důrazně vykázala. Jedná se o nově příchozí osoby.

V čase 9:15 hodin bylo hlídce MP Kolín při výkonu služby oznámeno hlídkou Bezpečného Kolína, že za obchodním centrem u veřejných toalet je skupinka feťáků, kteří tam dělají nepořádek. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila čtyři místně velmi známé osoby bez domova (narkomany), jak popíjejí alkoholické nápoje. Po uklizení odpadků byli všichni vykázáni z místa.

27. 8. 2019 - úterý

V čase 08:10 hodin oznámila na linku 156 paní z ulice Družstevní, že v chodbě jejich bytu upadl manžel a ona ho sama nemůže uzvednout. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která pomohla muže vyššího věku zvednout ze země a odvést na postel. Přivolání lékařské pomoci bylo ze strany paní odmítnuto s tím, že manžel není zraněný. Strážníkům oba manželé poděkovali za pomoc.

V čase 13:20 hodin oznámila na linku 156 žena, že u OD Tesca žebrá nějaký bezdomovec, při tom na ni neustále kouká a ona má strach. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která se zkontaktovala s oznamovatelkou, která popsala opět celou situaci. Hlídka MP dále zjistila, že se jedná o místního „letitého“ bezdomovce, kterého po poučení vykázala z místa.

28. 8. 2019 - středa

V čase 11:20 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců prodejny  Unikom - ulice Na Louži. Uvedli, že zde zadrželi ženu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Poděbrady, nyní jedna z místních ubytoven) odcizila čočku v hodnotě 31,- Kč, zboží ukryla do tašky a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že „nakoupí za pět prstů“. Přivolaným strážníkům se ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty, protože se jedná o opakované jednání.  

V čase 13:55 hodin volala na linku 156 paní, že je v areálu garáží Zličská a našla tam pejska, který je zraněný. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která na místě nalezla fenku bígla, která ležela a vypadala velmi dehydratovaně. Fenka byla naložena a odvezen do útulku, dle čipu zjištěna její majitelka, která byla vyrozuměna.  

29. 8. 2019 - čtvrtek

V dopoledních hodinách prováděla hlídka okrskových strážníků kontrolní činnost v lokalitě  Kmochův ostrov. V tomto prostoru bylo zjištěno, že se nedaleko amfiteátru nachází velké množství plastových kelímků a odpadků. Strážníci kontaktovali místní úklidovou četu s dotazem, kdy bude místo uklizeno. Hlídce bylo oznámeno, že o tomto množství odpadků ví, do konce týdne má být na místo přistaven kontejner a nepořádek zlikvidován. Provedena fotodokumentace.

30. 8. 2019 - pátek

Při kontrolní činnosti zjistili okrskoví strážníci chybějící světelný kryt (svítidlo) a vytržený kabel chodníkového osvětlení, které se nachází na ploše Karlova náměstí. Dále byla zjištěna propadlá část vozovky, která se nachází v prostoru ulice Karolíny Světlé. Provedeny fotodokumentace událostí, které byly předány ve smyslu nahledané závady. V

čase 13:05 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy OC Futurum. Uvedli, že v DM drogerii zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila sluneční brýle v hodnotě 259,- Kč. Zboží uschovala a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Žena se přivolaným strážníkům ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

V čase 13:13 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně pohozené použité injekční stříkačky, kterou po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky pohodil narkoman v ulici Třídvorská (u č. p. 470). Totožné oznámení ohledně nebezpečného infekčního nálezu bylo přijato také v čase 16:45 hodin. Tentokrát byla injekční stříkačka pohozena v ulici Bachmačská (u č. p. 700). Strážníci se zkontaktovali s oznamovateli, kteří jim nález označili. Nebezpečný infekční materiál byl strážníky odklizen do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace obou událostí.  

31. 8. 2019 - sobota

Hlídka MP Kolín provedla asistenci v ulici Třídvorská, kde ve večerních hodinách, v jednom z bytů, došlo k závadě na vodoinstalaci.  V čase 21:47 hodin volala na linku žena, která mluvila velmi špatně český a oznámila, že v je jednom z bytů, který se nachází v ulici Antonína Dvořáka, otevřené okno. Paní dále uvedla, že z bytu vychází kouř. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Strážníci se zkontaktovali s oznamovatelkou, žena cizí státní příslušnosti hlídku pustila do vchodu. Zde se strážníci dostali k bytu, kde se dobouchali na uživatele. Ten oznámil, že si ohříval párky a při čekání usnul. V okamžiku, kdy hlídka muže vzbudila a zajistila vyvětrání bytu, již na místo dorazila vozidla HZS s výškovou technikou a vozidlo PČR, které přivolal některý z občanů v domnění, že zde hoří byt. 

1. 9. 2019 - neděle

V čase 06:35 hodin bylo autohlídkou MP Kolín přijato, při průjezdu ulicí Jaselská, oznámení od zaměstnance společnosti SHELL. Ten uvedl, že jim v prodejně odcizil bezdomovec PET láhev s pivem Kozel v hodnotě 65,- Kč. Muž byl dostižen i za pomoci dalšího svědka, vzhledem k opilosti a špatné fyzické kondici začal podezřelý muž (nový problémový bezdomovec – adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Mělník) simulovat, že je mu špatně a dožadoval se přivolání záchranářů. Strážníci na místo RZS přivolali, lékař konstatoval, že je muž po zdravotní stránce v pořádku, pouze podnapilý a není třeba ošetření ani hospitalizace. Za přestupek proti majetku byla muži uložena pokuta – příkazem na místě.  

V čase 8:00 hodin byla provedena asistence zámečnické firmě, která byla přivolána do ulice Žižkova, a to na žádost ošetřovatelky pečovatelské služby. Ta se nemohla dostat ke své klientce. Hlídka MP Kolín poskytla také asistenci záchranářům, kteří si paní převzali do své péče.   

Na základě oznámení, v čase 10:09 hodin na linku 156, se dostavila hlídka MP Kolín do prodejny Billa -  Plynárenská, kde se nacházel podnapilý muž ležící ve vstupním prostoru. Muž se na výzvu hlídky sám zvedl a výše uvedený prostor opustil. Jelikož si stěžoval na bolesti břicha a žízeň, hlídka MP Kolín mu poskytla vodu a na jeho žádost byla přivolána rychlá záchranná pomoc. Po příjezdu RZS byl muž předán do lékařské péče. U tohoto muže se jedná již o čtvrtou události, spojenou s alkoholem, včetně krádeže a problémového chování, kterých se „nově příchozí“ bezdomovec (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Mělník) dopustil během jednoho týdne. 

V čase 15:12 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž (adresa na ohlašovně MěÚ Poděbrady), v současné době pobývající na jedné z místních ubytoven, opět naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když do tašky vložil zboží (drogerii) v hodnotě 1898,70 Kč a prošel pokladní zónou s úmyslem, že zboží odcizí. Přivolané hlídce se problémový závislý muž ke krádeži doznal. Vzhledem k tomu, že se jedná o muže, který se krádeží dopouští opakovaně, byla „osmá“ událost vyřešena příkazem na místě – pokutou v nejvyšší možné hodnotě, a to 10 000,- Kč.

str. Helena Honkiszová – tisková mluvčí MP Kolín
AVE_CZ
Reklama
Z jednoho z bytů v Kolíně vycházel kouř, muž usnul při vaření párků

Z jednoho z bytů v Kolíně vycházel kouř, muž usnul při vaření párků

5. září 2019

Kolín - Přinášíme pravidelnou svodku Městské policie Kolín. Tentokrát za období 26. srpna - 1. září 2019.

26. 8. 2019 - pondělí

Při kontrolní činnosti, která byla zaměřena na dohled nad veřejným pořádkem v okolí nádraží a autobusového nádraží, zjistili strážníci rozlámaný obrubník a dlažbu na komunikaci, kde je stanoviště pro BUS (směrem k poště). Provedena fotodokumentace události, která byla předána ve smyslu nahledané závady.

V čase 7:00 hodin oznámila na linku 156 pracovnice Penny Marketu v ulici V Opletkách, že se na parkovišti nacházejí dva muži a chovají se divně. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila dva opilé bezdomovce (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Mělník a na ohlašovně MěÚ Praha 10), které po zjištění totožnosti a uklizení místa, kde seděli, důrazně vykázala. Jedná se o nově příchozí osoby.

V čase 9:15 hodin bylo hlídce MP Kolín při výkonu služby oznámeno hlídkou Bezpečného Kolína, že za obchodním centrem u veřejných toalet je skupinka feťáků, kteří tam dělají nepořádek. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila čtyři místně velmi známé osoby bez domova (narkomany), jak popíjejí alkoholické nápoje. Po uklizení odpadků byli všichni vykázáni z místa.

27. 8. 2019 - úterý

V čase 08:10 hodin oznámila na linku 156 paní z ulice Družstevní, že v chodbě jejich bytu upadl manžel a ona ho sama nemůže uzvednout. Na místo se dostavila autohlídka MP Kolín, která pomohla muže vyššího věku zvednout ze země a odvést na postel. Přivolání lékařské pomoci bylo ze strany paní odmítnuto s tím, že manžel není zraněný. Strážníkům oba manželé poděkovali za pomoc.

V čase 13:20 hodin oznámila na linku 156 žena, že u OD Tesca žebrá nějaký bezdomovec, při tom na ni neustále kouká a ona má strach. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která se zkontaktovala s oznamovatelkou, která popsala opět celou situaci. Hlídka MP dále zjistila, že se jedná o místního „letitého“ bezdomovce, kterého po poučení vykázala z místa.

28. 8. 2019 - středa

V čase 11:20 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců prodejny  Unikom - ulice Na Louži. Uvedli, že zde zadrželi ženu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Poděbrady, nyní jedna z místních ubytoven) odcizila čočku v hodnotě 31,- Kč, zboží ukryla do tašky a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že „nakoupí za pět prstů“. Přivolaným strážníkům se ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou vyšší hodnoty, protože se jedná o opakované jednání.  

V čase 13:55 hodin volala na linku 156 paní, že je v areálu garáží Zličská a našla tam pejska, který je zraněný. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která na místě nalezla fenku bígla, která ležela a vypadala velmi dehydratovaně. Fenka byla naložena a odvezen do útulku, dle čipu zjištěna její majitelka, která byla vyrozuměna.  

29. 8. 2019 - čtvrtek

V dopoledních hodinách prováděla hlídka okrskových strážníků kontrolní činnost v lokalitě  Kmochův ostrov. V tomto prostoru bylo zjištěno, že se nedaleko amfiteátru nachází velké množství plastových kelímků a odpadků. Strážníci kontaktovali místní úklidovou četu s dotazem, kdy bude místo uklizeno. Hlídce bylo oznámeno, že o tomto množství odpadků ví, do konce týdne má být na místo přistaven kontejner a nepořádek zlikvidován. Provedena fotodokumentace.

30. 8. 2019 - pátek

Při kontrolní činnosti zjistili okrskoví strážníci chybějící světelný kryt (svítidlo) a vytržený kabel chodníkového osvětlení, které se nachází na ploše Karlova náměstí. Dále byla zjištěna propadlá část vozovky, která se nachází v prostoru ulice Karolíny Světlé. Provedeny fotodokumentace událostí, které byly předány ve smyslu nahledané závady. V

čase 13:05 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců ostrahy OC Futurum. Uvedli, že v DM drogerii zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Žena z Kolína naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když odcizila sluneční brýle v hodnotě 259,- Kč. Zboží uschovala a prošla za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Žena se přivolaným strážníkům ke krádeži doznala, událost byla vyřešena příkazem na místě – pokutou.

V čase 13:13 hodin bylo na linku 156 přijato oznámení ohledně pohozené použité injekční stříkačky, kterou po nitrožilní aplikaci jiné návykové látky pohodil narkoman v ulici Třídvorská (u č. p. 470). Totožné oznámení ohledně nebezpečného infekčního nálezu bylo přijato také v čase 16:45 hodin. Tentokrát byla injekční stříkačka pohozena v ulici Bachmačská (u č. p. 700). Strážníci se zkontaktovali s oznamovateli, kteří jim nález označili. Nebezpečný infekční materiál byl strážníky odklizen do sběrného kontejneru. Provedena fotodokumentace obou událostí.  

31. 8. 2019 - sobota

Hlídka MP Kolín provedla asistenci v ulici Třídvorská, kde ve večerních hodinách, v jednom z bytů, došlo k závadě na vodoinstalaci.  V čase 21:47 hodin volala na linku žena, která mluvila velmi špatně český a oznámila, že v je jednom z bytů, který se nachází v ulici Antonína Dvořáka, otevřené okno. Paní dále uvedla, že z bytu vychází kouř. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Strážníci se zkontaktovali s oznamovatelkou, žena cizí státní příslušnosti hlídku pustila do vchodu. Zde se strážníci dostali k bytu, kde se dobouchali na uživatele. Ten oznámil, že si ohříval párky a při čekání usnul. V okamžiku, kdy hlídka muže vzbudila a zajistila vyvětrání bytu, již na místo dorazila vozidla HZS s výškovou technikou a vozidlo PČR, které přivolal některý z občanů v domnění, že zde hoří byt. 

1. 9. 2019 - neděle

V čase 06:35 hodin bylo autohlídkou MP Kolín přijato, při průjezdu ulicí Jaselská, oznámení od zaměstnance společnosti SHELL. Ten uvedl, že jim v prodejně odcizil bezdomovec PET láhev s pivem Kozel v hodnotě 65,- Kč. Muž byl dostižen i za pomoci dalšího svědka, vzhledem k opilosti a špatné fyzické kondici začal podezřelý muž (nový problémový bezdomovec – adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Mělník) simulovat, že je mu špatně a dožadoval se přivolání záchranářů. Strážníci na místo RZS přivolali, lékař konstatoval, že je muž po zdravotní stránce v pořádku, pouze podnapilý a není třeba ošetření ani hospitalizace. Za přestupek proti majetku byla muži uložena pokuta – příkazem na místě.  

V čase 8:00 hodin byla provedena asistence zámečnické firmě, která byla přivolána do ulice Žižkova, a to na žádost ošetřovatelky pečovatelské služby. Ta se nemohla dostat ke své klientce. Hlídka MP Kolín poskytla také asistenci záchranářům, kteří si paní převzali do své péče.   

Na základě oznámení, v čase 10:09 hodin na linku 156, se dostavila hlídka MP Kolín do prodejny Billa -  Plynárenská, kde se nacházel podnapilý muž ležící ve vstupním prostoru. Muž se na výzvu hlídky sám zvedl a výše uvedený prostor opustil. Jelikož si stěžoval na bolesti břicha a žízeň, hlídka MP Kolín mu poskytla vodu a na jeho žádost byla přivolána rychlá záchranná pomoc. Po příjezdu RZS byl muž předán do lékařské péče. U tohoto muže se jedná již o čtvrtou události, spojenou s alkoholem, včetně krádeže a problémového chování, kterých se „nově příchozí“ bezdomovec (adresa pobytu na ohlašovně MěÚ Mělník) dopustil během jednoho týdne. 

V čase 15:12 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti Kaufland. Uvedli, že zde zadrželi osobu, která odcizila zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která zjistila totožnost podezřelé osoby. Muž (adresa na ohlašovně MěÚ Poděbrady), v současné době pobývající na jedné z místních ubytoven, opět naplnil skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když do tašky vložil zboží (drogerii) v hodnotě 1898,70 Kč a prošel pokladní zónou s úmyslem, že zboží odcizí. Přivolané hlídce se problémový závislý muž ke krádeži doznal. Vzhledem k tomu, že se jedná o muže, který se krádeží dopouští opakovaně, byla „osmá“ událost vyřešena příkazem na místě – pokutou v nejvyšší možné hodnotě, a to 10 000,- Kč.

str. Helena Honkiszová – tisková mluvčí MP Kolín