PM
Reklama

Je to tady! Nové autobusové nádraží je v provozu

11. červenec 2018, 13:08

Kolín - Nové kolínské autobusové nádraží bylo uvedeno do zkušebního provozu dnes ve středu 11. července.

Digitální informační systém na novém terminálu bude však zprovozněn až v polovině prázdnin – označníky s čísly a tištěnými jízdními řády budou ze stávajícího autobusového nádraží do této doby dočasně přemístěny na nová odjezdová stanoviště. Tento provoz prověří funkčnost konkrétního rozmístění spojů MHD a regionální dopravy na jednotlivých stáních.

Nová odjezdová stanoviště v ulici Pod Hroby jsou pod zastřešením, první dvě pozice nejblíže k centrálnímu náměstíčku (výstupu z nádražní haly SŽDC) bude využívat MHD. Zbytek odjezdových zastávek pod zastřešením a 3 zastávky v průběžném zálivu v ulici Rorejcova směrem k OC Futurum jsou přiděleny regionálním dopravcům. Výstupní zastávky jsou situovány do zálivu podél chodníku do těsné blízkosti nádražní odbavovací haly. Příjezd na odstavy autobusů v počtu 10 míst je z ulice Dukelských hrdinů a výjezd je do ulice Pod Hroby. Autobusy linek MHD by měly do svých odjezdových stanovišť zajíždět přímo, ve stanici by mělo dojít zároveň k výstupu cestujících prostředními a zadními dveřmi a nástupu cestujících předními dveřmi. Autobusy linek regionální a nadregionální dopravy by měly primárně využívat pro výstup cestujících dvou pozic výstupní zastávky podél budovy SŽDC a poté opustit terminál výjezdní uličkou. V případě bezprostředně navazujícího odjezdu provedou manipulační jízdu přes odstavy a zařadí se na příslušné odjezdové stanoviště. V případě časové prodlevy odjezdu se postaví na odstav nebo budou zajíždět do svých areálů.

 

NOVÉ ROZMÍSTĚNÍ ODJEZDŮ AUTOBUSOVÝCH LINEK:

Zastřešený terminál           (pozice nástupišť číslovány směrem k pobočce České pošty)

Stanoviště 1         MHD       235001, 235501, 235006, 235506, 2350010, 235510

                                           235002, 235502, 235005, 235505, 235013

Stanoviště 2         MHD       235003, 235503, 235004, 235504, 235030, 235530

Stanoviště 3         REG         230421, 230424, 270025

Stanoviště 4         REG         230022, 230024, 230029, 230422

Stanoviště 5         REG         230045, 230046, 230048

Stanoviště 6         REG         240016, 240041, 240056, 230016

Stanoviště 7         REG         230041, 230049, 230050, 230053, 230055, 230056

Stanoviště 8         REG         230028, 230040, 230042, 230043

 

Záliv Rorejcova    (pozice nástupišť číslovány směrem k OC Futurum)

Stanoviště 9         REG         230020, 230021, 230023, 230025, 230026, 230360

Stanoviště 10       REG         200012, 230680

Stanoviště 11       REG         230039, 230027

Práce budou neprodleně pokračovat úplnou uzavírkou ulice Dukelských hrdinů, kde bude provedena rekonstrukce kanalizačního řadu, výměna plynovodního potrubí a nové povrchy vozovky a chodníků. Navazovat bude poslední etapa výstavby – nové parkoviště pro osobní automobily. Celá investiční dotační akce by měla být kompletně hotova do konce roku.

x-7788.jpg

x-7790.jpg

x-7783.jpg

TZ, bil
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Je to tady! Nové autobusové nádraží je v provozu

Je to tady! Nové autobusové nádraží je v provozu

11. červenec 2018

Kolín - Nové kolínské autobusové nádraží bylo uvedeno do zkušebního provozu dnes ve středu 11. července.

Digitální informační systém na novém terminálu bude však zprovozněn až v polovině prázdnin – označníky s čísly a tištěnými jízdními řády budou ze stávajícího autobusového nádraží do této doby dočasně přemístěny na nová odjezdová stanoviště. Tento provoz prověří funkčnost konkrétního rozmístění spojů MHD a regionální dopravy na jednotlivých stáních.

Nová odjezdová stanoviště v ulici Pod Hroby jsou pod zastřešením, první dvě pozice nejblíže k centrálnímu náměstíčku (výstupu z nádražní haly SŽDC) bude využívat MHD. Zbytek odjezdových zastávek pod zastřešením a 3 zastávky v průběžném zálivu v ulici Rorejcova směrem k OC Futurum jsou přiděleny regionálním dopravcům. Výstupní zastávky jsou situovány do zálivu podél chodníku do těsné blízkosti nádražní odbavovací haly. Příjezd na odstavy autobusů v počtu 10 míst je z ulice Dukelských hrdinů a výjezd je do ulice Pod Hroby. Autobusy linek MHD by měly do svých odjezdových stanovišť zajíždět přímo, ve stanici by mělo dojít zároveň k výstupu cestujících prostředními a zadními dveřmi a nástupu cestujících předními dveřmi. Autobusy linek regionální a nadregionální dopravy by měly primárně využívat pro výstup cestujících dvou pozic výstupní zastávky podél budovy SŽDC a poté opustit terminál výjezdní uličkou. V případě bezprostředně navazujícího odjezdu provedou manipulační jízdu přes odstavy a zařadí se na příslušné odjezdové stanoviště. V případě časové prodlevy odjezdu se postaví na odstav nebo budou zajíždět do svých areálů.

 

NOVÉ ROZMÍSTĚNÍ ODJEZDŮ AUTOBUSOVÝCH LINEK:

Zastřešený terminál           (pozice nástupišť číslovány směrem k pobočce České pošty)

Stanoviště 1         MHD       235001, 235501, 235006, 235506, 2350010, 235510

                                           235002, 235502, 235005, 235505, 235013

Stanoviště 2         MHD       235003, 235503, 235004, 235504, 235030, 235530

Stanoviště 3         REG         230421, 230424, 270025

Stanoviště 4         REG         230022, 230024, 230029, 230422

Stanoviště 5         REG         230045, 230046, 230048

Stanoviště 6         REG         240016, 240041, 240056, 230016

Stanoviště 7         REG         230041, 230049, 230050, 230053, 230055, 230056

Stanoviště 8         REG         230028, 230040, 230042, 230043

 

Záliv Rorejcova    (pozice nástupišť číslovány směrem k OC Futurum)

Stanoviště 9         REG         230020, 230021, 230023, 230025, 230026, 230360

Stanoviště 10       REG         200012, 230680

Stanoviště 11       REG         230039, 230027

Práce budou neprodleně pokračovat úplnou uzavírkou ulice Dukelských hrdinů, kde bude provedena rekonstrukce kanalizačního řadu, výměna plynovodního potrubí a nové povrchy vozovky a chodníků. Navazovat bude poslední etapa výstavby – nové parkoviště pro osobní automobily. Celá investiční dotační akce by měla být kompletně hotova do konce roku.

x-7788.jpg

x-7790.jpg

x-7783.jpg

TZ, bil