Starkl zahradník
Reklama

Kolínští radní navštívili Zibohlavy, příští výjezd povede do Štítar

16. květen 2018, 08:10

Kolín/Zibohlavy - V pondělí 14. května navštívila Rada města Kolína spolu s vedoucími odborů MěÚ Kolín příměstskou část Zibohlavy. 

Po prohlídce Zibohlav, během které se přímo na místě diskutovalo o několika problematických místech, následovalo setkání s občany v kulturním domě.

Asi čtyřicet občanů přišlo s radními prodiskutovat aktuální témata: kanalizaci, dopravu v obci, rozhlas či rekonstrukce chodníků … Během debaty byli občané informováni, že právě probíhá výběrové řízení na zhotovitele zakázky "oprava hřbitovní zdi" a ze strany města byla přislíbena na tuto investiční akci dotace ve výši 200 tis. Kč. 

Dětské hřiště v Zibohlavech bylo v poslední době rekonstruováno, doplněno o další herní prvky a byla přislíbena oprava oplocení hřiště. Mezi další plánované investice jsou nové chodníky v ulici Jarní a Na Slunci, revitalizace prostoru kolem kulturního domu, kde se začne již na podzim s rekonstrukcí hřiště.

Dosavadní kurt se promění v multifunkční hřiště s umělým povrchem. Zibohlavští občané si přejí stejně jako občané v Sendražicích o vybudování separátního obvodu rozhlasu, který si budou moci sami editovat. Dle informací od místních obyvatel nejsou některé koncové hlásiče rozhlasu dobře slyšitelné, což město Kolín prověří a zjedná nápravu.

Další výjezdní setkání se uskuteční 4. června 2018 od 17 hodin ve Štítarech. Občané této příměstké části Kolína jsou srdečně zváni.

TZ
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Kolínští radní navštívili Zibohlavy, příští výjezd povede do Štítar

Kolínští radní navštívili Zibohlavy, příští výjezd povede do Štítar

16. Květen 2018

Kolín/Zibohlavy - V pondělí 14. května navštívila Rada města Kolína spolu s vedoucími odborů MěÚ Kolín příměstskou část Zibohlavy. 

Po prohlídce Zibohlav, během které se přímo na místě diskutovalo o několika problematických místech, následovalo setkání s občany v kulturním domě.

Asi čtyřicet občanů přišlo s radními prodiskutovat aktuální témata: kanalizaci, dopravu v obci, rozhlas či rekonstrukce chodníků … Během debaty byli občané informováni, že právě probíhá výběrové řízení na zhotovitele zakázky "oprava hřbitovní zdi" a ze strany města byla přislíbena na tuto investiční akci dotace ve výši 200 tis. Kč. 

Dětské hřiště v Zibohlavech bylo v poslední době rekonstruováno, doplněno o další herní prvky a byla přislíbena oprava oplocení hřiště. Mezi další plánované investice jsou nové chodníky v ulici Jarní a Na Slunci, revitalizace prostoru kolem kulturního domu, kde se začne již na podzim s rekonstrukcí hřiště.

Dosavadní kurt se promění v multifunkční hřiště s umělým povrchem. Zibohlavští občané si přejí stejně jako občané v Sendražicích o vybudování separátního obvodu rozhlasu, který si budou moci sami editovat. Dle informací od místních obyvatel nejsou některé koncové hlásiče rozhlasu dobře slyšitelné, což město Kolín prověří a zjedná nápravu.

Další výjezdní setkání se uskuteční 4. června 2018 od 17 hodin ve Štítarech. Občané této příměstké části Kolína jsou srdečně zváni.

TZ