Správa železnic vypisuje soutěž na zhotovitele stavby nového podchodu v Kolíně

1. duben 2021, 07:55

Kolín - Zajistit bezbariérový přístup na všechna nástupiště a propojit přednádražní prostor se Starokolínskou ulicí je cílem plánované výstavby nového podchodu ve stanici Kolín. Správa železnic vypsala opakovaný tendr na dodavatele stavebních prací. Nejvýše přípustná nabídková cena zakázky je 423,3 milionu Kč bez DPH.

Nový podchod vznikne přestavbou stávajícího technologického podchodu pro zajištění bezbariérové přístupnosti nástupišť. Každé nástupiště bude nově propojeno s podchodem jedním výtahem a jedním schodištěm. Kromě pohodlného přístupu k vlakům bude velkým přínosem také jeho prodloužení pod celou stanicí až do Starokolínské ulice.

Zároveň dojde k výstavbě nového kabelovodu. Součástí stavby bude také úprava nástupišť, jejich zastřešení a administrativní budovy u přednádraží a vybudování nového orientačního a informačního systému v celé stanici.

Oproti původnímu tendru byla aktualizována cenová hladina a dále pak i harmonogram výstavby. Došlo i k upřesnění dokumentace vlivem zapracování připomínek vzešlých z předchozích tendrů na zhotovitele stavebních prací.

Realizace stavby má začít v únoru 2022 a musí být koordinována se stavbami BC Velim Poříčany, BC Adamov - Blansko, BC Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa a Modernizace železničního uzlu Pardubice. Termín dokončení je plánován na prosinec 2024.

Nela Friebová
AVE_CZ
Reklama
Správa železnic vypisuje soutěž na zhotovitele stavby nového podchodu v Kolíně

Správa železnic vypisuje soutěž na zhotovitele stavby nového podchodu v Kolíně

1. duben 2021

Kolín - Zajistit bezbariérový přístup na všechna nástupiště a propojit přednádražní prostor se Starokolínskou ulicí je cílem plánované výstavby nového podchodu ve stanici Kolín. Správa železnic vypsala opakovaný tendr na dodavatele stavebních prací. Nejvýše přípustná nabídková cena zakázky je 423,3 milionu Kč bez DPH.

Nový podchod vznikne přestavbou stávajícího technologického podchodu pro zajištění bezbariérové přístupnosti nástupišť. Každé nástupiště bude nově propojeno s podchodem jedním výtahem a jedním schodištěm. Kromě pohodlného přístupu k vlakům bude velkým přínosem také jeho prodloužení pod celou stanicí až do Starokolínské ulice.

Zároveň dojde k výstavbě nového kabelovodu. Součástí stavby bude také úprava nástupišť, jejich zastřešení a administrativní budovy u přednádraží a vybudování nového orientačního a informačního systému v celé stanici.

Oproti původnímu tendru byla aktualizována cenová hladina a dále pak i harmonogram výstavby. Došlo i k upřesnění dokumentace vlivem zapracování připomínek vzešlých z předchozích tendrů na zhotovitele stavebních prací.

Realizace stavby má začít v únoru 2022 a musí být koordinována se stavbami BC Velim Poříčany, BC Adamov - Blansko, BC Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa a Modernizace železničního uzlu Pardubice. Termín dokončení je plánován na prosinec 2024.

Nela Friebová