Villa Romantica
Reklama

Svá díla do výtvarné soutěže Městské knihovny Kolín můžete poslat do 1. listopadu

30. září 2019, 07:30

Kolín - Městská knihovna Kolín vyhlašuje výtvarnou soutěž pod záštitou první místostarostky města Kolína Ivety Mikšíkové na téma "Cesta kolem světa, aneb, všechny cesty vedou do Kolína".

Vypsané věkové kategorie:
1. kategorie - předškoláci
2. kategorie - 1. - 2. třída ZŠ
3. kategorie - 3. - 4. třída ZŠ
4. kategorie - 5. - 6. třída ZŠ (nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia)
5. kategorie - 7. - 9. třída ZŠ (nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia)
6. kategorie - střední školy a učiliště
zvláštní kategorie - kolektivní práce

Místo a termín odevzdání:
do 1. listopadu 2019 na libovolné oddělení Městské knihovny Kolín

Soutěžní podmínky zpracování námětu:
Plošné práce v libovolné technice: kresba, malba, grafika, koláž

Maximální formát A3
Soutěžící mohou odevzdat do soutěže pouze jeden zpracovaný námět

Soutěžní práce je třeba označit:
jméno, příjmení, bydliště, věk, škola, třída, název práce, kontaktní e-mail

Vítěze jednotlivých kategorií vybere odborná porota.  Soutěžící mohou odevzdat do soutěže pouze jeden zpracovaný námět. Odevzdané práce může pořadatel bezplatně využít k propagaci či v tisku.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v sobotu 30. listopadu 2019 v 11.30  ve výstavním sále Městské knihovny Kolín a bude spojeno s výstavou soutěžních prací.

Pokud soutěžící nebo jeho zákonný  zástupce nesouhlasí s vystavením díla, je třeba tuto informaci uvést na zadní straně odevzdané soutěžní práce.

tz
AVE_CZ
Reklama
Svá díla do výtvarné soutěže Městské knihovny Kolín můžete poslat do 1. listopadu

Svá díla do výtvarné soutěže Městské knihovny Kolín můžete poslat do 1. listopadu

30. září 2019

Kolín - Městská knihovna Kolín vyhlašuje výtvarnou soutěž pod záštitou první místostarostky města Kolína Ivety Mikšíkové na téma "Cesta kolem světa, aneb, všechny cesty vedou do Kolína".

Vypsané věkové kategorie:
1. kategorie - předškoláci
2. kategorie - 1. - 2. třída ZŠ
3. kategorie - 3. - 4. třída ZŠ
4. kategorie - 5. - 6. třída ZŠ (nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia)
5. kategorie - 7. - 9. třída ZŠ (nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia)
6. kategorie - střední školy a učiliště
zvláštní kategorie - kolektivní práce

Místo a termín odevzdání:
do 1. listopadu 2019 na libovolné oddělení Městské knihovny Kolín

Soutěžní podmínky zpracování námětu:
Plošné práce v libovolné technice: kresba, malba, grafika, koláž

Maximální formát A3
Soutěžící mohou odevzdat do soutěže pouze jeden zpracovaný námět

Soutěžní práce je třeba označit:
jméno, příjmení, bydliště, věk, škola, třída, název práce, kontaktní e-mail

Vítěze jednotlivých kategorií vybere odborná porota.  Soutěžící mohou odevzdat do soutěže pouze jeden zpracovaný námět. Odevzdané práce může pořadatel bezplatně využít k propagaci či v tisku.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v sobotu 30. listopadu 2019 v 11.30  ve výstavním sále Městské knihovny Kolín a bude spojeno s výstavou soutěžních prací.

Pokud soutěžící nebo jeho zákonný  zástupce nesouhlasí s vystavením díla, je třeba tuto informaci uvést na zadní straně odevzdané soutěžní práce.

tz