Vánoční svodka strážníků, řešili arogantního narkomana i párty bezdomovců

3. leden 2018, 08:40

Kolín - Přinášíme další z pravidelných svodek Městské policie Kolín.

22. 12. 2017 - pátek


V čase 08:59 hodin oznámil telefonicky na linku 156 zaměstnanec ostrahy objektu bývalé drožďárny, která se nachází na ulici Starokolínská, že v opuštěné vile za objektem drožďárny jsou nějaké cizí osoby. Hlídka MP Kolín na místě zjistila dvě osoby bez domova. Po provedené lustraci osoby prostřednictvím policie byli bezdomovci (muž a žena) z místa důrazně vykázáni. 


23. 12. 2017- sobota


V čase 08:28 hodin oznámil prostřednictvím linky 156 občan, že v ulici Tyršova (šestnáctipatrák) se v 8. patře válí nějaký feťák, který má kolem sebe nastlaný nepořádek. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že se opět jedná o stejného arogantního narkomana, který neustále zde ve městě porušuje zákony. Strážníci muže důrazně vykázali z místa, které si po sobě musel důkladně uklidit.


V čase 08:28 hodin oznámil prostřednictvím linky 156 občan, že v ulici Bezručova (v č.p. 866) ve sklepě spí nějaký bezdomovec a obyvatelé žádají o jeho vykázání. Hlídka MP Kolín na místě zjistila problémového závislého bezdomovce, který byl po provedené lustraci prostřednictvím policie a uklizení pelechu vykázán z domu.


24. 12. 2017 - neděle


Na Štědrý den bylo v odpoledních hodinách přijato telefonické oznámení od občana, který oznámil pohozené injekční stříkačky v ulici Kmochova – poblíž provozovny Palma. Strážníci se dostavili na místo a tento nebezpečný infekční materiál v počtu 3 ks odklidili do sběrného boxu. Byla provedena fotodokumentace události.


V čase 16:44 hodin bylo přijato od občanů oznámení o vulgárním chování bezdomovců, jejichž skupinka se nachází poblíž jedné z provozoven na Pražské ulici. Hlídka MP Kolín na místě zjistila skupinu závislých bezdomovců, „královnou“ party byla přiopilá žena z místní ubytovny. Strážníci osoby velmi důrazně upozornili, že slušní lidé ctí svátky klidu, přejí si zdraví a štěstí a nechtějí být rušeni tím, komu život plný alkoholu a drog vyhovuje. Následovalo velmi důrazné poučení o dalším chování, nejen v tento slavnostní den, a poté byli všichni vykázání z místa.


26. 12. 2017 - úterý


V čase 01:30 hodin se s prosbou, prostřednictvím linky 156, na strážníky obrátila paní z ulice Písečná. Požádala strážníky o pomoc při zvednutí nemohoucího manžela na postel. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo muže uložila na lůžko. Muž nebyl zraněný a pomoc s přivoláním lékaře, kterou hlídka MP Kolín paní nabídla, nebyla požadována.


V čase 02:30 hodin oznámila telefonicky na linku 156 paní, že u č. p. 793 na ulici Jateční nějaký bezdomovec leze do kontejneru na elektroodpad. Hlídka MP Kolín na místě zjistila jí známého arogantního bezdomovce - narkomana, který se pokoušel dostat do kontejneru. Muž byl z místa strážníky vykázán.


27. 12. 2017 - středa


V čase 7: 55 hodin volal na linku 156 neznámý muž, že na začátku ulice Veltrubská (na autobusové zastávce) leží na lavici nějaký opilý muž a mohl by prochladnout. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, následně i hlídka policie a RZS, které oznamovatel také zavolal. Jednalo se o problémového závislého bezdomovce ze Slovenska, kterého si, vzhledem k jeho stavu, převzali z RZS a převezli na ošetření do nemocnice.


28. 12. 2018 - čtvrtek


V čase 19:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OD Tesco. Uvedli, že zadrželi dvě osoby, které zde odcizily zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která na základě zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladistvá osoba (r. 2001) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si mladík z okresu Kolín do batohu ukryl alkohol v hodnotě 2128,- Kč a prošel přes pokladnu bez zaplacení zboží. Mladík se ke krádeži zboží strážníkům doznal, událost byla vyřešena správním trestem – pokutou, a to příkazem na místě. Zboží bylo neporušené a bylo navráceno zpět na prodejnu.

Další osoba mladistvá (r. 2001) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si mladík z okresu Kolín ukryl alkoholické nápoje v celkové hodnotě 1350,- Kč a pronesl zboží za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Vzhledem k tomu, že mladík nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Ke krádeži zboží strážníkům doznal, událost byla vyřešena správním trestem – pokutou, a to příkazem na místě. Zboží bylo neporušené vráceno zpět na prodejnu. 

30. 12. 2017 - sobota


V čase 11:05 hodin nahlásil na linku 156 oznamovatel, že ve Štítarech u zahrádkářské kolonie pobíhá pes v silnici. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo zvíře našla a pokusila se ho odchytit. Pes znalý prostředí zaběhl do zahrádek a následně do branky na dvorek u jedné chatky. Majitelka hlídce sdělila, že pes je notorický útěkář a běhá „za holkama“. Po dořešení události strážníci ženě doporučili, aby byl pozemek lépe zabezpečen a zvíře tak nemělo možnost „potulky“.


V čase 20:03 hodin volala paní z jednoho domu z ulice v části Kolín,  že právě vystěhovává svého bývalého druha ze svého bytu, ten se při tom chová vulgárně, nadává jí před jejím

synem a ostatními obyvateli domu. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Strážníci muže, ze kterého byl cítit alkohol poučili, aby zanechal svého jednání vůči družce a místo opustil, nejlépe vozidlem taxi, které si na místo přivolal. Strážníci zároveň poučili ženu o zákonných možnostech – tedy tuto událost, která se udála mezi „osobami si navzájem blízkými“ (žena muže uvedla jako druha), oznámit na místně příslušné přestupkové oddělení města Kolín, k jejímu projednání.

 

31. 12. 2017 - neděle


V čase 08:59 hodin oznámila telefonicky na linku 156 pracovnice ostrahy haly ČD Kolín, že se na hale válí nějaký opilec a nerespektuje pokyny k opuštění haly. Hlídka MP Kolín povalujícího se muže probudila a zjistila jeho totožnost. Muž z okresu Kolín si poté zakoupil jízdenku a odjel vlakem do místa bydliště.  


V čase 08:55 hodin oznámila telefonicky na linku 156 pracovnice OD Penny Market - ulice V Opletkách, že v OD nalezli v košíku kontejner s injekčními stříkačkami. Hlídka MP Kolín se okamžitě dostavila na místo oznámení a od pracovníků převzala kontejner, který bývá používán při „výměnném programu injekčního materiálu“ v zařízeních, kde se pracuje s narkomany nebo ve zdravotnických zařízeních. Kontejner s nebezpečným infekčním materiálem bude předán k likvidaci. 


V čase 15:19 volala na linku 156 paní, že v ulici Tyršova je v okně nějaká žena a volá o pomoc. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, která na místě zjistila, že o pomoc volá paní velmi vysokého věku, která je zamčená v bytě a nemůže ven. Strážníci místním šetřením zjistili telefonní číslo na dceru stařenky, ta na místo přijela a maminku převzala do své péče. Dcera poděkovala strážníkům za pomoc, nabídnutou pomoc spočívající v přivolání lékaře odmítla s tím, že v případě nutnosti tak učiní sama.


1. 1. 2018 - pondělí


Bylo přijato na linku 156 telefonické oznámení ohledně použitých injekčních stříkaček, které narkomani odhodili v prostoru ulice Politických vězňů. Strážníci se dostavili na místo oznámení a nebezpečný infekční materiál, v počtu 3 ks, odklidili do sběrného kontejneru.  Provedena fotodokumentace nálezu.

Helena Honkiszová - MP Kolín
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Vánoční svodka strážníků, řešili arogantního narkomana i párty bezdomovců

Vánoční svodka strážníků, řešili arogantního narkomana i párty bezdomovců

3. leden 2018

Kolín - Přinášíme další z pravidelných svodek Městské policie Kolín.

22. 12. 2017 - pátek


V čase 08:59 hodin oznámil telefonicky na linku 156 zaměstnanec ostrahy objektu bývalé drožďárny, která se nachází na ulici Starokolínská, že v opuštěné vile za objektem drožďárny jsou nějaké cizí osoby. Hlídka MP Kolín na místě zjistila dvě osoby bez domova. Po provedené lustraci osoby prostřednictvím policie byli bezdomovci (muž a žena) z místa důrazně vykázáni. 


23. 12. 2017- sobota


V čase 08:28 hodin oznámil prostřednictvím linky 156 občan, že v ulici Tyršova (šestnáctipatrák) se v 8. patře válí nějaký feťák, který má kolem sebe nastlaný nepořádek. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že se opět jedná o stejného arogantního narkomana, který neustále zde ve městě porušuje zákony. Strážníci muže důrazně vykázali z místa, které si po sobě musel důkladně uklidit.


V čase 08:28 hodin oznámil prostřednictvím linky 156 občan, že v ulici Bezručova (v č.p. 866) ve sklepě spí nějaký bezdomovec a obyvatelé žádají o jeho vykázání. Hlídka MP Kolín na místě zjistila problémového závislého bezdomovce, který byl po provedené lustraci prostřednictvím policie a uklizení pelechu vykázán z domu.


24. 12. 2017 - neděle


Na Štědrý den bylo v odpoledních hodinách přijato telefonické oznámení od občana, který oznámil pohozené injekční stříkačky v ulici Kmochova – poblíž provozovny Palma. Strážníci se dostavili na místo a tento nebezpečný infekční materiál v počtu 3 ks odklidili do sběrného boxu. Byla provedena fotodokumentace události.


V čase 16:44 hodin bylo přijato od občanů oznámení o vulgárním chování bezdomovců, jejichž skupinka se nachází poblíž jedné z provozoven na Pražské ulici. Hlídka MP Kolín na místě zjistila skupinu závislých bezdomovců, „královnou“ party byla přiopilá žena z místní ubytovny. Strážníci osoby velmi důrazně upozornili, že slušní lidé ctí svátky klidu, přejí si zdraví a štěstí a nechtějí být rušeni tím, komu život plný alkoholu a drog vyhovuje. Následovalo velmi důrazné poučení o dalším chování, nejen v tento slavnostní den, a poté byli všichni vykázání z místa.


26. 12. 2017 - úterý


V čase 01:30 hodin se s prosbou, prostřednictvím linky 156, na strážníky obrátila paní z ulice Písečná. Požádala strážníky o pomoc při zvednutí nemohoucího manžela na postel. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo muže uložila na lůžko. Muž nebyl zraněný a pomoc s přivoláním lékaře, kterou hlídka MP Kolín paní nabídla, nebyla požadována.


V čase 02:30 hodin oznámila telefonicky na linku 156 paní, že u č. p. 793 na ulici Jateční nějaký bezdomovec leze do kontejneru na elektroodpad. Hlídka MP Kolín na místě zjistila jí známého arogantního bezdomovce - narkomana, který se pokoušel dostat do kontejneru. Muž byl z místa strážníky vykázán.


27. 12. 2017 - středa


V čase 7: 55 hodin volal na linku 156 neznámý muž, že na začátku ulice Veltrubská (na autobusové zastávce) leží na lavici nějaký opilý muž a mohl by prochladnout. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, následně i hlídka policie a RZS, které oznamovatel také zavolal. Jednalo se o problémového závislého bezdomovce ze Slovenska, kterého si, vzhledem k jeho stavu, převzali z RZS a převezli na ošetření do nemocnice.


28. 12. 2018 - čtvrtek


V čase 19:30 hodin bylo na linku 156 přijato telefonické oznámení od zaměstnanců společnosti OD Tesco. Uvedli, že zadrželi dvě osoby, které zde odcizily zboží. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která na základě zjistila totožnost podezřelé osoby. Mladistvá osoba (r. 2001) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si mladík z okresu Kolín do batohu ukryl alkohol v hodnotě 2128,- Kč a prošel přes pokladnu bez zaplacení zboží. Mladík se ke krádeži zboží strážníkům doznal, událost byla vyřešena správním trestem – pokutou, a to příkazem na místě. Zboží bylo neporušené a bylo navráceno zpět na prodejnu.

Další osoba mladistvá (r. 2001) naplnila skutkovou podstatu přestupku úmyslným jednáním, když si mladík z okresu Kolín ukryl alkoholické nápoje v celkové hodnotě 1350,- Kč a pronesl zboží za pokladní zónu s úmyslem, že ho odcizí. Vzhledem k tomu, že mladík nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl předveden na policii k jejímu zjištění. Ke krádeži zboží strážníkům doznal, událost byla vyřešena správním trestem – pokutou, a to příkazem na místě. Zboží bylo neporušené vráceno zpět na prodejnu. 

30. 12. 2017 - sobota


V čase 11:05 hodin nahlásil na linku 156 oznamovatel, že ve Štítarech u zahrádkářské kolonie pobíhá pes v silnici. Hlídka MP Kolín po příjezdu na místo zvíře našla a pokusila se ho odchytit. Pes znalý prostředí zaběhl do zahrádek a následně do branky na dvorek u jedné chatky. Majitelka hlídce sdělila, že pes je notorický útěkář a běhá „za holkama“. Po dořešení události strážníci ženě doporučili, aby byl pozemek lépe zabezpečen a zvíře tak nemělo možnost „potulky“.


V čase 20:03 hodin volala paní z jednoho domu z ulice v části Kolín,  že právě vystěhovává svého bývalého druha ze svého bytu, ten se při tom chová vulgárně, nadává jí před jejím

synem a ostatními obyvateli domu. Na místo se dostavila hlídka MP Kolín, která kontaktovala oznamovatelku. Strážníci muže, ze kterého byl cítit alkohol poučili, aby zanechal svého jednání vůči družce a místo opustil, nejlépe vozidlem taxi, které si na místo přivolal. Strážníci zároveň poučili ženu o zákonných možnostech – tedy tuto událost, která se udála mezi „osobami si navzájem blízkými“ (žena muže uvedla jako druha), oznámit na místně příslušné přestupkové oddělení města Kolín, k jejímu projednání.

 

31. 12. 2017 - neděle


V čase 08:59 hodin oznámila telefonicky na linku 156 pracovnice ostrahy haly ČD Kolín, že se na hale válí nějaký opilec a nerespektuje pokyny k opuštění haly. Hlídka MP Kolín povalujícího se muže probudila a zjistila jeho totožnost. Muž z okresu Kolín si poté zakoupil jízdenku a odjel vlakem do místa bydliště.  


V čase 08:55 hodin oznámila telefonicky na linku 156 pracovnice OD Penny Market - ulice V Opletkách, že v OD nalezli v košíku kontejner s injekčními stříkačkami. Hlídka MP Kolín se okamžitě dostavila na místo oznámení a od pracovníků převzala kontejner, který bývá používán při „výměnném programu injekčního materiálu“ v zařízeních, kde se pracuje s narkomany nebo ve zdravotnických zařízeních. Kontejner s nebezpečným infekčním materiálem bude předán k likvidaci. 


V čase 15:19 volala na linku 156 paní, že v ulici Tyršova je v okně nějaká žena a volá o pomoc. Na místo se okamžitě dostavila hlídka MP Kolín, která na místě zjistila, že o pomoc volá paní velmi vysokého věku, která je zamčená v bytě a nemůže ven. Strážníci místním šetřením zjistili telefonní číslo na dceru stařenky, ta na místo přijela a maminku převzala do své péče. Dcera poděkovala strážníkům za pomoc, nabídnutou pomoc spočívající v přivolání lékaře odmítla s tím, že v případě nutnosti tak učiní sama.


1. 1. 2018 - pondělí


Bylo přijato na linku 156 telefonické oznámení ohledně použitých injekčních stříkaček, které narkomani odhodili v prostoru ulice Politických vězňů. Strážníci se dostavili na místo oznámení a nebezpečný infekční materiál, v počtu 3 ks, odklidili do sběrného kontejneru.  Provedena fotodokumentace nálezu.

Helena Honkiszová - MP Kolín