Villa Romantica
Reklama

Komenský ožije v Praze a Kutné Hoře

10. červenec 2020, 07:23

Kutná Hora - Začátkem příštího týdne ožijí po 350 letech myšlenky J. A. Komenského z Labyrintu světa a ráje srdce, tradičně i netradičně v rámci varhanních koncertů s recitací v Praze a v Kutné Hoře. Pořadatelem je spolek přátel duchovní hudby Musica loci.

V pondělí 13. července od 19 hodin se varhanní koncert koná v novorenesančním kostele sv. Václava na pražském Smíchově. Dominantou této trojlodní bazilikální stavby jsou dvě padesátimetrové věže a je považována za jednu z nejvýznamnějších českých novorenesančních památek.

O den později, v úterý 14. července od 19 hodin bude následovat stejný varhanní koncert v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře-Sedlci, která je zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO. Jedná se o nejstarší katedrální chrám střední Evropy, který pochází z roku 1320 a v roce 1709 byl přestavěn Janem Blažejem Santinim ve slohu barokní gotiky.  

Labyrint světa a ráj srdce od Jana Amose Komenského (1592-1670) je podle historiků nejvýznamnějším literárním dílem období českého baroka. Dílo je význačné tím, že je napsané celé v češtině, vytříbeným a bohatým básnickým jazykem, využívá zvukomalby, synonym a častých metafor. První verze rukopisu je z r. 1623, ale ke knize se Komenský neustále vracel a doplňoval ji během putování světem o další motivy ze svého života, až do jejího druhého vydání v roce 1663.

Petr Eben (1929-2007) vybral 14 úryvků z tohoto díla a proložil je hudebními improvizacemi, které reflektují předchozí recitovaný úryvek a podněcují vlastní úvahy posluchačů o textu a jejich identifikaci s příběhem a myšlenkami, které jsou zároveň původní, tak i naprosto současné. Díky množství metafor je text srozumitelný a v následném hudebním motivu má posluchač čas si promítnout Komenského myšlenky do svého života. Punc současnosti koncertu přidají oba mladí interpreti, spolužáci z Janáčkovy konzervatoře – Radúz Mácha (1987), člen činohry Národního divadla, známý díky mnoha divadelním a filmovým rolím, a Tomáš Pindór (1983), laureát varhanních soutěží, koncertující na českých i zahraničních pódiích.

Tomáš Pindór zmínil ke koncertu: „Jedině snad varhany mají tak širokou škálu rejstříků a barevnost tónů, že dokážou vyjádřit složitost lidského života, protiklady, zoufalství i naději Komenského Labyrintu. Od jemného zvuku flétny při vítání nevinnosti dítěte na svět, přes majestátní rejstřík trubky oznamující dosažení životní profese, nekonečnou barevnost tónů vyjadřující lidskou touhu po lásce a vrcholící jásavým a slavnostním svatebním pochodem, ale i ponurý, těžký zvuk i bouři zklamání, strachu a marnosti, až po ztišení v chorálu, kdy se člověk pokorně vrací k Bohu a za zvuku jemných tónů varhan s ním rozmlouvá a nalézá klid.“

Pořadatelem koncertu je spolek přátel hudby MUSICA LOCI, který vznikl v létě 2019 kolem varhaníka a dirigenta Tomáše Pindóra a filantropky umění Jitky Černé. Od té doby spolek uskutečnil řadu koncertů, při kterých propojuje hudbu s literaturou, zpěvem, tancem, výtvarným uměním a architekturou. Tím nabízí návštěvníkům objevovat GENIUS LOCI jedinečných architektonických skvostů se skvělou akustikou a kompletním uměleckým prožitkem.

sedlec20200714.png

tz
AVE_CZ
Reklama
Komenský ožije v Praze a Kutné Hoře

Komenský ožije v Praze a Kutné Hoře

10. červenec 2020

Kutná Hora - Začátkem příštího týdne ožijí po 350 letech myšlenky J. A. Komenského z Labyrintu světa a ráje srdce, tradičně i netradičně v rámci varhanních koncertů s recitací v Praze a v Kutné Hoře. Pořadatelem je spolek přátel duchovní hudby Musica loci.

V pondělí 13. července od 19 hodin se varhanní koncert koná v novorenesančním kostele sv. Václava na pražském Smíchově. Dominantou této trojlodní bazilikální stavby jsou dvě padesátimetrové věže a je považována za jednu z nejvýznamnějších českých novorenesančních památek.

O den později, v úterý 14. července od 19 hodin bude následovat stejný varhanní koncert v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře-Sedlci, která je zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO. Jedná se o nejstarší katedrální chrám střední Evropy, který pochází z roku 1320 a v roce 1709 byl přestavěn Janem Blažejem Santinim ve slohu barokní gotiky.  

Labyrint světa a ráj srdce od Jana Amose Komenského (1592-1670) je podle historiků nejvýznamnějším literárním dílem období českého baroka. Dílo je význačné tím, že je napsané celé v češtině, vytříbeným a bohatým básnickým jazykem, využívá zvukomalby, synonym a častých metafor. První verze rukopisu je z r. 1623, ale ke knize se Komenský neustále vracel a doplňoval ji během putování světem o další motivy ze svého života, až do jejího druhého vydání v roce 1663.

Petr Eben (1929-2007) vybral 14 úryvků z tohoto díla a proložil je hudebními improvizacemi, které reflektují předchozí recitovaný úryvek a podněcují vlastní úvahy posluchačů o textu a jejich identifikaci s příběhem a myšlenkami, které jsou zároveň původní, tak i naprosto současné. Díky množství metafor je text srozumitelný a v následném hudebním motivu má posluchač čas si promítnout Komenského myšlenky do svého života. Punc současnosti koncertu přidají oba mladí interpreti, spolužáci z Janáčkovy konzervatoře – Radúz Mácha (1987), člen činohry Národního divadla, známý díky mnoha divadelním a filmovým rolím, a Tomáš Pindór (1983), laureát varhanních soutěží, koncertující na českých i zahraničních pódiích.

Tomáš Pindór zmínil ke koncertu: „Jedině snad varhany mají tak širokou škálu rejstříků a barevnost tónů, že dokážou vyjádřit složitost lidského života, protiklady, zoufalství i naději Komenského Labyrintu. Od jemného zvuku flétny při vítání nevinnosti dítěte na svět, přes majestátní rejstřík trubky oznamující dosažení životní profese, nekonečnou barevnost tónů vyjadřující lidskou touhu po lásce a vrcholící jásavým a slavnostním svatebním pochodem, ale i ponurý, těžký zvuk i bouři zklamání, strachu a marnosti, až po ztišení v chorálu, kdy se člověk pokorně vrací k Bohu a za zvuku jemných tónů varhan s ním rozmlouvá a nalézá klid.“

Pořadatelem koncertu je spolek přátel hudby MUSICA LOCI, který vznikl v létě 2019 kolem varhaníka a dirigenta Tomáše Pindóra a filantropky umění Jitky Černé. Od té doby spolek uskutečnil řadu koncertů, při kterých propojuje hudbu s literaturou, zpěvem, tancem, výtvarným uměním a architekturou. Tím nabízí návštěvníkům objevovat GENIUS LOCI jedinečných architektonických skvostů se skvělou akustikou a kompletním uměleckým prožitkem.

sedlec20200714.png

tz