vv auto
Reklama

Do funkce starostky kutnohorského Sokola byla zvolena Pavlína Šimůnková

21. únor 2019, 07:36

Kutná Hora - V prostorách historické sokolovny v Sokolské ulici se ve středu 13. února uskutečnila valná hromada T. J. Sokol Kutná Hora.

Tělocvičná jednota Sokol Kutná Hora je pobočný spolek České obce sokolské a její novodobé dějiny se datují od roku 1990. V současné době jsou součástí jednoty sportovní oddíly basketbalu, karate, silového trojboje, boulderingu a pět oddílů odboru všestrannosti.

Jako každý rok byly i letos na valné hromadě předneseny zprávy o činnosti jednotlivých sportovních oddílů, o činnosti odboru všestrannosti a o hospodaření T. J. Zásadním bodem valné hromady byly volby do výboru T. J. Po mnoha letech ukončili kvůli zdravotním komplikacím i vysokému věku svoji činnost jednatelka Eva Kmentová a starosta Julius Aufrecht.

Do vedení jednoty na období 2019 - 2022 byli zvoleni Pavlína Šimůnková jako starostka, Marie Štolbová jako jednatelka a Petr Kratochvíl jako místostarosta. Došlo také ke změně na pozici náčelnice odboru všestrannosti, kterou se stala Drahomíra Nováková a nahradila tak stávající náčelnici Pavlínu Šimůnkovou.

S jakou náladou a nápady vstupuje do své funkce starostka T. J.Sokol Kutná Hora Pavlína Šimůnková? „Stojíme před nelehkým úkolem, kdy máme v rukou tělocvičnou jednotu s velkým majetkem (dvě sokolovny), nicméně s nedostatečnými prostředky na jeho provoz a údržbu, o nutných rekonstrukcích nemluvě. Zároveň povědomí Kutnohořanů o činnosti naší jednoty je na nízké úrovni, což vede ke špatné obnově členské základny a ztěžuje nám to pozici při jednáních o financování T. J. Sokol Kutná Hora. Chtěli bychom ukázat, že činnost naší jednoty je nezastupitelná, zejména při práci se seniory a nejmenšími dětmi. Chceme dokázat, že zdravotně orientovaná zdatnost, která je „mottem“ odboru všestrannosti, si zasluhuje podporu stejně jako výkonnostní sport.

Určitě se musíme zaměřit nejen na vnímání Sokola veřejností, ale i samotnými členy. Zvýšit jejich zájem o činnost, vytvořit větší pocit sounáležitosti, aby byly hrdí na to, že jsou členy nejstaršího tělocvičného spolku u nás :) Budeme rádi, pokud se nám podaří dostat do sokolovny další sportovní oddíly, veřejnost, školy a zájmové organizace, aby byla kapacita tělocvičen naplněna. Nejde jen o sportovní aktivity. Historická sokolovna v Sokolské ulici je vhodná i pro koncerty, taneční zábavy či jiné kulturní akce. Činnost T.J.Sokol by nebyla možná bez významné podpory Města Kutná Hora a já doufám, že tuto podporu neztratíme.“

tz, foto František Novák
AVE_CZ
Reklama
Do funkce starostky kutnohorského Sokola byla zvolena Pavlína Šimůnková

Do funkce starostky kutnohorského Sokola byla zvolena Pavlína Šimůnková

21. únor 2019

Kutná Hora - V prostorách historické sokolovny v Sokolské ulici se ve středu 13. února uskutečnila valná hromada T. J. Sokol Kutná Hora.

Tělocvičná jednota Sokol Kutná Hora je pobočný spolek České obce sokolské a její novodobé dějiny se datují od roku 1990. V současné době jsou součástí jednoty sportovní oddíly basketbalu, karate, silového trojboje, boulderingu a pět oddílů odboru všestrannosti.

Jako každý rok byly i letos na valné hromadě předneseny zprávy o činnosti jednotlivých sportovních oddílů, o činnosti odboru všestrannosti a o hospodaření T. J. Zásadním bodem valné hromady byly volby do výboru T. J. Po mnoha letech ukončili kvůli zdravotním komplikacím i vysokému věku svoji činnost jednatelka Eva Kmentová a starosta Julius Aufrecht.

Do vedení jednoty na období 2019 - 2022 byli zvoleni Pavlína Šimůnková jako starostka, Marie Štolbová jako jednatelka a Petr Kratochvíl jako místostarosta. Došlo také ke změně na pozici náčelnice odboru všestrannosti, kterou se stala Drahomíra Nováková a nahradila tak stávající náčelnici Pavlínu Šimůnkovou.

S jakou náladou a nápady vstupuje do své funkce starostka T. J.Sokol Kutná Hora Pavlína Šimůnková? „Stojíme před nelehkým úkolem, kdy máme v rukou tělocvičnou jednotu s velkým majetkem (dvě sokolovny), nicméně s nedostatečnými prostředky na jeho provoz a údržbu, o nutných rekonstrukcích nemluvě. Zároveň povědomí Kutnohořanů o činnosti naší jednoty je na nízké úrovni, což vede ke špatné obnově členské základny a ztěžuje nám to pozici při jednáních o financování T. J. Sokol Kutná Hora. Chtěli bychom ukázat, že činnost naší jednoty je nezastupitelná, zejména při práci se seniory a nejmenšími dětmi. Chceme dokázat, že zdravotně orientovaná zdatnost, která je „mottem“ odboru všestrannosti, si zasluhuje podporu stejně jako výkonnostní sport.

Určitě se musíme zaměřit nejen na vnímání Sokola veřejností, ale i samotnými členy. Zvýšit jejich zájem o činnost, vytvořit větší pocit sounáležitosti, aby byly hrdí na to, že jsou členy nejstaršího tělocvičného spolku u nás :) Budeme rádi, pokud se nám podaří dostat do sokolovny další sportovní oddíly, veřejnost, školy a zájmové organizace, aby byla kapacita tělocvičen naplněna. Nejde jen o sportovní aktivity. Historická sokolovna v Sokolské ulici je vhodná i pro koncerty, taneční zábavy či jiné kulturní akce. Činnost T.J.Sokol by nebyla možná bez významné podpory Města Kutná Hora a já doufám, že tuto podporu neztratíme.“

tz, foto František Novák
Prohlédnout galerii