PM
Reklama

Ošetření topolů a jírovců mají naplánované v době od září do listopadu

14. září 2018, 12:57

Kutná Hora - V letošním roce 2018 je naplánované ošetření topolů u sportovní haly Bios v Puškinské ulici a jírovců v Tyršově ulici. Na obě lokality jsme si nechali od soudního znalce Ing. Jaroslava Kolaříka, Ph.D. zpracovat zhodnocení, které nám doporučí ošetření těchto dřevin. Ošetření bude probíhat od září do listopadu. Zásadní bude, jak stromy na obou lokalitách na ořez zareagují.

V Tyršově ulici bylo původně 16 jírovců. Na základě petice občanů bylo původní rozhodnutí o skácení všech 16 jírovců pozastaveno. Na místo nové lipové aleje, občané bojovali za ošetření stromů. Na konci března letošního roku proto proběhlo kácení pouze 3 havarijních jírovců. Lokalita v Tyršově ulici není pro jírovce moc příznivá, jedná se o úzký pruh zeleně, v které jsou stromy nahuštěny na sebe, navíc sousedí s chodníkem a komunikací. Dle zpracovaného zhodnocení budou V Tyršově ulici pokáceny další 4 jírovce a zbývajících 9 jírovců bude ošetřeno řezem.

Podobný problém je s topoly v Puškinské ulici u sportovní haly Bios. Jedná se o přestárlé stromy, které byly určeny k pokácení, místo topolů měla na místě vzniknout dubová alej. Kácení všech 26 kusů bylo pozastaveno. V nově zpracovaném odborném posudku je doporučeno ke kácení celkem 10 stromů, kácet budeme pouze 4 topoly, které jsou v nejhorším stavu. U ostatních 6 topolů určených ke kácení jsme navrhli také ořez. Zbylých 16 topolů bude také ošetřeno řezem, dle navrženého zhodnocení. Tyto stromy by na lokalitě mohly ještě pár let vydržet.

Bc. Milan Šesták DiS.
referent technického oddělení
Městský úřad Kutná Hora

AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Ošetření topolů a jírovců mají naplánované v době od září do listopadu

Ošetření topolů a jírovců mají naplánované v době od září do listopadu

14. září 2018

Kutná Hora - V letošním roce 2018 je naplánované ošetření topolů u sportovní haly Bios v Puškinské ulici a jírovců v Tyršově ulici. Na obě lokality jsme si nechali od soudního znalce Ing. Jaroslava Kolaříka, Ph.D. zpracovat zhodnocení, které nám doporučí ošetření těchto dřevin. Ošetření bude probíhat od září do listopadu. Zásadní bude, jak stromy na obou lokalitách na ořez zareagují.

V Tyršově ulici bylo původně 16 jírovců. Na základě petice občanů bylo původní rozhodnutí o skácení všech 16 jírovců pozastaveno. Na místo nové lipové aleje, občané bojovali za ošetření stromů. Na konci března letošního roku proto proběhlo kácení pouze 3 havarijních jírovců. Lokalita v Tyršově ulici není pro jírovce moc příznivá, jedná se o úzký pruh zeleně, v které jsou stromy nahuštěny na sebe, navíc sousedí s chodníkem a komunikací. Dle zpracovaného zhodnocení budou V Tyršově ulici pokáceny další 4 jírovce a zbývajících 9 jírovců bude ošetřeno řezem.

Podobný problém je s topoly v Puškinské ulici u sportovní haly Bios. Jedná se o přestárlé stromy, které byly určeny k pokácení, místo topolů měla na místě vzniknout dubová alej. Kácení všech 26 kusů bylo pozastaveno. V nově zpracovaném odborném posudku je doporučeno ke kácení celkem 10 stromů, kácet budeme pouze 4 topoly, které jsou v nejhorším stavu. U ostatních 6 topolů určených ke kácení jsme navrhli také ořez. Zbylých 16 topolů bude také ošetřeno řezem, dle navrženého zhodnocení. Tyto stromy by na lokalitě mohly ještě pár let vydržet.

Bc. Milan Šesták DiS.
referent technického oddělení
Městský úřad Kutná Hora