PM
Reklama

Policisté besedovali se seniory ve Zbraslavicích

13. duben 2018, 04:51

Zbraslavice - V měsíci dubnu uspořádali policisté ze Zbraslavic inspektor prap. Tomáš Jirovský a inspektor nstržm. Aneta Kordiaková ve spolupráci s místním svazem seniorů v rámci prevence besedu s místními seniory.

Při setkání byli přítomní opakovaně seznámeni s kriminalitou páchanou na seniorech a zejména s problematikou tzv. “podomních obchodníků“, kdy byli na místě seznámeni s případy na okrese Kutná Hora, které se od minulého setkání se seniory staly.

Senioři byli seznámeni s problematikou kapesních krádeží, které se stávají zejména v obchodních domech. Policisté upozornili i na citlivou problematiku domácího násilí páchané na seniorech. Připomněli také důležité povinnosti v souvislosti s řízením motorového vozidla (zejména termíny lékařských prohlídek) a byli seznámení s novými i starými ustanoveními v silničním provozu, což velice ocenili. Přítomným bylo připomenuto výjezdové telefonní číslo zbraslavické hlídky s tím, že na toto telefonní číslo se mohou obrátit v případě nějakých problémů či rady.

Opětovně byly probrány témata „zabezpečení svého majetku, zabezpečení mobilního telefonu či platební karty, předváděcích akcí, samostatných procházek v lese apod.“ Přítomní senioři byli seznámeni s bezpečnostní situací v dané lokalitě.

Závěr setkání patřil dotazům. Policisté během setkání přítomným rozdali propagační materiály s cennými radami, mezi kterými nechyběli i „policejní křížovky pro seniory“.

Beseda byla vedena v duchu přátelského rozhovoru mezi místními policisty a místními seniory a na závěr byla ukončena potleskem od seniorů. Byla zde domluvena další spolupráce s místním svazem seniorů.

inspektor prap. Tomáš Jirovský, DiS.
policejní  inspektor OOP Zbraslavice

Upravila:
por. Mgr. Vendulka Marečková
tisková mluvčí Policie ČR Kutná Hora

AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
Policisté besedovali se seniory ve Zbraslavicích

Policisté besedovali se seniory ve Zbraslavicích

13. duben 2018

Zbraslavice - V měsíci dubnu uspořádali policisté ze Zbraslavic inspektor prap. Tomáš Jirovský a inspektor nstržm. Aneta Kordiaková ve spolupráci s místním svazem seniorů v rámci prevence besedu s místními seniory.

Při setkání byli přítomní opakovaně seznámeni s kriminalitou páchanou na seniorech a zejména s problematikou tzv. “podomních obchodníků“, kdy byli na místě seznámeni s případy na okrese Kutná Hora, které se od minulého setkání se seniory staly.

Senioři byli seznámeni s problematikou kapesních krádeží, které se stávají zejména v obchodních domech. Policisté upozornili i na citlivou problematiku domácího násilí páchané na seniorech. Připomněli také důležité povinnosti v souvislosti s řízením motorového vozidla (zejména termíny lékařských prohlídek) a byli seznámení s novými i starými ustanoveními v silničním provozu, což velice ocenili. Přítomným bylo připomenuto výjezdové telefonní číslo zbraslavické hlídky s tím, že na toto telefonní číslo se mohou obrátit v případě nějakých problémů či rady.

Opětovně byly probrány témata „zabezpečení svého majetku, zabezpečení mobilního telefonu či platební karty, předváděcích akcí, samostatných procházek v lese apod.“ Přítomní senioři byli seznámeni s bezpečnostní situací v dané lokalitě.

Závěr setkání patřil dotazům. Policisté během setkání přítomným rozdali propagační materiály s cennými radami, mezi kterými nechyběli i „policejní křížovky pro seniory“.

Beseda byla vedena v duchu přátelského rozhovoru mezi místními policisty a místními seniory a na závěr byla ukončena potleskem od seniorů. Byla zde domluvena další spolupráce s místním svazem seniorů.

inspektor prap. Tomáš Jirovský, DiS.
policejní  inspektor OOP Zbraslavice

Upravila:
por. Mgr. Vendulka Marečková
tisková mluvčí Policie ČR Kutná Hora