V besedě dojde na úskalí internetového prodeje a nebo i na smlouvy uzavřené po telefonu

16. duben 2018, 11:52

Kutná Hora - Se seniory v Klubu důchodců budou besedovat pracovníci Živnostenského úřadu Kutná Hora a České obchodní inspekce. Beseda, kterou organizuje Živnostenský úřad Kutná Hora, v prostorách klubu začne ve středu 18. dubna ve 13.30 hodin.

Program:
1. Představení ČOI
2. Vymezení dozoru – působnost ČOI
3. Dozor dle zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění
- Správnost účtování
- Seznámení spotřebitelů s cenami
- Vyžádání si dokladu při platbě
- Postup při reklamaci
4. Organizované předváděcí akce
5. Internetový prodej
6. Smlouvy uzavírané prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (smlouvy uzavírané po telefonu)
7. Inzertní nabídka v denním tisk
8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
9. Diskuze

tz
AVE_CZ
Reklama
vv auto
Reklama
V besedě dojde na úskalí internetového prodeje a nebo i na smlouvy uzavřené po telefonu

V besedě dojde na úskalí internetového prodeje a nebo i na smlouvy uzavřené po telefonu

16. duben 2018

Kutná Hora - Se seniory v Klubu důchodců budou besedovat pracovníci Živnostenského úřadu Kutná Hora a České obchodní inspekce. Beseda, kterou organizuje Živnostenský úřad Kutná Hora, v prostorách klubu začne ve středu 18. dubna ve 13.30 hodin.

Program:
1. Představení ČOI
2. Vymezení dozoru – působnost ČOI
3. Dozor dle zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění
- Správnost účtování
- Seznámení spotřebitelů s cenami
- Vyžádání si dokladu při platbě
- Postup při reklamaci
4. Organizované předváděcí akce
5. Internetový prodej
6. Smlouvy uzavírané prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (smlouvy uzavírané po telefonu)
7. Inzertní nabídka v denním tisk
8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
9. Diskuze

tz