Zastupitelé schválili téměř milion korun na přípojku veřejného osvětlení nové cyklostezky

25. leden 2021, 08:02

Kutná Hora – Hned na lednovém zasedání zastupitelé Kutné Hory mimo jiné přijali zhruba měsíc po schválení rozpočtu některá rozpočtová opatření: Hale Klimeška přidělili 1 203 950,- Kč na nákup led tabule a na doplňkové práce 190 311,- Kč nebo investovali 500 000,- Kč do oprav chodníku na Masarykově ulici. „V předpokládaných nákladech na rekonstrukci chodníků Masarykova nebyly započítány náklady na zábory části komunikace ze strany ŘSD,“ píše například důvodová zpráva.

Téměř milion korun potom zastupitelé „přiklepli“ na propojení veřejného osvětlení pro nově budovanou cyklostezku. Přesně 994 342,- Kč.

„Všechno je to zdůvodněné,“ obhajoval rozpočtová opatření starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011). „Na cyklostezku máme dotaci, nebylo tam veřejné osvětlení. Také se mi částka za přípojku zdála vysoká, bez té přípojky bychom ale cyklostezku neosvětlili,“ doplnil.

O stav nově budované cyklostezky u Vrchlice se opakovaně zajímala Kateřina Špalková. „Obrací se na nás občané, že cyklostezka není zabezpečená a momentálně tam je nějaký výkop,“ upozornila a pokračovala: „Do nezabezpečených výkopů mohou lidé spadnout, je to nebezpečné. Je to neoznačená stavba.“

Podle vedoucího odboru investic Jiřího Janála není vstup veřejnosti na stavbu možný. „Co tam dělají? Chodí to tam kontrolovat? Je to staveniště, nemají tam co dělat, zejména v části s výkopy. Tam normálního člověka nenapadne jít, je tam bláto a na druhé straně je asfaltka,“ zdůraznil vedoucí odboru investic Jiří Janál. „Cyklostezka se dělá už strašně dlouho a je to tak kontroverzní projekt, že jsme museli předpokládat, že se o to budou lidé zajímat,“ odpověděla Kateřina Špalková. „Chodí tam právě proto, že to není označené ani jako stavba ani jako nebezpečné,“ doplnila.

Cyklostezka měla být hotová už na konci roku 2020, podle Jiřího Janála byl tento termín prodloužen na 30. března 2021. „Měli jsme problémy s projektem, s přeložkou optických sítí Českých drah. Nakonec jsme tam objevili ještě jeden kabel. Přesto, že je tento projekt pod dotací, poskytoval dotace nám umožnil posunutí termínu do 30. března 2021. To je konečný termín dokončení celého projektu,“ vysvětlil Jiří Janál.

Důvodová zpráva (propojení veřejného osvětlení)

Odbor investic v rámci projektové dokumentace řešící vybudování cyklostezky Vrchlice řešil i vybudování nové sítě veřejného osvětlení. Od provozovatele veřejného osvětlení byl určen bod napojení, který po zpracování celé dokumentace provozovatel (Technické služby) vyhodnotil jako nevyhovující (slabé dimenze pro přenos el. výkonu). Přípojka tím nebyla v projektu zahrnuta. S ohledem na skutečnost, že veřejné osvětlení v rámci dotace na cyklostezku je neuznatelným nákladem, nebylo nutné, aby byla přípojka součástí projektu přikládaného k žádosti. Bylo zadáno vypracování nové dokumentace pro novou přípojku (zhotoveno 2020). Nyní je třeba ji vybudovat, a proto tato rozpočtová změna na realizační prostředky.

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
Zastupitelé schválili téměř milion korun na přípojku veřejného osvětlení nové cyklostezky

Zastupitelé schválili téměř milion korun na přípojku veřejného osvětlení nové cyklostezky

25. leden 2021

Kutná Hora – Hned na lednovém zasedání zastupitelé Kutné Hory mimo jiné přijali zhruba měsíc po schválení rozpočtu některá rozpočtová opatření: Hale Klimeška přidělili 1 203 950,- Kč na nákup led tabule a na doplňkové práce 190 311,- Kč nebo investovali 500 000,- Kč do oprav chodníku na Masarykově ulici. „V předpokládaných nákladech na rekonstrukci chodníků Masarykova nebyly započítány náklady na zábory části komunikace ze strany ŘSD,“ píše například důvodová zpráva.

Téměř milion korun potom zastupitelé „přiklepli“ na propojení veřejného osvětlení pro nově budovanou cyklostezku. Přesně 994 342,- Kč.

„Všechno je to zdůvodněné,“ obhajoval rozpočtová opatření starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011). „Na cyklostezku máme dotaci, nebylo tam veřejné osvětlení. Také se mi částka za přípojku zdála vysoká, bez té přípojky bychom ale cyklostezku neosvětlili,“ doplnil.

O stav nově budované cyklostezky u Vrchlice se opakovaně zajímala Kateřina Špalková. „Obrací se na nás občané, že cyklostezka není zabezpečená a momentálně tam je nějaký výkop,“ upozornila a pokračovala: „Do nezabezpečených výkopů mohou lidé spadnout, je to nebezpečné. Je to neoznačená stavba.“

Podle vedoucího odboru investic Jiřího Janála není vstup veřejnosti na stavbu možný. „Co tam dělají? Chodí to tam kontrolovat? Je to staveniště, nemají tam co dělat, zejména v části s výkopy. Tam normálního člověka nenapadne jít, je tam bláto a na druhé straně je asfaltka,“ zdůraznil vedoucí odboru investic Jiří Janál. „Cyklostezka se dělá už strašně dlouho a je to tak kontroverzní projekt, že jsme museli předpokládat, že se o to budou lidé zajímat,“ odpověděla Kateřina Špalková. „Chodí tam právě proto, že to není označené ani jako stavba ani jako nebezpečné,“ doplnila.

Cyklostezka měla být hotová už na konci roku 2020, podle Jiřího Janála byl tento termín prodloužen na 30. března 2021. „Měli jsme problémy s projektem, s přeložkou optických sítí Českých drah. Nakonec jsme tam objevili ještě jeden kabel. Přesto, že je tento projekt pod dotací, poskytoval dotace nám umožnil posunutí termínu do 30. března 2021. To je konečný termín dokončení celého projektu,“ vysvětlil Jiří Janál.

Důvodová zpráva (propojení veřejného osvětlení)

Odbor investic v rámci projektové dokumentace řešící vybudování cyklostezky Vrchlice řešil i vybudování nové sítě veřejného osvětlení. Od provozovatele veřejného osvětlení byl určen bod napojení, který po zpracování celé dokumentace provozovatel (Technické služby) vyhodnotil jako nevyhovující (slabé dimenze pro přenos el. výkonu). Přípojka tím nebyla v projektu zahrnuta. S ohledem na skutečnost, že veřejné osvětlení v rámci dotace na cyklostezku je neuznatelným nákladem, nebylo nutné, aby byla přípojka součástí projektu přikládaného k žádosti. Bylo zadáno vypracování nové dokumentace pro novou přípojku (zhotoveno 2020). Nyní je třeba ji vybudovat, a proto tato rozpočtová změna na realizační prostředky.

René Svoboda