Diody, jejich princip a využití v praxi

20. listopad 2020, 16:56

Pod pojmem dioda se rozumí elektrotechnická součástka. Kde všude mají diody využití a jak vlastně pracují?

Co jsou diody a jak pracují

Diody patří k základním elektronickým součástkám. Dioda disponuje dvěma elektrodami, anodou a katodou. Vyznačuje se odlišným tvarem voltampérové charakteristiky v závislosti na polaritě přiloženého napětí. Pod pojmem voltamérová charakteristika pak rozumíme závislost proudu protékajícího zkoumanou součástkou na přiloženém napětí.

Tyto polovodičové součástky využívají vlastnosti PN přechodu, který vzniká při kontaktu polovodičů typu N a P. Přechod je základním prvkem nejen diod, ale i řady dalších součástek, jako jsou tranzistory či fotovoltaické články.

Diody tedy usměrňují střídavý proud, jenž prochází dle fyzikálního principu pouze z anody na katodu, nikoli opačným směrem. Avšak děje se tak v ideálních podmínkách.

Ideální dioda, u které bychom mohli tvrdit, že proud prochází pouze jedním směrem, se od té reálné liší. Porovnáme-li ji s diodovou rovnicí, dojdeme k závěru, že při nenulovém napětí na diodě menším než zhruba 0,6 V zůstává proud diodou stále nulový. Stejně tak charakteristika není exponenciální.

V praxi jsou u diod stěžejní především pětice zásadních vlastností, a to dynamický odpor, dále maximální proud v propustném směru, zbytkový proud, maximální závěrné napětí a prahové napětí.

Použití diod

Podle použití lze diody v základu rozdělit na:

- vysokofrekvenční diody

- stabilizační Zenerovy didody

- fotodiody

- výkonové usměrňovací diody

- kapacitní diody

  • - LED

 

Mezi další druhy diod patří pak dále například dioda hrotová, mikrovlnná, elektronková, případně dioda PNPN.

Praktické využití diod je vzhledem k množství druhů velmi rozmanité. Zenerova dioda se využívá pro stabilizaci napětí, diody rovněž mohou být využity na ochranu proti přepólování. Vlivu teplotního koeficientu diody může být využit pro měření teploty.

O společnosti TME

Jak plyne z tohoto textu, škála na současném trhu nabízených diod je velmi rozmanitá. A jejich využití v elektrotechnice je široké.

Široký sortiment součástek pro toto odvětví včetně diod a mnoha dalších prvků nabízí značka TME. Jedná se o polskou společnost, která v současné chvíli patří mezi přední evropské dodavatele. Hlavní sídlo této firmy se se nachází v Lodži, ve středním Polsku.

Zde také vzniklo moderní logistické centrum, které umožňuje rychlý a flexibilní export objednávek do celého světa. A to včetně těch nejodlehlejších lokalit.

TME neboli Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o klade důraz na udržení politiky jakosti a životního prostředí. Tím intenzivně upevňuje svou pozici především na území střední, východní a severní Evropy. Hodnoty společnosti TME jsou založeny jednak na širokém sortimentu zboží, ale také na precizním zákaznickém servisu.

Komerční sdělení
AVE_CZ
Reklama
Diody, jejich princip a využití v praxi

Diody, jejich princip a využití v praxi

20. listopad 2020

Pod pojmem dioda se rozumí elektrotechnická součástka. Kde všude mají diody využití a jak vlastně pracují?

Co jsou diody a jak pracují

Diody patří k základním elektronickým součástkám. Dioda disponuje dvěma elektrodami, anodou a katodou. Vyznačuje se odlišným tvarem voltampérové charakteristiky v závislosti na polaritě přiloženého napětí. Pod pojmem voltamérová charakteristika pak rozumíme závislost proudu protékajícího zkoumanou součástkou na přiloženém napětí.

Tyto polovodičové součástky využívají vlastnosti PN přechodu, který vzniká při kontaktu polovodičů typu N a P. Přechod je základním prvkem nejen diod, ale i řady dalších součástek, jako jsou tranzistory či fotovoltaické články.

Diody tedy usměrňují střídavý proud, jenž prochází dle fyzikálního principu pouze z anody na katodu, nikoli opačným směrem. Avšak děje se tak v ideálních podmínkách.

Ideální dioda, u které bychom mohli tvrdit, že proud prochází pouze jedním směrem, se od té reálné liší. Porovnáme-li ji s diodovou rovnicí, dojdeme k závěru, že při nenulovém napětí na diodě menším než zhruba 0,6 V zůstává proud diodou stále nulový. Stejně tak charakteristika není exponenciální.

V praxi jsou u diod stěžejní především pětice zásadních vlastností, a to dynamický odpor, dále maximální proud v propustném směru, zbytkový proud, maximální závěrné napětí a prahové napětí.

Použití diod

Podle použití lze diody v základu rozdělit na:

- vysokofrekvenční diody

- stabilizační Zenerovy didody

- fotodiody

- výkonové usměrňovací diody

- kapacitní diody

  • - LED

 

Mezi další druhy diod patří pak dále například dioda hrotová, mikrovlnná, elektronková, případně dioda PNPN.

Praktické využití diod je vzhledem k množství druhů velmi rozmanité. Zenerova dioda se využívá pro stabilizaci napětí, diody rovněž mohou být využity na ochranu proti přepólování. Vlivu teplotního koeficientu diody může být využit pro měření teploty.

O společnosti TME

Jak plyne z tohoto textu, škála na současném trhu nabízených diod je velmi rozmanitá. A jejich využití v elektrotechnice je široké.

Široký sortiment součástek pro toto odvětví včetně diod a mnoha dalších prvků nabízí značka TME. Jedná se o polskou společnost, která v současné chvíli patří mezi přední evropské dodavatele. Hlavní sídlo této firmy se se nachází v Lodži, ve středním Polsku.

Zde také vzniklo moderní logistické centrum, které umožňuje rychlý a flexibilní export objednávek do celého světa. A to včetně těch nejodlehlejších lokalit.

TME neboli Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o klade důraz na udržení politiky jakosti a životního prostředí. Tím intenzivně upevňuje svou pozici především na území střední, východní a severní Evropy. Hodnoty společnosti TME jsou založeny jednak na širokém sortimentu zboží, ale také na precizním zákaznickém servisu.

Komerční sdělení