vv auto
Reklama

Jaromír Strnad obhajuje mandát senátora

13. září 2016, 16:00

Kutnohorsko - V posledních šesti letech zastával post senátora za volební obvod číslo 40 - Kutná Hora inženýr Jaromír Strnad, který je zároveň starostou města Čáslavi. V tomto roce se rozhodl svůj mandát v nadcházejících volbách obhajovat. S jakými pocity, vizí a plány?

"Pocity jsou jiné, než tomu bylo před šesti lety," konstatoval inženýr Jaromír Strnad. "V roce 2010 jsem sice také věděl, jakých cílů chci dosáhnout a měl jsem i představu o fungování Senátu a zákonodárných procesech. V současné době mám ale za sebou již právě těch šest let zkušeností s realitou takové funkce. Prošel jsem mnoha jednáními, spolu se svými kolegy ze Senátu, ale často také s ostatními starostkami a starosty obcí mého volebního obvodu jsme řešili problémy, které trápí lidi v naší republice, ať již jde o velká města nebo ty nejmenší obce," popsal vývoj, kterým během uplynulých let jako politik prošel.

"Jestliže bych měl hovořit o vizích a plánech - jsou v podstatě stejné, jako v době mojí první kandidatury. Stejně jako tehdy, i nyní chci pomáhat tam, kde je to potřebné - tedy na konkrétních místech, v konkrétních obcích a při řešení konkrétních problémů. Jsem přesvědčen, že se tento způsob práce v minulém volebním období osvědčil, jak o tom ostatně svědčí kladné ohlasy představitelů mnohých obcí v mém volebním obvodu, kde se podařilo vybudovat nová sportoviště, opravit komunikace, zajistit novou trasu pro obchvat Církvice a mnohé další. Úspěšně završena byla celá řada projektů, jiné jsou v realizaci a další se připravují. Dnes tedy ještě lépe než před šesti lety vím, kam je třeba zaměřit pozornost. Právě proto obhajuji post senátora s odhodláním pokračovat spolu se zástupci obcí v práci, která má smysl.

Působnost senátora je rozdělena do několika sfér. Činnost přímo "v terénu" je jen jednou z nich. Další nesmírně důležitou součástí výkonu mandátu je práce přímo na půdě Senátu. Tady mají senátoři určitou možnost korigovat znění a podobu přijímaných zákonů a dalších norem, které následně ovlivňují život lidí v celé republice. Rád konstatuji, že senátoři této svoji pravomoci často využívají. Také zde jsem se vždy snažil - a pokud budu mít možnost pokračovat i v příštím volebním období - budu se snažit i nadále působit ve prospěch jednoduchosti a smysluplnosti všech přijímaných norem tak, aby nebyly pro občany přítěží, ale pomocí. Není to jednoduché a žádný zákon nemůže beze zbytku vyhovovat všem. Jde ale o to vytvořit takové prostředí, které poskytne lidem vhodné zázemí pro klidný a bezpečný život," popsal senátor Jaromír Strnad svoje plány na nadcházející období.

Někteří lidé Vám vyčítají souběh funkce senátora a starosty města Čáslavi. Jak tuto skutečnost vidíte Vy?

"Nejprve jsem se tohoto momentu obával, nevěděl jsem, zda budu schopen zastat obě pozice. Dnes již vím, že to možné je a to dokonce s velkou výhodou. Každodenní starosti s vedením města mi totiž nedovolí přesunout se do jakéhosi uzavřeného specifického světa, který po čase některé z politiků obklopuje a nesouvisí příliš s realitou. Já mimo novel zákonů řeším i nedostatek financí na rozbité silnice nebo opravu místních škol. Přeneseně tedy vím, jak je nezbytné zajistit takovou legislativu, která důstojným a spravedlivým způsobem rozdělí obcím a institucím potřebné finanční prostředky. Takových příkladů je mnoho..."

Objevují se hlasy, že o vás není slyšet v médiích. Proč tomu tak je?

"Já osobně zastávám názor, že je třeba hlavně pracovat. Je samozřejmé, že se komunikace s lidmi rozhodně nestraním. Naopak. Rád se s každým sejdu a proberu situaci, která obce i jednotlivce třeba trápí nebo často i těší. Takové případy jsou samozřejmě mnohem veselejší. Jsem vždy potěšen, když se se mnou někdo podělí o radost z dokončeného projektu, opravené návsi nebo osobního úspěchu.

Je ale pravdou, že jsem nikdy necítil potřebu sdělovat vše prostřednictvím novin či internetu. Možná to byla částečně chyba, určitě to ale neznamená, že jsem nepracoval. Ostatně informace o mojí práci je možné najít na stránkách Senátu či na mém osobním webu." 

Jak podle Vás probíhá současná předvolební kampaň?

"Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Pro většinu kandidátů platí konstatování, že se jedná o velmi korektní kampaň, vedenou podle určitých pravidel. Je jisté, že se každý snaží prezentovat svoji práci, úspěchy a představy. A tak by to mělo podle mého mínění také být. Problém vzniká v momentě, kdy se některý z kandidátů snaží více než představováním sebe sama útočit na voliče osočováním druhých a nebojím se říci, že až šířením zpráv, které ač se nezakládají na pravdě, mohou mnohé obyvatele regionu znejistět či dokonce vystrašit. Konkrétně se jedná o informace, které kolují na sociálních sítích ohledně dříve uvažovaného skládkování tak zvaných ostravských kalů v Čáslavi. Moje několikeré jednání s vedením firmy AVE potvrdilo, že společnost od tohoto záměru z mnoha důvodů ustoupila. Několikrát jsem tuto informaci potvrdil v různých médiích, ale lidé jsou bohužel dále doslova strašeni, patrně ve snaze získat další volební "body" - a to vše bez snahy daný problém osobně prodiskutovat. Tomu skutečně nerozumím. Takto vedená kampaň nemůže nikomu prospět, nepomůže ani v práci ani v řešení jakéhokoliv problému. Ale jak jsem uvedl, většina kandidátů vede svoji kampaň velmi korektním způsobem, což je třeba ocenit." 

Máte pro své voliče nějaký vzkaz na závěr?

"Není to vzkaz jen pro lidi, kteří se rozhodnou volit právě mě, ale pro každého, kdo má zájem o život ve svém regionu a v celé naší republice. Volební právo je v naší zemi samozřejmostí a mnozí s ním, bohužel, také jako se samozřejmostí zacházejí. Často se stává, že věci a situace, které se nám zdají být snadno dostupné a nejsou výjimečné, opomíjíme a svým způsobem podceňujeme, zanedbáváme. Rád bych tedy požádal každého voliče, ať již je jeho představa o budoucím senátorovi jakákoliv, aby přišel svůj názor vyjádřit k volbám ve dnech 7. a 8. října."

PR
AVE_CZ
Reklama
Jaromír Strnad obhajuje mandát senátora

Jaromír Strnad obhajuje mandát senátora

13. září 2016

Kutnohorsko - V posledních šesti letech zastával post senátora za volební obvod číslo 40 - Kutná Hora inženýr Jaromír Strnad, který je zároveň starostou města Čáslavi. V tomto roce se rozhodl svůj mandát v nadcházejících volbách obhajovat. S jakými pocity, vizí a plány?

"Pocity jsou jiné, než tomu bylo před šesti lety," konstatoval inženýr Jaromír Strnad. "V roce 2010 jsem sice také věděl, jakých cílů chci dosáhnout a měl jsem i představu o fungování Senátu a zákonodárných procesech. V současné době mám ale za sebou již právě těch šest let zkušeností s realitou takové funkce. Prošel jsem mnoha jednáními, spolu se svými kolegy ze Senátu, ale často také s ostatními starostkami a starosty obcí mého volebního obvodu jsme řešili problémy, které trápí lidi v naší republice, ať již jde o velká města nebo ty nejmenší obce," popsal vývoj, kterým během uplynulých let jako politik prošel.

"Jestliže bych měl hovořit o vizích a plánech - jsou v podstatě stejné, jako v době mojí první kandidatury. Stejně jako tehdy, i nyní chci pomáhat tam, kde je to potřebné - tedy na konkrétních místech, v konkrétních obcích a při řešení konkrétních problémů. Jsem přesvědčen, že se tento způsob práce v minulém volebním období osvědčil, jak o tom ostatně svědčí kladné ohlasy představitelů mnohých obcí v mém volebním obvodu, kde se podařilo vybudovat nová sportoviště, opravit komunikace, zajistit novou trasu pro obchvat Církvice a mnohé další. Úspěšně završena byla celá řada projektů, jiné jsou v realizaci a další se připravují. Dnes tedy ještě lépe než před šesti lety vím, kam je třeba zaměřit pozornost. Právě proto obhajuji post senátora s odhodláním pokračovat spolu se zástupci obcí v práci, která má smysl.

Působnost senátora je rozdělena do několika sfér. Činnost přímo "v terénu" je jen jednou z nich. Další nesmírně důležitou součástí výkonu mandátu je práce přímo na půdě Senátu. Tady mají senátoři určitou možnost korigovat znění a podobu přijímaných zákonů a dalších norem, které následně ovlivňují život lidí v celé republice. Rád konstatuji, že senátoři této svoji pravomoci často využívají. Také zde jsem se vždy snažil - a pokud budu mít možnost pokračovat i v příštím volebním období - budu se snažit i nadále působit ve prospěch jednoduchosti a smysluplnosti všech přijímaných norem tak, aby nebyly pro občany přítěží, ale pomocí. Není to jednoduché a žádný zákon nemůže beze zbytku vyhovovat všem. Jde ale o to vytvořit takové prostředí, které poskytne lidem vhodné zázemí pro klidný a bezpečný život," popsal senátor Jaromír Strnad svoje plány na nadcházející období.

Někteří lidé Vám vyčítají souběh funkce senátora a starosty města Čáslavi. Jak tuto skutečnost vidíte Vy?

"Nejprve jsem se tohoto momentu obával, nevěděl jsem, zda budu schopen zastat obě pozice. Dnes již vím, že to možné je a to dokonce s velkou výhodou. Každodenní starosti s vedením města mi totiž nedovolí přesunout se do jakéhosi uzavřeného specifického světa, který po čase některé z politiků obklopuje a nesouvisí příliš s realitou. Já mimo novel zákonů řeším i nedostatek financí na rozbité silnice nebo opravu místních škol. Přeneseně tedy vím, jak je nezbytné zajistit takovou legislativu, která důstojným a spravedlivým způsobem rozdělí obcím a institucím potřebné finanční prostředky. Takových příkladů je mnoho..."

Objevují se hlasy, že o vás není slyšet v médiích. Proč tomu tak je?

"Já osobně zastávám názor, že je třeba hlavně pracovat. Je samozřejmé, že se komunikace s lidmi rozhodně nestraním. Naopak. Rád se s každým sejdu a proberu situaci, která obce i jednotlivce třeba trápí nebo často i těší. Takové případy jsou samozřejmě mnohem veselejší. Jsem vždy potěšen, když se se mnou někdo podělí o radost z dokončeného projektu, opravené návsi nebo osobního úspěchu.

Je ale pravdou, že jsem nikdy necítil potřebu sdělovat vše prostřednictvím novin či internetu. Možná to byla částečně chyba, určitě to ale neznamená, že jsem nepracoval. Ostatně informace o mojí práci je možné najít na stránkách Senátu či na mém osobním webu." 

Jak podle Vás probíhá současná předvolební kampaň?

"Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Pro většinu kandidátů platí konstatování, že se jedná o velmi korektní kampaň, vedenou podle určitých pravidel. Je jisté, že se každý snaží prezentovat svoji práci, úspěchy a představy. A tak by to mělo podle mého mínění také být. Problém vzniká v momentě, kdy se některý z kandidátů snaží více než představováním sebe sama útočit na voliče osočováním druhých a nebojím se říci, že až šířením zpráv, které ač se nezakládají na pravdě, mohou mnohé obyvatele regionu znejistět či dokonce vystrašit. Konkrétně se jedná o informace, které kolují na sociálních sítích ohledně dříve uvažovaného skládkování tak zvaných ostravských kalů v Čáslavi. Moje několikeré jednání s vedením firmy AVE potvrdilo, že společnost od tohoto záměru z mnoha důvodů ustoupila. Několikrát jsem tuto informaci potvrdil v různých médiích, ale lidé jsou bohužel dále doslova strašeni, patrně ve snaze získat další volební "body" - a to vše bez snahy daný problém osobně prodiskutovat. Tomu skutečně nerozumím. Takto vedená kampaň nemůže nikomu prospět, nepomůže ani v práci ani v řešení jakéhokoliv problému. Ale jak jsem uvedl, většina kandidátů vede svoji kampaň velmi korektním způsobem, což je třeba ocenit." 

Máte pro své voliče nějaký vzkaz na závěr?

"Není to vzkaz jen pro lidi, kteří se rozhodnou volit právě mě, ale pro každého, kdo má zájem o život ve svém regionu a v celé naší republice. Volební právo je v naší zemi samozřejmostí a mnozí s ním, bohužel, také jako se samozřejmostí zacházejí. Často se stává, že věci a situace, které se nám zdají být snadno dostupné a nejsou výjimečné, opomíjíme a svým způsobem podceňujeme, zanedbáváme. Rád bych tedy požádal každého voliče, ať již je jeho představa o budoucím senátorovi jakákoliv, aby přišel svůj názor vyjádřit k volbám ve dnech 7. a 8. října."

PR
Prohlédnout galerii