Villa Romantica
Reklama

Ležícího muže na vozovce ostatní překračovali bez zájmu

11. srpen 2010, 13:16
(aktualizováno: 13. srpen 2010, 14:15)

Kácov ­- Ve dnech 4. – 8. srpna 2010 se městys Kácov rozrostl o několik tisíc obyvatel - návštěvníků, kteří své kroky opětovně , tak jako tři roky nazpět, směřovali na vyhlášený festival – Sázavafest, tentokrát již 10. ročník.

Tak jako v předcházejících letech, tak i v letošním roce se na vyhlášený a vyhledávaný festival intenzivně připravovala policie ČR v součinnosti s organizátory a zástupci městyse Kácov. Proběhlo několik setkání a z těchto jednání bylo zřejmé, že v důsledku nižšího rozpočtu organizátorů řada organizačních zajištění přešla na městys Kácov. Městys Kácov měl za úkol zajistit převoznickou dopravu přes řeku Sázavu, tak jak na toto návštěvníci byli z minulých let zvyklý. Tato doprava zajištěna nebyla a v důsledku toho odpadla i služba záchranářů, kteří tuto dopravu provozovali. Velké potíže nastaly, když ze strany starosty městyse Kácov bylo konstatováno, že nebude zajištěno dopravní značení v centru Kácova. Zástupci policie v tomto bodě jednání oponovali, neboť představitele městyse Kácova upozornili, že nastanou značné potíže, které ovšem nebude řešit policie, ale představitelé městyse Kácova. Občané Kácova se nakonec sami přesvědčili, že dopravní značení bylo ze strany obce zajištěno a tak měli občané volný průjezd do svých obydlí, zásobování nebylo ochromeno a návštěvníci parkovali na vyhrazených parkovištích a ne na chodnících městyse Kácov. Tento pozitivní přístup představitelů Obecního úřadu městyse Kácova, i přes počáteční potíže, velice kladně hodnotilo vedení kutnohorské policie ČR. Porušování zákazů a nařízení vyznačených dopravními značkami by byla naplněna skutková podstata přestupku a to již spadá do kompetence k řešení policie ČR.
Vedení kutnohorské policie ČR bylo v úzkém kontaktu i s organizátory celého festivalu, kteří se snažili spolupracovat. Zajistili si areál, prostory pro stanová městečka a vyhrazená parkoviště. I na straně organizačního týmu se odrazil nižší finanční rozpočet určený na pořádání tohoto festivalu.

Vzhledem k tomu, že se postupně prohloubila vzájemná komunikace mezi zúčastněnými stranami, tak se podařilo celou akci připravit, tak aby všichni návštěvníci byli nejen spokojeni s programem, ale aby se hlavně cítili na festivalu co nejlépe a bezpečně. Dohled nad veřejným pořádkem, bezpečností v silničním provozu a ochrana zdraví a majetku to je hlavní úkol policie ČR. Proto vedení Územního odboru Policie ČR (pozn. dříve Okresní ředitelství P ČR), vyčlenilo pro zajištění této akce 106 policistů pořádkové policie a 28 policistů služby kriminální policie a vyšetřování. Vzhledem k tomu, že se jedná o festival, který probíhá v rozsahu několika dní a nesmí být ochromena bezpečnost na zbývajícím území Kutnohorska, tak na zajištění celé akce se v rámci výpomoci podíleli i policisté z okolních územních odborů P ČR a to Benešov, Kolín, Praha Venkov-jih v počtu 54 policistů, dále 2 instruktoři služební přípravy Krajského ředitelství policie Středočeského kraje a 11 policistů skupiny kynologie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Bezpečností opatření bylo provedeno též v součinnosti s Celním úřadem Praha D1.

Festival se postupně rozjížděl, návštěvníků přibývalo, stanová městečka se rozrůstala a parkoviště se zaplňovala. Všechno z počátku mělo standardní průběh. Jenže přišel čtvrtek večer a počasí začalo sehrávat svoji roli. Dešťové přeháňky se postupně změnily v trvalý déšť a z nebe padaly proudy vody. Během sobotního dopoledně začaly přicházet alarmující zprávy o přibývání vody v řece Sázavě a postupném upouštění vody z přehrady Želivka. Zprávy, které velitele i jeho zástupce bezpečnostního opatření policie ČR nenechávaly od samého počátku v klidu. Již pouhým okem bylo jasné, že voda začíná nabírat větších rozměrů. V odpoledních hodinách započala evakuace obyvatel v zátopových zónách a odvoz jejich vozidel do bezpečí. Vzhledem k tomu, že nás jako velitele bezpečnostního opatření nikdo nekontaktoval, museli jsme si sami zajistit průběžné informace o stavu povětrnostních podmínek, stavu hladiny vody v řece Sázavě apod. Hodinu od hodiny voda v řece stoupala a postupně překonala I., II. stupeň a rychle se blížila k III. stupni povodňové aktivity. Festival probíhal bez jakýchkoliv omezení, promočení a prochladlí návštěvníci nic netušící se stále bezvadně bavili. Z bezpečnostního hlediska se situace stále zhoršovala a ani po telefonickém rozhovoru s ředitelem HZS Kutná Hora se nedalo zcela vyloučit i překročení III. stupně povodňové aktivity řeky Sázava. Představa, že řeka Sázava vlastně se nachází v těsné blízkosti pódií a může skutečně ohrozit účastníky a účinkující vygradovala tak, že velitel celého bezpečnostního opatření požádal organizátory o vyhlášení a upozornění všech účastníků festivalu, že se blíží stupeň ohrožení v důsledku stoupající hladiny vody v řece Sázavě. Postupně organizátoři ukončili produkci na prvních dvou pódií.

Nepřízeň počasí znepříjemňovala život jak návštěvníkům, tak policistům v jejich práci. Zcela promočení policisté ve svých 12ti hodinových a někteří i ve 24hodinových směnách si plnili své povinnosti na výtečnou. Během celého bezpečnostního opatření zpracovali: 1 trestný čin majetkové povahy, 1 trestný čin obecně nebezpečný, zpracované ve zkráceném přípravném řízení, 4 přestupky majetkové povahy, dále bylo zjištěno 15 přestupků - řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu, 1 přestupek řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a 141 přestupků v dopravě vyřízených v blokovém řízení v celkové částce 29 400,- Kč. V průběhu bezpečnostní akce bylo celkem kontrolováno 1 153 osob a 1 123 motorových vozidel, dále bylo provedeno 1 123 dechových zkoušek na alkohol u řidičů a 15 zkoušek na drogy testrem DrufWipe. Společně s Celním úřadem Praha D1 bylo ve 3 případech zjištěno přechovávání omamných a psychotropních látek. Z toho 2 případy zpracovávány jako trestný čin dle ustanovení § 284 odst. 1 trestního zákoníku a v 1 případě jako přestupek dle ustanovení § 30 odst. 1j přestupkového zákona. K narušení veřejného pořádku nedošlo, taktéž nedošlo k žádné mimořádné události.

Mimo uvedené výsledky činnosti práce policistů provedli odchyt 1 psa, který se volně toulal v ulicích Kácova a to na základě oznámení ze strany občanů. Tomuto psu policisté poskytli potravu a zároveň se jej podařilo i umístnit u nového majitele. Dále provedli odchyt dvou loveckých psů, kteří se volně pohybovali ve stanoveném městečku Sázavafestu a to na upozornění návštěvníků festivalu. Tito psi byli předání majiteli, který ani nevěděl, že mu jeho miláčkové utekli. Opětovně na upozornění návštěvníků policisté provedli odchyt zraněné poštolky obecné a zajistili její předání pracovníkovi záchranářské stanice ve Vlašimi.

Při výkonu služby hlídka PČR nalezla ležícího muže na vozovce, těsně za kamenným mostem v Kácově, který byl volně překračován bez jakéhokoliv zájmu zde jdoucími občany a snad na základě jeho velkého štěstí nebyl přejet motorovým vozidlem. Tomuto muži byla poskytnuta pomoc, přivolán lékař, který zjistil, že muž měl slabší epileptický záchvat. Dále se na policisty obraceli jak návštěvníci, tak i občané Kácova o radu a pomoc. Vždy jim bylo ku prospěchu věci vyhověno.

Velmi pozitivně hodnotím přístup zodpovědných řidičů, kteří před nástupem své jízdy přišli požádat o provedení kontrolní dechové zkoušky na alkohol. Chtěli se ujistit, že po bujaré noci již mohou zcela bez zbytkového alkoholu zasednout za volant a tak neohrozit sami sebe, spolujezdce ve vozidle, ale ani jiné účastníky silničního provozu. Prostě, že jejich jízda bude bezpečná zpět domů. Tato poskytovaná služba byla ze strany jednotlivých policistů velmi kladně hodnocena.

POMÁHAT A CHRÁNIT, heslo které se snaží všichni policisté plnit. Myslím si, že policisté zařazeni v bezpečnostním opatření na akci Sázavafestu toto heslo plnili a to i přes velmi špatnou nepřízeň počasí. Svoji službu policisté vykonávali z velké části bez náhradu na mzdu a i na osobní volno.
Zda-li skutečně policisté naplnili svým přístupem a činností uvedené heslo, musí především hodnotit samotní občané.


plk. JUDr. Blanka Matějů
Územní odbor PČR Kutná Hora

Tisková zpráva
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Ležícího muže na vozovce ostatní překračovali bez zájmu

Ležícího muže na vozovce ostatní překračovali bez zájmu

11. srpen 2010
(aktualizováno: 13. srpen 2010, 14:15)

Kácov ­- Ve dnech 4. – 8. srpna 2010 se městys Kácov rozrostl o několik tisíc obyvatel - návštěvníků, kteří své kroky opětovně , tak jako tři roky nazpět, směřovali na vyhlášený festival – Sázavafest, tentokrát již 10. ročník.

Tak jako v předcházejících letech, tak i v letošním roce se na vyhlášený a vyhledávaný festival intenzivně připravovala policie ČR v součinnosti s organizátory a zástupci městyse Kácov. Proběhlo několik setkání a z těchto jednání bylo zřejmé, že v důsledku nižšího rozpočtu organizátorů řada organizačních zajištění přešla na městys Kácov. Městys Kácov měl za úkol zajistit převoznickou dopravu přes řeku Sázavu, tak jak na toto návštěvníci byli z minulých let zvyklý. Tato doprava zajištěna nebyla a v důsledku toho odpadla i služba záchranářů, kteří tuto dopravu provozovali. Velké potíže nastaly, když ze strany starosty městyse Kácov bylo konstatováno, že nebude zajištěno dopravní značení v centru Kácova. Zástupci policie v tomto bodě jednání oponovali, neboť představitele městyse Kácova upozornili, že nastanou značné potíže, které ovšem nebude řešit policie, ale představitelé městyse Kácova. Občané Kácova se nakonec sami přesvědčili, že dopravní značení bylo ze strany obce zajištěno a tak měli občané volný průjezd do svých obydlí, zásobování nebylo ochromeno a návštěvníci parkovali na vyhrazených parkovištích a ne na chodnících městyse Kácov. Tento pozitivní přístup představitelů Obecního úřadu městyse Kácova, i přes počáteční potíže, velice kladně hodnotilo vedení kutnohorské policie ČR. Porušování zákazů a nařízení vyznačených dopravními značkami by byla naplněna skutková podstata přestupku a to již spadá do kompetence k řešení policie ČR.
Vedení kutnohorské policie ČR bylo v úzkém kontaktu i s organizátory celého festivalu, kteří se snažili spolupracovat. Zajistili si areál, prostory pro stanová městečka a vyhrazená parkoviště. I na straně organizačního týmu se odrazil nižší finanční rozpočet určený na pořádání tohoto festivalu.

Vzhledem k tomu, že se postupně prohloubila vzájemná komunikace mezi zúčastněnými stranami, tak se podařilo celou akci připravit, tak aby všichni návštěvníci byli nejen spokojeni s programem, ale aby se hlavně cítili na festivalu co nejlépe a bezpečně. Dohled nad veřejným pořádkem, bezpečností v silničním provozu a ochrana zdraví a majetku to je hlavní úkol policie ČR. Proto vedení Územního odboru Policie ČR (pozn. dříve Okresní ředitelství P ČR), vyčlenilo pro zajištění této akce 106 policistů pořádkové policie a 28 policistů služby kriminální policie a vyšetřování. Vzhledem k tomu, že se jedná o festival, který probíhá v rozsahu několika dní a nesmí být ochromena bezpečnost na zbývajícím území Kutnohorska, tak na zajištění celé akce se v rámci výpomoci podíleli i policisté z okolních územních odborů P ČR a to Benešov, Kolín, Praha Venkov-jih v počtu 54 policistů, dále 2 instruktoři služební přípravy Krajského ředitelství policie Středočeského kraje a 11 policistů skupiny kynologie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Bezpečností opatření bylo provedeno též v součinnosti s Celním úřadem Praha D1.

Festival se postupně rozjížděl, návštěvníků přibývalo, stanová městečka se rozrůstala a parkoviště se zaplňovala. Všechno z počátku mělo standardní průběh. Jenže přišel čtvrtek večer a počasí začalo sehrávat svoji roli. Dešťové přeháňky se postupně změnily v trvalý déšť a z nebe padaly proudy vody. Během sobotního dopoledně začaly přicházet alarmující zprávy o přibývání vody v řece Sázavě a postupném upouštění vody z přehrady Želivka. Zprávy, které velitele i jeho zástupce bezpečnostního opatření policie ČR nenechávaly od samého počátku v klidu. Již pouhým okem bylo jasné, že voda začíná nabírat větších rozměrů. V odpoledních hodinách započala evakuace obyvatel v zátopových zónách a odvoz jejich vozidel do bezpečí. Vzhledem k tomu, že nás jako velitele bezpečnostního opatření nikdo nekontaktoval, museli jsme si sami zajistit průběžné informace o stavu povětrnostních podmínek, stavu hladiny vody v řece Sázavě apod. Hodinu od hodiny voda v řece stoupala a postupně překonala I., II. stupeň a rychle se blížila k III. stupni povodňové aktivity. Festival probíhal bez jakýchkoliv omezení, promočení a prochladlí návštěvníci nic netušící se stále bezvadně bavili. Z bezpečnostního hlediska se situace stále zhoršovala a ani po telefonickém rozhovoru s ředitelem HZS Kutná Hora se nedalo zcela vyloučit i překročení III. stupně povodňové aktivity řeky Sázava. Představa, že řeka Sázava vlastně se nachází v těsné blízkosti pódií a může skutečně ohrozit účastníky a účinkující vygradovala tak, že velitel celého bezpečnostního opatření požádal organizátory o vyhlášení a upozornění všech účastníků festivalu, že se blíží stupeň ohrožení v důsledku stoupající hladiny vody v řece Sázavě. Postupně organizátoři ukončili produkci na prvních dvou pódií.

Nepřízeň počasí znepříjemňovala život jak návštěvníkům, tak policistům v jejich práci. Zcela promočení policisté ve svých 12ti hodinových a někteří i ve 24hodinových směnách si plnili své povinnosti na výtečnou. Během celého bezpečnostního opatření zpracovali: 1 trestný čin majetkové povahy, 1 trestný čin obecně nebezpečný, zpracované ve zkráceném přípravném řízení, 4 přestupky majetkové povahy, dále bylo zjištěno 15 přestupků - řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu, 1 přestupek řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a 141 přestupků v dopravě vyřízených v blokovém řízení v celkové částce 29 400,- Kč. V průběhu bezpečnostní akce bylo celkem kontrolováno 1 153 osob a 1 123 motorových vozidel, dále bylo provedeno 1 123 dechových zkoušek na alkohol u řidičů a 15 zkoušek na drogy testrem DrufWipe. Společně s Celním úřadem Praha D1 bylo ve 3 případech zjištěno přechovávání omamných a psychotropních látek. Z toho 2 případy zpracovávány jako trestný čin dle ustanovení § 284 odst. 1 trestního zákoníku a v 1 případě jako přestupek dle ustanovení § 30 odst. 1j přestupkového zákona. K narušení veřejného pořádku nedošlo, taktéž nedošlo k žádné mimořádné události.

Mimo uvedené výsledky činnosti práce policistů provedli odchyt 1 psa, který se volně toulal v ulicích Kácova a to na základě oznámení ze strany občanů. Tomuto psu policisté poskytli potravu a zároveň se jej podařilo i umístnit u nového majitele. Dále provedli odchyt dvou loveckých psů, kteří se volně pohybovali ve stanoveném městečku Sázavafestu a to na upozornění návštěvníků festivalu. Tito psi byli předání majiteli, který ani nevěděl, že mu jeho miláčkové utekli. Opětovně na upozornění návštěvníků policisté provedli odchyt zraněné poštolky obecné a zajistili její předání pracovníkovi záchranářské stanice ve Vlašimi.

Při výkonu služby hlídka PČR nalezla ležícího muže na vozovce, těsně za kamenným mostem v Kácově, který byl volně překračován bez jakéhokoliv zájmu zde jdoucími občany a snad na základě jeho velkého štěstí nebyl přejet motorovým vozidlem. Tomuto muži byla poskytnuta pomoc, přivolán lékař, který zjistil, že muž měl slabší epileptický záchvat. Dále se na policisty obraceli jak návštěvníci, tak i občané Kácova o radu a pomoc. Vždy jim bylo ku prospěchu věci vyhověno.

Velmi pozitivně hodnotím přístup zodpovědných řidičů, kteří před nástupem své jízdy přišli požádat o provedení kontrolní dechové zkoušky na alkohol. Chtěli se ujistit, že po bujaré noci již mohou zcela bez zbytkového alkoholu zasednout za volant a tak neohrozit sami sebe, spolujezdce ve vozidle, ale ani jiné účastníky silničního provozu. Prostě, že jejich jízda bude bezpečná zpět domů. Tato poskytovaná služba byla ze strany jednotlivých policistů velmi kladně hodnocena.

POMÁHAT A CHRÁNIT, heslo které se snaží všichni policisté plnit. Myslím si, že policisté zařazeni v bezpečnostním opatření na akci Sázavafestu toto heslo plnili a to i přes velmi špatnou nepřízeň počasí. Svoji službu policisté vykonávali z velké části bez náhradu na mzdu a i na osobní volno.
Zda-li skutečně policisté naplnili svým přístupem a činností uvedené heslo, musí především hodnotit samotní občané.


plk. JUDr. Blanka Matějů
Územní odbor PČR Kutná Hora

Tisková zpráva
Prohlédnout galerii