TIP: Novela zákona o spotřebitelských úvěrech zvýšila ochranu dlužníků

2. srpen 2017, 15:10

Kutnohorsko/Kolínsko - Nový zákon o spotřebitelských úvěrech je již v platnosti mnoho měsíců. Přesto o něm nemá velká část zájemců o půjčku dostatek informací. Co tedy změna přinesla a jak se to projevilo na trhu s půjčkami?

Zpřísnění povinností na straně poskytovatelů půjček

Jelikož neustále narůstal počet dlužníků, kteří se kvůli nezodpovědnému půjčování dostali do platební neschopnosti, došlo ke zpřísnění povinností na straně poskytovatelů půjček. Tato změna se nedotkla pouze hypoték, jak si mnoho laiků myslí, ale i krátkodobých půjček. 

1. Bez dozoru ČNB ani „ránu“

Zřejmě nejpodstatnější změna nastala v tom, že i na nebankovní půjčky začala dohlížet Česká národní banka. V současnosti nesmí poskytovat půjčky nikdo, kdo nemá licenci od ČNB, případně o ni alespoň nepožádal.

2. Větší nároky na poskytovatele

Další podstatnou změnou, která opět primárně cílila na nebankovní sektor, jsou tvrdší podmínky, za kterých lze půjčky poskytovat. Každá společnost musí splnit mnoho kritérií, mezi které např. patří: 

 - vlastní kapitál v částce nejméně 20 000 000 Kč

- peníze určené na půjčky nesmí pocházet z nejasných zdrojů a musí být prokazatelné

- vedení poskytovatele půjčky má být důvěryhodné

- a další kritéria

3. Neprověření bonity se může poskytovatelům vymstít

Nyní je jasně stanoveno, že poskytovatel půjčky musí důkladně prověřit bonitu žadatele. Tzn. jeho schopnost splácet úvěr. Pokud by to neudělal, mohlo by dojít k zneplatnění smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Tento právní krok lze udělat ve lhůtě 3 let. V konečném důsledku to znamená, že dlužník by po zneplatnění úvěrové smlouvy sice musel vrátit původní půjčku, ale již by nemusel platit úrok.

V této souvislosti vzniklo mnoho obav, že přísnější prověřování bonity bude znamenat konec půjček bez doložení příjmu nebo půjček bez registru. Reálná praxe naštěstí ukazuje, že tyto výhodné krátkodobé půjčky nebyly nijak omezeny. Jejich výhody, mezi které patří hlavně rychlejší proces poskytnutí peněz, tak může stále využít každý zájemce.

4. Sankce za nesplácení mají limit

Další velmi důležitou změnou je omezení sankcí, které můžou poskytovatelé půjček požadovat po dlužnících v případě nesplácení dluhu. Podle aktuálního zákona nelze účtovat více, než pokutu do 50 % výše půjčky a současně maximálně do částky 200 000 Kč, přičemž denní pokuta z prodlení může být nejvýše 0,1 %.

5. Férová soudní cesta

Podstatné je také určení, že v případě sporů musí být zvolen klasický soudní proces a nikoliv rozhodčí řízení. Před změnou zákona mnoho poskytovatelů půjček využívalo právě rozhodčí řízení, které pro ně bylo výhodnější. Řádný soud by tak měl nyní zaručit, že ani jedna strana sporu nebude mít výhodu.

Jaké jsou dopady změny zákona o spotřebitelských úvěrech na zájemce o půjčky

Některé dopady vyplývají z výše uvedených informací o zpřísnění povinností pro poskytovatele krátkodobých a dlouhodobých půjček. Další konkrétní příklady se změnami pro zájemce o půjčku uvádíme v dalším textu.

1. Formulář žádosti o půjčku může mít o pár okének navíc

V určitých případech mohlo dojít ke změně v procesu vyřizování žádosti o půjčku, jelikož nyní již každý poskytovatel musí prověřovat bonitu. Proto ve formuláři žádosti je nyní obvykle nutné doplnit částku pravidelných příjmů a výdajů, což jsou informace nezbytné k posouzení již zmíněné bonity. Ovšem samotný schvalovací proces to nijak nezpomaluje

To se týká i velmi oblíbených půjček před výplatou, které pomáhají překlenout krátké období nedostatku peněz do doby, než dorazí další výplata od zaměstnavatele. Mnoho z nich se totiž řadí to segmentu tzv. mikropůjček do 5 000 Kč, u kterých dříve poskytovatelé půjček bonitu příliš neprověřovaly. To se po změně zákona změnilo. 

2. U zástavy nemovitosti dostal dlužník více času

V případě půjček se zástavou nemovitosti získávají dlužníci více času na vyřešení případných finančních problémů. Věřitel totiž může nemovitost danou do zástavy prodat nejdříve po 6 měsících, během kterých dlužník nedokázal své dluhy po splatnosti vyřešit.

3. Splátka hypotéky bez sankcí

Zákon ocení i dlužníci, kteří mají sjednanou hypotéku nejméně na 2 roky. Ti ji totiž můžou, bez jakýchkoliv sankcí, předčasně uhradit. Jediné, čemu se nevyhnou, je úhrada účelně vynaložených nákladů banky. Ta může být určena až na 1% z dlužné částky, ale současně se nemůže jednat o částku vyšší, než 50 000 Kč.

Jaký je závěr?

Je evidentní, že zájemci o půjčku změny zákona o spotřebitelských úvěrech v podstatě zatím příliš nepocítili. Objem schválených půjček nijak nepoklesl. Vyplnění několika kolonek v žádosti navíc není žádná zátěž a neznamená zpomalení poskytnutí krátkodobé půjčky.  Již nyní se ukazuje, že se díky přísnější právní úpravě zmenšil počet problematických úvěrů od nespolehlivých poskytovatelů. Tím pádem se jedná o příslib snížení počtu exekucí v budoucnosti.  

Ostatně s dluhy a exekucemi nebojuje jenom Česká republika, ale také Polsko nebo Slovensko. Z těchto zemí se k nám opakovaně dostávají zprávy o rostoucím počtu exekucí. Věřme, že se to alespoň naší země již nebude týkat. Na konečné posouzení, zda úprava zákona splnila svůj účel, si ovšem musíme ještě nějakou dobu počkat.

PR
AVE_CZ
Reklama
TIP: Novela zákona o spotřebitelských úvěrech zvýšila ochranu dlužníků

TIP: Novela zákona o spotřebitelských úvěrech zvýšila ochranu dlužníků

2. srpen 2017

Kutnohorsko/Kolínsko - Nový zákon o spotřebitelských úvěrech je již v platnosti mnoho měsíců. Přesto o něm nemá velká část zájemců o půjčku dostatek informací. Co tedy změna přinesla a jak se to projevilo na trhu s půjčkami?

Zpřísnění povinností na straně poskytovatelů půjček

Jelikož neustále narůstal počet dlužníků, kteří se kvůli nezodpovědnému půjčování dostali do platební neschopnosti, došlo ke zpřísnění povinností na straně poskytovatelů půjček. Tato změna se nedotkla pouze hypoték, jak si mnoho laiků myslí, ale i krátkodobých půjček. 

1. Bez dozoru ČNB ani „ránu“

Zřejmě nejpodstatnější změna nastala v tom, že i na nebankovní půjčky začala dohlížet Česká národní banka. V současnosti nesmí poskytovat půjčky nikdo, kdo nemá licenci od ČNB, případně o ni alespoň nepožádal.

2. Větší nároky na poskytovatele

Další podstatnou změnou, která opět primárně cílila na nebankovní sektor, jsou tvrdší podmínky, za kterých lze půjčky poskytovat. Každá společnost musí splnit mnoho kritérií, mezi které např. patří: 

 - vlastní kapitál v částce nejméně 20 000 000 Kč

- peníze určené na půjčky nesmí pocházet z nejasných zdrojů a musí být prokazatelné

- vedení poskytovatele půjčky má být důvěryhodné

- a další kritéria

3. Neprověření bonity se může poskytovatelům vymstít

Nyní je jasně stanoveno, že poskytovatel půjčky musí důkladně prověřit bonitu žadatele. Tzn. jeho schopnost splácet úvěr. Pokud by to neudělal, mohlo by dojít k zneplatnění smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Tento právní krok lze udělat ve lhůtě 3 let. V konečném důsledku to znamená, že dlužník by po zneplatnění úvěrové smlouvy sice musel vrátit původní půjčku, ale již by nemusel platit úrok.

V této souvislosti vzniklo mnoho obav, že přísnější prověřování bonity bude znamenat konec půjček bez doložení příjmu nebo půjček bez registru. Reálná praxe naštěstí ukazuje, že tyto výhodné krátkodobé půjčky nebyly nijak omezeny. Jejich výhody, mezi které patří hlavně rychlejší proces poskytnutí peněz, tak může stále využít každý zájemce.

4. Sankce za nesplácení mají limit

Další velmi důležitou změnou je omezení sankcí, které můžou poskytovatelé půjček požadovat po dlužnících v případě nesplácení dluhu. Podle aktuálního zákona nelze účtovat více, než pokutu do 50 % výše půjčky a současně maximálně do částky 200 000 Kč, přičemž denní pokuta z prodlení může být nejvýše 0,1 %.

5. Férová soudní cesta

Podstatné je také určení, že v případě sporů musí být zvolen klasický soudní proces a nikoliv rozhodčí řízení. Před změnou zákona mnoho poskytovatelů půjček využívalo právě rozhodčí řízení, které pro ně bylo výhodnější. Řádný soud by tak měl nyní zaručit, že ani jedna strana sporu nebude mít výhodu.

Jaké jsou dopady změny zákona o spotřebitelských úvěrech na zájemce o půjčky

Některé dopady vyplývají z výše uvedených informací o zpřísnění povinností pro poskytovatele krátkodobých a dlouhodobých půjček. Další konkrétní příklady se změnami pro zájemce o půjčku uvádíme v dalším textu.

1. Formulář žádosti o půjčku může mít o pár okének navíc

V určitých případech mohlo dojít ke změně v procesu vyřizování žádosti o půjčku, jelikož nyní již každý poskytovatel musí prověřovat bonitu. Proto ve formuláři žádosti je nyní obvykle nutné doplnit částku pravidelných příjmů a výdajů, což jsou informace nezbytné k posouzení již zmíněné bonity. Ovšem samotný schvalovací proces to nijak nezpomaluje

To se týká i velmi oblíbených půjček před výplatou, které pomáhají překlenout krátké období nedostatku peněz do doby, než dorazí další výplata od zaměstnavatele. Mnoho z nich se totiž řadí to segmentu tzv. mikropůjček do 5 000 Kč, u kterých dříve poskytovatelé půjček bonitu příliš neprověřovaly. To se po změně zákona změnilo. 

2. U zástavy nemovitosti dostal dlužník více času

V případě půjček se zástavou nemovitosti získávají dlužníci více času na vyřešení případných finančních problémů. Věřitel totiž může nemovitost danou do zástavy prodat nejdříve po 6 měsících, během kterých dlužník nedokázal své dluhy po splatnosti vyřešit.

3. Splátka hypotéky bez sankcí

Zákon ocení i dlužníci, kteří mají sjednanou hypotéku nejméně na 2 roky. Ti ji totiž můžou, bez jakýchkoliv sankcí, předčasně uhradit. Jediné, čemu se nevyhnou, je úhrada účelně vynaložených nákladů banky. Ta může být určena až na 1% z dlužné částky, ale současně se nemůže jednat o částku vyšší, než 50 000 Kč.

Jaký je závěr?

Je evidentní, že zájemci o půjčku změny zákona o spotřebitelských úvěrech v podstatě zatím příliš nepocítili. Objem schválených půjček nijak nepoklesl. Vyplnění několika kolonek v žádosti navíc není žádná zátěž a neznamená zpomalení poskytnutí krátkodobé půjčky.  Již nyní se ukazuje, že se díky přísnější právní úpravě zmenšil počet problematických úvěrů od nespolehlivých poskytovatelů. Tím pádem se jedná o příslib snížení počtu exekucí v budoucnosti.  

Ostatně s dluhy a exekucemi nebojuje jenom Česká republika, ale také Polsko nebo Slovensko. Z těchto zemí se k nám opakovaně dostávají zprávy o rostoucím počtu exekucí. Věřme, že se to alespoň naší země již nebude týkat. Na konečné posouzení, zda úprava zákona splnila svůj účel, si ovšem musíme ještě nějakou dobu počkat.

PR