Villa Romantica
Reklama

Řidičům je od začátku srpna k dispozici opravená silnice v Plaňanech

8. srpen 2019, 15:01

Plaňany - Úsek silnice třetí třídy číslo 3297 v Plaňanech je kompletně opravený a doplněný například o přechody, parkovací místa a o úpravu pro nevidomé. Náklady na stavbu, která trvala devět měsíců, z velké části zaplatil ze svého rozpočtu Středočeský kraj (cca 26 milionů korun včetně DPH) a 1,5 milionem korun přispěl i městys Plaňany. K užívání byla předána 1. srpna letošního roku. 

Jedná se o úsek silnice, který vede uvnitř Plaňan (741 metrů) a poté mimo městys směrem na obec Cerhenice (1 759 metrů). „Povrch původní vozovky byl v Plaňanech ze žulových kostek a po vybudování inženýrských sítí byl naprosto nevyhovující, proto bylo nutné ho vyměnit. Nově vznikla také podélná parkovací místa, na silnici jsme provedli odvodnění. V místě přechodu pro chodce byl vybudován středový dělící ostrůvek a na vjezdu do obce je nová nasvícená vjezdová brána, která má přispět k tomu, aby byla dodržována maximální povolená rychlost v obci,“ vyjmenovává ředitel Krajské správy a údržby silnic Zdeněk Dvořák některé z nejdůležitějších úprav, které byly na silnici provedeny. 

Uvnitř Plaňan byla silnice v rámci úprav zúžená, aby vznikl prostor pro parkovací místa. Z důvodu odvodnění byly vybudovány nové vpustě do obecní kanalizace a provedena oprava stávajícího kamenného propustku. Úpravy pro nevidomé a tělesně postižené byly zhotoveny ze zámkové dlažby. Parkovací podélná stání mají šířku 2 metry a délku 5,75 metrů, přičemž se počítalo i s parkováním pro tělesně postižené o větších rozměrech a s rampou směrem k chodníku. Mimo městys zůstala šířka komunikace stejná, byly na ní odfrézovány vrstvy z asfaltu a nahrazeny novými.

TZ
AVE_CZ
Reklama
Řidičům je od začátku srpna k dispozici opravená silnice v Plaňanech

Řidičům je od začátku srpna k dispozici opravená silnice v Plaňanech

8. srpen 2019

Plaňany - Úsek silnice třetí třídy číslo 3297 v Plaňanech je kompletně opravený a doplněný například o přechody, parkovací místa a o úpravu pro nevidomé. Náklady na stavbu, která trvala devět měsíců, z velké části zaplatil ze svého rozpočtu Středočeský kraj (cca 26 milionů korun včetně DPH) a 1,5 milionem korun přispěl i městys Plaňany. K užívání byla předána 1. srpna letošního roku. 

Jedná se o úsek silnice, který vede uvnitř Plaňan (741 metrů) a poté mimo městys směrem na obec Cerhenice (1 759 metrů). „Povrch původní vozovky byl v Plaňanech ze žulových kostek a po vybudování inženýrských sítí byl naprosto nevyhovující, proto bylo nutné ho vyměnit. Nově vznikla také podélná parkovací místa, na silnici jsme provedli odvodnění. V místě přechodu pro chodce byl vybudován středový dělící ostrůvek a na vjezdu do obce je nová nasvícená vjezdová brána, která má přispět k tomu, aby byla dodržována maximální povolená rychlost v obci,“ vyjmenovává ředitel Krajské správy a údržby silnic Zdeněk Dvořák některé z nejdůležitějších úprav, které byly na silnici provedeny. 

Uvnitř Plaňan byla silnice v rámci úprav zúžená, aby vznikl prostor pro parkovací místa. Z důvodu odvodnění byly vybudovány nové vpustě do obecní kanalizace a provedena oprava stávajícího kamenného propustku. Úpravy pro nevidomé a tělesně postižené byly zhotoveny ze zámkové dlažby. Parkovací podélná stání mají šířku 2 metry a délku 5,75 metrů, přičemž se počítalo i s parkováním pro tělesně postižené o větších rozměrech a s rampou směrem k chodníku. Mimo městys zůstala šířka komunikace stejná, byly na ní odfrézovány vrstvy z asfaltu a nahrazeny novými.

TZ