Termín platí - církvický obchvat chtějí začít stavět ještě v letošním roce

10. červenec 2020, 08:00

Církvice - Ředitelství silnic a dálnic hodnotilo deset nabídek na realizaci stavby "Obchvat Církvice". Vítěz silniční dílo postaví za 444,8 milionu korun, což je 73% z předpokládané ceny.

"Nyní probíhají nezbytné procesní kroky v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby dle předepsaných zákonných lhůt. Tímto zároveň potvrzujeme platnost předpokládaného termínu zahájení realizace stavby v druhé polovině letošního roku," uvedla Nina Ledvinová, tisková mluvčí ŘSD.

V případě stavby kruhové křižovatky na silnici I/38 pod Kaňkem se stále jedná o vypořádání majetkových vztahů pozemků. "Realizace stavby je závislá na zajištění smluvních vztahů na pozemky trvalého a dočasného záboru, případně uzavření smluv o zápisu věcného břemene, z důvodu stavbou vyvolaných překládek inženýrských sítí," upozornila Nina Ledvinová s tím, že situace je komplikovaná: "V některých případech je nezbytné nejdříve vypořádat například odstranění zástavních práv nebo i několikanásobných exekučních řízení."

René Svoboda
AVE_CZ
Reklama
Termín platí - církvický obchvat chtějí začít stavět ještě v letošním roce

Termín platí - církvický obchvat chtějí začít stavět ještě v letošním roce

10. červenec 2020

Církvice - Ředitelství silnic a dálnic hodnotilo deset nabídek na realizaci stavby "Obchvat Církvice". Vítěz silniční dílo postaví za 444,8 milionu korun, což je 73% z předpokládané ceny.

"Nyní probíhají nezbytné procesní kroky v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby dle předepsaných zákonných lhůt. Tímto zároveň potvrzujeme platnost předpokládaného termínu zahájení realizace stavby v druhé polovině letošního roku," uvedla Nina Ledvinová, tisková mluvčí ŘSD.

V případě stavby kruhové křižovatky na silnici I/38 pod Kaňkem se stále jedná o vypořádání majetkových vztahů pozemků. "Realizace stavby je závislá na zajištění smluvních vztahů na pozemky trvalého a dočasného záboru, případně uzavření smluv o zápisu věcného břemene, z důvodu stavbou vyvolaných překládek inženýrských sítí," upozornila Nina Ledvinová s tím, že situace je komplikovaná: "V některých případech je nezbytné nejdříve vypořádat například odstranění zástavních práv nebo i několikanásobných exekučních řízení."

René Svoboda