Domaro
Reklama

Gymnázium dostalo legionářský pomníček

28. červen 2017, 08:31

Kolín - V pátek 23. června 2017 byl v budově kolínského gymnázia znovuinstalován památníček s prstí z legionářských bojišť Zborov, Doss Alto a Terron, který zde byl původně umístěn v roce 1937 a odstraněn na počátku německé okupace.

Akce byla spojena s výstavou o první světové válce, o jejích dopadech na Kolín, čsl. legiích a legionářské tradici na Kolínsku.

Před osmdesáti lety, při příležitosti dvacátého výročí bitvy u Zborova a jubilejních oslav kolínského obchodního školství, byl v budově dnešního gymnázia, tehdy sloužící kolínské obchodní akademii, osazen památníček s prstí z legionářských bojišť od Zborova, Terronu a Doss Alta. Psal se rok 1937 a nad mladou republikou, které ještě nebylo ani dvacet let, se začala stahovat mračna.

A tak ani tento památníček neměl dlouhého trvání. Na počátku okupace, pravděpodobně v druhé polovině roku 1939, byl odstraněn. Jeho další osudy zatím nejsou jasné. Nevíme, jestli se sem nakrátko po válce navrátil, nejspíše ne. Vlastní schránku s prstí uschoval pravděpodobně tehdejší ředitel obchodní akademie Jaroslav Startl v kolínském archivu (dnes Státním okresním archivu Kolín) a podstavec zůstal v budově školy, kde v přítmí sklepa přestál do dnešních dnů.

Jeho znovuosazení proběhlo na počest stého výročí bitvy u Zborova. Uložení prsti se ujal starosta Kolína Vít Rakušan, ředitel gymnázia Ivo Zachař a vedoucí odd. Státního oblastního archivu Kolín Lenka Neřoldová. Událost hudebně doprovodil pěvecký sbor kolínského gymnázia pod vedením Elišky Tesařové.

TZ
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Domaro
Reklama
Gymnázium dostalo legionářský pomníček

Gymnázium dostalo legionářský pomníček

28. červen 2017

Kolín - V pátek 23. června 2017 byl v budově kolínského gymnázia znovuinstalován památníček s prstí z legionářských bojišť Zborov, Doss Alto a Terron, který zde byl původně umístěn v roce 1937 a odstraněn na počátku německé okupace.

Akce byla spojena s výstavou o první světové válce, o jejích dopadech na Kolín, čsl. legiích a legionářské tradici na Kolínsku.

Před osmdesáti lety, při příležitosti dvacátého výročí bitvy u Zborova a jubilejních oslav kolínského obchodního školství, byl v budově dnešního gymnázia, tehdy sloužící kolínské obchodní akademii, osazen památníček s prstí z legionářských bojišť od Zborova, Terronu a Doss Alta. Psal se rok 1937 a nad mladou republikou, které ještě nebylo ani dvacet let, se začala stahovat mračna.

A tak ani tento památníček neměl dlouhého trvání. Na počátku okupace, pravděpodobně v druhé polovině roku 1939, byl odstraněn. Jeho další osudy zatím nejsou jasné. Nevíme, jestli se sem nakrátko po válce navrátil, nejspíše ne. Vlastní schránku s prstí uschoval pravděpodobně tehdejší ředitel obchodní akademie Jaroslav Startl v kolínském archivu (dnes Státním okresním archivu Kolín) a podstavec zůstal v budově školy, kde v přítmí sklepa přestál do dnešních dnů.

Jeho znovuosazení proběhlo na počest stého výročí bitvy u Zborova. Uložení prsti se ujal starosta Kolína Vít Rakušan, ředitel gymnázia Ivo Zachař a vedoucí odd. Státního oblastního archivu Kolín Lenka Neřoldová. Událost hudebně doprovodil pěvecký sbor kolínského gymnázia pod vedením Elišky Tesařové.

Zlata banka
Reklama
TZ