vv auto
Reklama

Stromolezci se utkají v Kolíně na Mistrovství České republiky

30. květen 2018, 09:07

Kolín - ARBORISTICKÉ DNY A 18. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE STROMOLEZENÍ se konají 31. května až 3. června na Kmochově ostrově.

MISTROVSTVÍ ČR VE STROMOLEZENÍ:

Letošní již 18. ročník pořádáme ve spolupráci s městem Kolín a pod záštitou starosty Mgr. Bc. Víta Rakušana. Letos jsme zvolili nový koncept závodů a rozšířili tuto jedinečnou oborovou arboristickou akci o nové aktivity. Stromolezecké závody se rozšířily na čtyřdenní akci, kde budou včetně závodů i aktivity pro děti, laickou veřejnost, workshopy pro arboristy, přednášky pro správce zeleně a úředníky. Tento ročník je v České republice přelomový, jelikož je koncipován nejen jako širší prezentace arboristiky pro veřejnost, tak i jako prezentace firem a subjektů podnikajících v oblasti péče o stromy a na to navazující odvětví. Na této akci si můžou všichni zúčastnění rozšířit své znalosti a dovednosti v oboru arboristiky. Dále zde můžou firmy a subjekty podnikající v arboristice cíleně prezentovat své služby v místě s velkou koncentrací jejich potencionálních zákazníků. Celá tato akce je pro návštěvníky bez jakéhokoliv vstupného a pro pořadatele je nezisková.

Závodů se zúčastní 30 – 40 závodníků z České republiky, Slovenské republiky a i z okolních zemí. Organizační tým rozhodčích, pomocníků a organizátorů je cca 50 osob. Předpokládáme návštěvnost odborné veřejnosti kolem 500 zúčastněných a široké veřejnosti okolo cca 1000 lidí.

Mistrovská utkání profesionálních stromolezců jsou pořádána po celém světě. Poskytují platformu a zázemí pro arboristy, kteří zde mají možnost předvést nejen nejnovější lezecké techniky, ale také inovace ve vybavení.

Arboristé - stromolezci jsou odborníci, kteří pečují o stromy a ve svém oboru mají nezastupitelnou roli. Během závodů ukazují nejvyšší stupeň profesionálního umění a bezpečnosti práce a zároveň skrze atraktivní podívanou přibližují svou práci divákům. Závody napodobují každodenní pracovní podmínky arboristů v závodním poli. Během pěti disciplín (práce v koruně stromu, záchrana zraněného lezce, instalace lana do koruny stromu, rychlostní výstup po větvích a jištěný šplh) podávají arboristé skvělé výkony. Každá disciplína testuje závodníkovy profesionální schopnosti a bezpečné manévrování v koruně stromu, zároveň závodník také předvádí simulace reálných arboristických zásahů. Závodí se na čas, hodnotí se způsob a čistota provedení, za což jsou soutěžící bodováni.

Stručný harmonogram závodů, doprovodného programu a jejich průběh: Akce bude probíhat čtyři dny a každý den bude zaměřen na specifické návštěvníky.

Středa 30.5.2018 – přípravný, organizační den – vyznačení závodních stromů, označení ploch pro stánky, vystavovatele, sponzory, příprava technického zázemí a zřízení arbo campu.

Čtvrtek 31.5.2018 – bude probíhat příprava stromů pro jednotlivé disciplíny, vystavovatelé a sponzoři si můžou připravovat svoje prezentační místa, v průběhu příprav stromů budou arboristé veřejnosti a školám popisovat svou práci, v odpoledních hodinách budou probíhat aktivity pro děti –stromolezení, houpačky, stromový stan, slackline atd. V průběhu čtvrtka budou dokončeny přípravy před hlavním programem.

Pátek 1.6.2018 – je již věnován od rána čtyřem praktickým workshopům a čtyřem přednáškám pro odbornou i laickou veřejnost na téma péče o stromy ve městech a obcích, všichni návštěvníci a účastníci si mohou v průběhu dne prohlédnout jednotlivé prezentace partnerů a vystavovatelů.
Po skončení přednáškového dne bude probíhat registrace závodníků, kontrola vybavení a následně budou představeny jednotlivé závodní disciplíny a vysvětlení pravidel. Po ukončení této části bude již probíhat volný program a večer v přednáškové stanu se budou promítat arboristická videa.

Sobota 2.6.2018 – je věnována hlavně základnímu kolu stromolezeckých závodů v pěti disciplínách – práce v koruně stromu, záchrana zraněného lezce, instalace lana do koruny stromu, rychlostní výstup po větvích a jištěný šplh. Zároveň budou probíhat aktivity pro děti a prezentace partnerů. Večer proběhne vyhlášení základního kola závodů. Předání cen závodníkům, rozhodčím a dobrovolníkům. Večer proběhne také malý koncert arboristických kapel.

Neděle 3.6.2018 – pokračování závodů v open disciplíně footlock head to head, následně proběhne finálový závod těch nejlepších ze základního kola, vyhlášení výsledků finále a footlock head to head. Závěrečné poděkování všem zúčastněným, závodníkům, rozhodčím, pomocníkům, partnerům a sponzorům. Oficiální ukončení závodů.

Přesný program a další doplňující informace bude průběžně zveřejňovány na stránkách www.szkt.cz a www.mcrvestromolezeni.cz.

stromolezení.jpg

TZ
Komentáře
AVE_CZ
Reklama
Stromolezci se utkají v Kolíně na Mistrovství České republiky

Stromolezci se utkají v Kolíně na Mistrovství České republiky

30. Květen 2018

Kolín - ARBORISTICKÉ DNY A 18. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE STROMOLEZENÍ se konají 31. května až 3. června na Kmochově ostrově.

MISTROVSTVÍ ČR VE STROMOLEZENÍ:

Letošní již 18. ročník pořádáme ve spolupráci s městem Kolín a pod záštitou starosty Mgr. Bc. Víta Rakušana. Letos jsme zvolili nový koncept závodů a rozšířili tuto jedinečnou oborovou arboristickou akci o nové aktivity. Stromolezecké závody se rozšířily na čtyřdenní akci, kde budou včetně závodů i aktivity pro děti, laickou veřejnost, workshopy pro arboristy, přednášky pro správce zeleně a úředníky. Tento ročník je v České republice přelomový, jelikož je koncipován nejen jako širší prezentace arboristiky pro veřejnost, tak i jako prezentace firem a subjektů podnikajících v oblasti péče o stromy a na to navazující odvětví. Na této akci si můžou všichni zúčastnění rozšířit své znalosti a dovednosti v oboru arboristiky. Dále zde můžou firmy a subjekty podnikající v arboristice cíleně prezentovat své služby v místě s velkou koncentrací jejich potencionálních zákazníků. Celá tato akce je pro návštěvníky bez jakéhokoliv vstupného a pro pořadatele je nezisková.

Závodů se zúčastní 30 – 40 závodníků z České republiky, Slovenské republiky a i z okolních zemí. Organizační tým rozhodčích, pomocníků a organizátorů je cca 50 osob. Předpokládáme návštěvnost odborné veřejnosti kolem 500 zúčastněných a široké veřejnosti okolo cca 1000 lidí.

Mistrovská utkání profesionálních stromolezců jsou pořádána po celém světě. Poskytují platformu a zázemí pro arboristy, kteří zde mají možnost předvést nejen nejnovější lezecké techniky, ale také inovace ve vybavení.

Arboristé - stromolezci jsou odborníci, kteří pečují o stromy a ve svém oboru mají nezastupitelnou roli. Během závodů ukazují nejvyšší stupeň profesionálního umění a bezpečnosti práce a zároveň skrze atraktivní podívanou přibližují svou práci divákům. Závody napodobují každodenní pracovní podmínky arboristů v závodním poli. Během pěti disciplín (práce v koruně stromu, záchrana zraněného lezce, instalace lana do koruny stromu, rychlostní výstup po větvích a jištěný šplh) podávají arboristé skvělé výkony. Každá disciplína testuje závodníkovy profesionální schopnosti a bezpečné manévrování v koruně stromu, zároveň závodník také předvádí simulace reálných arboristických zásahů. Závodí se na čas, hodnotí se způsob a čistota provedení, za což jsou soutěžící bodováni.

Stručný harmonogram závodů, doprovodného programu a jejich průběh: Akce bude probíhat čtyři dny a každý den bude zaměřen na specifické návštěvníky.

Středa 30.5.2018 – přípravný, organizační den – vyznačení závodních stromů, označení ploch pro stánky, vystavovatele, sponzory, příprava technického zázemí a zřízení arbo campu.

Čtvrtek 31.5.2018 – bude probíhat příprava stromů pro jednotlivé disciplíny, vystavovatelé a sponzoři si můžou připravovat svoje prezentační místa, v průběhu příprav stromů budou arboristé veřejnosti a školám popisovat svou práci, v odpoledních hodinách budou probíhat aktivity pro děti –stromolezení, houpačky, stromový stan, slackline atd. V průběhu čtvrtka budou dokončeny přípravy před hlavním programem.

Pátek 1.6.2018 – je již věnován od rána čtyřem praktickým workshopům a čtyřem přednáškám pro odbornou i laickou veřejnost na téma péče o stromy ve městech a obcích, všichni návštěvníci a účastníci si mohou v průběhu dne prohlédnout jednotlivé prezentace partnerů a vystavovatelů.
Po skončení přednáškového dne bude probíhat registrace závodníků, kontrola vybavení a následně budou představeny jednotlivé závodní disciplíny a vysvětlení pravidel. Po ukončení této části bude již probíhat volný program a večer v přednáškové stanu se budou promítat arboristická videa.

Sobota 2.6.2018 – je věnována hlavně základnímu kolu stromolezeckých závodů v pěti disciplínách – práce v koruně stromu, záchrana zraněného lezce, instalace lana do koruny stromu, rychlostní výstup po větvích a jištěný šplh. Zároveň budou probíhat aktivity pro děti a prezentace partnerů. Večer proběhne vyhlášení základního kola závodů. Předání cen závodníkům, rozhodčím a dobrovolníkům. Večer proběhne také malý koncert arboristických kapel.

Neděle 3.6.2018 – pokračování závodů v open disciplíně footlock head to head, následně proběhne finálový závod těch nejlepších ze základního kola, vyhlášení výsledků finále a footlock head to head. Závěrečné poděkování všem zúčastněným, závodníkům, rozhodčím, pomocníkům, partnerům a sponzorům. Oficiální ukončení závodů.

Přesný program a další doplňující informace bude průběžně zveřejňovány na stránkách www.szkt.cz a www.mcrvestromolezeni.cz.

stromolezení.jpg

Zlata banka
Reklama
TZ