vv auto
Reklama

Studenti kolínské SOŠ a SOU stavební získávali zkušenosti v zahraničí

16. prosinec 2022, 07:24

Kolín - SOŠ a SOU stavební realizovala třetí poslední etapu projektu Erasmus+ Krátkodobé mobility v odborném vzdělávání. Žáci učebního oboru Elektrikář-silnoproud navštívili partnerskou školu Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu v Partizánskem a během třítýdenního pobytu získali nové znalosti v odborných dílnách této školy. Již tradičně byla zapojena i místní firma Microstep.

V prvních dnech získávali žáci nové informace, měli několik exkurzí, přednášek, seznámili se s prostory školy i vyučujícími a místním mentorem. Třetí týden pobytu žáci strávili ve jmenované firmě Microstep, vyrábějící individualizované CNC stroje. Žáci měli možnost aplikovat získané znalosti, prakticky využít předchozí zkušenosti, získat nové.

V červnu 2022 tuto mobilitu absolvovali žáci oboru Mechanik elektrotechnických a instalatérských zařízení. Všichni zapojení žáci vzorně reprezentovali, odnesli si mnoho nových zážitků, získali nové vědomosti, zkušenosti i přátele. Díky dlouhodobé spolupráci našich škol a vstřícnosti firmy MicroStep proběhlo vše ke všeobecné spokojenosti a my doufáme, že bude spolupráce pokračovat.

tz, Veronika Jiráčková
AVE_CZ
Reklama
Zpět na článek
Studenti kolínské SOŠ a SOU stavební získávali zkušenosti v zahraničí
Foto: /

Studenti kolínské SOŠ a SOU stavební získávali zkušenosti v zahraničí

Studenti kolínské SOŠ a SOU stavební získávali zkušenosti v zahraničí
Foto: /

Studenti kolínské SOŠ a SOU stavební získávali zkušenosti v zahraničí

Studenti kolínské SOŠ a SOU stavební získávali zkušenosti v zahraničí
Foto: /

Studenti kolínské SOŠ a SOU stavební získávali zkušenosti v zahraničí

Studenti kolínské SOŠ a SOU stavební získávali zkušenosti v zahraničí
Foto: /

Studenti kolínské SOŠ a SOU stavební získávali zkušenosti v zahraničí

Studenti kolínské SOŠ a SOU stavební získávali zkušenosti v zahraničí
Foto: /

Studenti kolínské SOŠ a SOU stavební získávali zkušenosti v zahraničí

Studenti kolínské SOŠ a SOU stavební získávali zkušenosti v zahraničí
Foto: /

Studenti kolínské SOŠ a SOU stavební získávali zkušenosti v zahraničí

Studenti kolínské SOŠ a SOU stavební získávali zkušenosti v zahraničí
Foto: /

Studenti kolínské SOŠ a SOU stavební získávali zkušenosti v zahraničí

Studenti kolínské SOŠ a SOU stavební získávali zkušenosti v zahraničí
Foto: /

Studenti kolínské SOŠ a SOU stavební získávali zkušenosti v zahraničí

Studenti kolínské SOŠ a SOU stavební získávali zkušenosti v zahraničí
Foto: /

Studenti kolínské SOŠ a SOU stavební získávali zkušenosti v zahraničí